شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا برمودا
برمودا

برمودا

برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجمع‌الجزایری است که یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا به‌شمار می‌آید و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌است. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.
 • نرخ فعلی : 9,104.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,177.4
 • پایین ترین قیمت روز : 8,894.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 60.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.47%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,910.8
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۵۹:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 8,911
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 193.9
 • نرخ فعلی : 1,557.47
 • بالاترین قیمت روز : 1,559.38
 • پایین ترین قیمت روز : 1,556.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 1,557.47
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 58.78
 • بالاترین قیمت روز : 58.8
 • پایین ترین قیمت روز : 58.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 58.78
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9018
 • بالاترین قیمت روز : 0.9018
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8965
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ دی
 • نرخ روز گذشته : 0.9018
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD Ask 2.0172 - 2.0172 2.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BMD/CAD Ask 1.3032 - 1.3032 1.3032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BMD/EUR Ask 0.8997 - 0.8997 0.8997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BMD/GBP Ask 0.7667 - 0.7667 0.7667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷
BMD/KYD Ask 0.8366 - 0.8366 0.8366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۷

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 35 - 34.9 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 44.27 - 44.14 44.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 33.92 - 33.82 33.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 32.96 - 32.91 32.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 24.5 - 24.43 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

بازار سهام

2336.94 2020 01 2337 1141 : 2976 روزانه

تورم مواد غذایی

2.90 2019 09 3 0.4 : 3.7 ماهیانه ٪

جمعیت

0.64 2018 12 0.07 0.05 : 0.64 سالیانه میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه KBps

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.10 2019 09 106 98.6 : 124 ماهیانه امتیاز

نرخ مالیات شرکت

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.80 2019 09 1.5 0.3 : 2.6 ماهیانه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2018 12 0 0 : 0 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2336.94 2302 2252 2203 2353 2109
تورم مواد غذایی 2.90 1.9 2.1 2.5 1.6 2.5 ٪
جمعیت 0.64 1 1 1.78 0.07 2.35 میلیون
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.10 107 108 108 107 110 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ تورم 0.80 1.3 1.5 1.7 1.1 1.7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 ٪