شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنگو کینشاسا کنگو کینشاسا
 • نرخ فعلی : 9,722.8
 • بالاترین قیمت روز : 9,722.8
 • پایین ترین قیمت روز : 9,713.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۲:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5
 • نرخ فعلی : 1,681.76
 • بالاترین قیمت روز : 1,682.47
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.76
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.62
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۰:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17
 • نرخ فعلی : 39.27
 • بالاترین قیمت روز : 39.36
 • پایین ترین قیمت روز : 39.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۱۰:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14
 • نرخ فعلی : 0.8821
 • بالاترین قیمت روز : 0.883
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی کنگو کینشاسا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک کنگو 1818.4 - 1818.4 1818.4 3.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۹:۰۷
فرانک کنگو / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۶:۲۷
فرانک کنگو / پوند انگلیس 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی کنگو کینشاسا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 604 1 : 611 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 173 0 : 179 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 19 0 : 20 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 180 174 : 186 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 20

بودجه دولت

8.80 2019 12 6.8 -14.37 : 8.8 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

15.70 2018 12 18.1 15.7 : 270 سالیانه 2018-12

پول

588.05 2020 06 578 407 : 795 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

5024.10 2018 12 5103 4421 : 5702 سالیانه

تولید نفت خام

308.00 2020 01 310 153 : 370 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه

2651.70 2018 12 2693 1457 : 3410 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

9.20 2019 12 11.26 0.13 : 14.43 سالیانه 2019-12

جمعیت

5.45 2019 12 5.24 1.02 : 5.45 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

8.00 2019 12 6.7 -44.84 : 20.13 سالیانه 2019-12

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.37 0 : 4.04 سالیانه

صادرات

10034000000.00 2018 12 6078000000 18000000 : 11851000000 سالیانه 2018-12

مخارج نظامی

0 2018 12 372 43 : 635 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.90 2020 12 18.9 18 : 18.9 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

2.20 2019 12 1.6 -8.95 : 23.6 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

30.00 2020 12 30 30 : 38 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.10 2018 05 1.2 -9.34 : 42.4 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

40.00 2020 12 40 40 : 50 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

10.40 2019 12 10.4 9.6 : 20.6 سالیانه 2019-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

20.29 2019 12 20.29 17.89 : 22.79 سالیانه 2019-12

نرخ بهره

3.25 2020 04 3.25 2.45 : 4.25 روزانه 2020-04

نرخ بهره سپرده

2.45 2017 12 2.45 2.45 : 8.25 سالیانه 2017-12

نرخ تامین اجتماعی

24.29 2019 12 24.29 21.89 : 26.79 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

4.00 2019 12 4 2.4 : 4 سالیانه 2019-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 8.80 4 4 7 4 7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.70 28 28 30 28 30 2018-12
پول 588.05 594 601 608 586 623
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5024.10 5220 5220 5218 5218 5495
تولید نفت خام 308.00 460 480 470 420 450 2020-01
تولید ناخالص داخلی سرانه 2651.70 2790 2790 2830 2790 2830
تولید ناخالص داخلی 9.20 9.6 9.6 9.3 9.6 9.3 2019-12
جمعیت 5.45 5.45 5.5 5.6 5.45 5.63 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.00 3 3 1.2 3 1.2 2019-12
صادرات 10034000000.00 4700 4700 6500 4700 6500 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18.90 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -2.4 -2.4 3.2 -2.4 3.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30 2020-12
نرخ تورم 1.10 3.5 4.1 4 3.7 4 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40 2020-12
نرخ بیکاری 10.40 11.2 11.2 11.9 11.2 11.9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 20.29 2019-12
نرخ بهره 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2020-04
نرخ بهره سپرده 2.45 2.45 1.95 1.95 2.45 1.95 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 24.29 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4 2019-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی