باهاما باهاما
باهاما

باهاما

باهاما (به انگلیسی: The Bahamas) با نام رسمی قلمرو همسود باهاما کشوری است انگلیسی‌زبان و شامل بیش از سه هزار جزیره بزرگ و کوچک در اقیانوس اطلس که در شرق فلوریدا آمریکا و در شمال کوبا قرار دارد. جمعیت باهاما ۳۵۰ هزار نفر و پایتخت آن ناسائو است. پول رایج این کشور دلار باهاما است.باهاما جزوی از کشور های مشترک المنافع است. این کشور با کشورهای ایالات متحده آمریکا، کوبا و هائیتی دارای مرز مشترک دریایی می‌باشد. از نظر درآمد سرانه باهاما یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره آمریکا است و در این رتبه پس از ایالات متحده و کانادا قرار دارد. ۸۵ درصد از مردم آن از تبار آفریقایی و ۱۲ درصد اروپایی‌تبارند. سه درصد نیز زردپوست آسیایی‌اند. مردم بومی و اصلی باهاما لوکایایی‌ها بودند که شاخه‌ای از سرخ‌پوستان تائینوی آراواکی‌زبان به‌شمار می‌آمدند. باهاما نخستین خشکی در جهان جدید بود که کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ در آن لنگر انداخت. نام باهاما از واژه‌های اسپانیایی baja mar (باخا مار) گرفته شده که به معنی «دریای کم‌عمق» است.
 • نرخ فعلی : 36,491.8
 • بالاترین قیمت روز : 37,259.7
 • پایین ترین قیمت روز : 36,046.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 257.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 36,392.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۶:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 36,354.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 137.1
 • نرخ فعلی : 1,839.38 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,843.19
 • پایین ترین قیمت روز : 1,836.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.59
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,839.34
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1,837.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.28
 • نرخ فعلی : 52.28 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 52.48
 • پایین ترین قیمت روز : 52.23
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 52.23
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 52.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16
 • نرخ فعلی : 0.8269 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8284
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8266
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.828
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۴۹:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 0.828
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

بازارهای ارزی باهاما

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار باهاماس / پوند انگلیس 0.7349 0.735 0.7335 0.7365 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۵۶
پوند انگلیس / دلار باهاماس 1.3608 1.3607 1.3581 1.3623 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۵۶
دلار باهاماس / دلار 0.9992 0.9994 0.9992 0.9994 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۵۶
یورو / دلار باهاماس 1.2096 - 1.2077 1.2099 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۵
دلار / دلار باهاماس 1.0052 - 1.0052 1.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۷:۴۰

شاخص‌های اقتصادی باهاما + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 01 8021 0 : 8032 روزانه 2021-01

Coronavirus Recovered

0 2021 01 6507 0 : 6525 روزانه 2021-01

Coronavirus Deaths

0 2021 01 171 0 : 175 روزانه 2021-01

آدرس های IP

0 2017 03 76420 35579 : 80351 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 118 59 : 121 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 01 : ماهیانه 45

اعتبار بخش خصوصی

0 2020 05 5806 1580 : 6686 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

66.80 2019 12 66.4 23.2 : 73.7 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-1.70 2019 12 -3.4 -6.6 : 0.33 سالیانه

پول

1.00 2021 01 1 0.99 : 1 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

35782.80 2019 12 35501 33778 : 41979 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

12.83 2019 12 12.42 0.17 : 12.83 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

27477.96 2019 12 27261 16904 : 32236 سالیانه

جمعیت

0.38 2019 12 0.39 0.11 : 0.39 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

267.00 2019 12 293 217 : 528 سه ماهه

حساب جاری

-739.80 2020 06 -98.7 -740 : 243 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

0.60 2019 12 -12.1 -20.1 : 5.6 سالیانه 2019-12

ذخایر ارزی

1903.89 2020 09 2127 18.93 : 2127 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 29 21 : 29 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 7936 1978 : 8376 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 65 64 : 73 سالیانه

صادرات

61.90 2020 06 186 61.9 : 278 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.10 2020 08 108 70.39 : 109 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 03 3353 443 : 3484 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 03 7410 2103 : 7539 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 11 8147 2136 : 8236 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 03 338 13 : 346 ماهیانه

موازنه تجاری

-449.90 2020 06 -619 -782 : -251 سه ماهه 2020-06

نرخ تورم

-0.70 2019 12 0 -0.77 : 2.8 ماهیانه

نرخ وام بانکی

10.38 2020 08 10.6 8.59 : 13.27 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2020 12 12 7.5 : 12 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

0.90 2019 12 1.6 -4.2 : 7.9 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

9.80 2020 12 9.8 8.8 : 9.8 سالیانه

نرخ تورم

-0.74 2020 09 -0.32 -1.42 : 14.24 ماهیانه 2020-09

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.90 2020 12 3.9 3.4 : 3.9 سالیانه

نرخ بیکاری

9.50 2019 12 10.7 6.9 : 15.7 سالیانه 2019-12

نرخ بهره سپرده

0.59 2019 12 0.85 0.59 : 7.56 سالیانه

نرخ بهره

4.00 2020 10 4 4 : 5.25 روزانه 2020-10

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.90 2020 12 5.9 5.4 : 5.9 سالیانه

واردات

511.80 2020 06 805 373 : 997 سه ماهه

ورود توریست

23.40 2020 07 3.94 3.94 : 749 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.80 70 70 70 70 70 2019-12
بودجه دولت -1.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
پول 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35782.80 34000 34000 34000 34000 34600
تولید ناخالص داخلی 12.83 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 27477.96 27200 27200 27200 27200 27300
جمعیت 0.38 0.41 0.41 0.42 0.41 0.43 2019-12
جواز ساختمان 267.00 350 380 380 320 380
حساب جاری -739.80 -210 -220 -250 -150 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -10 -10 -10 -10 -11 2019-12
ذخایر ارزی 1903.89 1980 1980 1980 1980 1980
صادرات 61.90 165 165 175 165 180
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.10 109 109 114 111 114
موازنه تجاری -449.90 -585 -585 -630 -630 -615 2020-06
نرخ تورم -0.70 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
نرخ وام بانکی 10.38 9.88 9.88 11.05 10.38 9.88
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 5.5 5.5 5.5 5.5 4
نرخ تامین اجتماعی 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
نرخ تورم -0.74 1.6 1.7 1.8 1.5 2.1 2020-09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ بیکاری 9.50 12 12 12 12 11 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.59 0.09 0.09 1.24 0.59 0.09
نرخ بهره 4.00 3.5 3.5 3.5 3.5 4 2020-10
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
واردات 511.80 750 750 790 750 787
ورود توریست 23.40 115 150 200 95 500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی