کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل

کنگو برازویل

جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود که برای تمایز با کشور همسایهٔ بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمهوری کنگو در مرکز آفریقا قرار دارد و پایتخت آن برازاویل است. جمهوری کنگو از شمال شرقی با جمهوری آفریقای مرکزی و از شمال با کامرون و از شرق و جنوب با جمهوری دموکراتیک کنگو و از جنوب غربی با استان برون بومی کابیندا از آنگولا و از آن جا که گابن در درون جمهوری کنگو جای دارد از شمال، جنوب و غرب با گابن همسایه است همچنین جمهوری کنگو از جنوب غرب به آب‌های اقیانوس اطلس می‌رسد. جمعیت این کشور براساس تخمین سال ۲۰۲۰ حدود ۵٬۵۱۸٬۰۰۰ نفرو زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است.
 • نرخ فعلی : 56,632.20
 • بالاترین قیمت روز : 57,343.38
 • پایین ترین قیمت روز : 55,895.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 361.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.6%
 • نرخ بازگشایی بازار : 57,217.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۴:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 57,217.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 585.67
 • نرخ فعلی : 1,777.16
 • بالاترین قیمت روز : 1,783.37
 • پایین ترین قیمت روز : 1,776.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,779.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۴:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 1,779.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.11
 • نرخ فعلی : 66.42
 • بالاترین قیمت روز : 66.73
 • پایین ترین قیمت روز : 65.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.47%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۴:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 65.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.98
 • نرخ فعلی : 0.8832
 • بالاترین قیمت روز : 0.8843
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8842
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۰۴:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 0.8843
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 57453 0 : 57470 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 28219 0 : 28268 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 02 119 100 : 119 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 1089 0 : 1091 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 184 182 : 187 سالیانه
ارزش بودجه دولت
40248.00 2021 01 -61969 -315067 : 308054 ماهیانه 2021-01
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 20
استخراج معدن
-14.60 2020 12 -11 -38.56 : 59.56 ماهیانه
بدهی خارجی
0 2019 12 5892 3729 : 12468 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
15.20 2020 12 15.5 15.2 : 182 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-1.20 2020 12 -0.8 -19.65 : 26.1 سالیانه
پول
1980.50 2021 10 1981 4.27 : 1989 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
413.71 2020 12 424 276 : 1134 سالیانه
تولید نفت خام
0 2021 06 22 19 : 30 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
1072.21 2020 12 1098 716 : 1820 سالیانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
0 2021 02 6.23 1.16 : 52.95 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی
49.87 2020 12 50.4 2.88 : 50.4 سالیانه
تولید صنعتی
1.20 2019 12 0.1 -21 : 8.9 سالیانه
تولید سیمان
1382081.00 2019 12 1048340 249708 : 1382081 سالیانه
تورم مواد غذایی
8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪
جمعیت
89.39 2020 12 86.79 15.25 : 89.39 سالیانه
حساب جاری
-1693.20 2019 12 -1672 -2922 : 0.9 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-5.40 2020 12 -3.8 -17 : 5.1 سالیانه
درآمدهای دولت
0 2021 01 931404 87124 : 1037913 ماهیانه 2021-01
ذخایر ارزی
0 2020 12 5871 2441 : 5871 ماهیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 135 127 : 139 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 165 133 : 171 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2018 12 7.06 4.18 : 7.11 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 38.24 36.14 : 40.88 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 19 17 : 22 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
0 2021 02 117 100 : 117 ماهیانه
صادرات
15031.30 2019 12 15967 880 : 15967 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
0 2021 02 126 100 : 126 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 01 3794175 805418 : 3794175 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 01 19342839 2803237 : 19506817 ماهیانه
مخارج نظامی
0 2020 12 353 22.3 : 525 سالیانه
موازنه تجاری
399.60 2019 12 994 -578 : 994 سالیانه 2019-12
نرخ تورم
4.92 2021 02 6.23 1.35 : 511 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
30.00 2021 12 35 30 : 40 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
40.00 2021 12 30 30 : 40 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
16.00 2021 12 16 13 : 16 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-2.40 2020 12 4.4 -26.1 : 9.7 سالیانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
13.00 2021 12 13 9 : 13 سالیانه
نرخ تورم
0.18 2021 02 1.24 0.17 : 4.76 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
5.00 2021 12 5 3.5 : 5 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
18.00 2021 12 18 12.5 : 18 سالیانه
نرخ بیکاری
46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪
نرخ بهره
8.50 2021 09 8.5 2 : 70 روزانه
واردات
14631.70 2019 12 14973 773 : 14973 سالیانه
هزینه های مالی
0 2021 01 993373 85918 : 6166460 ماهیانه 2021-01
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
ارزش بودجه دولت 40248.00 -47569 -47569 -47569 -47569 -47569 2021-01
استخراج معدن -14.60 8.6 8.6 8.6 8.6 12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 13 13 13 15 13 2020-12
بودجه دولت -1.20 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -0.8
پول 1980.50 2006 2019 2032 1993 2058
تولید ناخالص داخلی سرانه 413.71 418 418 418 420 418
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1072.21 1080 1065 1065 1080 1065
تولید ناخالص داخلی 49.87 51.2 51.2 51.2 50 51.2
تولید صنعتی 1.20 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4
تولید سیمان 1382081.00 1090000 1090000 1090000 1090000 1120000
تورم مواد غذایی 8.40 4.4 4.4 7 4.2 7 ٪
جمعیت 89.39 92.08 92.08 92.08 92.08 94.75
حساب جاری -1693.20 -1700 -1700 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -4 -3.7 -3.7 -4 -3.7
صادرات 15031.30 12600 12600 12600 12600 12600
موازنه تجاری 399.60 -300 -300 -300 -300 -1500 2019-12
نرخ تورم 4.92 3.5 4 3.5 4.8 3.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 5.6 5.6 5.6 4.9 5.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.00 5 13 13 5 13
نرخ تورم 0.18 0.5 1 0.7 0.8 1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.00 3.5 5 5 3.5 5
نرخ تامین اجتماعی 18.00 8.5 18 18 8.5 18
نرخ بیکاری 46.10 36 36 36 38 36 ٪
نرخ بهره 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
واردات 14631.70 14100 14100 14100 14100 14500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی