شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد

کیپ ورد

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 9,272.6
 • بالاترین قیمت روز : 9,284
 • پایین ترین قیمت روز : 9,203.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 17.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,216.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۳۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 9,216.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 56
 • نرخ فعلی : 1,799.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.53
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,799.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40.56
 • بالاترین قیمت روز : 40.61
 • پایین ترین قیمت روز : 40.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 40.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8851
 • بالاترین قیمت روز : 0.8853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8847
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.8851
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی کیپ ورد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.0102 0.0103 0.0102 0.0103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۱۰:۲۹
یورو / اسکودو کیپ وردن 114.512 - 114.471 114.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۴۲
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۷
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 123.1315 - 123.1315 123.1315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۷
دلار / اسکودو کیپ وردن 97.401 - 97.401 97.401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۷

شاخص‌های اقتصادی کیپ ورد + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 07 1553 1 : 1591 روزانه 2020-07

Coronavirus Recovered

0 2020 07 777 0 : 777 روزانه 2020-07

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 101 80.3 : 114 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 07 18 0 : 18 روزانه 2020-07

آسانی کسب و کار

0 2019 12 131 119 : 147 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 14240 587 : 14959 سه ماهه

اندازه اصل تورم

1.80 2020 05 2.4 -0.8 : 3.7 ماهیانه 2020-05

افراد بیکار

27028.00 2018 12 28424 21168 : 37915 سالیانه 2018-12

افراد شاغل

195000.00 2018 12 203775 177297 : 209725 سالیانه 2018-12

اعتبار بخش خصوصی

0 2019 12 108075 4270 : 109080 ماهیانه 2019-12

اطمینان کسب و کار

-8.00 2020 03 15 -15 : 20 سه ماهه 2020-03

ارزیابی اعتبار

0 2020 06 : ماهیانه 30

بودجه دولت

-1.80 2019 12 -2.7 -12.4 : 6.3 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

124.00 2018 12 127 57.17 : 128 سالیانه 2018-12

پول

97.41 2020 07 97.54 72.84 : 106 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1714.00 2019 12 1631 1375 : 4151 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

80.00 2019 12 83 64.6 : 297 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

3902.00 2019 12 4033 2058 : 4645 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

7171.80 2019 12 6864 1731 : 7172 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

2401.00 2019 12 2427 1271 : 2547 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3907.70 2013 12 2749 497 : 2749 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 41902 29063 : 43937 سه ماهه 2019-12

ترازنامه بانک

235661.19 2020 05 234635 134798 : 235907 ماهیانه 2020-05

تورم مواد غذایی

2.60 2020 05 4.4 -3.7 : 13.8 ماهیانه 2020-05

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 09 15900 6801 : 19599 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

1428.00 2019 12 1461 204 : 1461 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

1.98 2019 12 1.99 0.13 : 1.99 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

7365.00 2019 12 6695 3137 : 7365 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

4717.00 2019 12 4537 3282 : 4819 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

3975.00 2019 12 3908 2680 : 3975 سه ماهه

جمعیت

0.55 2019 12 0.54 0.2 : 0.55 سالیانه 2019-12

حواله

2169.30 2019 12 1583 523 : 2169 ماهیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-0.20 2019 12 -4.5 -16.2 : 3.04 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

13000.00 2020 01 13000 11000 : 13000 سالیانه 2020-01

حساب جاری

1290.30 2019 12 -2060 -11803 : 2968 سه ماهه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 12 12709 3862 : 19586 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

72912.10 2019 12 69174 784 : 72912 ماهیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 45 38 : 49 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 111 105 : 122 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3972 209 : 5450 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2626.70 2019 12 3591 -488 : 8370 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 04 100 86.4 : 109 ماهیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 50.19 3.51 : 50.83 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 57 49 : 60 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.30 2020 05 102 81.9 : 102 ماهیانه 2020-05

صادرات

415.10 2020 02 429 37.3 : 4909 ماهیانه 2020-02

ضریب اطمینان مصرف کننده

16.00 2019 12 16 4 : 24 سه ماهه 2019-12

عرضه پول M2

0 2019 12 191138 18496 : 1234914 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M1

0 2019 12 83498 47147 : 880380 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M0

0 2019 12 107640 87393 : 108244 ماهیانه 2019-12

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2020 04 102 92.28 : 103 ماهیانه 2020-05

گردش سرمایه

0 2019 12 -7204 -9432 : 2518 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-4770.50 2020 02 -5782 -27693 : -1865 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

0 2018 12 9 4 : 11 سالیانه

نرخ تورم

-0.50 2020 05 -0.3 -1.3 : 1.4 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.70 2019 12 6.9 -3.4 : 13.6 سه ماهه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

55.60 2018 12 59.2 55.6 : 63.7 سالیانه 2018-12

نرخ مالیات بر فروش

15.00 2020 12 15 15 : 15 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.30 2020 05 1.3 -4.4 : 10.2 ماهیانه 2020-05

نرخ بیکاری جوانان

27.80 2018 12 32.4 21.3 : 41 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

1.00 2020 06 1 1 : 10.5 روزانه 2020-06

نرخ اشتغال

48.80 2018 12 51.9 48.8 : 54.2 سالیانه 2018-12

نرخ بهره سپرده

1.50 2019 12 1.9 1.5 : 5.27 سالیانه 2019-12

نرخ بیکاری

11.29 2019 12 12.2 10.7 : 21.4 سالیانه 2019-12

ورود توریست

170778.00 2020 03 224049 71246 : 312880 سه ماهه

واردات

5185.60 2020 02 6212 2004 : 32602 ماهیانه 2020-02

هزینه های دولت

7970.00 2019 12 7044 4810 : 7970 سه ماهه 2019-12

هزینه های مصرف کننده

30374.00 2019 12 27025 16725 : 30374 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اندازه اصل تورم 1.80 1.8 2.1 1.7 2 1.6 2020-05
افراد بیکار 27028.00 28600 28600 28600 28600 29000 2018-12
افراد شاغل 195000.00 198000 198000 198000 198000 197000 2018-12
اطمینان کسب و کار -8.00 -8 -4 2 -10 6 2020-03
بودجه دولت -1.80 -10 -8 -8 -10 -8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 124.00 140 145 145 140 145 2018-12
پول 97.41 98.27 98.71 99.13 97.84 99.99
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1714.00 1594 1740 1772 1588 1666 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 80.00 74.4 81.2 82.72 80.8 77.75
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3902.00 3629 3961 4035 3926 3792 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7171.80 6600 6850 6850 6600 6850
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2401.00 2233 2437 2483 2363 2333
تولید ناخالص داخلی سرانه 3907.70 2699 2699 2699 2699 2727
ترازنامه بانک 235661.19 245000 248000 252000 240000 250000 2020-05
تورم مواد غذایی 2.60 4 3.7 4.1 3 4.3 2020-05
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1428.00 1328 1449 1477 1422 1388
تولید ناخالص داخلی 1.98 1.6 1.8 1.8 1.6 1.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7365.00 6849 7475 7615 6518 7158
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4717.00 4387 4788 4877 4417 4584
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3975.00 3697 4035 4110 3805 3863
جمعیت 0.55 0.54 0.56 0.56 0.56 0.54 2019-12
حواله 2169.30 1400 1400 1400 1400 1577 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20 -11 -8 -8 -11 -8 2019-12
حداقل دستمزد 13000.00 13000 15000 15000 13000 15000 2020-01
حساب جاری 1290.30 -1780 -1780 -1780 -1780 -2714 2019-12
ذخایر ارزی 72912.10 61970 61970 61970 60500 62700 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2626.70 1500 1500 1500 1900 1750 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.30 104 104 103 102 105 2020-05
صادرات 415.10 670 670 670 485 740 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.00 -6 5 10 -8 14 2019-12
موازنه تجاری -4770.50 -5830 -5830 -5830 -6415 -6660 2020-02
نرخ تورم -0.50 0.8 0.2 0.5 0.4 0.6 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 -7 1.5 3.4 -5.3 4.5 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 55.60 60 60 60 60 62 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 2020-12
نرخ تورم 0.30 1.2 1.4 1.6 1.5 1.7 2020-05
نرخ بیکاری جوانان 27.80 32 32 32 32 29.7 2018-12
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1 2020-06
نرخ اشتغال 48.80 51.3 51.3 51.3 51.3 51 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2019-12
نرخ بیکاری 11.29 20 14.4 14.4 20 14.4 2019-12
ورود توریست 170778.00 160000 163000 157000 158000 170000
واردات 5185.60 6500 6500 6500 6900 7400 2020-02
هزینه های دولت 7970.00 7412 8090 8241 6857 7746 2019-12
هزینه های مصرف کننده 30374.00 28248 30830 31407 26309 29519 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی