کوبا کوبا
کوبا

کوبا

کوبا (به اسپانیایی: Cuba) با نام رسمی جمهوری کوبا (به اسپانیایی: República de Cuba) کشوری است تشکیل شده از مجمع الجزایری در دریای کارائیب و پایتخت آن هاوانا است. جمعیت این کشور ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن زبان اسپانیایی است. ۶۵ درصد مردم این کشور مسیحی، ۲۵ درصد بی‌دین و ۱۷ درصد پیرو باورهای بومی (مانند سانتریا) هستند. واحد پول این کشور پزوی کوبا است. از نظر فرهنگی، کوبا بخشی از آمریکای لاتین به‌شمار می‌آید. این کشور چندنژادی است که مردم، فرهنگ و آداب و رسوم آن از ریشه‌های گوناگونی از جمله سرخ‌پوستان بومی تائینو و سیبونی، دوره طولانی استعمار اسپانیا، آوردن بردگان آفریقایی و رابطه نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد سرچشمه می‌گیرد. این کشور در طول جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده از مناطق پرجنجال بود و بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ حتی جهان را تا آستانه وقوع جنگ هسته‌ای برد. کوبا یکی از اندک کشورهای سوسیالیست مارکسیستی-لنینیستی موجود است و نقش کلیدی حزب کمونیست در قانون اساسی نهادینه شده‌است. ناظران مستقل دولت کوبا را به نقض حقوق بشر از جمله حبس خودسرانه کوتاه‌مدت متهم کرده‌اند.
 • نرخ فعلی : 32,471.9
 • بالاترین قیمت روز : 33,732.4
 • پایین ترین قیمت روز : 32,137.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 269.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.93%
 • نرخ بازگشایی بازار : 33,732.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۳۶:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 33,765.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.98%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,293.2
 • نرخ فعلی : 1,855.86
 • بالاترین قیمت روز : 1,856.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,852.78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,855.66
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,855.49
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37
 • نرخ فعلی : 51.99
 • بالاترین قیمت روز : 52.14
 • پایین ترین قیمت روز : 51.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.08%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.08
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 52.08
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
 • نرخ فعلی : 0.8218
 • بالاترین قیمت روز : 0.822
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8216
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8219
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۷:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی کوبا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پزو کوبا 1.184 - 1.184 1.2575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۹:۰۷
دلار / پزو کوبا 0.9706 - 0.9706 1.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۸:۴۷
پوند انگلیس / پزو کوبا 1.2972 - 1.2972 1.2972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۷
پزو کوبا / دلار 0.9998 - 0.9998 0.9998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۵۲

شاخص‌های اقتصادی کوبا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 19122 0 : 19530 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 14491 0 : 14754 روزانه 2021-01

Coronavirus Deaths

0 2021 01 175 0 : 184 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 16742 3856 : 21883 سه ماهه

ارزش بودجه دولت

-8091.30 2018 12 -8284 -8284 : -738 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 15

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

18.20 2015 12 18.9 14.8 : 21.1 سالیانه 2015-12

بودجه دولت

-8.10 2018 12 -8.6 -33.5 : -1.3 سالیانه

پول

1.00 2020 12 1 0.92 : 23 روزانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

57025.00 2018 12 55771 50262 : 57025 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 09 50 22 : 57.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

21016.65 2015 12 20142 9021 : 21017 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6816.90 2018 12 6666 2250 : 6817 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0.60 2018 12 0.8 0.6 : 67.5 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

100.02 2018 12 96.85 5.69 : 100 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 11 15 1 : 36 ماهیانه

تولید صنعتی

-8.30 2019 12 -0.4 -8.3 : 18.7 سالیانه

تولید صنعتی

-9.40 2019 12 0.1 -28.07 : 17.8 سالیانه

جمعیت

11.24 2019 12 11.21 7.13 : 11.27 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

1.40 2019 12 2.5 -3.8 : 3.9 سالیانه 2019-12

حساب جاری

1818.00 2018 12 2325 -2309 : 3112 سالیانه

درآمدهای دولت

56762.70 2018 12 54912 15034 : 56763 سالیانه

دستمزد

879.00 2019 12 777 415 : 879 سالیانه 2019-12

دستمزد در تولید

936.00 2019 12 862 430 : 1037 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 61 43 : 69 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2297 81.16 : 2430 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 47 35 : 48 سالیانه

شاخص مسکن

30437.00 2018 12 21827 15352 : 111373 سالیانه

صادرات

2373.00 2018 12 2402 1157 : 5870 سالیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

175.40 2018 12 174 133 : 175 سالیانه

مخارج نظامی

123.00 2017 12 124 86.7 : 131 سالیانه

موازنه تجاری

-9112.00 2018 12 -7770 -10570 : -536 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

2.25 2020 01 2.25 2.25 : 2.25 روزانه 2020-01

نرخ بیکاری

1.30 2019 12 1.7 1.3 : 9.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

5.70 2019 12 5.3 0.8 : 7.3 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.20 2018 12 1.8 -14.9 : 12.1 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه

واردات

11484.00 2018 12 10172 2008 : 14707 سالیانه

ورود توریست

993.00 2020 05 1051 993 : 551371 ماهیانه

هزینه های مالی

65497.50 2018 12 63906 15771 : 65498 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت -8091.30 -5900 -5900 -5900 -5900 -5900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 20 20 20 20 20 2015-12
بودجه دولت -8.10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -7.5
پول 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57025.00 53604 59021 57731 56990 57731
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 19900 20300 20300 19900 21676
تولید ناخالص داخلی سرانه 6816.90 6570 6570 6570 6570 6630
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 2 2 2.8 2 2.8
تولید ناخالص داخلی 100.02 93.9 93.9 93.9 93.9 97.3
تولید صنعتی -8.30 12.5 12.5 12.5 12.5 5
تولید صنعتی -9.40 15 15 15 15 15
جمعیت 11.24 11.35 11.35 11.35 11.35 11.4 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40 -1 -1 -1 -1 -0.9 2019-12
حساب جاری 1818.00 2300 2300 2300 2300 2300
درآمدهای دولت 56762.70 58500 58500 59000 58500 59000
دستمزد 879.00 1050 1050 1050 1050 1050 2019-12
دستمزد در تولید 936.00 1050 1050 1150 1050 1150 2019-12
شاخص مسکن 30437.00 33000 33000 34000 33000 34000
صادرات 2373.00 2370 2370 2400 2370 2400
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 175.40 183 184 184 183 192
مخارج نظامی 123.00 123 123 121 123 121
موازنه تجاری -9112.00 -9630 -9630 -9630 -9630 -10600 2018-12
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2020-01
نرخ بیکاری 1.30 3.5 3.5 3.5 3.5 3 2019-12
نرخ تورم 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
واردات 11484.00 12000 12000 13000 12000 13000
ورود توریست 993.00 110000 128000 150000 7800 290000
هزینه های مالی 65497.50 64400 64400 65000 64400 65000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی