برمودا برمودا
برمودا

برمودا

برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجمع‌الجزایری است که یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا به‌شمار می‌آید و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌است. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.
 • نرخ فعلی : 17,240.9
 • بالاترین قیمت روز : 17,296.7
 • پایین ترین قیمت روز : 16,913.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 76
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.59%
 • نرخ بازگشایی بازار : 16,913.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۱۰:۴۷
 • نرخ روز گذشته : 16,916.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.92%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 324.2
 • نرخ فعلی : 1,812.7
 • بالاترین قیمت روز : 1,812.88
 • پایین ترین قیمت روز : 1,808.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.72
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,811.35
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۱۱:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 1,809.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.6
 • نرخ فعلی : 45.04
 • بالاترین قیمت روز : 45.04
 • پایین ترین قیمت روز : 44.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.03
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۸:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 0.8415
 • بالاترین قیمت روز : 0.8415
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8394
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8394
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۸:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8415
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار برمودا / دلار باربادوس 2.0175 - 2.0175 2.0175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۷
دلار برمودا / دلار کانادا 1.2985 - 1.2985 1.2985 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۷
دلار برمودا / یورو 0.8401 - 0.8401 0.8401 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۷
دلار برمودا / پوند انگلیس 0.7468 - 0.7468 0.7468 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۷
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8318 - 0.8318 0.8318 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۷

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 112.23 - 112.23 112.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Butterfield Select Equity 19.58 - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Butterfield Select Fixed Income 23.54 - 23.54 23.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Butterfield Select Invest Fund 15.57 - 15.57 15.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
LOM Fixed Income Fund USD 16.702 - 16.702 16.702 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۳۱

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 10 : ماهیانه 78

بازار سهام

2125.77 2020 11 2050 1141 : 2976 روزانه

تورم مواد غذایی

3.00 2020 05 3.4 0.4 : 3.8 ماهیانه

جمعیت

0.07 2019 12 0.06 0.05 : 0.07 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.70 2020 05 106 98.6 : 124 ماهیانه

نرخ تورم

0.00 2020 05 0 0 : 2.6 ماهیانه 2020-05

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2125.77 1950 1865 1784 2039 1621
تورم مواد غذایی 3.00 2.8 3 3.2 3 3.2
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70 106 107 106 106 107
نرخ تورم 0.00 0.6 0.6 0.8 0.4 1.1 2020-05
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی