بوتان بوتان
بوتان

بوتان

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 19,180.2
 • بالاترین قیمت روز : 19,258.4
 • پایین ترین قیمت روز : 18,991.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 61.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 19,097.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۰:۲۸
 • نرخ روز گذشته : 19,097.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 82.9
 • نرخ فعلی : 1,837.32 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1,839.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,835.69
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,837.32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 46.09 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 46.14
 • پایین ترین قیمت روز : 46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 46.09
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8252 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8258
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8243
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8252
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / انگولتروم بوتان 89.6518 - 89.6518 89.6518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۷
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 99.2898 - 99.2898 99.2898 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۷
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 - 0.0135 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۱
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۰۷

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 395 0 : 396 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 12 377 0 : 381 روزانه 2020-12

CPI مسکن آب و برق

0 2020 06 101 70.71 : 103 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 11 0 0 : 0 روزانه 2020-11

آدرس های IP

0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 81 70 : 146 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -5345 -5345 : 4296 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

15.70 2018 12 15.4 6.4 : 40.7 سالیانه

بودجه دولت

-1.10 2018 12 -3.6 -12.8 : 4.1 سالیانه

بدهی خارجی

2728.40 2019 12 2642 406 : 2728 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

104.40 2019 12 110 36.9 : 117 سالیانه 2019-12

پول

73.97 2020 11 73.93 0.63 : 77.01 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5753.00 2018 12 5453 2214 : 5753 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11345.40 2018 12 11142 2753 : 11345 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3128.00 2018 12 3072 390 : 3128 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

2062.30 2018 12 1927 447 : 2062 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8059.80 2018 12 7795 6043 : 8060 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

10644.10 2018 12 10009 4010 : 10644 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

1.60 2020 06 1.8 -5.3 : 7.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

10079.80 2018 12 10479 3262 : 10479 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

26905.30 2018 12 25466 11176 : 26905 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7184.60 2018 12 6410 2661 : 7185 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4641.90 2018 12 4621 2562 : 4642 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

2.45 2018 12 2.45 0.14 : 2.45 سالیانه

تورم مواد غذایی

14.68 2020 06 8.76 1.3 : 18.72 ماهیانه

جمعیت

0.76 2019 12 0.75 0.22 : 0.76 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-23.71 2019 12 -19.5 -32.4 : 15.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-39677.40 2019 12 -31307 -41436 : 3708 سالیانه

درآمد گردشگری

3.12 2020 03 2.4 0.5 : 17.3 ماهیانه

درآمدهای دولت

54666.70 2018 12 42673 7054 : 54667 سالیانه

ذخایر ارزی

1423.28 2020 07 1344 458 : 1903 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 25 25 : 49 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-72.70 2019 06 715 -947 : 862 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.02 0 : 2.76 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 68 50 : 68 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 06 97.92 76.15 : 101 ماهیانه

صادرات

8854.24 2020 03 12118 1130 : 25334 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.68 2020 06 104 72.38 : 105 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 85576 16627 : 85680 ماهیانه

عرضه پول M2

145063.22 2020 07 144890 20869 : 145063 ماهیانه

قیمت تولید

123.10 2020 06 124 100 : 126 ماهیانه

موازنه تجاری

-7890.75 2020 03 -5445 -12698 : 3470 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره

6.86 2020 09 6.86 6 : 7.04 روزانه 2020-09

نرخ بهره سپرده

2.25 2019 12 2 2 : 8.25 سالیانه

نرخ بیکاری

3.40 2018 12 2.4 1.15 : 4 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.09 2020 06 -0.56 -0.56 : 2.19 ماهیانه

نرخ تورم

7.44 2020 06 4.17 0 : 13.53 ماهیانه 2020-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.00 2018 12 4.7 3 : 17.9 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

50.00 2019 12 50 50 : 50 سالیانه

واردات

16744.99 2020 03 17563 1255 : 28980 سه ماهه

ورود توریست

2135.00 2020 03 2329 459 : 11277 ماهیانه

هزینه های مالی

56513.50 2018 12 48018 9945 : 56514 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 15.70 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
بودجه دولت -1.10 -9.5 -11 -11 -9.5 -11
بدهی خارجی 2728.40 3500 3000 3000 3500 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.40 111 111 111 112 111 2019-12
پول 73.97 74.51 74.86 75.2 74.17 75.88
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753.00 5950 5950 5950 5950 5950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11345.40 10100 10700 10700 10100 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه 3128.00 3050 3100 3100 3050 3100
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062.30 2600 2600 2600 2600 2600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8059.80 8800 8800 8800 8800 8800
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644.10 13400 13400 13400 13400 13400
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 8.6 8.6 8.6 7 10
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10079.80 11200 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905.30 31000 31000 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7184.60 8000 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4641.90 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی 2.45 2 2.2 2.2 2 2.2
تورم مواد غذایی 14.68 3.5 3.5 3.5 4 4.5
جمعیت 0.76 0.76 0.77 0.77 0.76 0.77 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 -25 -22 -22 -25 -22 2019-12
حساب جاری -39677.40 -45500 -39500 -39500 -45500 -39500
درآمد گردشگری 3.12 5.9 5.8 5.8 5.9 5.8
درآمدهای دولت 54666.70 52140 52140 52140 52140 52140
ذخایر ارزی 1423.28 1395 1441 1441 1350 1532
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -72.70 84.5 84.5 84.5 72.3 84.5
صادرات 8854.24 10500 10500 10500 10500 10500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.68 108 108 108 106 111
عرضه پول M2 145063.22 150629 154625 154625 146634 162615
قیمت تولید 123.10 136 136 136 131 153
موازنه تجاری -7890.75 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 2020-03
نرخ بهره 6.86 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2020-09
نرخ بهره سپرده 2.25 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
نرخ بیکاری 3.40 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 2018-12
نرخ تورم 0.09 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ تورم 7.44 4 3.3 3.1 4.2 3.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.4 1.6 1.6 2.4 1.6
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50
واردات 16744.99 19500 19500 19500 19500 19500
ورود توریست 2135.00 1200 1500 1500 1000 2000
هزینه های مالی 56513.50 61700 61700 61700 61700 61700
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی