ساحل عاج ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

ساحل عاج (به فرانسوی: Côte d'Ivoire)، کشوری در غرب آفریقا می‌باشد که پایتخت فعلی آن یاموسوکرو و پایتخت قبلی آن آبیجان بوده‌است. جمعیت این کشور حدود ۲۶٫۳ میلیون نفر استکه حدود ۴۲ درصد از آن از قوم آکان و بقیه از چندین قوم دیگر هستند. ۳۹ درصد از مردم این کشور مسلمان و ۳۳ درصد مسیحی هستند. زبان رسمی ساحل عاج، فرانسوی و واحد پول آن، فرانک سِاف‌آ آفریقای غربی است. ساحل عاج از شمالشرق با بورکینافاسو، از شمال با مالی، از شمالغرب با گینه، از غرب با غنا و از شرق با لیبریا همسایه است و از سوی جنوب به اقیانوس اطلس می‌رسد. ساحل عاج در ۴۴–۱۸۳۳ تحت‌الحمایه فرانسه شد و پس از آن در سال ۱۸۹۳ مستعمره کشور فرانسه درآمد. ساحل عاج در سال ۱۹۶۰ به رهبری فلیکس اوفویت-بوانی به استقلال رسید، وی تا سال ۱۹۹۶ بر این کشور حکومت کرد.
 • نرخ فعلی : 150.14
 • بالاترین قیمت روز : 150.14
 • پایین ترین قیمت روز : 150.14
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 150.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 5,717.7
 • بالاترین قیمت روز : 5,759.9
 • پایین ترین قیمت روز : 5,717.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ دی
 • نرخ روز گذشته : 5,717.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 9,416.25
 • بالاترین قیمت روز : 9,564.25
 • پایین ترین قیمت روز : 9,368.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.43
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2189725.58%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9,415.82

شاخص های بورس ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 150.14 - 150.14 150.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۱۴
BRVM Composite 196.94 - 196.94 196.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۱۴

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nestle Cote d’Ivoire 4665 - 4665 4665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۲
Nei-Ceda Ci 550 - 550 550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۲
Societe d’Etudes et de Travaux 720 - 720 720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۲
Air Liquide 610 - 610 610 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۲
Alios Finance Safca 620 - 620 620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۲

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 61208 0 : 61221 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 690 0 : 691 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 47816 0 : 47834 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 11.26 0 : 11.26 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 3046263 0 : 3046263 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 114 102 : 120 ماهیانه
آدرس های IP
0 2017 03 402272 15969 : 492392 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 122 110 : 170 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 38
استفاده از ظرفیت
0 2021 06 77.1 50.8 : 79.3 سه ماهه
افراد بیکار
0 2013 12 216158 169125 : 426225 سالیانه
افراد شاغل
0 2013 12 7787952 6288163 : 7787952 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
30.00 2019 12 31.9 22.9 : 84.2 سالیانه 2019-12
بودجه دولت
-5.50 2020 12 -2.3 -5.5 : 2.4 سالیانه
پول
563.00 2021 10 569 415 : 632 روزانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
0 2021 06 6.7 -15.8 : 43.5 سه ماهه
تورم مواد غذایی
10.60 2021 09 8.8 -5.2 : 10.6 ماهیانه
تولید صنعتی
-0.70 2020 12 -14.3 -16.4 : 110 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی
61.35 2020 12 58.54 0.55 : 61.35 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
1714.54 2020 12 1727 1132 : 2471 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
5174.10 2020 12 5213 3418 : 5213 سالیانه
تولید نفت خام
0 2021 06 33 2.9 : 66.3 ماهیانه
جمعیت
26.37 2020 12 25.8 3.47 : 26.37 سالیانه
حساب جاری
0 2020 12 -790 -1192 : 1256 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-3.70 2020 12 -2.8 -17.95 : 7 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 106 59 : 154 سالیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 114 99 : 131 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 3184 276 : 3184 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 2.6 1.95 : 4.3 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 47.57 3.34 : 48.15 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 35 19 : 36 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 09 104 55.44 : 110 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
0 2021 09 111 97.7 : 111 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 07 14278600 1495582 : 14278600 ماهیانه
عرضه پول M0
0 2021 07 5397400 138062 : 5397400 ماهیانه
مخارج نظامی
0 2020 12 536 60.9 : 610 سالیانه
موازنه تجاری
506.80 2021 02 343 -1058 : 2029 ماهیانه 2021-02
نرخ تورم
5.20 2021 09 4.7 -3.84 : 9.63 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
25.00 2021 12 25 25 : 38 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
60.00 2021 12 60 60 : 60 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2021 12 18 18 : 18 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
8.10 2021 06 3.9 -10.96 : 17.61 سه ماهه
نرخ تورم
-0.10 2021 09 -0.2 -1.4 : 1.3 ماهیانه
نرخ بهره بین بانکی
6.50 2021 08 4.21 2.5 : 7.35 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
6.30 2021 12 6.3 3.2 : 6.3 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
24.75 2021 12 24.75 13.75 : 24.75 سالیانه
نرخ بیکاری
3.50 2020 12 3.2 2.6 : 7.3 سالیانه
نرخ بهره سپرده
6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
نرخ بهره
4.00 2021 09 4 3.5 : 4.5 روزانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
18.45 2021 12 18.45 10.55 : 18.45 سالیانه
هزینه های دولت
5678289.21 2019 12 4797737 1562998 : 5678289 سالیانه 2019-12
هزینه های مصرف کننده
0 2019 12 26549424 4771015 : 40765607 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.00 39 39 39 37 39 2019-12
بودجه دولت -5.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.7 -3.3
پول 563.00 571 577 583 566 594
تورم مواد غذایی 10.60 6.4 5 4.5 8.5 4
تولید صنعتی -0.70 8 8 8 8 7.5
تولید ناخالص داخلی 61.35 64 64 64 62 64
تولید ناخالص داخلی سرانه 1714.54 1730 1730 1730 1720 1730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5174.10 5250 5250 5250 5200 5250
جمعیت 26.37 27.09 27.09 27.09 27.09 27.72
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -3.4 -3.4 -3.4 -3.7 -3.4
موازنه تجاری 506.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 2021-02
نرخ تورم 5.20 3.4 2.7 2.3 3.8 2.4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.10 5.3 5.5 6 6.5 7
نرخ تورم -0.10 0.4 -0.3 0.6 0.6 0.3
نرخ بهره بین بانکی 6.50 7 7 7 6.5 7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75
نرخ بیکاری 3.50 3.2 3.2 3.2 3.5 3.2
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4 4.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
هزینه های دولت 5678289.21 5979239 5990595 6018987 6047378 6470694 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی