کامرون کامرون
کامرون

کامرون

کامِرون با نام رسمی جمهوری کامِرون (به انگلیسی: the Republic of Cameroon)، (به فرانسوی: République du Cameroun) کشوری است در غرب آفریقا و پایتخت آن یائونده است. جمعیت این کشور درحدود ۲۶،۵۴۶،۰۰۰ نفر ‌است و زبان‌های رسمی آن فرانسوی و انگلیسی است. واحد پول این کشور فرانک آفریقای مرکزی است. یائونده پایتخت کشور، ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد؛ بزرگ‌ترین شهر کامرون اما دوالا با ۱٬۹۰۶٬۰۰۰ نفر جمعیت است. در کامرون در حدود ۲۰۰ گروه زبانی مختلف زندگی می‌کنند. کامرون در سال ۱۸۸۴ مستعمره آلمان شد. پس از جنگ جهانی اول منطقه کامرون میان فرانسه و بریتانیا تقسیم شد. بخش تحت کنترل فرانسه در تاریخ یکم ژانویه ۱۹۶۰ از این کشور مستقل شده و جمهوری کامرون نام گرفت و بخش جنوبی که در کنترل بریتانیا بود در سال ۱۹۶۱ به جمهوری کامرون پیوست. کامرون در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی از ثبات اقتصادی و اجتماعی نسبی برخوردار است. این امر باعث شده تا کشاورزی، راهسازی، راه‌آهن، و صنایع بزرگ نفت و چوب پیشرفت داشته باشد. با این وجود بخش بزرگی از شهروندان این کشور هم‌چنان در فقر به‌سر می‌برند. قدرت در این کشور از سال ۱۹۸۲ در دست پل بیا، رئیس‌جمهوری تمامیت‌خواه کشور است که با حزب جنبش دموکراتیک خلق خود حکومت می‌کند.
 • نرخ فعلی : 18,962.4
 • بالاترین قیمت روز : 18,988.8
 • پایین ترین قیمت روز : 18,517.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.84%
 • نرخ بازگشایی بازار : 18,924.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۵:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 18,926.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 36
 • نرخ فعلی : 1,837.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,839.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,835.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.54
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,837.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,836.85
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 46.09
 • بالاترین قیمت روز : 46.14
 • پایین ترین قیمت روز : 46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 46
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 45.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
 • نرخ فعلی : 0.8252
 • بالاترین قیمت روز : 0.8258
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8243
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8243
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۳:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8239
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0013

شاخص‌های اقتصادی کامرون + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 24117 0 : 24445 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 22321 0 : 23013 روزانه 2020-12

CPI مسکن آب و برق

0 2020 06 121 105 : 121 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 11 436 0 : 437 روزانه 2020-11

آدرس های IP

0 2017 03 26475 6624 : 38164 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 166 161 : 171 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 28

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

34.00 2019 12 39.5 9.3 : 131 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-2.30 2019 12 -2.5 -6.4 : 33 سالیانه

پول

541.34 2020 11 547 407 : 795 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

0 2019 12 285 183 : 285 سه ماهه

تولید نفت خام

0 2020 06 60 58 : 138 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3652.70 2019 12 3604 2515 : 3653 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1522.70 2019 12 1502 872 : 1831 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

0 2019 12 4454 2440 : 4454 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

0 2019 12 322 194 : 345 سه ماهه

تولید صنعتی

0 2019 06 3.7 -14.03 : 32.33 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

0 2019 09 253 197 : 253 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

0 2019 12 557 398 : 575 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

38.76 2019 12 38.69 0.62 : 38.76 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 06 4.98 -14.84 : 33.7 سه ماهه

تورم مواد غذایی

3.30 2020 06 3 -0.8 : 4.1 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 09 100 -308 : 205 سه ماهه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0 2019 09 1206 969 : 1328 سه ماهه

جمعیت

24.35 2019 12 23.79 5.18 : 24.35 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -541 -730 : -118 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-2.70 2019 12 -3.7 -7.26 : 1.38 سالیانه 2019-12

ذخایر طلا

0 2020 03 0 0 : 0.93 سه ماهه

رتبه رقابتی

0 2019 12 121 109 : 123 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 152 49 : 153 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2048 161 : 2292 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.62 0 : 7 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 45.1 3.36 : 46.02 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 25 14 : 27 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 06 126 104 : 131 ماهیانه

صادرات

262.65 2019 12 204 108 : 3590 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

117.40 2020 06 117 104 : 118 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 408 139 : 408 سالیانه

موازنه تجاری

-149.35 2019 12 -153 -1187 : 304 ماهیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0 2018 03 -0.4 -1.6 : 2.9 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

33.00 2020 12 33 33 : 38.5 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

38.50 2020 12 38.5 35 : 38.5 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

19.25 2020 12 19.25 19.25 : 19.25 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.80 2019 12 3.6 0 : 8.5 سه ماهه

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.08 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.40 2020 06 2.4 0.3 : 5 ماهیانه 2020-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

4.20 2019 12 4.2 2.8 : 4.2 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

20.40 2019 12 20.4 19 : 20.4 سالیانه

نرخ بیکاری

3.40 2019 12 3.4 3.1 : 8.1 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.25 2020 09 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-09

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

16.20 2019 12 16.2 16.2 : 16.2 سالیانه

واردات

412.00 2019 12 357 175 : 4292 ماهیانه

هزینه های دولت

0 2019 12 586 417 : 600 سه ماهه

هزینه های مصرف کننده

0 2019 12 2886 2474 : 3029 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.00 40 40 40 45 40 2018-12
بودجه دولت -2.30 -5 -4.2 -4.2 -5 -4.2
پول 541.34 562 568 575 555 589
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3652.70 3050 3180 3180 3050 3180
تولید ناخالص داخلی سرانه 1522.70 1400 1460 1460 1400 1460
تولید ناخالص داخلی 38.76 34 37.5 37.5 34 37.5
تورم مواد غذایی 3.30 2.8 2.5 2.7 3 3
جمعیت 24.35 26.52 27.4 27.4 26.52 27.17 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -6 -5.3 -5.3 -6 -5.3 2019-12
صادرات 262.65 240 240 240 220 230
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.40 119 120 121 118 123
موازنه تجاری -149.35 -9 -9 -9 -9 -30 2019-12
نرخ مالیات شرکت 33.00 33 33 33 33 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.50 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
نرخ مالیات بر فروش 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 1.8 2.2 2.4 -2.1 2.6
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 2.45 1.95 2.45 1.95 ٪
نرخ تورم 2.40 2.5 2.7 3 2.6 2.8 2020-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
نرخ تامین اجتماعی 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
نرخ بیکاری 3.40 3.4 3.3 3.3 3.4 3.3 2019-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
واردات 412.00 249 249 249 253 260
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی