جیبوتی جیبوتی
جیبوتی

جیبوتی

جیبوتی با نام رسمی جمهوری جیبوتی (عربی: جمهوریة جیبوتی، فرانسوی: République de Djibouti) کشوری است در شاخ آفریقا. پایتخت این کشور شهر جیبوتی با ۴۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت می‌باشد. جیبوتی با ۹۸۸٬۰۰۰ نفر جمعیتدر تخمین سال ۲۰۲۰ و ۲۳٬۲۰۰ کیلومتر مربع مساحت از کوچک‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین کشورهای آفریقاست. ۹۴ درصد از مردم جیبوتی مسلمان و اهل تسنن هستند. زبان رسمی مردم این کشور عربی و فرانسوی است، ولی عمده مردم به زبان قبایل محلی با یکدیگر صحبت می‌کنند. دسترسی آسان جیبوتی به آب‌های بین‌المللی از یکسو، و ارتباط زمینی آن با کشورهای مرکزی قاره آفریقا از سوی دیگر، بر اهمیت راهبردی آن افزوده‌اند. خاک جیبوتی مساعد برای کشاورزی نیست و مراتع طبیعی کمتر از ۵ درصد از خاک این کشور را تشکیل می‌دهند. جیبوتی از اعضای اتحادیهٔ آفریقا و اتحادیهٔ عرب است. جیبوتی به پیمان‌های بین‌المللی تغییرات آب وهوا، بیابان‌زدایی، حفظ محیط زیست، قانون دریاها، حراست از لایه ازون و مقررات کشتیرانی پایبند است
 • نرخ فعلی : 12,829.2
 • بالاترین قیمت روز : 12,968.9
 • پایین ترین قیمت روز : 12,737.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 49.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 12,737.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 12,736.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.73%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 92.7
 • نرخ فعلی : 1,924.59
 • بالاترین قیمت روز : 1,925.01
 • پایین ترین قیمت روز : 1,924.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.29
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,924.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1,924.63
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 40
 • بالاترین قیمت روز : 40.02
 • پایین ترین قیمت روز : 39.94
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۹:۴۰
 • نرخ روز گذشته : 40
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8433
 • بالاترین قیمت روز : 0.8435
 • پایین ترین قیمت روز : 0.843
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8435
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۰۸:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8436
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

بازارهای ارزی جیبوتی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / فرانک جیبوتی 234.9 - 230.27 234.9 4.63 2.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۰
یورو / فرانک جیبوتی 211.83 - 209.29 211.83 2.54 1.21% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۰
دلار / فرانک جیبوتی 178.55 - 178.55 178.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۴۲
فرانک جیبوتی / پوند انگلیس 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۰۷
فرانک جیبوتی / دلار 0.00562 - 0.00562 0.00562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی جیبوتی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 5443 1 : 5449 روزانه 2020-10

Coronavirus Deaths

0 2020 10 61 0 : 61 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 5368 0 : 5372 روزانه 2020-10

CPI مسکن آب و برق

0 2020 06 100 99.1 : 103 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 10624 1285 : 25699 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 99 99 : 172 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-14.10 2019 12 -13.4 -18.2 : 1.3 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

104.00 2018 12 90.7 46 : 104 سالیانه 2018-12

پول

177.50 2020 10 178 174 : 178 روزانه

تورم مواد غذایی

1.50 2020 06 3.9 -5.6 : 12.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

3.32 2019 12 3.01 0 : 3.32 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1579.90 2015 12 1508 1072 : 1580 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3139.30 2015 12 2997 2130 : 3139 سالیانه USD

جمعیت

0.97 2019 12 0.96 0.08 : 0.97 سالیانه 2019-12

حساب جاری

78200.00 2018 12 -52179 -54833 : 78200 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-12.50 2019 12 -13.5 -30.7 : 3.4 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 124 91 : 126 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2077 313 : 2493 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.71 0 : 2.57 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 31 28 : 36 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 06 102 99.7 : 102 ماهیانه

صادرات

625779.00 2018 12 25290 4886 : 625779 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 06 110 99.9 : 111 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2017 09 146502 84469 : 160747 ماهیانه FDJ - میلیون

عرضه پول M2

0 2017 09 158813 89917 : 174700 ماهیانه FDJ - میلیون

عرضه پول M3

0 2017 09 332279 23969 : 344595 ماهیانه FDJ - میلیون

موازنه تجاری

-14510.00 2018 12 -111187 -130969 : -14510 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

0 2017 12 11.5 8.5 : 12.7 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

1.65 2017 12 1.5 0 : 3.16 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.50 2020 06 1.6 -6.35 : 22.47 ماهیانه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.00 2019 12 5.5 -10.6 : 7 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

10.00 2020 12 10 7 : 33 سالیانه

واردات

640289.00 2018 12 136477 30600 : 640289 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -14.10 -15.6 -14.7 -14.7 -15.6 -14.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.00 150 145 145 150 145 2018-12
پول 177.50 177 177 177 177 177
تورم مواد غذایی 1.50 5.4 5.7 6 5.7 5.5
تولید ناخالص داخلی 3.32 2.9 3.2 3.2 2.9 3.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 1579.90 1690 1690 1891 1847 1891 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139.30 3359 3359 3759 3759 3759 USD
جمعیت 0.97 1 1.03 1.03 1 1.02 2019-12
حساب جاری 78200.00 -45000 -45000 -45000 -45000 -48000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.50 -13.4 -12 -12 -13.4 -12 2019-12
صادرات 625779.00 28700 28700 28700 28700 29600
موازنه تجاری -14510.00 -146300 -146300 -146300 -146300 -150400 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.65 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 ٪
نرخ تورم 1.50 2 1.6 1.3 3.5 1.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 -0.5 5 5 -0.5 5
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
واردات 640289.00 175000 175000 175000 175000 180000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی