خبر
بوتان بوتان
 • نرخ فعلی : 28,312.31
 • بالاترین قیمت روز : 28,454.96
 • پایین ترین قیمت روز : 27,081.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 500.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 3.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 27,123.32
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۴۹:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 27,123.32
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,188.99
 • نرخ فعلی : 1,834.87
 • بالاترین قیمت روز : 1,848.87
 • پایین ترین قیمت روز : 1,831.79
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,847.97
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۵۰:۰۴
 • نرخ روز گذشته :
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : INF%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,834.87
 • نرخ فعلی : 91.66
 • بالاترین قیمت روز : 91.77
 • پایین ترین قیمت روز : 90.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.69%
 • نرخ بازگشایی بازار : 91.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۵۰:۰۳
 • نرخ روز گذشته :
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : INF%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 91.66
 • نرخ فعلی : 0.949
 • بالاترین قیمت روز : 0.9491
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9444
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9464
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۴۷:۲۱
 • نرخ روز گذشته :
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : INF%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.949

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PI/BTC Ask 1.0693 - 1.0664 1.0699 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶:۳۶
یورو / انگولتروم بوتان 83.0187 - 83.0187 83.0187 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 97.4798 - 97.4798 97.4798 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه
-6.18 2022 12 7.29 در صد
CPI مسکن آب و برق
127 2023 07 126 امتیاز
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه
12.68 2022 12 18.54 در صد
آدرس های IP
3582 2017 03 3365 IP
آسانی کسب و کار
89 2019 12 81
ارزش بودجه دولت
-15032 2020 12 -3385 BTN - میلیون
ارزیابی اعتبار
40
اعتبار بخش خصوصی
140255 2021 12 126242 BTN - میلیون
افراد بیکار
18198 2022 12 16254
افراد شاغل
288 2022 12 322 هزاران نفر
بودجه دولت
-7.8 2022 12 -6.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خارجی
3102 2020 12 2873 USD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
125 2022 12 132 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
83.03 2023 09 83.15
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
10908 2021 12 10547 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت
4847 2021 12 4720 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه
2977 2021 12 2878 USD
تولید ناخالص داخلی از معادن
948 2021 12 739 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
7882 2021 12 7723 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
7207 2021 12 6625 BTN - میلیون
تورم مواد غذایی
5.28 2023 07 4.72 در صد
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
11614 2021 12 12040 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات
33153 2021 12 31208 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
9046 2021 12 7784 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
6185 2021 12 5918 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی
2.54 2021 12 2.33 USD - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده
1.42 2022 03 1.32 در صد
جمعیت
0.78 2022 12 0.78 میلیون
حساب جاری
-63404 2021 12 -21404 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-33.8 2022 12 -12.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت
54355 2020 12 54604 BTN - میلیون
درآمد گردشگری
0.02 2021 12 0 USD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی
574 2023 06 549 USD - میلیون
رتبه رقابتی
82 2018 12 97
رتبه فساد مالی
25 2022 12 25
سرعت اینترنت
3426 2017 03 3407 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
7.09 2023 03 7.09 BTN - میلیون
شاخص تروریسم
0 2022 12 0 امتیاز
شاخص رقابتی
4.1 2018 12 3.87 امتیاز
شاخص فساد مالی
68 2022 12 68 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
117 2023 07 117 امتیاز
صادرات
9515 2023 03 12198 BTN - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
125 2023 07 124 امتیاز
عرضه پول M1
121235 2023 06 115644 BTN - میلیون
عرضه پول M2
216694 2023 06 210492 BTN - میلیون
قیمت واردات
144 2022 12 145 امتیاز
قیمت تولید
133 2022 03 132 امتیاز
قیمت صادرات
125 2022 12 126 امتیاز
مرگ و میر کروناویروس
21 2023 05 20 افراد
موارد کروناویروس
62668 2023 05 62666 افراد
موازنه تجاری
-18995 2023 03 -16786 BTN - میلیون
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
257 2022 10 257 دوز در هر 100 نفر
نرخ تورم
1.32 2023 07 0 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار
63.1 2022 12 69.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
5.2 2022 12 4.4 در صد
نرخ بیکاری
5.9 2022 12 4.8 در صد
نرخ تورم
4 2023 07 3.83 در صد
نرخ بهره سپرده
3 2021 12 3 در صد
نرخ بهره
6.85 2023 09 6.88 در صد
واردات
28510 2023 03 28985 BTN - میلیون
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
2011426 2022 10 2010782 دوزها
ورود توریست
1 2021 12 1
هزینه های مالی
69157 2020 12 57572 BTN - میلیون
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 125 129 130 127 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 83.03 83.61 84.19 84.78 85.38
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10908 11453 12140 12626 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 2977 3126 3313 3446 USD
تورم مواد غذایی 5.28 4.5 3 2.5 2 در صد
تولید ناخالص داخلی 2.54 2.67 2.83 2.94 USD - میلیارد
تغییر قیمت تولید کننده 1.42 8 8 در صد
جمعیت 0.78 0.8 0.82 0.84 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -33.8 -28 -13 -7 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ تورم 1.32 0.6 0.5 0.4 0.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 5 در صد
نرخ بیکاری 5.9 3.2 در صد
نرخ تورم 4 3.7 4 3.5 3.7 در صد
نرخ بهره سپرده 3 3.52 در صد
نرخ بهره 6.85 6.85 7.4 7.4 7.4 در صد
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین