شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
چین چین
 • نرخ فعلی : 2,825.9
 • بالاترین قیمت روز : 2,831.81
 • پایین ترین قیمت روز : 2,821.03
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.33
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,825.84
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۱:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 2,815.37
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.53
 • نرخ فعلی : 7.0619 (CNY)
 • بالاترین قیمت روز : 7.0733
 • پایین ترین قیمت روز : 7.0494
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7.0494
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۶:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 7.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0081
 • نرخ فعلی : 7.6668 (CNY)
 • بالاترین قیمت روز : 7.6886
 • پایین ترین قیمت روز : 7.6668
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7.6759
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۴:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 7.6816
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0148
 • نرخ فعلی : 2.523 (CNY)
 • بالاترین قیمت روز : 2.524
 • پایین ترین قیمت روز : 2.502
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.502
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۰۱:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 2.509
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.56%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.014

بازارهای ارزی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / یوان چین 7.0619 7.0593 7.0494 7.0733 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
دلار / یوان چین 7.0694 7.0701 7.0682 7.0844 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
یوان چین / دلار 0.1417 0.1415 0.1414 0.1418 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
AUD/CNY Ask 4.3972 - 4.3884 4.4145 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵
CAD/CNY Ask 5.032 - 5.0317 5.0507 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵

شاخص های بورس چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SZSE Component 10463.05 10460.31 10424.84 10475.5 76.50 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۰
Shanghai SE A Share 2961.54 2960.72 2957.53 2965.27 11.06 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
SSE 100 5481.02 5477.92 5429.01 5489.71 58.80 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
China A50 12855.37 12849.25 12843.22 12879.06 7.13 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Shanghai 2825.9 2825.13 2822.08 2829.45 10.53 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱

بازار سهام چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shandong Qixing Iron 1.93 - 1.93 1.93 0.09 4.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۹
Shenzhen Wongtee 1.68 - 1.68 1.68 0.03 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۹
Shenzhen Tellus 4.75 - 4.75 4.75 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۹
Tiansheng Pharma 5.69 - 5.69 5.69 0.02 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۹
Shanghai La Chapelle Fashion 3.96 - 3.96 3.96 0.05 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۹

بازار اوراق قرضه چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 2Y 1.537 1.535 1.516 1.556 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
China 3Y 1.705 1.706 1.697 1.706 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
China 5Y 1.977 1.986 1.97 1.993 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
China 7Y 2.442 2.437 2.424 2.442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
China 10Y 2.523 2.518 2.502 2.524 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 3.779 - 3.779 3.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
BOC International AnJin Bd A 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BOC International AnJin Bd C 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 100.752 - 100.752 100.752 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 100.828 - 100.828 100.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱

شاخص‌های اقتصادی چین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Recovered

0 2020 04 77167 62890 : 77279 روزانه 2020-04

Coronavirus Deaths

0 2020 04 3331 1 : 3333 روزانه 2020-04

Coronavirus Cases

0 2020 04 81740 41 : 81802 روزانه 2020-04

آسانی کسب و کار

0 2019 12 46 31 : 99 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 104032031 28818357 : 119094184 سه ماهه

افراد شاغل

77471.00 2019 12 77586 20729 : 77640 سالیانه 2019-12

اندازه اصل تورم

1.00 2020 02 1.5 -1.6 : 2.5 ماهیانه 2020-02

اوراق قرضه دولتی ده ساله

2.53 2020 04 2.52 2.5 : 4.8 روزانه

افراد بیکار

948.00 2019 09 947 810 : 983 سه ماهه 2019-09

استخراج معدن

-6.50 2020 02 -6.5 -6.5 : 8.1 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

-21.40 2020 02 -179 -15554 : 5886 ماهیانه 2020-02

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 80

اطمینان کسب و کار

52.00 2020 02 50 35.7 : 59.2 ماهیانه 2020-02

استفاده از ظرفیت

77.50 2019 12 76.4 72.9 : 78 سه ماهه

بودجه دولت

-4.20 2018 12 -3.7 -4.2 : 0.58 سالیانه 2018-12

بدهی خانوار به درآمد

0 2018 12 93.4 93.4 : 99.9 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

50.50 2018 12 46.8 20.4 : 50.5 سالیانه 2018-12

بازار سهام

2823.27 2020 04 2821 95.79 : 6124 روزانه

بدهی خارجی

20573.00 2019 12 19652 158 : 20573 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

54.40 2019 09 54.6 10.8 : 54.6 سه ماهه 2019-09

پی ام آی غیر توليدی

52.30 2020 02 29.6 29.6 : 62.2 ماهیانه

پی ام آی مرکب

46.70 2020 02 51.9 27.5 : 53.7 ماهیانه

پول

7.08 2020 04 7.06 1.53 : 8.73 روزانه

پس انداز های شخصی

36.10 2016 12 37.1 27.2 : 39 سالیانه 2016-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

70904.30 2019 12 47832 182 : 70904 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

70466.70 2019 12 43005 649 : 70467 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

317108.70 2019 12 230387 2208 : 317109 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

534233.10 2019 12 392928 2213 : 534233 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

42802.10 2019 12 31558 393 : 42802 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

14200.00 2019 12 13608 47.21 : 14200 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص ملی

896915.60 2018 12 820100 679 : 896916 سالیانه

تولیدات صنعتی

-26.63 2020 02 -2.78 -26.63 : 1.32 ماهیانه

تولید فولاد

74773.00 2020 02 84269 4918 : 89091 ماهیانه

تولید نفت خام

3782.00 2019 12 3820 1012 : 4408 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

16186.80 2018 12 15254 1522 : 16187 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

7755.00 2018 12 7308 132 : 7755 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

990865.10 2019 12 712845 5263 : 990865 سه ماهه 2019-12

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-4.52 2020 02 -9.36 -9.36 : 1.57 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

380771.80 2018 12 349369 80.7 : 380772 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.40 2020 02 0.1 -8.2 : 13.47 ماهیانه 2020-02

تسهیلات اعتباری خریدار

434157.40 2020 02 437205 59106 : 437205 ماهیانه 2020-02

تولید صنعتی

-15.70 2020 02 -15.7 -15.7 : 11.4 ماهیانه

ترازنامه بانک

905.70 2020 02 3340 -32.1 : 3340 ماهیانه 2020-02

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-20.50 2020 02 -20.5 -20.5 : 37.4 ماهیانه 2020-02

ترازنامه بانک مرکزی

361021.26 2020 02 373495 34444 : 373495 ماهیانه 2020-02

تولید سیمان

19935.00 2019 12 22487 782 : 23427 ماهیانه

تولید صنعتی

-13.50 2020 02 -13.5 -21.1 : 29.4 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

15873.10 2018 12 14586 3 : 15873 سالیانه

تولید خودرو

195000.00 2020 02 1444000 195000 : 2669100 ماهیانه

تولید الکتریسیته

654400.00 2019 12 589000 41760 : 668200 ماهیانه

تورم مواد غذایی

21.90 2020 02 20.6 -5.5 : 40.2 ماهیانه 2020-02

ثبت خودرو

224000.00 2020 02 1614000 213534 : 2672300 ماهیانه

جمعیت

1400.05 2019 12 1395 552 : 1400 سالیانه 2019-12

حداقل دستمزد

2480.00 2019 04 2420 690 : 2480 سالیانه 2019-04

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

1.00 2019 12 0.4 -3.7 : 10.1 سالیانه 2019-12

حساب جاری

401.00 2019 12 492 -341 : 1331 سه ماهه 2019-12

دستمزد در تولید

72088.00 2018 12 64452 597 : 72088 سالیانه 2018-12

دستمزد

82461.00 2018 12 74318 445 : 82461 سالیانه 2018-12

درآمد قابل تصرف شخص

42359.00 2019 12 39251 343 : 42359 سالیانه 2019-12

درآمد گردشگری

5.97 2018 12 5.4 4.13 : 5.97 سالیانه

درآمدهای دولت

35232.00 2020 02 11415 138 : 35232 ماهیانه 2020-02

ذخایر طلا

0 2019 12 1936 395 : 1948 سه ماهه 2019-12

ذخایر ارزی

3060633.00 2020 02 3115497 2262 : 3993213 ماهیانه 300000

رتبه فساد مالی

0 2019 12 87 40 : 100 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 28 26 : 34 سالیانه

رابطه مبادله

100.72 2019 12 106 81.75 : 118 ماهیانه

سود شرکت سهامی

410700.00 2020 02 6199550 1617 : 7518710 ماهیانه

سن بازنشستگی زنان

50.00 2018 12 50 50 : 50 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی مردان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه 2018-12

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

192.60 2020 02 127 18.32 : 1367 ماهیانه 2020-02

سرمایه گذاری دارائی های ثابت

-24.50 2020 02 5.4 -24.5 : 53 ماهیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6296 636 : 7583 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 39 21.6 : 41 سالیانه

شاخص مسکن

5.80 2020 02 6.3 -6.1 : 12.6 ماهیانه 2020-02

شاخص رقابتی

0 2019 12 72.61 4.55 : 73.9 سالیانه

شاخص PMI خدمات

43.00 2020 02 51.8 26.5 : 54.7 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.11 1.47 : 6.29 سالیانه

شاخص PMI تولید

50.10 2020 02 51.1 40.3 : 52.3 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.20 2020 02 105 97.8 : 128 ماهیانه 2020-02

صادرات

1462.25 2020 02 1462 12.5 : 2383 ماهیانه 2020-02

ضریب اطمینان مصرف کننده

118.90 2019 12 125 97 : 127 ماهیانه 115

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

684.89 2018 12 661 101 : 685 سالیانه 2018-12

عرضه پول M1

0 2020 02 54553 74.51 : 57601 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

203080.00 2020 02 202307 5840 : 203080 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 9325 17.85 : 9325 ماهیانه 2020-02

فروش خانه جدید

7198.00 2020 02 139440 78.19 : 139440 ماهیانه

فروش اسلحه

1040.00 2018 12 1227 3 : 2605 سالیانه

قیمت واردات

97.90 2019 12 96.1 79.6 : 123 ماهیانه 2019-12

قیمت مصرف کننده اصلی

101.00 2020 02 102 98.4 : 102 ماهیانه 2020-02

قیمت تولید

99.60 2020 02 100 91.8 : 113 ماهیانه 2020-02

قیمت صادرات

98.60 2019 12 101 90.2 : 116 ماهیانه 2019-12

قیمت گازوئیل

0.55 2020 03 0.66 0.27 : 1.37 ماهیانه 0.57

گردش سرمایه

-401.00 2019 12 -97.6 -1306 : 725 سه ماهه 2019-12

میزان سفارشات جدید

0 2020 02 51.4 29.3 : 65.1 ماهیانه

میزان رشد وام

12.10 2020 02 12.1 10.6 : 34.44 ماهیانه 2020-02

مجموع فروش خودرو

310000.00 2020 02 1927201 88416 : 3060271 ماهیانه

موازنه تجاری

-35.48 2020 02 -35.48 -320 : 613 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

239223.00 2018 12 227829 19287 : 239223 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

13.00 2020 12 13 13 : 17 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.50 2019 12 1.4 1.4 : 2.6 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

45.00 2019 12 45 45 : 45 سالیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.00 2019 12 6 3.8 : 15.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 33 سالیانه 2020-12

نسبت ذخیره نقدی

12.50 2020 03 12.5 6 : 21.5 ماهیانه 2020-03

نرخ وام بانکی

3.15 2020 03 3.15 3 : 3.3 روزانه 3.3

نرخ وام

4.35 2020 02 4.35 4.35 : 12.06 ماهیانه 4.35

نرخ تورم

0.80 2020 02 1.4 -1.8 : 2.6 ماهیانه 2020-02

نرخ مالکیت مسکن

0 2014 12 90 90 : 90 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

2.85 2020 04 2.92 0 : 9.89 روزانه 2.42

نرخ بهره

4.05 2020 04 4.05 4.05 : 5.77 روزانه 2020-04

نرخ تورم

5.20 2020 02 5.4 -2.2 : 28.4 ماهیانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

0.35 2020 02 0.35 0.35 : 3.15 ماهیانه 0.35

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

37.00 2018 12 37 37 : 37 سالیانه 2018-12

نرخ بهره معکوس

2.20 2020 03 2.4 2.2 : 4.4 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی

48.00 2018 12 48 48 : 48 سالیانه 2018-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

11.00 2018 12 11 11 : 11 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری

3.62 2019 12 3.61 3.61 : 4.3 سه ماهه 2019-12

وام به بانک

0 2020 01 1525755 413413 : 1559086 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

8554.00 2020 02 50674 -974 : 50674 ماهیانه 2020-02

واردات

1497.72 2020 02 1498 13.88 : 1951 ماهیانه 2020-02

ورود توریست

3188.00 2019 12 3054 22.96 : 3188 سالیانه

هزینه های کار

0 2019 12 104 103 : 110 سه ماهه 2019-12

هزینه های دولت

220904.10 2018 12 203086 68.1 : 220904 سالیانه 2018-12

هزینه های مالی

32350.00 2020 02 32411 139 : 32411 ماهیانه 2020-02

هزینه های مصرف کننده

348209.60 2018 12 317964 453 : 348210 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد شاغل 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820 2019-12
اندازه اصل تورم 1.00 2 2 1.8 1.9 1.7 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.53 2.57 2.59 2.61 2.55 2.65
افراد بیکار 948.00 920 940 920 938 910 2019-09
استخراج معدن -6.50 1.2 1.2 1.2 -4 1.6
ارزش بودجه دولت -21.40 -250 -450 -250 -200 -450 2020-02
اطمینان کسب و کار 52.00 46.2 51.1 50.5 44.2 52 2020-02
استفاده از ظرفیت 77.50 76.2 76.2 76.5 76 76
بودجه دولت -4.20 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.50 55 55 55 55 54 2018-12
بازار سهام 2823.27 2642 2562 2483 2725 2327
بدهی خارجی 20573.00 23000 23000 23000 23000 24500 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.40 54 54 55 53 55 2019-09
پی ام آی غیر توليدی 52.30 44 50.8 52 40.4 53
پی ام آی مرکب 46.70 45 50 51.4 44 51.6
پول 7.08 7.13 7.16 7.18 7.1 7.24
پس انداز های شخصی 36.10 34 34 34 34 34 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70904.30 29810 49123 74804 11338 78993 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70466.70 23776 44166 74342 8923 78506 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 317108.70 154582 236607 334550 72308 353284
تولید ناخالص داخلی از خدمات 534233.10 264636 403537 563616 129718 595178
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42802.10 20744 32410 45156 9551 47685
تولید ناخالص داخلی 14200.00 14707 14707 14707 14707 15693 2019-12
تولید ناخالص ملی 896915.60 918890 921132 946246 912612 999236
تولیدات صنعتی -26.63 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3
تولید فولاد 74773.00 81500 81500 79000 82000 81000
تولید نفت خام 3782.00 3700 3700 3576 3600 3576 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16186.80 16889 16889 16889 16889 17760
تولید ناخالص داخلی سرانه 7755.00 8091 8091 8091 8091 8509
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 990865.10 471922 732092 1045363 221879 1103903 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.52 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 380771.80 390101 391053 401714 387435 424210
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 1.8 1.8 1.9 1.4 1.3 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 434157.40 411586 428726 456767 392797 482346 2020-02
تولید صنعتی -15.70 5 5 5.5 -9.8 5.4
ترازنامه بانک 905.70 1800 1700 1300 1900 1800 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -20.50 7.8 7.8 7.5 6 7.5 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 361021.26 350000 350000 350000 340000 370063 2020-02
تولید سیمان 19935.00 19500 20500 18000 16500 19000
تولید صنعتی -13.50 5.2 5.2 5.2 -7.7 5
تغییرات موجودی انبار 15873.10 14445 14445 14445 13212 14445
تولید خودرو 195000.00 1450000 1750000 1980000 2000000 2050000
تولید الکتریسیته 654400.00 660384 630776 681250 609911 722982
تورم مواد غذایی 21.90 10 6.8 4.9 17 2.1 2020-02
ثبت خودرو 224000.00 1700000 1800000 2000000 1960000 2100000
جمعیت 1400.05 1412 1400 1406 1412 1411 2019-12
حداقل دستمزد 2480.00 2550 2550 2550 2480 2620 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 2019-12
حساب جاری 401.00 520 520 520 250 80.28 2019-12
دستمزد در تولید 72088.00 80500 80500 80500 80500 84100 2018-12
دستمزد 82461.00 89300 89300 89300 89300 94900 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 42359.00 41174 41370 44689 40625 47191 2019-12
درآمد گردشگری 5.97 5 5 5 5 6.15
درآمدهای دولت 35232.00 19200 19200 13000 15200 14000 2020-02
ذخایر ارزی 3060633.00 3100000 300000 300000 3100000 3100000 300000
رابطه مبادله 100.72 98.1 99.02 99.06 100 100
سود شرکت سهامی 410700.00 2850000 4400000 6750000 1200000 6950000
سن بازنشستگی زنان 50.00 50 50 50 50 50 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 192.60 720 720 1500 400 1500 2020-02
سرمایه گذاری دارائی های ثابت -24.50 5.3 5.3 5.7 -18 5.3
شاخص مسکن 5.80 7 6.5 6 8 6 2020-02
شاخص PMI خدمات 43.00 45 50 52 40.3 52.2
شاخص PMI تولید 50.10 42 49 50.1 45.7 50.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.20 107 106 107 108 109 2020-02
صادرات 1462.25 2150 2200 2230 1850 2210 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 118.90 120 115 115 120 110 115
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 684.89 714 702 699 722 712 2018-12
عرضه پول M2 203080.00 205805 209400 212600 202800 220250 2020-02
فروش خانه جدید 7198.00 62000 62000 145100 41500 151500
فروش اسلحه 1040.00 1060 1060 1060 1809 1060
قیمت واردات 97.90 105 102 106 102 108 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101.00 104 104 103 104 105 2020-02
قیمت تولید 99.60 102 101 101 102 103 2020-02
قیمت صادرات 98.60 103 101 105 102 108 2019-12
قیمت گازوئیل 0.55 0.6 0.57 0.54 0.63 0.51 0.57
گردش سرمایه -401.00 200 200 620 400 620 2019-12
میزان رشد وام 12.10 13 12.7 12.4 13 12 2020-02
مجموع فروش خودرو 310000.00 2000000 2250000 2550000 1450000 2650000
موازنه تجاری -35.48 600 550 130 150 110 2020-02
مخارج نظامی 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000
نرخ مالیات بر فروش 13.00 10 10 10 13 10 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.3 1.3 1.2 -1.8 1.3 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 4.9 5.4 5.5 3.5 5.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2020-12
نسبت ذخیره نقدی 12.50 12 12 12 12 12 2020-03
نرخ وام بانکی 3.15 3.3 3.3 3.3 3.15 3.3 3.3
نرخ وام 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
نرخ تورم 0.80 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 2.85 2.42 2.42 2.42 2.27 2.42 2.42
نرخ بهره 4.05 3.95 3.8 3.8 3.95 3.8 2020-04
نرخ تورم 5.20 4.2 2.5 2 5.4 1.9 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 37.00 37 37 37 37 37 2018-12
نرخ بهره معکوس 2.20 2.45 2.4 2.4 2.45 2.4
نرخ تامین اجتماعی 48.00 48 48 48 48 48 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11 2018-12
نرخ بیکاری 3.62 3.8 3.9 4 4.2 4.5 2019-12
وام به بخش خصوصی 8554.00 1800 25821 1500 1900 1800 2020-02
واردات 1497.72 1550 1650 1740 1600 1800 2020-02
ورود توریست 3188.00 2800 2800 2800 2800 3000
هزینه های دولت 220904.10 226316 226869 233054 224770 246105 2018-12
هزینه های مالی 32350.00 31500 26500 31000 26500 3200 2020-02
هزینه های مصرف کننده 348209.60 356741 357611 367361 354303 387933 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی