کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل

کنگو برازویل

جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. این کشور به کنگوی برازاویل شهرت دارد، که برای تمایز با کشور همسایه بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمعیت این کشور براساس تخمین سال ۲۰۲۰ حدود ۵٬۵۱۸٬۰۰۰ نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است. کنگو برازاویل در آفریقای مرکزی واقع شده و با گابن، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برون‌بوم کابیندا که متعلق به آنگولا است هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 13,182.9
 • بالاترین قیمت روز : 13,221.2
 • پایین ترین قیمت روز : 12,980.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 43.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,035.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۳:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 13,040.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 142.4
 • نرخ فعلی : 1,902.63
 • بالاترین قیمت روز : 1,906.12
 • پایین ترین قیمت روز : 1,891.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.52%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,903.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۲:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,901.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.07
 • نرخ فعلی : 38.8
 • بالاترین قیمت روز : 39.72
 • پایین ترین قیمت روز : 38.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.95%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۲:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 39.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95
 • نرخ فعلی : 0.8462
 • بالاترین قیمت روز : 0.8472
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8433
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8436
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۲:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8437
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0025

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 11005 1 : 11051 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 10357 0 : 10357 روزانه 2020-10

CPI مسکن آب و برق

0 2020 08 115 100 : 115 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 10 281 0 : 281 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 184 182 : 187 سالیانه

ارزش بودجه دولت

81817.00 2019 11 200211 -192333 : 315067 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 20

استخراج معدن

8.20 2019 12 4.3 -38.56 : 59.56 ماهیانه

بدهی خارجی

0 2018 12 4594 4542 : 12468 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

98.50 2018 12 125 42.3 : 204 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-4.80 2018 12 -12.5 -19.65 : 26.1 سالیانه

پول

1958.13 2020 10 1959 4.27 : 1972 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

423.60 2019 12 419 276 : 1134 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 05 14 14 : 30 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1097.90 2019 12 1086 716 : 1820 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 08 31.42 1.16 : 52.95 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

47.32 2019 12 46.83 2.88 : 47.32 سالیانه

تولید صنعتی

0 2018 12 0.5 -19.5 : 8.9 سالیانه

تولید سیمان

1382081.00 2019 12 1048340 249708 : 1382081 سالیانه

تورم مواد غذایی

8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪

جمعیت

87.00 2019 12 84.07 15.25 : 87 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-2169.10 2018 12 -1241 -2922 : 0.9 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-1.10 2018 12 -3.6 -17 : 5.1 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2019 11 433987 87124 : 1037913 ماهیانه

ذخایر ارزی

0 2020 01 4378 2441 : 4598 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 135 127 : 139 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 161 133 : 171 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 7.06 4.18 : 7.11 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 38.24 36.14 : 40.88 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 20 17 : 22 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 08 114 100 : 115 ماهیانه

صادرات

15966.80 2018 12 11548 880 : 15967 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

0 2020 08 122 100 : 123 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 3593593 805418 : 3627988 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 07 15547200 605562 : 16334849 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 295 19 : 456 سالیانه

موازنه تجاری

994.20 2018 12 208 -578 : 994 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.39 2020 08 4.76 0.17 : 4.76 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

35.00 2020 12 35 35 : 40 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

30.00 2020 12 30 30 : 30 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

16.00 2020 12 16 13 : 16 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.63 2019 12 5.82 -26.1 : 9.7 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.00 2019 12 5 5 : 9 سالیانه

نرخ تورم

25.37 2020 08 31.42 1.35 : 511 ماهیانه 2020-09

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

8.50 2019 12 8.5 8.5 : 12.5 سالیانه

نرخ بیکاری

46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪

نرخ بهره

18.50 2020 08 7.5 2 : 70 روزانه 2020-08

واردات

14972.70 2018 12 11340 773 : 14973 سالیانه

هزینه های مالی

0 2019 11 634197 85918 : 820126 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 81817.00 -47590 -47590 -47590 -47552 -47569
استخراج معدن 8.20 10 2.5 2.5 8.5 8.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.50 150 145 145 150 145 2018-12
بودجه دولت -4.80 -10 -3 -3 -10 -3
پول 1958.13 1972 1979 1987 1965 2001
تولید ناخالص داخلی سرانه 423.60 390 420 420 390 420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1097.90 985 1065 1065 985 1065
تولید ناخالص داخلی 47.32 34 38 38 34 38
تولید سیمان 1382081.00 1150000 1090000 1090000 1150000 1090000
تورم مواد غذایی 8.40 4.4 4.4 7 4.2 7 ٪
جمعیت 87.00 89.41 93.4 93.4 91 92.08 2019-12
حساب جاری -2169.10 -2600 -1700 -1700 -2600 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -10 -3.5 -3.5 -10 -3.5 2018-12
صادرات 15966.80 11300 12600 12600 11300 12600
موازنه تجاری 994.20 -1700 -1500 -1500 -1700 -1500 2018-12
نرخ تورم 0.39 0.3 0.2 0.2 0.5 0.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.63 -9 2.8 2.8 -9 2.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تورم 25.37 6.3 6.5 6.8 6 7 2020-09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تامین اجتماعی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ بیکاری 46.10 36 36 36 38 36 ٪
نرخ بهره 18.50 18.5 18.5 7.5 18.5 7.5 2020-08
واردات 14972.70 13000 14100 14100 13000 14100
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی