کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل

کنگو برازویل

جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. این کشور به کنگوی برازاویل شهرت دارد، که برای تمایز با کشور همسایه بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمعیت این کشور براساس تخمین سال ۲۰۲۰ حدود ۵٬۵۱۸٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است. کنگو برازاویل در آفریقای مرکزی واقع شده و با گابن، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برون‌بوم کابیندا که متعلق به آنگولا است هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 59,084.4
 • بالاترین قیمت روز : 59,084.4
 • پایین ترین قیمت روز : 59,084.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 59,084.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 59,084.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 1,831.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,832.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,830.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,831.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 64.84
 • بالاترین قیمت روز : 64.9
 • پایین ترین قیمت روز : 64.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 64.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8222
 • بالاترین قیمت روز : 0.8224
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8217
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8222
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 30201 0 : 30240 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 26250 0 : 26404 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 01 117 100 : 119 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 768 0 : 770 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 184 182 : 187 سالیانه

ارزش بودجه دولت

40248.00 2021 01 -61969 -315067 : 308054 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 20

استخراج معدن

-14.60 2020 12 -11 -38.56 : 59.56 ماهیانه

بدهی خارجی

0 2019 12 5892 3729 : 12468 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

15.20 2020 12 14.8 14.8 : 182 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-1.20 2020 12 -0.8 -19.65 : 26.1 سالیانه

پول

1983.78 2021 05 1985 4.27 : 1985 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

423.60 2019 12 419 276 : 1134 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 11 23 14 : 30 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1097.90 2019 12 1086 716 : 1820 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2021 01 22.02 1.16 : 52.95 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

47.32 2019 12 46.83 2.88 : 47.32 سالیانه

تولید صنعتی

1.20 2019 12 0.1 -21 : 8.9 سالیانه

تولید سیمان

1382081.00 2019 12 1048340 249708 : 1382081 سالیانه

تورم مواد غذایی

8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪

جمعیت

89.39 2020 12 86.79 15.25 : 89.39 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-1693.20 2019 12 -1672 -2922 : 0.9 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.80 2019 12 -4.6 -17 : 5.1 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2021 01 931404 87124 : 1037913 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2020 11 5839 2441 : 5871 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 135 127 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 165 133 : 171 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.06 4.18 : 7.11 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 38.24 36.14 : 40.88 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 19 17 : 22 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2021 01 116 100 : 117 ماهیانه

صادرات

15031.30 2019 12 15967 880 : 15967 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2021 01 124 100 : 126 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 01 3701109 805418 : 3701109 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 01 18255331 605562 : 19506817 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2019 12 295 21.6 : 508 سالیانه

موازنه تجاری

399.60 2019 12 994 -578 : 994 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

0.57 2020 11 0.4 0.17 : 4.76 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2020 12 16 13 : 16 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.10 2020 12 4.4 -26.1 : 9.7 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

13.00 2020 12 13 9 : 13 سالیانه

نرخ تورم

6.23 2021 01 22.02 1.35 : 511 ماهیانه 2021-01

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

5.00 2020 12 5 3.5 : 5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

18.00 2020 12 18 12.5 : 18 سالیانه

نرخ بیکاری

46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪

نرخ بهره

10.50 2021 04 15.5 2 : 70 روزانه 2021-04

واردات

14631.70 2019 12 14973 773 : 14973 سالیانه

هزینه های مالی

0 2021 01 993373 85918 : 6166460 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 40248.00 -47590 -47569 -47569 -47590 -47569
استخراج معدن -14.60 2.5 8.6 8.6 2.5 12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 13 13 12.6 13 12.6 2020-12
بودجه دولت -1.20 -1.6 -1.6 -2.5 -1.6 -2.5
پول 1983.78 1998 2005 2013 1991 2027
تولید ناخالص داخلی سرانه 423.60 420 420 420 420 440
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1097.90 1065 1065 1065 1065 1095
تولید ناخالص داخلی 47.32 38 38 38 38 45
تولید صنعتی 1.20 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4
تولید سیمان 1382081.00 1090000 1090000 1090000 1090000 1120000
تورم مواد غذایی 8.40 4.4 4.4 7 4.2 7 ٪
جمعیت 89.39 93.4 92.08 92.08 93.4 94.75 2020-12
حساب جاری -1693.20 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 5 5 5 5 7 2019-12
صادرات 15031.30 12600 12600 12600 12600 12600
موازنه تجاری 399.60 -1500 -300 -300 -1700 -1500 2019-12
نرخ تورم 0.57 1 0.8 0.5 3 1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 6 6 4.4 6 4.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00 5 5 5 5 5
نرخ تورم 6.23 -16.8 -2 2 -12 3.6 2021-01
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تامین اجتماعی 18.00 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ بیکاری 46.10 36 36 36 38 36 ٪
نرخ بهره 10.50 14.5 14.5 12.5 18.5 12.5 2021-04
واردات 14631.70 14100 14100 14100 14100 14500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی