بوتان بوتان
بوتان

بوتان

از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.
 • نرخ فعلی : 50,993.4
 • بالاترین قیمت روز : 51,339.8
 • پایین ترین قیمت روز : 48,284.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 249.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,516.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۷:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 48,566.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,426.9
 • نرخ فعلی : 1,699.92 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 1,701.69
 • پایین ترین قیمت روز : 1,697.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,699.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.26 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 66.35
 • پایین ترین قیمت روز : 66.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 66.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8392 (BTN)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8396
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8389
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 0.8392
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوتان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۵:۵۲
یورو / انگولتروم بوتان 88.4949 - 88.4949 88.4949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲:۲۱
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 101.3467 - 101.3467 101.3467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۴:۱۴

شاخص‌های اقتصادی بوتان + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 03 866 0 : 867 روزانه 2021-03

Coronavirus Recovered

0 2021 03 865 0 : 866 روزانه 2021-03

CPI مسکن آب و برق

0 2020 10 103 70.71 : 104 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 03 0 0 : 1 روزانه 2021-03

آدرس های IP

0 2017 03 3365 1363 : 5147 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 81 70 : 146 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 12 -3776 -11889 : 4296 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

اعتبار بخش خصوصی

20.50 2019 12 15.7 6.4 : 40.7 سالیانه

بودجه دولت

-6.20 2020 12 -2 -12.8 : 4.1 سالیانه

بدهی خارجی

2728.40 2019 12 2642 406 : 2728 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

104.40 2019 12 110 36.9 : 117 سالیانه 2019-12

پول

73.18 2021 03 72.73 0.63 : 77.01 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

5108.69 2019 12 6020 2469 : 6020 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

11345.40 2018 12 11142 2753 : 11345 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

3128.00 2018 12 3072 390 : 3128 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

3453.41 2019 12 2837 531 : 3453 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

11348.27 2019 12 7299 6196 : 11348 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

8240.25 2019 12 9782 4010 : 10631 سالیانه

تغییر قیمت تولید کننده

1.60 2020 06 1.8 -5.3 : 7.4 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

9122.80 2019 12 8579 3262 : 10479 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

31108.13 2019 12 29627 11176 : 31108 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

7678.69 2019 12 8057 2661 : 8057 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

5280.63 2019 12 4564 2562 : 5281 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

2.45 2018 12 2.45 0.14 : 2.45 سالیانه

تورم مواد غذایی

15.45 2020 10 16.42 1.3 : 18.72 ماهیانه

جمعیت

0.76 2019 12 0.75 0.22 : 0.76 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-23.71 2019 12 -19.5 -32.4 : 15.8 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-39677.40 2019 12 -31307 -41436 : 3708 سالیانه

درآمد گردشگری

3.12 2020 03 2.4 0.5 : 17.3 ماهیانه

درآمدهای دولت

52726.60 2020 12 43949 7054 : 52727 سالیانه

ذخایر ارزی

1578.64 2020 10 1525 458 : 1903 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2018 12 97 82 : 109 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 25 24 : 49 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 3407 99.26 : 3426 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

-39.17 2020 06 -9.81 -947 : 862 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0.02 0 : 2.76 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2018 12 3.87 3.73 : 4.1 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 68 50 : 68 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2020 10 102 76.15 : 102 ماهیانه

صادرات

9064.57 2020 06 8934 1130 : 25334 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.63 2020 10 108 72.38 : 109 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 07 85576 16627 : 85680 ماهیانه

عرضه پول M2

160365.88 2020 11 155654 20869 : 160366 ماهیانه

قیمت تولید

123.10 2020 06 124 100 : 126 ماهیانه

موازنه تجاری

-4847.91 2020 06 -7809 -12698 : 3470 سه ماهه 2020-06

نرخ بهره

6.86 2020 12 6.86 6 : 7.04 روزانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

2.25 2019 12 2 2 : 8.25 سالیانه

نرخ بیکاری

3.40 2018 12 2.4 1.15 : 4 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

7.75 2020 10 8.02 0 : 13.53 ماهیانه 2020-10

نرخ تورم

0.31 2020 10 0.57 -0.56 : 3.27 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

5.50 2019 12 3.1 3.1 : 17.9 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

50.00 2019 12 50 50 : 50 سالیانه

واردات

13912.48 2020 06 16742 1255 : 28980 سه ماهه

ورود توریست

2135.00 2020 03 2329 459 : 11277 ماهیانه

هزینه های مالی

46724.85 2018 12 56331 9945 : 56331 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اعتبار بخش خصوصی 20.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
بودجه دولت -6.20 -11 -11 -11 -11 -12.5
بدهی خارجی 2728.40 3000 3000 3000 3000 3000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 104.40 121 121 121 121 118 2019-12
پول 73.18 73.85 74.2 74.53 73.52 75.21
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5108.69 5950 5950 5950 5950 5950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11345.40 10700 10700 10700 10700 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه 3128.00 3100 3100 3100 3100 3500
تولید ناخالص داخلی از معادن 3453.41 2600 2600 2600 2600 2600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11348.27 8800 8800 8800 8800 8800
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8240.25 13400 13400 13400 13400 13400
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 8.6 8.6 10 8.6 10
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9122.80 11200 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31108.13 31000 31000 31000 31000 31000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7678.69 8000 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5280.63 4700 4700 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی 2.45 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
تورم مواد غذایی 15.45 3.5 3.5 4.5 3.5 4.5
جمعیت 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.71 -22 -22 -22 -22 -15 2019-12
حساب جاری -39677.40 -39500 -39500 -39500 -39500 -39500
درآمد گردشگری 3.12 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
درآمدهای دولت 52726.60 52140 52140 52140 52140 52140
ذخایر ارزی 1578.64 1441 1441 1532 1395 1713
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -39.17 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5
صادرات 9064.57 10500 10500 10500 10500 10500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.63 108 108 111 108 116
عرضه پول M2 160365.88 154625 154625 162615 150629 178597
قیمت تولید 123.10 136 136 153 136 184
موازنه تجاری -4847.91 -9000 -9000 -9000 -9000 -9000 2020-06
نرخ بهره 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 2020-12
نرخ بهره سپرده 2.25 2.25 2.25 2.8 2.25 2.25
نرخ بیکاری 3.40 4.2 4.2 4.3 4.3 3.9 2018-12
نرخ تورم 7.75 3.3 3.1 3.5 4 4 2020-10
نرخ تورم 0.31 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 -1 -1 -1 -1 2
نرخ مالیات بر فروش 50.00 50 50 50 50 50
واردات 13912.48 19500 19500 19500 19500 19500
ورود توریست 2135.00 1500 1700 2000 1500 3500
هزینه های مالی 46724.85 61700 61700 61700 61700 61700
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی