باهاما باهاما
باهاما

باهاما

باهاما (به انگلیسی: The Bahamas) با نام رسمی قلمرو همسود باهاما کشوری است انگلیسی‌زبان و شامل بیش از سه هزار جزیره بزرگ و کوچک در اقیانوس اطلس که در شرق فلوریدا آمریکا و در شمال کوبا قرار دارد. جمعیت باهاما ۳۵۰ هزار نفر و پایتخت آن ناسائو است. پول رایج این کشور دلار باهاما است. باهاما جزوی از کشورهای مشترک المنافع است. این کشور با کشورهای ایالات متحده آمریکا، کوبا و هائیتی دارای مرز مشترک دریایی می‌باشد. از نظر درآمد سرانه باهاما یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره آمریکا است و در این رتبه پس از ایالات متحده و کانادا قرار دارد. ۸۵ درصد از مردم آن از تبار آفریقایی و ۱۲ درصد اروپایی‌تبارند. سه درصد نیز زردپوست آسیایی‌اند. مردم بومی و اصلی باهاما لوکایایی‌ها بودند که شاخه‌ای از سرخ‌پوستان تائینوی آراواکی‌زبان به‌شمار می‌آمدند. باهاما نخستین خشکی در جهان جدید بود که کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ در آن لنگر انداخت. نام باهاما از واژه‌های اسپانیایی baja mar (باخا مار) گرفته شده که به معنی «دریای کم‌عمق» است.
 • نرخ فعلی : 49,601.83
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۷:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 161.12
 • نرخ فعلی : 1,783.38 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839 (BSD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی باهاما

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار باهاماس / پوند انگلیس 0.7555 - 0.7555 0.7558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
یورو / دلار باهاماس 1.1318 - 1.1308 1.1318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
پوند انگلیس / دلار باهاماس 1.324 - 1.3233 1.3241 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۴۴
دلار باهاماس / دلار 0.9996 - 0.9996 0.9996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۵۱
دلار / دلار باهاماس 1.0052 - 0.9995 1.0052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ساعت ۷:۱۵

شاخص‌های اقتصادی باهاما + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 22154 0 : 22259 روزانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 626 0 : 642 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 11434 0 : 11544 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 61.53 0.03 : 61.53 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 244223 110 : 244223 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 76420 35579 : 80351 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 118 59 : 121 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 42
اعتبار بخش خصوصی
0 2021 06 5696 1580 : 6686 ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
83.80 2020 12 62.3 23.2 : 83.8 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-6.40 2020 12 -1.6 -6.6 : 0.33 سالیانه
پول
1.00 2021 10 1 0.99 : 1 روزانه
تولید ناخالص داخلی
11.25 2020 12 13.58 0.17 : 13.58 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
23971.11 2020 12 28908 16904 : 32237 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
30764.12 2020 12 37100 30764 : 41372 سالیانه
جمعیت
0.39 2020 12 0.38 0.11 : 0.39 سالیانه
جواز ساختمان
267.00 2019 12 293 217 : 528 سه ماهه
حساب جاری
-460.80 2021 06 -581 -892 : 373 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-17.60 2020 12 3.9 -20.1 : 5.6 سالیانه
ذخایر ارزی
2296.25 2021 08 2397 18.93 : 2397 ماهیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 29 21 : 30 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 7936 1978 : 8376 سه ماهه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 64 63 : 73 سالیانه
صادرات
161.40 2021 06 133 64.1 : 278 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
110.30 2021 04 110 70.39 : 110 ماهیانه
عرضه پول M0
0 2021 06 380 13 : 396 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2021 06 3615 443 : 3728 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 06 7634 2103 : 7773 ماهیانه
عرضه پول M3
0 2021 09 8361 2136 : 8408 ماهیانه
موازنه تجاری
-530.00 2021 06 -489 -782 : -251 سه ماهه 2021-06
نرخ تورم
2.70 2021 04 1.39 -1.42 : 14.24 ماهیانه
نرخ وام بانکی
9.85 2021 06 9.79 8.59 : 13.27 ماهیانه
نرخ مالیات شرکت
0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
12.00 2021 12 12 7.5 : 12 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-14.80 2020 12 1.2 -14.8 : 7.9 سالیانه
نرخ تامین اجتماعی
9.80 2021 12 9.8 8.8 : 9.8 سالیانه
نرخ تورم
0.30 2021 04 0.1 -1 : 2.8 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
3.90 2021 12 3.9 3.4 : 3.9 سالیانه
نرخ بیکاری
25.60 2020 12 9.5 6.9 : 25.6 سالیانه
نرخ بهره سپرده
0.45 2020 12 0.59 0.45 : 7.56 سالیانه
نرخ بهره
4.00 2021 09 4 4 : 5.25 روزانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
5.90 2021 12 5.9 5.4 : 5.9 سالیانه
واردات
691.50 2021 06 622 373 : 997 سه ماهه
ورود توریست
135.10 2021 06 93.9 0 : 749 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.80 70.9 70 70 70.9 70 2020-12
بودجه دولت -6.40 -3 -3 -3 -6.7 -3
پول 1.00 1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی 11.25 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 23971.11 26800 26800 26800 25700 26800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30764.12 36000 36000 36000 34200 36000
جمعیت 0.39 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43
جواز ساختمان 267.00 380 380 380 380 380
حساب جاری -460.80 -250 -250 -250 -250 -310
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.60 -8 -8 -8 -16 -8
ذخایر ارزی 2296.25 1980 1980 1980 1980 1980
صادرات 161.40 175 175 175 175 180
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.30 111 112 113 114 113
موازنه تجاری -530.00 -615 -615 -615 -615 -607 2021-06
نرخ تورم 2.70 2 2 2.1 1.8 2.1
نرخ وام بانکی 9.85 10.35 10.35 10.35 9.85 10.35
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.80 8.3 8.3 8.3 2 8.3
نرخ تامین اجتماعی 9.80 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
نرخ تورم 0.30 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.90 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
نرخ بیکاری 25.60 11 11 11 18 11
نرخ بهره سپرده 0.45 0.45 0.95 0.95 1.24 0.95
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4 4.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.90 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
واردات 691.50 790 790 790 790 787
ورود توریست 135.10 200 200 200 200 500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی