شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا برمودا
 • نرخ فعلی : 7,249.3
 • بالاترین قیمت روز : 7,313.3
 • پایین ترین قیمت روز : 7,221
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 29.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.79%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,250.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 7,248.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
 • نرخ فعلی : 1,683.63
 • بالاترین قیمت روز : 1,686.09
 • پایین ترین قیمت روز : 1,678.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,681.64
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,680.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.45
 • نرخ فعلی : 23.21
 • بالاترین قیمت روز : 23.73
 • پایین ترین قیمت روز : 23.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.11
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 23.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 23.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نرخ فعلی : 0.9144
 • بالاترین قیمت روز : 0.9158
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9144
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9153
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۴۶:۰۴
 • نرخ روز گذشته : 0.9155
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0011

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD Ask 2.0151 - 2.0151 2.0151 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴
BMD/CAD Ask 1.3931 - 1.3931 1.3931 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴
/ یورو 0.9206 - 0.9206 0.9206 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴
BMD/GBP Ask 0.8008 - 0.8008 0.8008 0.00 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴
BMD/KYD Ask 0.834 - 0.834 0.834 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۳:۱۴

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 109.09 - 109.09 109.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Advisor World U.S. High In 7.28 - 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 27.58 - 27.58 27.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 34.94 - 34.94 34.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 26.72 - 26.72 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 78

بازار سهام

1508.25 2020 04 1508 1141 : 2976 روزانه

تورم مواد غذایی

2.60 2019 12 3 0.4 : 3.7 ماهیانه 2019-12

جمعیت

0.07 2019 12 0.06 0.05 : 0.07 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.40 2019 12 106 98.6 : 124 ماهیانه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

0.50 2019 12 0.9 0.3 : 2.6 ماهیانه 2019-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 1508.25 1374 1314 1257 1437 1143
تورم مواد غذایی 2.60 2.7 2.5 2.7 2.9 2.8 2019-12
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 107 106 106 106 107 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ تورم 0.50 0.5 0.4 0.4 0.7 1.1 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی