باهاما باهاما
باهاما

باهاما

باهاما (به انگلیسی: The Bahamas) با نام رسمی قلمرو همسود باهاما کشوری است انگلیسی‌زبان و شامل بیش از سه هزار جزیره بزرگ و کوچک در اقیانوس اطلس که در شرق فلوریدا آمریکا و در شمال کوبا قرار دارد. جمعیت باهاما ۳۵۰ هزار نفر و پایتخت آن ناسائو است. پول رایج این کشور دلار باهاما است. باهاما جزوی از کشور های مشترک المنافع است. این کشور با کشورهای ایالات متحده آمریکا، کوبا و هائیتی دارای مرز مشترک دریایی می‌باشد. از نظر درآمد سرانه باهاما یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره آمریکا است و در این رتبه پس از ایالات متحده و کانادا قرار دارد. ۸۵ درصد از مردم آن از تبار آفریقایی و ۱۲ درصد اروپایی‌تبارند. سه درصد نیز زردپوست آسیایی‌اند. مردم بومی و اصلی باهاما لوکایایی‌ها بودند که شاخه‌ای از سرخ‌پوستان تائینوی آراواکی‌زبان به‌شمار می‌آمدند. باهاما نخستین خشکی در جهان جدید بود که کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ در آن لنگر انداخت. نام باهاما از واژه‌های اسپانیایی baja mar (باخا مار) گرفته شده که به معنی «دریای کم‌عمق» است.
 • نرخ فعلی : 38,432.9
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۷:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.71%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,029.5
 • نرخ فعلی : 1,799.13 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.62%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۷:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.05
 • نرخ فعلی : 72.25 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۷:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08
 • نرخ فعلی : 0.847 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8468
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۷:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0023

بازارهای ارزی باهاما

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار باهاماس / پوند انگلیس 0.7238 0.7258 0.7238 0.7277 0.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
یورو / دلار باهاماس 1.1812 1.1783 1.1767 1.1812 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
پوند انگلیس / دلار باهاماس 1.3821 1.3781 1.3744 1.3821 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۲۸
دلار باهاماس / دلار 0.9995 - 0.9995 0.9995 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۵۲
دلار / دلار باهاماس 1.0052 - 1 1.0052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ساعت ۱:۰۱

شاخص‌های اقتصادی باهاما + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 13685 0 : 13781 روزانه 2021-07

Coronavirus Deaths

0 2021 07 273 0 : 274 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 11434 0 : 11544 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 25.37 0.03 : 25.37 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 99755 110 : 99755 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 76420 35579 : 80351 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 118 59 : 121 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 45

اعتبار بخش خصوصی

0 2021 02 5720 1580 : 6686 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

83.80 2020 12 62.3 23.2 : 83.8 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-6.40 2020 12 -1.6 -6.6 : 0.33 سالیانه

پول

1.00 2021 07 1 0.99 : 1 روزانه

تولید ناخالص داخلی

11.25 2020 12 13.58 0.17 : 13.58 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

23971.11 2020 12 27478 16904 : 32236 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

30764.12 2020 12 37100 30764 : 41372 سالیانه

جمعیت

0.39 2020 12 0.38 0.11 : 0.39 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

267.00 2019 12 293 217 : 528 سه ماهه

حساب جاری

-991.20 2020 12 -806 -991 : 301 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-17.60 2020 12 3.9 -20.1 : 5.6 سالیانه 2020-12

ذخایر ارزی

2047.01 2021 03 2051 18.93 : 2175 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 29 21 : 30 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 7936 1978 : 8376 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 64 63 : 73 سالیانه

صادرات

114.20 2020 12 103 61.8 : 278 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.70 2021 01 109 70.39 : 110 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 370 13 : 396 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 3475 443 : 3553 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 04 7576 2103 : 7627 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 06 8148 2136 : 8368 ماهیانه

موازنه تجاری

-572.30 2020 12 -509 -782 : -251 سه ماهه 2020-12

نرخ تورم

1.39 2021 03 1.42 -1.42 : 14.24 ماهیانه 2021-03

نرخ وام بانکی

9.69 2020 12 10.38 8.59 : 13.27 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

12.00 2021 12 12 7.5 : 12 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-14.80 2020 12 1.2 -14.8 : 7.9 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

9.80 2021 12 9.8 8.8 : 9.8 سالیانه

نرخ تورم

0.90 2021 01 0.2 -1 : 2.8 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.90 2021 12 3.9 3.4 : 3.9 سالیانه

نرخ بیکاری

25.60 2020 12 9.5 6.9 : 25.6 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

0.45 2020 12 0.59 0.45 : 7.56 سالیانه

نرخ بهره

4.00 2021 06 4 4 : 5.25 روزانه 2021-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

5.90 2021 12 5.9 5.4 : 5.9 سالیانه

واردات

686.60 2020 12 612 373 : 997 سه ماهه

ورود توریست

23.60 2021 01 13.2 0 : 749 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.80 70 70 70 70 70 2020-12
بودجه دولت -6.40 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
پول 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 11.25 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 23971.11 27200 27200 27200 27200 27300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30764.12 34000 34000 34000 34000 34600
جمعیت 0.39 0.42 0.42 0.42 0.41 0.43 2020-12
جواز ساختمان 267.00 380 380 380 380 380
حساب جاری -991.20 -250 -250 -250 -220 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.60 -23 -17 -17 -23 -17 2020-12
ذخایر ارزی 2047.01 1980 1980 1980 1980 1980
صادرات 114.20 175 175 175 165 180
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.70 114 114 111 110 113
موازنه تجاری -572.30 -630 -630 -630 -630 -615 2020-12
نرخ تورم 1.39 1.8 2 2 1.7 2.1 2021-03
نرخ وام بانکی 9.69 11.05 9.69 10.19 9.69 10.19
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.80 2 8.3 8.3 2 8.3
نرخ تامین اجتماعی 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
نرخ تورم 0.90 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ بیکاری 25.60 18 11 11 18 11 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.45 1.24 0.45 0.95 0.45 0.95
نرخ بهره 4.00 4 4.5 4.5 4 4.5 2021-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
واردات 686.60 790 790 790 750 787
ورود توریست 23.60 200 200 200 150 500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی