اریتره اریتره
اریتره

اریتره

اِریتره با نام رسمی جمهوری اِریتره، کشوری واقع در شرق آفریقا است اریتره از شمال و باختر با سودان و از جنوب با اتیوپی و از جنوب خاوری با جیبوتی مرز مشترک دارد و از خاور به دریای سرخ می رسد که خط ساحلی اریتره با دریای سرخ بیش از ۹۰۰ کیلومتر است. نام اریتره از واژه‌ای یونانی به معنای «سرزمین سرخ» گرفته شده‌است.مساحت اریتره ۱۱۷٬۶۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳٬۵۴۶٬۰۰۰ نفر است. تیگرینیا، عربی و انگلیسی در این کشور حالت زبان‌های رسمی را دارند. تیگرینیا زبانی از ریشه سامی است.تنگه راهبردی، مرز آبی اریتره با یمن را تشکیل می‌دهد،پایتخت این کشور شهر اسمره است که با جمعیت حدود ۶۸۸٬۱۹۸ نفر پرجمعیت ترین شهر این کشور و سی و نهمین شهر بزرگ آفریقا می باشد.
 • نرخ فعلی : 47,870.70
 • بالاترین قیمت روز : 48,334.27
 • پایین ترین قیمت روز : 47,711.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 206.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,180.54
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۳:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 48,180.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 309.64
 • نرخ فعلی : 1,754.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,754.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,751.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 1,754.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 71.97
 • بالاترین قیمت روز : 72.02
 • پایین ترین قیمت روز : 71.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 71.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.853
 • بالاترین قیمت روز : 0.853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8524
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ شهریور
 • نرخ روز گذشته : 0.853
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی اریتره + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 09 6663 0 : 6667 روزانه 2021-09

Coronavirus Deaths

0 2021 09 38 0 : 40 روزانه 2021-09

Coronavirus Recovered

0 2021 09 5435 0 : 5512 روزانه 2021-09

آدرس های IP

0 2017 03 114 114 : 276 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 189 175 : 189 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

64.00 2019 12 20.1 20.1 : 65.2 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-5.20 2020 12 -1.6 -21.1 : 4.2 سالیانه

پول

15.00 2021 09 15 10.22 : 18.61 روزانه

تولید ناخالص داخلی

6.50 2019 12 6.72 0.34 : 6.72 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

715.90 2011 12 668 522 : 907 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1411.16 2011 12 1326 1096 : 1772 سالیانه USD

جمعیت

3.21 2011 12 3.17 1.01 : 3.21 سالیانه میلیون

حساب جاری

0 2017 12 -50 -2174 : 1104 سالیانه USD - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

10.10 2020 12 12.1 -39.27 : 39.43 سالیانه 2020-12

رتبه فساد مالی

0 2020 12 160 93 : 166 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1071 44.31 : 1747 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 3.69 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 23 18 : 29 سالیانه

صادرات

744.00 2019 12 669 11 : 744 سالیانه

موازنه تجاری

-404.00 2019 12 -397 -724 : -160 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

7.40 2020 12 6.3 6.3 : 7.4 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

4.70 2020 12 -16.4 -16.4 : 34.7 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.60 2020 12 3.8 -13.12 : 21.25 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

5.00 2020 12 5 4 : 5 سالیانه

واردات

1148.00 2019 12 1066 214 : 1148 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.00 62 60 60 62 60 2019-12
بودجه دولت -5.20 -4.8 -4.3 -4.3 -4.8 -4.3
پول 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی 6.50 5.3 5.3 5.3 5.3 5.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 715.90 587 587 587 558 587 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16 1529 1534 1534 1529 1534 USD
جمعیت 3.21 6.6 6.6 3.29 6.6 3.33 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.10 13 12.3 12.3 13 12.3 2020-12
صادرات 744.00 465 465 465 465 475
موازنه تجاری -404.00 -100 -100 -100 -800 -810 2019-12
نرخ بیکاری 7.40 7.6 6.7 6.7 7.6 6.7 2020-12
نرخ تورم 4.70 8 6 6 8 6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60 2 4.8 4.8 2 4.8
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
واردات 1148.00 1275 1275 1275 1275 1280
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی