شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل

کنگو برازویل

جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. این کشور به کنگوی برازاویل شهرت دارد، که برای تمایز با کشور همسایه بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمعیت این کشور براساس تخمین سال ۲۰۱۸ حدود ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است. کنگو برازاویل در آفریقای مرکزی واقع شده و با گابن، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برون‌بوم کابیندا که متعلق به آنگولا است هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 6,774
 • بالاترین قیمت روز : 6,882.6
 • پایین ترین قیمت روز : 6,684.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 85.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,761.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 6,748.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25.8
 • نرخ فعلی : 1,618.34
 • بالاترین قیمت روز : 1,622.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,618.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.82
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,622.16
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 1,618.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63
 • نرخ فعلی : 24.97
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 24.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9256
 • بالاترین قیمت روز : 0.9256
 • پایین ترین قیمت روز : 0.924
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.924
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9242
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0014

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 102 100 : 103 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Cases

0 2020 03 3 1 : 3 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 184 182 : 187 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 20

استخراج معدن

8.20 2019 12 4.3 -38.56 : 59.56 ماهیانه

ارزش بودجه دولت

81817.00 2019 11 200211 -192333 : 315067 ماهیانه 2019-11

بودجه دولت

-4.80 2018 12 -12.5 -19.65 : 26.1 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2018 12 4594 4542 : 12468 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

98.50 2018 12 125 42.3 : 204 سالیانه 2018-12

پول

1706.00 2020 03 1703 4.27 : 1706 روزانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 12 3.65 1.16 : 52.95 ماهیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

827.14 2018 12 808 545 : 1387 سالیانه

تولید نفت خام

0 2019 11 15 15 : 30 ماهیانه 2019-11

تولید ناخالص داخلی

45.00 2019 12 47.23 2.88 : 47.23 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

418.70 2018 12 409 276 : 1134 سالیانه

تورم مواد غذایی

8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪

تولید سیمان

1063190.00 2018 12 899533 249708 : 1063190 سالیانه

تولید صنعتی

0 2018 12 0.5 -19.5 : 8.9 سالیانه

جمعیت

87.00 2019 12 84.07 15.25 : 87 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-2169.10 2018 12 -1241 -2922 : 0.9 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.10 2018 12 -3.6 -17 : 5.1 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2019 11 433987 87124 : 1037913 ماهیانه 2019-11

ذخایر ارزی

0 2019 11 4114 2441 : 4598 ماهیانه 2019-11

رتبه رقابتی

0 2019 12 135 127 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 161 133 : 171 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 12 102 100 : 102 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 20 17 : 22 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 38.24 36.14 : 40.88 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.06 4.18 : 7.11 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2019 12 103 100 : 104 ماهیانه 2019-12

صادرات

15966.80 2018 12 11548 880 : 15967 سالیانه 2018-12

عرضه پول M2

0 2019 12 12209705 605562 : 12298256 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M1

0 2019 12 2793558 805418 : 2881951 ماهیانه 2019-12

موازنه تجاری

994.20 2018 12 208 -578 : 994 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2018 12 295 19 : 456 سالیانه

نرخ تورم

0.53 2019 12 0.3 0.17 : 0.77 ماهیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.63 2019 12 5.82 -26.1 : 9.7 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2020 12 16 13 : 16 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

3.91 2019 12 3.65 1.35 : 511 ماهیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 9 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

7.50 2020 03 9 2 : 70 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

8.50 2019 12 8.5 8.5 : 12.5 سالیانه 2019-12

واردات

14972.70 2018 12 11340 773 : 14973 سالیانه 2018-12

هزینه های مالی

0 2019 11 634197 85918 : 820126 ماهیانه 2019-11
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
استخراج معدن 8.20 2 8.5 10 -5 8.6
ارزش بودجه دولت 81817.00 -47552 -47552 -47590 -47552 -47569 2019-11
بودجه دولت -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 77 77 77 77 72 2018-12
پول 1706.00 1718 1724 1731 1712 1743
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 824 824 824 824 847
تولید ناخالص داخلی 45.00 43.86 43.86 43.86 43.86 46.78 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 417 417 417 417 429
تورم مواد غذایی 8.40 4.4 4.4 7 4.2 7 ٪
تولید سیمان 1063190.00 1150000 1150000 1150000 1150000 1090000
جمعیت 87.00 91 91 89.41 91 92.08 2019-12
حساب جاری -2169.10 -2600 -2600 -2600 -26 -1700 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.3 0.3 0.3 0.3 1 2018-12
صادرات 15966.80 11300 11300 11300 11300 12600 2018-12
موازنه تجاری 994.20 -1700 -1700 -1700 -1700 -1500 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.63 2 2 2 2 4.1 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 2020-12
نرخ تورم 3.91 3.5 3.2 4.3 5 6.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2019-12
نرخ بهره 7.50 7.5 7 7 7.5 6.5 2020-03
نرخ بیکاری 46.10 36 36 36 38 36 ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 2019-12
واردات 14972.70 13000 13000 13000 13000 14100 2018-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی