اریتره اریتره
اریتره

اریتره

اِریتره با نام رسمی جمهوری اِریتره کشوری است بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا و نزدیک به تنگه باب‌المندب که در سال ۱۹۹۳ با جدا شدن از اتیوپی مستقل شد. پایتخت آن اسمره است. این کشور بیش از ۹۰۰ کیلومتر در کرانه دریای سرخ ساحل دارد. نام اریتره از واژه‌ای یونانی به معنای «سرزمین سرخ» گرفته شده‌است. مساحت اریتره ۱۱۷٬۶۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳٬۵۴۶٬۰۰۰ نفر است. تیگرینیا، عربی و انگلیسی در این کشور حالت زبان‌های رسمی را دارند. تیگرینیا زبانی است از ریشه سامی. تنگه راهبردی باب‌المندب راه تماس آبی اریتره با یمن را تشکیل می‌دهد. اریتره و اتیوپی بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ میلادی درگیر جنگ مرزی تمام‌عیار بودند که حدود ۸۰ هزار کشته برجا گذاشت.
 • نرخ فعلی : 19,207.7
 • بالاترین قیمت روز : 19,294.3
 • پایین ترین قیمت روز : 18,906.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 64.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.98%
 • نرخ بازگشایی بازار : 19,127.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۴:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 19,112.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 95
 • نرخ فعلی : 1,840.16
 • بالاترین قیمت روز : 1,840.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,826.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.55
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,828.19
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,828.03
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.13
 • نرخ فعلی : 45.34
 • بالاترین قیمت روز : 45.39
 • پایین ترین قیمت روز : 44.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 45.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۴:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 45.22
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12
 • نرخ فعلی : 0.8253
 • بالاترین قیمت روز : 0.8267
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8248
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8266
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۵:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 0.8266
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

شاخص‌های اقتصادی اریتره + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 12 566 0 : 577 روزانه 2020-12

Coronavirus Deaths

0 2020 12 1 0 : 1 روزانه 2020-12

Coronavirus Recovered

0 2020 12 477 0 : 498 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 114 114 : 276 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 189 175 : 189 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

20.10 2018 12 20.1 20.1 : 65.2 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-1.50 2019 12 4.2 -21.1 : 4.2 سالیانه

پول

15.00 2020 11 15 10.22 : 18.61 روزانه

تولید ناخالص داخلی

6.50 2019 12 6.72 0.34 : 6.72 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

715.90 2011 12 668 522 : 907 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1411.16 2011 12 1326 1096 : 1772 سالیانه USD

جمعیت

3.21 2011 12 3.17 1.01 : 3.21 سالیانه میلیون

حساب جاری

0 2017 12 -50 -2174 : 1104 سالیانه USD - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

12.10 2019 12 19 -39.27 : 39.43 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 157 93 : 166 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1071 44.31 : 1747 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 3.69 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 24 18 : 29 سالیانه

صادرات

573.00 2018 12 482 11 : 630 سالیانه

موازنه تجاری

-597.00 2018 12 -638 -724 : -160 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

6.50 2019 12 6.5 6.1 : 7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-16.40 2019 12 -14.4 -16.4 : 34.7 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.80 2019 12 13 -13.12 : 21.25 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2020 12 5 4 : 5 سالیانه

واردات

1170.00 2018 12 1120 214 : 1170 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10 50 47 47 50 47 2018-12
بودجه دولت -1.50 -7 -5 -5 -7 -5
پول 15.00 15.1 15.14 15.19 15.05 15.29
تولید ناخالص داخلی 6.50 4 5.3 5.3 4 5.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 715.90 587 587 587 558 587 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16 1529 1534 1534 1529 1534 USD
جمعیت 3.21 6.6 6.6 3.29 6.6 3.33 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.10 7 6.1 6.1 7 6.1 2019-12
صادرات 573.00 450 465 465 450 465
موازنه تجاری -597.00 -810 -810 -810 -800 -810 2018-12
نرخ بیکاری 6.50 6.9 6.7 6.7 6.9 6.7 2019-12
نرخ تورم -16.40 -18 -20 -20 -18 -20 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 -1 4.4 4.4 -1 4.4
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
واردات 1170.00 1250 1275 1275 1250 1275
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی