خبر
بوتان بوتان
 • نرخ فعلی : 60,018.20
 • بالاترین قیمت روز : 60,395.14
 • پایین ترین قیمت روز : 58,387.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 598.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.89%
 • نرخ بازگشایی بازار : 58,606.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۵۰:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 58,606.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,411.25
 • نرخ فعلی : 2,411.11
 • بالاترین قیمت روز : 2,411.69
 • پایین ترین قیمت روز : 2,411.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 2,411.11
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 81
 • بالاترین قیمت روز : 81
 • پایین ترین قیمت روز : 81
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 81
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۴۴:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 82.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.19
 • نرخ فعلی : 0.917
 • بالاترین قیمت روز : 0.9171
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9168
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 0.917
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PI/BTC Ask 1.0693 - 1.0664 1.0699 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶:۳۶
یورو / انگولتروم بوتان 83.0187 - 83.0187 83.0187 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 97.4798 - 97.4798 97.4798 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه
-6.87 8.84 7.29 27.26
CPI مسکن آب و برق
135 70.71 126 135
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه
-2.91 5.67 18.54 22.06
آدرس های IP
3582 2017 03 3365 IP
آسانی کسب و کار
89 2019 12 81
ارزش بودجه دولت
-15032 2020 12 -3385 BTN - میلیون
ارزیابی اعتبار
40
اعتبار بخش خصوصی
167384 3939 140255 167384
افراد بیکار
18198 2022 12 16254
افراد شاغل
288 2022 12 322 هزاران نفر
بودجه دولت
-7.8 2022 12 -6.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خارجی
3213 406 3163 3213
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
123 35.43 127 132
پول
83.52 0.63 83.53 85.19
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
14034 3500 13423 14505
تولید ناخالص داخلی از ساخت
9825 8836 9206 11975
تولید ناخالص داخلی سرانه
3336 447 3191 3448
تولید ناخالص داخلی از معادن
4091 2722 4218 8423
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
23810 21820 24085 24085
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
20464 16412 17573 26506
تورم مواد غذایی
5.53 0.75 6.95 18.72
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
24253 18777 24528 25448
تولید ناخالص داخلی از خدمات
92643 70956 86616 92643
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
12379 11748 11823 16655
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
19248 14033 18962 19248
تولید ناخالص داخلی
2.9 0.13 2.77 2.9
تغییر قیمت تولید کننده
-4.37 5.3 -3.08 22.43
جمعیت
0.78 0.22 0.78 0.78
حساب جاری
-81677 81677 -60737 3708
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-33.8 33.8 -12.4 15.8
درآمدهای دولت
54355 2020 12 54604 BTN - میلیون
درآمد گردشگری
0.02 2021 12 0 USD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی
620 458 607 1903
رتبه رقابتی
82 2018 12 97
رتبه فساد مالی
26 24 25 49
سرعت اینترنت
3426 2017 03 3407 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
560 947 560 862
شاخص تروریسم
0 2022 12 0 امتیاز
شاخص رقابتی
4.1 2018 12 3.87 امتیاز
شاخص فساد مالی
68 2022 12 68 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
126 76.15 125 128
صادرات
11534 1130 19014 25334
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
130 72.38 128 130
عرضه پول M1
119521 16627 117266 121235
عرضه پول M2
223014 20869 215602 218919
قیمت واردات
137 91.98 140 145
قیمت تولید
96.2 97.67 97.76 151
قیمت صادرات
114 92.05 122 133
مرگ و میر کروناویروس
21 2023 05 20 افراد
موارد کروناویروس
62668 2023 05 62666 افراد
موازنه تجاری
-11977 19689 -6646 7122
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
257 2022 10 257 دوز در هر 100 نفر
نرخ تورم
4.87 0 4.99 13.53
نرخ مشارکت نیروی کار
63.1 2022 12 69.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
5.2 10 4.4 17.9
نرخ بیکاری
5.9 1.15 4.8 5.9
نرخ تورم
1.5 0.97 0.07 3.27
نرخ بهره سپرده
3 2 3 8.25
نرخ بهره
6.91 6 6.91 7.16
واردات
23510 1255 25659 32914
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
2011426 2022 10 2010782 دوزها
ورود توریست
1 2021 12 1
هزینه های مالی
69157 2020 12 57572 BTN - میلیون
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 123 130 127 127 132
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14034 12291 12783 13294 14505
تولید ناخالص داخلی سرانه 3336 3172 3299 3431 3448
تورم مواد غذایی 5.53 3.3 2.8 3.5 3 18.72
تولید ناخالص داخلی 2.9 2.94 3.05 3.18 2.9
جمعیت 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -33.8 -13 -4 -7 15.8
نرخ تورم 4.87 4.5 4 3.5 2.8 13.53
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 6 17.9
نرخ بیکاری 5.9 5.7 5.9
نرخ تورم 1.5 0.4 0.4 0.5 0.5 3.27
نرخ بهره سپرده 3 3.55 8.25
نرخ بهره 6.91 6.8 6.4 6.2 6 7.16
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین