کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد

کیپ ورد

دماغهٔ سبز یا کِیپ وِرد یا کاپ ورد با نام رسمی جمهوری کیپ ورد (به پرتغالی: Cabo Verde) یک کشور جزیره‌ای متشکل از ۱۰ جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی است. این جزیره‌ها در فاصله ۵۷۰ کیلومتری از منطقه آفریقای غربی قرار دارد و وسعتی کمی بیشتر از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع دارد. کیپ ورد تا پیش از قرن پانزدهم میلادی خالی از سکنه بود و توسط کاوشگران پرتغالی کشف و مستعمره پرتغال گردید و اولین سکونت‌گاه‌های اروپایی را در آن تأسیس شدند. این منطقه به‌طور ویژه به عنوان منطقه تجارت برده در اقیانوس اطلس بنا گذاشته شد و در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی رشد کرد و تاجران، کشتی‌ها و دزدان دریایی را به این منطقه جذب کرد. با پایان برده‌داری در قرن نوزدهم میلادی رونق اقتصادی این منطقه از بین رفت و مهاجرت به آن نیز پایان یافت. کیپ ورد به تدریج دوباره وضعیت تجاری خود را به عنوان توقف‌گاه میانی، در مسیرهای تجاری کشتی‌ها بازیافت. مجمع الجزایر کیپ ورد از سال ۱۹۵۱ خواستار استقلال از پرتغال شد و در سال ۱۹۷۵ به‌طور صلح آمیز مستقل شد.
 • نرخ فعلی : 34,673.4
 • بالاترین قیمت روز : 36,747.6
 • پایین ترین قیمت روز : 34,064.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 376
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.86%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36,450.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۵:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 36,455.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,782.2
 • نرخ فعلی : 1,844.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,857.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,838.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,840.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۵:۳۳
 • نرخ روز گذشته : 1,840.05
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.24%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.42
 • نرخ فعلی : 53.39
 • بالاترین قیمت روز : 53.72
 • پایین ترین قیمت روز : 52.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.16
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۵:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 52.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44
 • نرخ فعلی : 0.8267
 • بالاترین قیمت روز : 0.8267
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8226
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8249
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۸:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8248
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / اسکودو کیپ وردن 113.589 113.645 112.872 113.814 0.68 0.60% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.011 - 0.0109 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۴۹
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۲۱
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 123.9525 - 123.9525 123.9525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۴:۲۱
دلار / اسکودو کیپ وردن 90.639 - 90.639 90.639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۴:۱۴

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 12993 0 : 13046 روزانه 2021-01

CPI مسکن آب و برق

0 2020 12 101 80.3 : 114 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 01 119 0 : 120 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 12287 0 : 12319 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 131 119 : 147 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 27

اطمینان کسب و کار

-10.00 2020 09 -8 -15 : 20 سه ماهه

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 05 109856 4270 : 110627 ماهیانه

افراد بیکار

26259.00 2019 12 27028 21168 : 37915 سالیانه 2019-12

افراد شاغل

206344.00 2019 12 195000 177297 : 209725 سالیانه 2019-12

اندازه اصل تورم

0.20 2020 12 0.7 -0.8 : 3.7 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

124.70 2019 12 125 57.17 : 128 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-1.80 2019 12 -2.7 -10.5 : 6.3 سالیانه

پول

90.94 2021 01 90.87 72.84 : 106 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7171.80 2019 12 6864 1731 : 7172 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3907.70 2019 12 2749 497 : 2749 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1627.00 2020 06 2857 1271 : 2857 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2020 09 28374 28374 : 44007 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

55.00 2020 06 84 55 : 297 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

2272.00 2020 06 2402 1375 : 4151 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

2701.00 2020 06 4114 2058 : 4645 سه ماهه

تورم مواد غذایی

-2.60 2020 12 -0.2 -3.7 : 13.8 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1248.00 2020 06 1357 204 : 1461 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

2653.00 2020 06 4260 2653 : 4819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

1128.00 2020 06 3667 1128 : 3960 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

7198.00 2020 06 7004 3137 : 7428 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.98 2019 12 1.97 0.13 : 1.98 سالیانه

ترازنامه بانک

240570.67 2020 11 239385 134798 : 240571 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2020 06 16911 6801 : 19599 سه ماهه

جمعیت

0.55 2019 12 0.54 0.2 : 0.55 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.20 2019 12 -4.5 -16.2 : 3.04 سالیانه 2019-12

حواله

1952.80 2020 03 1863 523 : 2169 ماهیانه

حداقل دستمزد

13000.00 2020 01 13000 11000 : 13000 سالیانه 2020-01

حساب جاری

-8181.60 2020 03 1644 -11803 : 2993 سه ماهه

درآمدهای دولت

0 2020 06 11911 3862 : 19586 سه ماهه

ذخایر ارزی

72275.60 2020 08 73787 784 : 76483 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 111 105 : 122 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 45 38 : 49 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1309.20 2020 06 1618 -488 : 8370 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 12 100 86.4 : 109 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.19 3.51 : 50.83 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 57 49 : 60 سالیانه

صادرات

324.20 2020 08 504 37.3 : 4909 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.42 2020 12 102 81.9 : 102 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

13.00 2020 06 14 4 : 24 سه ماهه

عرضه پول M0

0 2020 05 108460 87393 : 108470 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 05 87937 47147 : 880380 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 05 196398 18496 : 1234914 ماهیانه

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 12 102 92.28 : 103 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 -5664 -9432 : 2518 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2018 12 9 4 : 11 سالیانه

موازنه تجاری

-4351.80 2021 05 -5417 -27693 : -1865 ماهیانه 2021-05

نرخ مشارکت نیروی کار

57.40 2019 12 55.6 55.6 : 63.7 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-18.20 2020 09 -31.7 -31.7 : 13.6 سه ماهه

نرخ تورم

-0.10 2020 12 -0.1 -1.3 : 1.4 ماهیانه

نرخ تورم

-0.90 2020 12 0.1 -4.4 : 10.2 ماهیانه 2020-12

نرخ بیکاری جوانان

24.90 2019 12 27.8 21.3 : 41 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

11.29 2019 12 12.2 10.7 : 21.4 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

1.50 2019 12 1.9 1.5 : 5.27 سالیانه

نرخ بهره

1.00 2020 08 1 1 : 10.5 روزانه 2020-08

نرخ اشتغال

50.90 2019 12 48.8 48.8 : 54.2 سالیانه 2019-12

واردات

5741.30 2020 08 6484 2004 : 32602 ماهیانه

ورود توریست

170778.00 2020 03 224049 71246 : 312880 سه ماهه

هزینه های دولت

7040.00 2020 06 6973 4810 : 7964 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

22550.00 2020 06 25491 16725 : 30378 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار -10.00 4 6 5.5 2 8
افراد بیکار 26259.00 28600 28600 29000 28600 29000 2019-12
افراد شاغل 206344.00 198000 198000 197000 198000 197000 2019-12
اندازه اصل تورم 0.20 1.3 1.5 1.7 1 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.70 138 138 138 138 137 2019-12
بودجه دولت -1.80 -8 -8 -8 -8 -6
پول 90.94 91.44 91.85 92.24 91.04 93.04
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7171.80 6850 6850 6850 6600 7000
تولید ناخالص داخلی سرانه 3907.70 3750 3750 3750 3750 3900
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1627.00 1912 1676 1676 2800 1760
تولید ناخالص داخلی از معادن 55.00 64.63 56.65 56.65 82.32 59.48
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2272.00 2670 2340 2340 2354 2457
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2701.00 3174 2782 2782 4032 2921
تورم مواد غذایی -2.60 0.7 1 1 0.3 2.3
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1248.00 1466 1285 1285 1330 1350
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2653.00 3117 2733 2733 4175 2869
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1128.00 1325 1162 1162 3594 1220
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7198.00 8458 7414 7414 6864 7785
تولید ناخالص داخلی 1.98 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
ترازنامه بانک 240570.67 252000 252000 250000 248000 254000
جمعیت 0.55 0.56 0.56 0.54 0.56 0.54 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -7 -7 -7 -7 -4.7 2019-12
حواله 1952.80 1400 1400 1400 1400 1577
حداقل دستمزد 13000.00 15000 15000 15000 15000 15000 2020-01
حساب جاری -8181.60 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714
ذخایر ارزی 72275.60 61970 61970 62700 61970 62700
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1309.20 1500 1500 1750 1500 1750
صادرات 324.20 670 670 740 670 740
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.42 103 102 107 102 103
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.00 15 17 20 13 18
موازنه تجاری -4351.80 -5830 -5830 -5712 -5830 -6660 2021-05
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 60 60 62 60 62 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.20 17.5 3 3 -2 5
نرخ تورم -0.10 0.5 0.5 0.6 0.2 0.4
نرخ تورم -0.90 0.4 0.6 1.1 0.8 1.3 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 24.90 32 32 29.7 32 29.7 2019-12
نرخ بیکاری 11.29 12.8 12.8 12.8 12.8 12.4 2019-12
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 3 3 3
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1 2020-08
نرخ اشتغال 50.90 51.3 51.3 51 51.3 51 2019-12
واردات 5741.30 6500 6500 7400 6500 7400
ورود توریست 170778.00 157000 170000 170000 163000 180000
هزینه های دولت 7040.00 8272 7251 7251 6834 7614
هزینه های مصرف کننده 22550.00 26496 23227 23227 24981 24388
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی