iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتان بوتان
بوتان

بوتان

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 9,175.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,412.6
 • پایین ترین قیمت روز : 9,136.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 83.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.98%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,325.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۳:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,334.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.73%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 158.8
 • نرخ فعلی : 1,639.7 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1,649.82
 • پایین ترین قیمت روز : 1,627.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.32
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.62%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.82
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۴:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 1,649.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.97
 • نرخ فعلی : 50.32 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 50.41
 • پایین ترین قیمت روز : 49.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49.81
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۴:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 49.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.9%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45
 • نرخ فعلی : 0.9203 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 0.9234
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9187
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9234
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۲:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9188
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0015

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/TRY Ask 57034.01 - 57034.01 57034.01 3654.82 6.41% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۵:۰۷
BTC/AUD Ask 14250.32 - 14250.32 14250.32 380.91 2.67% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۳:۰۷
BTN/GBP Ask 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.93% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۳:۰۷
EUR/BTN Ask 77.7491 - 77.7491 77.7491 0.16 0.20% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۳:۰۷
GBP/BTN Ask 92.9996 - 92.9996 92.9996 0.53 0.58% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۳:۰۷

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 81 70 : 146 سالیانه

اعتبار بخش خصوصی

15.70 2018 12 15.4 6.4 : 40.7 سالیانه BTN - میلیون

ارزش بودجه دولت

0 2018 12 -5345 -5345 : 4296 سالیانه BTN - میلیون

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

110.10 2018 12 112 36.9 : 116 سالیانه ٪

بودجه دولت

-1.10 2018 12 -3.6 -12.8 : 4.1 سالیانه ٪

بدهی خارجی

2642.10 2018 12 2505 406 : 2642 سالیانه USD - میلیون

پول

71.83 2020 02 71.92 7.19 : 74.48 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

8059.80 2018 12 7795 6043 : 8060 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

2062.30 2018 12 1927 447 : 2062 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

10644.10 2018 12 10009 4010 : 10644 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

9347.80 2018 12 9247 2327 : 9348 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5753.00 2018 12 5453 2214 : 5753 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

3172.80 2018 12 3138 406 : 3173 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

4641.90 2018 12 4621 2562 : 4642 سالیانه BTN - میلیون

تورم مواد غذایی

4.30 2019 10 4.1 -0.5 : 18.72 ماهیانه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-4.70 2019 09 -4.9 -4.9 : 7.4 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

10079.80 2018 12 10479 3262 : 10479 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی

2.53 2018 12 2.53 0.14 : 2.53 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7184.60 2018 12 6410 2661 : 7185 سالیانه BTN - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

26905.30 2018 12 25466 11176 : 26905 سالیانه BTN - میلیون

جمعیت

0.75 2018 12 0.75 0.22 : 0.75 سالیانه میلیون

حساب جاری

-31306.95 2018 12 -36143 -41436 : 3708 سالیانه BTN - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-18.20 2018 12 -24.44 -33.1 : 15.8 سالیانه ٪

درآمدهای دولت

54666.70 2018 12 42673 7054 : 54667 سالیانه BTN - میلیون

درآمد گردشگری

14.80 2019 10 3.9 0.5 : 17.3 ماهیانه USD - میلیون

ذخایر ارزی

1125.20 2019 09 1094 458 : 1903 ماهیانه USD - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2019 12 25 25 : 49 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2773.80 2019 06 715 -947 : 2774 سه ماهه BTN - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه KBps

شاخص فساد مالی

0 2019 12 68 50 : 68 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.02 0 : 2.76 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

141.60 2019 10 141 103 : 142 ماهیانه امتیاز

صادرات

8571.50 2019 06 5753 1130 : 30997 سه ماهه BTN - میلیون

عرضه پول M2

124989.10 2019 09 122237 20869 : 124989 ماهیانه BTN - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 09 68781 16627 : 70790 ماهیانه BTN - میلیون

قیمت تولید

118.80 2019 09 120 100 : 126 ماهیانه امتیاز

موازنه تجاری

-8687.50 2019 06 -9054 -20835 : 3470 سه ماهه BTN - میلیون

نرخ تورم

0.40 2019 10 0.3 -1.2 : 2 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.00 2018 12 4.7 3 : 17.9 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

50.00 2019 12 50 50 : 50 سالیانه ٪

نرخ تورم

2.30 2019 10 3 0 : 13.53 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

3.40 2018 12 2.4 1.15 : 4 سالیانه ٪

نرخ بهره

7.04 2019 12 7.04 6 : 7.04 روزانه ٪

نرخ بهره سپرده

2.00 2018 12 2.8 2 : 8.25 سالیانه ٪

واردات

17259.00 2019 06 14806 1255 : 50995 سه ماهه BTN - میلیون

ورود توریست

9339.00 2019 10 3242 459 : 11277 ماهیانه

هزینه های مالی

56513.50 2018 12 48018 9945 : 56514 سالیانه BTN - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 15.70 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 BTN - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.10 105 105 105 105 103 ٪
بودجه دولت -1.10 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -2.5 ٪
بدهی خارجی 2642.10 3200 2803 3200 3200 3200 USD - میلیون
پول 71.83 72.19 72.54 72.87 71.86 73.55
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8059.80 8800 8800 8800 8800 8800 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 2062.30 2600 2600 2600 2600 2600 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10644.10 13400 13400 13400 13400 13400 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9347.80 9502 9502 9502 9502 9502 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5753.00 5950 5950 5950 5950 5950 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 3172.80 3423 3423 3423 3423 3534 USD
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 4641.90 4700 4700 4700 4700 4700 BTN - میلیون
تورم مواد غذایی 4.30 4.5 4 4 5 4.5 ٪
تغییر قیمت تولید کننده -4.70 -1 2.2 7 -3.5 10 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10079.80 11200 11200 11200 11200 11200 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی 2.53 2.86 2.86 2.86 2.86 3.03 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7184.60 8000 8000 8000 8000 8000 BTN - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26905.30 31000 31000 31000 31000 31000 BTN - میلیون
جمعیت 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.77 میلیون
حساب جاری -31306.95 -29500 -29500 -29500 -29500 -29500 BTN - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.20 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 -7.5 ٪
درآمدهای دولت 54666.70 52140 52140 52140 52140 52140 BTN - میلیون
درآمد گردشگری 14.80 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 USD - میلیون
ذخایر ارزی 1125.20 1115 1102 1090 1127 1050 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2773.80 72.3 72.3 84.5 72.3 84.5 BTN - میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.60 144 144 145 143 148 امتیاز
صادرات 8571.50 13100 13100 10500 13100 10500 BTN - میلیون
عرضه پول M2 124989.10 125190 126450 127711 123929 132755 BTN - میلیون
قیمت تولید 118.80 124 127 131 122 153 امتیاز
موازنه تجاری -8687.50 -5000 -5000 -9000 -5000 -9000 BTN - میلیون
نرخ تورم 0.40 1.8 1.8 1.5 1.8 1.5 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 7 7 7 7 5.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50 ٪
نرخ تورم 2.30 4.2 3.9 4.2 4 4.5 ٪
نرخ بیکاری 3.40 3.2 3.2 3.2 3.2 3 ٪
نرخ بهره 7.04 7.04 6.8 8 7.04 9 ٪
نرخ بهره سپرده 2.00 2 2 2.8 2.8 2.8 ٪
واردات 17259.00 18100 18100 19500 18100 19500 BTN - میلیون
ورود توریست 9339.00 4933 4866 4866 4608 4733
هزینه های مالی 56513.50 61700 61700 61700 61700 61700 BTN - میلیون