شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دومینیک دومینیک
دومینیک

دومینیک

دومینیکا با نام رسمی قلمرو همسود دومینیکا کشوری است جزیره‌ای در دریای کارائیب. نام رسمی آن کشور همسود (مشترک‌المنافع) دومینیکا و پایتخت آن روسو است. دومینیکا از جزایر بادپناه و بخشی از منطقه آنتیل کوچک است و به خاطر طبیعت دست‌نخورده‌ای که دارد «جزیره طبیعت کارائیب» نامیده شده‌است. دومینیکا در جنوب گوادلوپ و در شمال مارتینیک واقع شده؛ مساحت دومینیکا ۷۵۰ کیلومتر مربع و جمعیت این کشور ۷۱٫۲۹۳ نفر (در سال ۲۰۱۱) است. زبان رسمی این کشور انگلیسی است و زبان‌های کریول دومینیکایی و فرانسوی نیز به عنوان زبان‌های گفتاری استفاده دارند. جزیره دومینیکا از دیدگاه زمین‌شناسی جوان‌ترین جزیره آنتیل کوچک است و به این خاطر فعالیت‌های آتشفشانی و زمین‌گرمایی هنوز در آن دیده می‌شود. دریاچه جوشان، که دومین چشمه آب‌گرم دنیا است در دومینیکا واقع شده‌است. طوطی شاهی پرنده ملی این جزیره است و نگاره آن بر روی پرچم دومینیکا نیز نقش بسته‌است.
 • نرخ فعلی : 9,056
 • بالاترین قیمت روز : 9,123.3
 • پایین ترین قیمت روز : 8,859.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 63.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,925.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۲:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 8,916.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.56%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 139.5
 • نرخ فعلی : 1,579.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,583.41
 • پایین ترین قیمت روز : 1,579.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,581.79
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۳:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 1,581.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.56
 • نرخ فعلی : 53.09
 • بالاترین قیمت روز : 53.09
 • پایین ترین قیمت روز : 52.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۱:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 52.96
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13
 • نرخ فعلی : 0.9073
 • بالاترین قیمت روز : 0.9079
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9072
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9078
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۳۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.9077
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

شاخص‌های اقتصادی دومینیک + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 8383 1381 : 11243 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 103 64 : 111 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9466.52 2018 12 9438 6658 : 10497 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

0.50 2018 12 0.5 0.05 : 0.58 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

6416.92 2018 12 6398 2316 : 7116 سالیانه USD

رتبه فساد مالی

0 2019 12 45 33 : 53 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 4028 1106 : 11904 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

124.84 2019 01 127 18.64 : 131 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 57 45 : 60 سالیانه امتیاز

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

1.64 2018 12 1.76 1.64 : 5.67 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9466.52 9900 9900 9900 9900 9900 USD
تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 6416.92 6700 6700 6700 6700 7000 USD
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.84 131 131 131 130 132
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 1.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 ٪