iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل

کنگو برازویل

جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. این کشور به کنگوی برازاویل شهرت دارد، که برای تمایز با کشور همسایه بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمعیت این کشور براساس تخمین سال ۲۰۱۸ حدود ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است. کنگو برازاویل در آفریقای مرکزی واقع شده و با گابن، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برون‌بوم کابیندا که متعلق به آنگولا است هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 9,664.3
 • بالاترین قیمت روز : 9,690.5
 • پایین ترین قیمت روز : 9,664.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 10
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,688.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۳۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 9,689.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25.1
 • نرخ فعلی : 1,643.46
 • بالاترین قیمت روز : 1,646.95
 • پایین ترین قیمت روز : 1,642.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,643.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 53.44
 • بالاترین قیمت روز : 53.44
 • پایین ترین قیمت روز : 53.31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 53.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.922
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.922
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9234
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۳۶:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.922
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 184 182 : 187 سالیانه

استخراج معدن

0 2019 09 -1.3 -38.56 : 59.56 ماهیانه ٪

ارزش بودجه دولت

81817.00 2019 11 200211 -192333 : 315067 ماهیانه CDF - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 2020 02 : ماهیانه

بودجه دولت

-4.80 2018 12 -12.5 -19.65 : 26.1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2018 12 4594 4542 : 12468 سالیانه USD - میلیون

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

98.50 2018 12 125 42.3 : 204 سالیانه ٪

پول

1684.15 2020 02 1689 4.27 : 1689 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

827.14 2018 12 808 545 : 1387 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه

418.70 2018 12 409 276 : 1134 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 09 15 15 : 30 ماهیانه BBL/D/1K

تورم مواد غذایی

8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

47.23 2018 12 38.02 2.88 : 47.23 سالیانه USD - میلیارد

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 11 3.61 1.16 : 52.95 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2017 12 0.6 -20.9 : 8.9 سالیانه ٪

جمعیت

84.07 2018 12 81.4 15.25 : 84.07 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.10 2018 12 -3.6 -17 : 5.1 سالیانه ٪

حساب جاری

-2169.10 2018 12 -1241 -2922 : 0.9 سالیانه USD - میلیون

درآمدهای دولت

0 2019 11 433987 87124 : 1037913 ماهیانه CDF - میلیون

ذخایر ارزی

0 2019 11 4114 2441 : 4598 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 161 133 : 171 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 135 127 : 139 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2019 12 20 17 : 22 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 38.24 36.14 : 40.88 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.06 4.18 : 7.11 سالیانه

صادرات

15966.80 2018 12 11548 880 : 15967 سالیانه USD - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 11 11659289 605562 : 12209705 ماهیانه CDF - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 11 2701265 805418 : 2793558 ماهیانه CDF - میلیون

موازنه تجاری

994.20 2018 12 208 -578 : 994 سالیانه USD - میلیون

مخارج نظامی

0 2018 12 295 19 : 456 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.82 2018 12 3.7 -26.1 : 9.7 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2018 12 16 13 : 16 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه ٪

نرخ تورم

3.70 2019 11 3.6 1.35 : 511 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪

نرخ بهره

9.00 2020 02 9 2 : 70 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 9 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

8.50 2019 12 8.5 8.5 : 12.5 سالیانه ٪

واردات

14972.70 2018 12 11340 773 : 14973 سالیانه USD - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 11 634197 85918 : 820126 ماهیانه CDF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 81817.00 -47552 -47552 -47590 -47552 -47569 CDF - میلیون
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 77 77 77 77 72 ٪
پول 1684.15 1691 1696 1702 1685 1715
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 837 837 854 711 854 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 435 435 435 435 440 USD
تورم مواد غذایی 8.40 4.4 4.4 7 4.2 7 ٪
تولید ناخالص داخلی 47.23 49 49 49 49 52 USD - میلیارد
جمعیت 84.07 91 91 89.41 91 92.08 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.3 0.3 0.3 0.3 1 ٪
صادرات 15966.80 11300 11300 11300 11300 12600 USD - میلیون
موازنه تجاری 994.20 -1700 -1700 -1700 -1700 -1500 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.82 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ تورم 3.70 3.5 3.2 4.3 5 6.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 ٪
نرخ بیکاری 46.10 36 36 36 38 36 ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ٪
واردات 14972.70 13000 13000 13000 13000 14100 USD - میلیون