شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کلمبیا کلمبیا
 • نرخ فعلی : 13,290.88
 • بالاترین قیمت روز : 13,290.88
 • پایین ترین قیمت روز : 13,210.31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 13,290.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 3,897 (COP)
 • بالاترین قیمت روز : 3,906.5
 • پایین ترین قیمت روز : 3,897
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.84
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,906.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۶:۳۲
 • نرخ روز گذشته : 3,900.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.66
 • نرخ فعلی : 4,234 (COP)
 • بالاترین قیمت روز : 4,318
 • پایین ترین قیمت روز : 4,231
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 84
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 4,235
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۴:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 4,238
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4
 • نرخ فعلی : 7.35 (COP)
 • بالاترین قیمت روز : 7.35
 • پایین ترین قیمت روز : 7.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 7.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 7.202
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.148

بازارهای ارزی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / پزو کلمبیا 3897 3900.66 3897 3906.5 3.66 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۵۶
ARS/COP Ask 60.0786 - 59.94 60.0786 0.23 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵
COP/ARS Ask 0.0166 - 0.0166 0.0167 0.00 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵
BRL/COP Ask 757.744 - 747.7694 761.62 0.39 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵
DKK/COP Ask 568.04 - 566.78 579.05 0.08 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵

شاخص های بورس کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Colombia 3568.52 - 3568.52 3568.52 70.05 2.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۰
COLCAP 1187.13 1181.75 1181.75 1187.13 13.95 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۰
COLEQTY 822.58 817.82 817.82 822.58 8.59 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۰
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2270 - 2270 2270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Empresa Energia Bogota 2185 - 2185 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bcolombia 23800 - 23800 23800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bancolombia Pf 24540 - 24540 24540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Interconnection Electric 15500 - 15500 15500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲

بازار اوراق قرضه کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 15Y 7.9 7.95 7.9 7.95 0.10 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۰
Colombia 1Y 3.954 - 3.954 3.954 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۰
Colombia 4Y 5.2 - 5.2 5.2 0.05 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۰
Colombia 10Y 7.35 - 7.35 7.35 0.15 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۰
Colombia 5Y 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۰۰

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 10160 - 10037 10160 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13327 - 13327 13327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی کلمبیا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospital Beds

0 2018 12 1.7 1.45 : 1.71 سالیانه 2018-12

Coronavirus Cases

0 2020 04 1579 1 : 1780 روزانه 2020-04

CPI مسکن آب و برق

104.57 2020 02 104 0.07 : 104 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 04 88 0 : 100 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 46 0 : 50 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 65 37 : 67 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 5082089 880124 : 7795504 سه ماهه

افراد شاغل

22005.79 2020 01 22761 15189 : 23098 ماهیانه 2020-01

اندازه اصل تورم

3.25 2020 02 3.36 2.66 : 9.83 ماهیانه 2020-02

اوراق قرضه دولتی ده ساله

7.35 2020 04 7.2 4.71 : 19 روزانه

افراد بیکار

3044.99 2020 01 2398 1792 : 3408 ماهیانه 2020-01

ارزیابی اعتبار

0 2020 04 : ماهیانه 57

ارزش بودجه دولت

-4897.68 2019 11 -4566 -10366 : 9207 ماهیانه 2019-11

اعتبار بخش خصوصی

254863.89 2020 02 260390 2536 : 574362 ماهیانه 2020-02

استفاده از ظرفیت

0 2019 10 81.32 63.9 : 85.3 ماهیانه

اطمینان کسب و کار

9.80 2020 02 12.2 -15.96 : 12.7 ماهیانه 2020-02

بودجه دولت

-3.10 2018 12 -3.6 -8.47 : 0.23 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

50.50 2018 12 49.8 23.3 : 50.5 سالیانه 2018-12

بازار سهام

1187.13 2020 04 1163 666 : 1957 روزانه

بدهی خارجی

138174.87 2019 12 137422 36431 : 138175 ماهیانه 2019-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

26.20 2019 09 26.18 8.99 : 26.44 سه ماهه 2019-09

پول

3897.35 2020 04 3905 689 : 4218 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

17055.31 2019 12 14748 2927 : 17077 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

13742.29 2019 12 13751 5454 : 13751 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

6897.00 2019 12 6873 2895 : 6897 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

11274.04 2019 12 10952 4899 : 12854 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

27474.61 2019 12 26979 9441 : 27475 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

13332.87 2018 12 13186 7729 : 13333 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

11554.12 2019 12 11353 4460 : 11554 سه ماهه

تولیدات صنعتی

2.60 2020 01 0.3 -7.3 : 9 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2019 12 880 356 : 1035 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

7698.40 2018 12 7614 2337 : 7698 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

241299.98 2019 12 222090 100710 : 241300 سه ماهه 2019-12

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

49217.34 2019 12 50051 9542 : 50051 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

7.10 2019 12 4.4 -7.59 : 23.37 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی

370.00 2019 12 330 4 : 382 سالیانه 2019-12

تسهیلات اعتباری خریدار

157200.09 2019 12 155423 5413 : 157200 ماهیانه 2019-12

ترازنامه بانک مرکزی

236556.30 2019 11 224064 17218 : 236556 ماهیانه 2019-11

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-26.10 2020 01 22.5 -41.3 : 66 ماهیانه 2020-01

تغییر قیمت تولید کننده

4.71 2020 02 4.69 -4.09 : 15.64 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

3.70 2020 01 3.5 -22.7 : 17.7 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 01 100 29 : 133 ماهیانه

تولید سیمان

1037300.00 2020 01 1191118 508774 : 1209660 ماهیانه

تورم مواد غذایی

7.19 2020 02 5.13 -0.54 : 35.59 ماهیانه 3.5

ثبت خودرو

18407.00 2020 01 30661 15941 : 40393 ماهیانه

جمعیت

50.37 2019 12 49.83 16.01 : 50.37 سالیانه 2019-12

حواله

634.90 2019 12 544 162 : 944 ماهیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-4.30 2019 12 -3.9 -6.3 : 4.1 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-3523.00 2019 12 -3956 -6452 : 364 سه ماهه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

2598000.00 2018 12 2503700 2470000 : 2598000 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 833200 825400 : 899500 سالیانه

درآمدهای دولت

14074.53 2019 11 9201 0.09 : 19932 ماهیانه 2019-11

ذخایر طلا

0 2019 12 18.92 3.49 : 18.92 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

53676.04 2020 02 53443 -135 : 53676 ماهیانه 2020-02

رتبه رقابتی

0 2019 12 60 57 : 74 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 99 31 : 99 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 02 132 73.87 : 166 ماهیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

3715.20 2019 12 3272 197 : 6776 سه ماهه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 5397 573 : 5523 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

104.35 2020 02 104 44.63 : 104 ماهیانه

شاخص مسکن

140.49 2019 12 139 25.12 : 140 سه ماهه 2019-12

شاخص فساد مالی

0 2019 12 36 22 : 40 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 61.63 4.04 : 62.73 سالیانه

شاخص PMI تولید

49.30 2020 01 52.4 45.4 : 54.3 ماهیانه

شاخص اقتصادی مقدم

3.60 2019 12 2.8 -1.6 : 9.1 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.61 5.58 : 7.16 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.53 2020 02 104 0.03 : 105 ماهیانه 107

صادرات

3.02 2020 01 3.34 0.02 : 5.71 ماهیانه 2020-01

ضریب اطمینان مصرف کننده

-11.20 2020 02 -1.2 -30.2 : 38.8 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M3

0 2020 01 544608 318 : 544608 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 70054 44.84 : 74081 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

0 2020 02 492345 648 : 498840 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 119464 164 : 128939 ماهیانه 2020-02

قیمت مصرف کننده اصلی

104.55 2020 02 104 36.13 : 105 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

0.55 2020 02 0.76 0.23 : 1.41 ماهیانه 2020-02

قیمت واردات

0 2020 03 123 0.32 : 129 ماهیانه 2020-03

قیمت صادرات

0 2020 03 110 0.18 : 120 ماهیانه 2020-03

قیمت تولید

116.16 2020 02 120 60.18 : 121 ماهیانه 126

گردش سرمایه

-3121.71 2019 12 -3423 -6194 : 360 سه ماهه 2019-12

موازنه تجاری

-0.91 2020 01 -0.74 -1.97 : 0.81 ماهیانه 2020-01

مخارج نظامی

10303.00 2018 12 10018 358 : 10303 سالیانه

مجموع فروش خودرو

7596.00 2020 01 14675 2234 : 19788 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.50 2019 12 0.6 -1.7 : 3.5 سه ماهه 2019-12

نرخ تورم

0.57 2020 02 0.42 -1.49 : 7.1 ماهیانه 0.2

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.40 2019 12 3.5 0.3 : 8 سه ماهه 2019-12

نرخ مشارکت نیروی کار

63.20 2020 01 63.6 56.9 : 66.9 ماهیانه 2020-01

نرخ تورم

3.86 2020 02 3.62 -0.87 : 41.65 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

33.00 2020 12 33 25 : 35 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

39.00 2020 12 39 33 : 39 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

19.00 2020 12 19 16 : 19 سالیانه 2020-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

10.00 2018 12 10 7.38 : 10 سالیانه 2018-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

20.50 2019 12 21 20.5 : 40.2 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی

30.50 2018 12 30.5 30.5 : 48.2 سالیانه 2018-12

نرخ بهره

3.75 2020 03 4.25 3 : 32 روزانه 2020-03

نرخ اشتغال

55.48 2020 01 57.5 48.97 : 61.41 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره بین بانکی

3.62 2020 04 3.62 2.94 : 13.5 روزانه 4.05

نرخ بیکاری

12.20 2020 01 9.5 7.3 : 17.87 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره سپرده

4.70 2018 12 6 3.66 : 37.23 سالیانه 2018-12

واردات

4.33 2020 01 4.08 0.28 : 6.08 ماهیانه 2020-01

هزینه های مصرف کننده

155976.85 2019 12 154820 48409 : 155977 سه ماهه 2019-12

هزینه های مالی

0 2019 11 13766 0.12 : 20437 ماهیانه 2019-11

هزینه زندگی خانواده

1095100.00 2018 12 1065500 1042100 : 1095100 سالیانه

هزینه زندگی انفرادی

782100.00 2018 12 746500 730000 : 782100 سالیانه

هزینه های دولت

35875.96 2019 12 35650 11533 : 35876 سه ماهه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 104.57 106 107 107 106 110
افراد شاغل 22005.79 22100 22400 22800 22803 22800 2020-01
اندازه اصل تورم 3.25 3.2 3.1 3.2 3.3 3 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.35 7.43 7.55 7.67 7.32 7.91
افراد بیکار 3044.99 2850 2890 2850 2750 3000 2020-01
ارزش بودجه دولت -4897.68 -3782 -4075 -4176 -4277 -4053 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 254863.89 267665 250816 273584 194148 282338 2020-02
اطمینان کسب و کار 9.80 5 6.7 7 4 7.5 2020-02
بودجه دولت -3.10 -4 -4 -4 -4 -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 55 55 55 53 2018-12
بازار سهام 1187.13 1117 1094 1072 1140 1028
بدهی خارجی 138174.87 140000 141100 142300 139000 143500 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 26.20 27.5 27.8 27.9 27.3 28.3 2019-09
پول 3897.35 3973 4007 4041 3939 4110
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17055.31 13597 14696 17345 12499 17900 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13742.29 13403 13703 13976 13627 14423 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6897.00 6476 6849 7014 6449 7239
تولید ناخالص داخلی از معادن 11274.04 10649 10914 11466 10811 11833
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27474.61 25431 26885 27942 24726 28836
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13332.87 13342 13342 13342 13342 13688
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11554.12 10913 11313 11751 10744 12127
تولیدات صنعتی 2.60 0.5 0.3 0.6 0.6 1
تولید ناخالص داخلی سرانه 7698.40 7704 7704 7704 7704 7903
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 241299.98 214047 221313 245402 204971 253255 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 49217.34 49444 49876 50054 48957 51656
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.10 3.5 3.9 4.1 4 4.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 370.00 361 361 361 361 414 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 157200.09 142919 149733 159872 139757 164988 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 236556.30 260000 270000 278000 251000 320000 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -26.10 2 2.7 4 3 4.3 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده 4.71 3.2 3.8 4.1 2.3 4.5 2020-02
تولید صنعتی 3.70 3 3.9 3.2 2.5 3.4
تولید سیمان 1037300.00 900000 1050000 1170000 800000 1250000
تورم مواد غذایی 7.19 4 3.5 3.5 4.5 2.5 3.5
ثبت خودرو 18407.00 19800 19300 30000 20241 32000
جمعیت 50.37 50.17 50.37 50.91 50.37 51.45 2019-12
حواله 634.90 540 530 600 540 610 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -3.9 2019-12
حساب جاری -3523.00 -3400 -3200 -2300 -3500 -3500 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2598000.00 2480000 2480000 2508498 2480000 2513632
درآمدهای دولت 14074.53 12200 12200 12200 12189 12127 2019-11
ذخایر ارزی 53676.04 53600 53800 54000 53400 54800 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3715.20 3065 2890 2890 2992 3069 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.35 106 107 108 106 110
شاخص مسکن 140.49 147 149 149 145 151 2019-12
شاخص PMI تولید 49.30 50 51.5 52 51 53
شاخص اقتصادی مقدم 3.60 3.4 3.2 3.4 3.1 3.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.53 107 107 108 106 111 107
صادرات 3.02 3.7 3.3 5 3.2 4.7 2020-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.20 -6 -2 -1 -16 3 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 104.55 106 106 106 105 110 2020-02
قیمت گازوئیل 0.55 -0.58 -0.55 -0.5 -0.61 -0.5 2020-02
قیمت تولید 116.16 125 126 124 122 131 126
گردش سرمایه -3121.71 -3100 -3000 -3000 -3140 -3104 2019-12
موازنه تجاری -0.91 -0.9 -0.5 1.2 -0.6 0.2 2020-01
مخارج نظامی 10303.00 10100 10100 10100 10100 9900
مجموع فروش خودرو 7596.00 13200 13500 13800 13700 13600
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -2.3 0.4 0.7 -1.5 0.9 2019-12
نرخ تورم 0.57 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 -1 -0.7 1.7 1.5 3.2 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 62.5 63 63.5 62 64.5 2020-01
نرخ تورم 3.86 3.2 3.3 3.2 3.5 3.1 2020-03
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 39 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.00 10 10 10 10 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30.50 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 2018-12
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.25 2020-03
نرخ اشتغال 55.48 56.3 56.6 56.9 56 57.2 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 3.62 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
نرخ بیکاری 12.20 12.8 12 11.5 13.8 10.5 2020-01
نرخ بهره سپرده 4.70 4.7 4.7 4.7 4.7 5.2 2018-12
واردات 4.33 4.6 3.8 3.8 3.9 4.5 2020-01
هزینه های مصرف کننده 155976.85 152461 154278 158628 152768 163705 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1095100.00 1135353 1135353 1135353 1135353 1135353
هزینه زندگی انفرادی 782100.00 781232 781232 781232 781232 781232
هزینه های دولت 35875.96 35251 35525 36486 33722 37653 2019-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی