شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مصر مصر
 • نرخ فعلی : 10,095.57
 • بالاترین قیمت روز : 9,990.41
 • پایین ترین قیمت روز : 10,025.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1.9921
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 506680.28%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10,093.5779
 • نرخ فعلی : 15.8
 • بالاترین قیمت روز : 15.8
 • پایین ترین قیمت روز : 15.7196
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 15.7546
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۳:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 15.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 17.087
 • بالاترین قیمت روز : 17.1793
 • پایین ترین قیمت روز : 17.087
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.132
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۴:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 17.1667
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0797
 • نرخ فعلی : 14.229
 • بالاترین قیمت روز : 14.229
 • پایین ترین قیمت روز : 14.229
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 14.229
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۰:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 426,550
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2997651.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 426,535.771

بازارهای ارزی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پوند مصر 15.8 15.7196 15.7196 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۴۳
پوند مصر / دلار 0.0637 0.0634 0.0633 0.0637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۴۳
DKK/EGP Ask 2.3007 2.2992 2.2957 2.3024 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
NZD/EGP Ask 9.5005 9.499 9.4658 9.5148 0.02 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
AUD/EGP Ask 9.8497 9.8442 9.8039 9.8647 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴

شاخص های بورس مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 10095.57 - 10025.68 9990.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۰
EGX 100 1066.57 - 1064.36 1068.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۰
EGX 20 Capped 11397.49 - 11397.49 11397.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
EGX 70 1034.78 - 1034.78 1034.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۱
EGX 70 538.04 - 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱

بازار سهام مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Obour Land 4.9 - 4.9 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۱۷
Ibnsina Pharma 7.6 - 7.6 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۶
CI Capital 2.77 - 2.77 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۶
Fawry Banking and Payment 8.9 - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۶
Tenth of Ramadan 4.38 - 4.38 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۶

بازار اوراق قرضه مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 5Y 14.229 - 14.229 14.229 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
Egypt 3M 13.031 - 13.031 13.031 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۰۰
Egypt 6M 14.208 - 14.208 14.208 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۰۰
Egypt 9M 13.02 - 13.02 13.02 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۰۰
Egypt 1Y 12.959 - 12.959 12.959 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۵:۰۰

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 9.99 - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲۱:۰۰

شاخص‌های اقتصادی مصر + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 04 1322 1 : 1450 روزانه 2020-04

Coronavirus Recovered

0 2020 04 259 1 : 276 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

105.00 2020 02 105 98.7 : 178 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 04 85 0 : 94 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 120 106 : 128 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 4995464 406087 : 5900856 سه ماهه

اندازه اصل تورم

1.90 2020 02 2.7 1.9 : 35.3 ماهیانه 2020-02

افراد شاغل

26621.00 2019 12 26100 18284 : 28070 سه ماهه 2019-12

ارزش بودجه دولت

-425035.00 2019 06 -420006 -425035 : -29403 سالیانه 2019-06

افراد بیکار

2329.00 2019 12 2212 2022 : 3695 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 30

بودجه دولت

-8.00 2019 12 -9.7 -12.5 : -6.8 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

90.00 2019 12 90.5 73.3 : 108 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

109362.60 2019 09 108699 26132 : 109363 سه ماهه 2019-09

بازار سهام

10095.57 2020 04 9841 446 : 18414 روزانه

پول

15.70 2020 04 15.77 3.3 : 19.8 روزانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

64749.30 2019 09 108122 52090 : 122278 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

134192.00 2019 09 104324 42898 : 134192 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت

154081.90 2019 09 144132 51327 : 164791 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

936455.00 2019 09 996046 316764 : 996046 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

47384.30 2019 09 70660 5524 : 70660 سه ماهه 2019-09

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11013.74 2018 12 10673 5830 : 11014 سالیانه

تولیدات صنعتی

0.40 2019 12 -3 -17.1 : 22.1 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2019 12 627 560 : 930 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

45325.30 2019 09 50234 11149 : 50234 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2907.30 2018 12 2817 578 : 2907 سالیانه

تولید صنعتی

0.10 2019 12 1.9 -14.5 : 22.5 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

0.30 2019 11 -5 -13.3 : 45 ماهیانه 2019-11

تسهیلات اعتباری خریدار

411152.00 2020 01 395714 37957 : 402987 ماهیانه 415895

ترازنامه بانک مرکزی

5830614.00 2020 01 5856146 1198240 : 5940003 ماهیانه 2020-01

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 4 0 : 7 سه ماهه EGP - میلیارد

تورم مواد غذایی

-0.90 2020 02 2.6 -4.8 : 43.61 ماهیانه 2020-02

تولید فولاد

0 2020 01 574 48 : 750 ماهیانه

تولید صنعتی

-2.60 2019 11 -1.7 -19.8 : 26.6 ماهیانه

ترازنامه بانک

5516806.00 2019 06 5080570 156312 : 5516806 سالیانه 2019-06

تولید ناخالص داخلی

280.00 2019 12 251 4 : 333 سالیانه 2019-12

جمعیت

99.80 2019 12 98.1 27 : 99.8 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

2000.00 2019 04 1200 35 : 2000 سالیانه 2019-04

حواله

6712.60 2019 09 6939 655 : 7099 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.60 2019 12 -2.4 -8.5 : 8.7 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-3192.00 2019 09 -586 -5663 : 1539 سه ماهه -2400

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1270 1270 : 2200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

3640.00 2018 12 1700 1700 : 3640 سالیانه

درآمد گردشگری

12.57 2019 12 9.8 3.8 : 12.57 سالیانه

درآمدهای دولت

1080152.00 2019 06 915974 109236 : 1080152 سالیانه 2019-06

ذخایر طلا

0 2019 12 78.82 75.58 : 78.97 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

40108.00 2020 02 45457 10088 : 45510 ماهیانه 42000

رتبه رقابتی

0 2019 12 94 70 : 119 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 105 41 : 118 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

4261.90 2019 09 3413 40.7 : 5572 سه ماهه 2019-09

سرعت اینترنت

0 2017 03 2172 389 : 3983 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.40 2020 02 116 99.6 : 283 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 35 28 : 37 سالیانه

شاخص PMI تولید

44.20 2020 02 46 37.1 : 52.5 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 53.59 3.6 : 54.54 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.35 0.04 : 7.35 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.60 2020 02 106 0.4 : 106 ماهیانه 2020-02

صادرات

2482.00 2020 01 2587 12.63 : 3063 ماهیانه 2020-01

ضریب اطمینان مصرف کننده

89.00 2019 12 90 64 : 103 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M2

4187587.00 2020 01 4110516 161125 : 4140442 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M1

0 2020 01 968459 33680 : 987282 ماهیانه 2020-01

عرضه پول M0

0 2020 01 719185 68043 : 752565 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده اصلی

102.60 2020 02 102 98.9 : 267 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

196.70 2020 01 205 55.7 : 212 ماهیانه 211

قیمت گازوئیل

0.49 2020 02 0.49 0.19 : 0.5 ماهیانه 2020-02

گردش سرمایه

4576.20 2019 12 658 -4588 : 11280 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-2835.00 2020 01 -3454 -5056 : 236 ماهیانه 2020-01

میزان ساخت و ساز

8.00 2019 11 -1.7 -46.6 : 199 ماهیانه 2019-11

مخارج نظامی

2564.00 2018 12 2766 1108 : 5118 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

14.00 2020 12 14 10 : 14 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.60 2019 09 5.7 -3.8 : 7.7 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات شرکت

22.50 2020 12 22.5 20 : 25 سالیانه 2020-12

نرخ وام بانکی

13.80 2020 02 13.6 10.6 : 21.15 ماهیانه 2020-02

نرخ وام

10.25 2020 03 13.25 9.25 : 19.75 روزانه 2020-03

نرخ تورم

0.00 2020 02 0.7 -7 : 9.93 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات درآمد شخصی

22.50 2018 12 22.5 20 : 34 سالیانه 2018-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

26.00 2019 12 26 26 : 26 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

5.30 2020 02 7.2 -4.2 : 35.1 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

8.90 2019 12 9.2 3 : 13.6 ماهیانه 12.2

نرخ بهره

9.25 2020 03 12.25 8.25 : 21.4 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

8.00 2019 12 7.8 7.5 : 13.4 سه ماهه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

40.00 2019 12 40 40 : 40 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

14.00 2019 12 14 14 : 14 سالیانه 2019-12

واردات

5316.00 2020 01 6041 33.05 : 7161 ماهیانه 2020-01

وام به بخش خصوصی

897285.00 2020 01 891624 220898 : 891698 ماهیانه 937097

ورود توریست

885.00 2019 02 861 57 : 1486 ماهیانه هزار

هزینه های مصرف کننده

1248.00 2019 09 998 63 : 1248 سه ماهه 2019-09

هزینه زندگی انفرادی

1150.00 2018 12 990 990 : 1150 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

2710.00 2018 12 2460 2460 : 2710 سالیانه

هزینه های دولت

106.00 2019 09 107 11 : 107 سه ماهه 2019-09

هزینه های مالی

1505187.00 2019 06 1335980 153367 : 1505187 سالیانه 2019-06
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 105.00 108 113 115 105 124
اندازه اصل تورم 1.90 4.3 5 6 3 5.8 2020-02
افراد شاغل 26621.00 25000 25600 24800 240000 27000 2019-12
ارزش بودجه دولت -425035.00 -450000 -450000 -450000 -450000 -465000 2019-06
افراد بیکار 2329.00 2400 2300 2450 2680 2280 2019-12
بودجه دولت -8.00 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.00 85 85 85 85 83 2019-12
بدهی خارجی 109362.60 115851 120000 116000 96800 120000 2019-09
بازار سهام 10095.57 9297 9037 8784 9565 8278
پول 15.70 15.84 15.87 15.9 15.8 15.97
تولید ناخالص داخلی از معادن 64749.30 112880 67728 68052 127414 70774
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 134192.00 108914 140365 141036 103801 146677 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 154081.90 150473 161170 161940 163013 168418
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 936455.00 1039872 979532 984214 998892 1023583 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47384.30 73769 49564 49801 61731 51793 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11013.74 11273 11273 11273 11273 11572
تولیدات صنعتی 0.40 2.2 1.8 3 2.7 2.8
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45325.30 52444 47410 47637 40728 49542
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907.30 2976 2976 2976 2976 3055
تولید صنعتی 0.10 4 3.7 5 3.2 6.2
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 -1.8 2 3 -2.5 4.1 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 411152.00 390559 415895 421927 362736 432531 415895
ترازنامه بانک مرکزی 5830614.00 5700000 5736000 5772372 5518962 5772372 2020-01
تورم مواد غذایی -0.90 -3.7 -4.3 1.4 -2.5 2.2 2020-02
تولید صنعتی -2.60 2.4 3.2 3.8 -1.8 4.5
ترازنامه بانک 5516806.00 6550000 6550000 6550000 6550000 7200000 2019-06
تولید ناخالص داخلی 280.00 306 306 306 306 336 2019-12
جمعیت 99.80 102 102 102 102 103 2019-12
حداقل دستمزد 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000 2019-04
حواله 6712.60 7800 6400 7000 6350 7600 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -5 -5 -5 -5 -3.8 2019-12
حساب جاری -3192.00 -1750 -2400 -2600 -700 -2150 -2400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640.00 5000 5000 5200 5000 5200
درآمد گردشگری 12.57 7 7 7 7 10
درآمدهای دولت 1080152.00 1120000 1120000 1120000 1120000 1130000 2019-06
ذخایر ارزی 40108.00 45500 46300 46500 44100 47000 42000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4261.90 3380 2900 3600 3740 3800 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.40 108 126 127 106 137
شاخص PMI تولید 44.20 46 46.5 47.7 42 49
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.60 109 113 115 106 124 2020-02
صادرات 2482.00 2000 2250 2480 2300 2600 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.00 77 75 76 78 84 2019-12
عرضه پول M2 4187587.00 4350000 4550000 4250000 4014000 4250000 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102.60 278 106 108 270 114 2020-02
قیمت تولید 196.70 211 211 209 199 220 211
قیمت گازوئیل 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 2020-02
گردش سرمایه 4576.20 -400 200 200 -400 1500 2019-12
موازنه تجاری -2835.00 -3300 -3000 -3220 -4050 -3600 2020-01
میزان ساخت و ساز 8.00 -5 28 42 3.1 35 2019-11
مخارج نظامی 2564.00 8000 8000 8000 8000 8000
نرخ مالیات بر فروش 14.00 14 14 14 14 14 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.60 4.4 4.6 5.1 4.2 4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 2020-12
نرخ وام بانکی 13.80 13.6 13.6 13.6 13.6 13.85 2020-02
نرخ وام 10.25 7.75 7.75 7.75 10.25 8 2020-03
نرخ تورم 0.00 -0.2 0.2 0.3 0.3 1 2020-02
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26 2019-12
نرخ تورم 5.30 7.3 8.6 9.8 5 7.6 2020-02
نرخ بهره سپرده 8.90 9.2 12.2 9.2 9.2 10.45 12.2
نرخ بهره 9.25 6.75 6.75 6.75 9.25 7 2020-03
نرخ بیکاری 8.00 10 11 9.8 9.3 8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14 2019-12
واردات 5316.00 5300 5250 5700 6350 6200 2020-01
وام به بخش خصوصی 897285.00 916346 937097 933608 908473 974581 937097
ورود توریست 885.00 600 700 750 500 1000 هزار
هزینه های مصرف کننده 1248.00 1042 1305 1312 1113 1364 2019-09
هزینه زندگی انفرادی 1150.00 1500 1500 2000 1500 2000
هزینه زندگی خانواده 2710.00 3000 3000 4100 3000 4100
هزینه های دولت 106.00 112 111 111 105 116 2019-09
هزینه های مالی 1505187.00 1700000 1700000 1700000 1700000 1780000 2019-06
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی