کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد

کیپ ورد

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 49,363.83
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۲۸:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 76.88
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / اسکودو کیپ وردن 111.358 - 111.289 111.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 128.5964 - 128.5964 128.5964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
دلار / اسکودو کیپ وردن 93.836 - 93.836 93.836 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ساعت ۴:۱۵

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 38148 0 : 38151 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 31565 0 : 31625 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 87.93 0 : 87.93 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 494079 0 : 494079 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 102 80.3 : 114 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 347 0 : 349 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 131 119 : 147 سالیانه
افراد بیکار
31724.00 2020 12 26259 21168 : 37915 سالیانه 2020-12
اندازه اصل تورم
2.50 2021 09 1.9 -0.8 : 3.7 ماهیانه
افراد شاغل
186627.00 2020 12 206344 177297 : 209725 سالیانه 2020-12
اعتبار بخش خصوصی
0 2021 07 117898 4270 : 1192774 ماهیانه
اطمینان کسب و کار
-10.00 2021 06 -11 -15 : 20 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 27
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
155.80 2020 12 125 57.17 : 156 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-8.90 2020 12 -1.8 -10.5 : 6.3 سالیانه
پول
94.35 2021 10 95.02 72.84 : 106 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
2282.00 2021 06 2732 1271 : 2849 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
6045.06 2020 12 7172 1731 : 7172 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
3293.72 2020 12 3908 680 : 3908 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
0 2021 06 38355 28345 : 43980 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از معادن
90.00 2021 06 87 55 : 297 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
2342.00 2021 06 2565 1149 : 4151 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
4508.00 2021 06 4336 2058 : 4645 سه ماهه
ترازنامه بانک
242053.23 2021 08 241496 134798 : 242053 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
1338.00 2021 06 1270 204 : 1461 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
3733.00 2021 06 4934 2659 : 4934 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
2737.00 2021 06 2623 1130 : 3960 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
8244.00 2021 06 7808 3137 : 8244 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
1.70 2020 12 1.98 0.13 : 1.98 سالیانه
تورم مواد غذایی
2.20 2021 08 0.6 -3.7 : 13.8 ماهیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
0 2021 03 20798 7054 : 21007 سه ماهه
جمعیت
0.56 2020 12 0.55 0.2 : 0.56 سالیانه
حواله
2373.60 2021 06 2235 523 : 2374 ماهیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-15.60 2020 12 0.3 -16.2 : 3.04 سالیانه
حساب جاری
-7479.00 2021 06 -6996 -11803 : 3102 سه ماهه
حداقل دستمزد
15000.00 2021 01 13000 11000 : 15000 سالیانه 2021-01
درآمدهای دولت
0 2021 06 8493 3862 : 57389 سه ماهه 2021-06
ذخایر ارزی
574448.00 2021 07 570895 784 : 574448 ماهیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 111 105 : 122 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 41 38 : 49 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
1886.60 2020 12 2184 -488 : 8370 سه ماهه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 09 110 86.4 : 110 ماهیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 58 49 : 60 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 50.19 3.51 : 50.83 سالیانه
صادرات
296.30 2021 06 473 37.3 : 5233 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
104.55 2021 09 104 81.9 : 105 ماهیانه
ضریب اطمینان مصرف کننده
15.00 2021 06 14 4 : 24 سه ماهه
عرضه پول M0
0 2021 07 112461 87393 : 1094928 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 07 92720 47147 : 925133 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 07 205180 18496 : 2020061 ماهیانه
قیمت مصرف کننده اصلی
0 2021 09 105 92.28 : 105 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2021 03 939 -9432 : 2518 سه ماهه
مخارج نظامی
0 2020 12 9.7 4.3 : 11.6 سالیانه
موازنه تجاری
-6578.60 2021 06 -5822 -27693 : -1865 ماهیانه 2021-06
نرخ تورم
0.30 2021 09 0.8 -1.3 : 1.4 ماهیانه
نرخ مشارکت نیروی کار
57.04 2020 12 60.38 57.04 : 63.7 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
15.00 2021 12 15 15 : 15 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
30.80 2021 06 -11 -31.83 : 30.8 سه ماهه
نرخ تورم
2.70 2021 09 2.4 -4.4 : 10.2 ماهیانه
نرخ بیکاری جوانان
28.37 2020 12 28.01 21.3 : 41 سالیانه 2020-12
نرخ بیکاری
12.30 2020 12 11.3 10.7 : 21.4 سالیانه
نرخ بهره سپرده
0.88 2020 12 1.5 0.88 : 5.27 سالیانه
نرخ بهره
0.25 2021 08 0.25 0.25 : 5.75 روزانه
نرخ اشتغال
45.30 2020 12 50.9 45.3 : 54.2 سالیانه 2020-12
واردات
6874.80 2021 06 6295 2004 : 32602 ماهیانه
ورود توریست
21.56 2021 06 12.1 12.1 : 312880 سه ماهه
هزینه های دولت
9126.00 2021 06 8172 4810 : 9126 سه ماهه 2021-06
هزینه های ساخت و ساز
0 2021 06 21797 16725 : 30378 ماهیانه
هزینه های مصرف کننده
24953.00 2021 06 21797 16725 : 30378 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 31724.00 29000 29000 29000 29000 29000 2020-12
اندازه اصل تورم 2.50 1.4 1.2 1.2 1.7 1.3
افراد شاغل 186627.00 197000 197000 197000 197000 197000 2020-12
اطمینان کسب و کار -10.00 3 3 8 -8 8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155.80 155 155 155 157 155 2020-12
بودجه دولت -8.90 -7.6 -7.6 -7.6 -9.3 -7.6
پول 94.35 95.56 96.01 96.44 95.13 97.33
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2282.00 2835 2860 2396 2649 2982
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6045.06 6850 6850 6850 6850 7000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3293.72 3750 3750 3750 3750 3900
تولید ناخالص داخلی از معادن 90.00 99 91.09 94.5 94.08 104
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2342.00 1264 2686 2459 1753 1330
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4508.00 4937 4540 4733 3322 5194
ترازنامه بانک 242053.23 250000 250000 250000 250000 254000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1338.00 1432 1330 1405 1958 1507
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3733.00 4121 5166 3920 4870 4335
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2737.00 3254 2746 2874 3403 3423
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8244.00 9011 8175 8656 6885 9480
تولید ناخالص داخلی 1.70 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
تورم مواد غذایی 2.20 1.6 1.4 2 1.8 1.4
جمعیت 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
حواله 2373.60 1400 1400 1400 1400 1577
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15.60 -10 -7 -7 -10 -7
حساب جاری -7479.00 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
حداقل دستمزد 15000.00 15000 15000 15000 15000 15000 2021-01
ذخایر ارزی 574448.00 62700 62700 62700 62700 62700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1886.60 1750 1750 1750 1750 1750
صادرات 296.30 740 740 740 740 740
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.55 104 105 106 103 105
ضریب اطمینان مصرف کننده 15.00 16 16 18 14 18
موازنه تجاری -6578.60 -5712 -6660 -6660 -5712 -6660 2021-06
نرخ تورم 0.30 0.3 0.5 0.3 0.7 0.4
نرخ مشارکت نیروی کار 57.04 62 62 62 62 62
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 30.80 4.7 5 5.3 10 5.2
نرخ تورم 2.70 1.5 2 1.6 1.8 1.3
نرخ بیکاری جوانان 28.37 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 2020-12
نرخ بیکاری 12.30 12 12 12 12.5 12
نرخ بهره سپرده 0.88 0.88 0.88 2.13 3 2.13
نرخ بهره 0.25 0.25 1.5 1.5 0.25 1.5
نرخ اشتغال 45.30 51 51 51 51 51 2020-12
واردات 6874.80 7400 7400 7400 7400 7400
ورود توریست 21.56 170000 170000 170000 170000 180000
هزینه های دولت 9126.00 9240 8556 9582 6878 9720 2021-06
هزینه های مصرف کننده 24953.00 25884 22821 22887 29394 27230
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی