برمودا برمودا
برمودا

برمودا

برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجمع‌الجزایری است که یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا به‌شمار می‌آید و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌است. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.
 • نرخ فعلی : 40,566.6
 • بالاترین قیمت روز : 43,489.6
 • پایین ترین قیمت روز : 40,171.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 650.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 6.66%
 • نرخ بازگشایی بازار : 43,279.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۱:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 42,946.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,380.2
 • نرخ فعلی : 1,867.69
 • بالاترین قیمت روز : 1,871.31
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,869.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۱:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,869.82
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.13
 • نرخ فعلی : 64.69
 • بالاترین قیمت روز : 65.61
 • پایین ترین قیمت روز : 64.56
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.61
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۲:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 65.64
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95
 • نرخ فعلی : 0.818
 • بالاترین قیمت روز : 0.8185
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8177
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.818
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۵۰:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.818
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار برمودا / دلار کانادا 1.2034 - 1.2034 1.2034 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۲۱
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8304 - 0.8304 0.8304 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۲۱
دلار جزایر کیمن / دلار برمودا 1.2039 - 1.2039 1.2039 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۲۱
دلار برمودا / دلار باربادوس 2.0155 - 2.0155 2.0155 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۱۴
دلار کانادا / دلار برمودا 0.8307 - 0.8307 0.8307 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۴:۱۴

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Voyager Global Fixed Income 27.645 - 27.645 27.645 0.21 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
Global Voyager Small Cap Growth 35.28 - 35.28 35.28 1.46 4.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 112.36 - 112.36 112.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۴
Butterfield USD Bond 10.979 - 10.979 10.979 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Butterfield US Bond B 11.207 - 11.207 11.207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۲

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 78

بازار سهام

2638.10 2021 05 2638 1141 : 2976 روزانه

تورم مواد غذایی

1.70 2021 01 2.7 0.4 : 3.8 ماهیانه

جمعیت

0.06 2020 12 0.06 0.05 : 0.07 سالیانه 2020-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.00 2021 01 106 98.6 : 124 ماهیانه

نرخ تورم

-0.30 2021 01 0.3 -1.4 : 2.6 ماهیانه 2021-01

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2638.10 2413 2308 2207 2523 2006
تورم مواد غذایی 1.70 3 3.2 3.2 2.7 3
جمعیت 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00 106 106 107 105 108
نرخ تورم -0.30 0.7 1 0.5 0.4 0.7 2021-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی