برمودا برمودا
برمودا

برمودا

برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجمع‌الجزایری است که یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا به‌شمار می‌آید و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌است. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.
 • نرخ فعلی : 50,665.2
 • بالاترین قیمت روز : 51,339.8
 • پایین ترین قیمت روز : 48,284.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 249.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.83%
 • نرخ بازگشایی بازار : 48,516.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۹:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 48,566.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.32%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2,098.7
 • نرخ فعلی : 1,699.92
 • بالاترین قیمت روز : 1,701.69
 • پایین ترین قیمت روز : 1,697.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 1,699.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.26
 • بالاترین قیمت روز : 66.35
 • پایین ترین قیمت روز : 66.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 66.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8392
 • بالاترین قیمت روز : 0.8396
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8389
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ اسفند
 • نرخ روز گذشته : 0.8392
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار برمودا / دلار باربادوس 2.0175 - 2.0175 2.0175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲:۲۱
دلار برمودا / یورو 0.8258 - 0.8258 0.8258 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
یورو / دلار برمودا 1.2105 - 1.2105 1.2105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۸:۲۱
دلار برمودا / دلار کانادا 1.2705 - 1.2705 1.2705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۴:۲۱
دلار کانادا / دلار برمودا 0.7868 - 0.7868 0.7868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۴:۲۱

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orbis Global Equity Fund 292.44 - 292.44 292.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 112.3 - 112.3 112.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 172.84 - 172.84 172.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 200.94 - 200.94 200.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 210.66 - 210.66 210.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 03 : ماهیانه 78

بازار سهام

2496.64 2021 03 2497 1141 : 2976 روزانه

تورم مواد غذایی

3.40 2020 09 3.3 0.4 : 3.8 ماهیانه

جمعیت

0.07 2019 12 0.06 0.05 : 0.07 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

105.40 2020 09 106 98.6 : 124 ماهیانه

نرخ تورم

-0.70 2020 09 -0.7 -1.4 : 2.6 ماهیانه 2020-09

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2496.64 2284 2184 2089 2388 1899
تورم مواد غذایی 3.40 3 3.2 3.2 2.8 3
جمعیت 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 107 106 106 107
نرخ تورم -0.70 0.6 0.8 1.1 0.6 1.7 2020-09
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی