بوتان بوتان
بوتان

بوتان

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است) یا در نتیجهٔ انتقال یک صفحه ایجاد شده‌است. یکی از دلایل نگاه داشتن این صفحه، جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی است که ممکن است به نام قدیمی صفحه هدایت شوند. هرگونه صفحهٔ تغییرمسیر دارای انتقال ثبت‌شده در تارخچهٔ خود باید با این الگوی ردهٔ تغییرمسیر برچسب بخورد.
 • نرخ فعلی : 23,541.82
 • بالاترین قیمت روز : 24,407.06
 • پایین ترین قیمت روز : 23,361.01
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 184.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23,932.07
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۵:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 23,932.07
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 390.25
 • نرخ فعلی : 1,767.61
 • بالاترین قیمت روز : 1,782.27
 • پایین ترین قیمت روز : 1,759.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,776.51
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۵:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 1,776.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.51%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.07
 • نرخ فعلی : 87.78
 • بالاترین قیمت روز : 88.86
 • پایین ترین قیمت روز : 85.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.86
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.16%
 • نرخ بازگشایی بازار : 86.41
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 86.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.57%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.36
 • نرخ فعلی : 0.9816
 • بالاترین قیمت روز : 0.9857
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9804
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9839
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۲۵:۳۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9837
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0021

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / انگولتروم بوتان 83.0187 - 83.0187 83.0187 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 97.4798 - 97.4798 97.4798 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
115 2022 03 112 امتیاز
آسانی کسب و کار
89 2019 12 81
آدرس های IP
3582 2017 03 3365 IP
ارزش بودجه دولت
-11889 2020 12 -3776 BTN - میلیون
ارزیابی اعتبار
40
اعتبار بخش خصوصی
118812 2019 12 104850 BTN - میلیون
بدهی خارجی
2990 2020 12 2873 USD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
135 2021 12 131 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت
-6.3 2021 12 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
79.45 2022 08 79.25
تولید ناخالص داخلی از ساخت
5956 2019 12 5956 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
10551 2020 12 11832 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
2880 2020 12 3229 USD
تولید ناخالص داخلی از معادن
3776 2019 12 2837 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
7386 2019 12 7291 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز
8348 2019 12 9782 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی
9120 2019 12 8057 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی
9618 2019 12 8579 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات
33306 2019 12 29596 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
4953 2019 12 4564 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی
2.32 2020 12 2.53 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی
3.52 2022 04 4.01 در صد
تغییر قیمت تولید کننده
1.42 2021 12 22.43 در صد
جمعیت
0.77 2020 12 0.76 میلیون
حساب جاری
-21790 2019 12 -35430 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-12.7 2021 12 -15.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمد گردشگری
0.02 2021 12 0 USD - میلیون
درآمدهای دولت
52727 2020 12 43949 BTN - میلیون
ذخایر ارزی خارجی
1437 2021 12 1638 USD - میلیون
رتبه رقابتی
82 2018 12 97
رتبه فساد مالی
25 2021 12 24
سرعت اینترنت
3426 2017 03 3407 KBps
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
63.79 2021 09 66.46 BTN - میلیون
شاخص تروریسم
0 2019 12 0.01
شاخص رقابتی
4.1 2018 12 3.87 امتیاز
شاخص فساد مالی
68 2021 12 68 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
122 2022 03 114 امتیاز
صادرات
19978 2021 09 13615 BTN - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
120 2022 03 118 امتیاز
عرضه پول M1
106126 2021 12 103472 BTN - میلیون
عرضه پول M2
193848 2021 12 187582 BTN - میلیون
قیمت تولید
133 2021 12 151 امتیاز
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا
247 2022 07 246 دوز در هر 100 نفر
مرگ و میر کروناویروس
21 2022 07 20 افراد
موازنه تجاری
-3689 2021 09 -4800 BTN - میلیون
موارد کروناویروس
60779 2022 08 60775 افراد
نرخ بهره
7.16 2022 08 7.16 در صد
نرخ بهره سپرده
3 2021 12 3 در صد
نرخ بیکاری
5 2020 12 2.7 در صد
نرخ تورم
5.95 2022 04 5.57 در صد
نرخ تورم
-0.5 2022 04 0.74 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-10.08 2020 12 5.8 در صد
واردات
23667 2021 09 18416 BTN - میلیون
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل
1917605 2022 07 1911837 دوزها
ورود توریست
1 2021 12 1
هزینه های مالی
57472 2019 12 46725 BTN - میلیون
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 118812 15.5 15.5 15.5 15.5 BTN - میلیون
بدهی خارجی 2990 3000 3000 3000 USD - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 118 118 118 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.3 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 79.45 80.27 80.91 81.54 82.19
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5956 5950 5950 5950 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10551 11500 11500 11500 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 2880 3500 3500 3500 USD
تولید ناخالص داخلی از معادن 3776 2600 2600 2600 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7386 8800 8800 8800 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8348 13400 13400 13400 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9120 8000 8000 8000 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9618 11200 11200 11200 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33306 31000 31000 31000 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4953 4700 4700 4700 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی 2.32 2.5 2.5 2.5 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 3.52 5 4.5 4 4 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 1.42 10 10 8 8 در صد
جمعیت 0.77 0.78 0.78 0.78 میلیون
حساب جاری -21790 -39500 -39500 -39500 -39500 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 -12 -10 -10 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمد گردشگری 0.02 5.8 5.7 5.7 5.7 USD - میلیون
درآمدهای دولت 52727 52140 52140 52140 52140 BTN - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 1437 1532 1713 1713 1713 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.79 84.5 84.5 84.5 84.5 BTN - میلیون
صادرات 19978 10500 10500 10500 10500 BTN - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 111 116 116 116 امتیاز
عرضه پول M2 193848 162615 178597 178597 178597 BTN - میلیون
قیمت تولید 133 153 184 184 184 امتیاز
موازنه تجاری -3689 -9000 -9000 -9000 -9000 BTN - میلیون
نرخ بهره 7.16 7.18 7.2 7.4 7.4 در صد
نرخ بهره سپرده 3 3 3.02 3.04 3.24 در صد
نرخ بیکاری 5 4.1 4.1 4.1 4.1 در صد
نرخ تورم 5.95 5.5 5.8 5.2 4.7 در صد
نرخ تورم -0.5 1 1 0.8 0.8 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.08 1.8 4.5 4.5 4.5 در صد
واردات 23667 19500 19500 19500 19500 BTN - میلیون
ورود توریست 1 2000 3500 3500 3500
هزینه های مالی 57472 61700 61700 61700 61700 BTN - میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین