کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل

کنگو برازویل

جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود که برای تمایز با کشور همسایه ی بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود.کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. جمهوری کنگو از شمال خاوری با جمهوری آفریقای مرکزی و از شمال با کامرون و از خاور و جنوب با جمهوری دموکراتیک کنگو و از جنوب باختری با استان برون بومی کابیندا از ساحل عاج و از آن جا که گابن در درون جمهوری کنگو جای دارد از شمال، جنوب و باختر با گابن همسایه است همچنین جمهوری کنگو از جنوب باختری به آب های اقیانوس اطلس می رسد. جمعیت این کشور براساس تخمین سال ۲۰۲۰ حدود ۵٬۵۱۸٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است.
 • نرخ فعلی : 38,978.8
 • بالاترین قیمت روز : 38,978.8
 • پایین ترین قیمت روز : 37,804.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 275.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,040.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۷:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 38,151.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 827.3
 • نرخ فعلی : 1,799.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.83
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۵:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,799.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.52
 • نرخ فعلی : 71.98
 • بالاترین قیمت روز : 71.98
 • پایین ترین قیمت روز : 71.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۵:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 71.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
 • نرخ فعلی : 0.8465
 • بالاترین قیمت روز : 0.8465
 • پایین ترین قیمت روز : 0.846
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8462
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 47786 0 : 48128 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 28219 0 : 28268 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 01 117 100 : 119 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 1021 0 : 1023 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 184 182 : 187 سالیانه

ارزش بودجه دولت

40248.00 2021 01 -61969 -315067 : 308054 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 20

استخراج معدن

-14.60 2020 12 -11 -38.56 : 59.56 ماهیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 5892 3729 : 12468 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

15.20 2020 12 15.5 15.2 : 182 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-1.20 2020 12 -0.8 -19.65 : 26.1 سالیانه

پول

1982.83 2021 07 1983 4.27 : 1985 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

413.71 2020 12 424 276 : 1134 سالیانه

تولید نفت خام

0 2021 03 22 14 : 30 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1072.21 2020 12 1098 716 : 1820 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2021 01 22.02 1.16 : 52.95 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

49.87 2020 12 50.4 2.88 : 50.4 سالیانه

تولید صنعتی

1.20 2019 12 0.1 -21 : 8.9 سالیانه

تولید سیمان

1382081.00 2019 12 1048340 249708 : 1382081 سالیانه

تورم مواد غذایی

8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪

جمعیت

89.39 2020 12 86.79 15.25 : 89.39 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-1693.20 2019 12 -1672 -2922 : 0.9 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.40 2020 12 -3.8 -17 : 5.1 سالیانه 2020-12

درآمدهای دولت

0 2021 01 931404 87124 : 1037913 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2020 12 5871 2441 : 5871 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 135 127 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 165 133 : 171 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.06 4.18 : 7.11 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 38.24 36.14 : 40.88 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 19 17 : 22 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 01 116 100 : 117 ماهیانه

صادرات

15031.30 2019 12 15967 880 : 15967 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 01 124 100 : 126 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 01 3794175 805418 : 3794175 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 01 19342839 2803237 : 19506817 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2020 12 353 22.3 : 525 سالیانه

موازنه تجاری

399.60 2019 12 994 -578 : 994 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.57 2020 11 0.4 0.17 : 4.76 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

30.00 2021 12 35 30 : 40 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2021 12 30 30 : 40 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2021 12 16 13 : 16 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.10 2020 12 4.4 -26.1 : 9.7 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

13.00 2020 12 13 9 : 13 سالیانه

نرخ تورم

6.23 2021 01 22.02 1.35 : 511 ماهیانه 2021-01

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2020 12 5 3.5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

18.00 2020 12 18 12.5 : 18 سالیانه

نرخ بیکاری

46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪

نرخ بهره

8.50 2021 06 10.5 2 : 70 روزانه 2021-06

واردات

14631.70 2019 12 14973 773 : 14973 سالیانه

هزینه های مالی

0 2021 01 993373 85918 : 6166460 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 40248.00 -47569 -47569 -47569 -47590 -47569
استخراج معدن -14.60 8.6 8.6 8.6 2.5 12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 13 12.6 12.6 13 12.6 2020-12
بودجه دولت -1.20 -1 -0.8 -0.8 -1 -0.8
پول 1982.83 2014 2029 2045 1998 2077
تولید ناخالص داخلی سرانه 413.71 420 418 418 420 418
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1072.21 1080 1065 1065 1080 1065
تولید ناخالص داخلی 49.87 50 51.2 51.2 50 51.2
تولید صنعتی 1.20 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4
تولید سیمان 1382081.00 1090000 1090000 1090000 1090000 1120000
تورم مواد غذایی 8.40 4.4 4.4 7 4.2 7 ٪
جمعیت 89.39 92.08 92.08 92.08 93.4 94.75 2020-12
حساب جاری -1693.20 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4 -4 -3.7 -4 -3.7 2020-12
صادرات 15031.30 12600 12600 12600 12600 12600
موازنه تجاری 399.60 -300 -300 -300 -1700 -1500 2019-12
نرخ تورم 0.57 0.8 0.5 1 1 1
نرخ مالیات شرکت 30.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 2.5 3 3 2.5 3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00 5 5 5 5 5
نرخ تورم 6.23 -2 2 4 -6.8 3.6 2021-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تامین اجتماعی 18.00 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ بیکاری 46.10 36 36 36 38 36 ٪
نرخ بهره 8.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 2021-06
واردات 14631.70 14100 14100 14100 14100 14500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی