برمودا برمودا
برمودا

برمودا

برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجمع‌الجزایری است که یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا به‌شمار می‌آید و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌است. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.
 • نرخ فعلی : 45,025.2
 • بالاترین قیمت روز : 45,754.5
 • پایین ترین قیمت روز : 42,594.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 730.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,106.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۳:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 44,042.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.23%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 982.6
 • نرخ فعلی : 1,870.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,873.45
 • پایین ترین قیمت روز : 1,865.49
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,866.33
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۳:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 1,866.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.73
 • نرخ فعلی : 66.86
 • بالاترین قیمت روز : 67
 • پایین ترین قیمت روز : 66.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۲:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.83%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55
 • نرخ فعلی : 0.8198
 • بالاترین قیمت روز : 0.823
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8198
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8224
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۶:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8226
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0028

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار برمودا / دلار کانادا 1.2036 - 1.2036 1.2036 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۴:۱۴
دلار کانادا / دلار برمودا 0.8307 - 0.8307 0.8307 0.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۴:۱۴
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8301 - 0.8301 0.8301 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۴:۱۴
دلار جزایر کیمن / دلار برمودا 1.2042 - 1.2042 1.2042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۴:۱۴
دلار برمودا / دلار باربادوس 2.0122 - 2.0122 2.0122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲:۱۴

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Voyager Global Fixed Income 27.856 27.776 27.776 27.856 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Global Voyager Small Cap Growth 33.824 38.368 33.824 38.368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۳:۰۲
Butterfield USD Bond 10.979 - 10.979 10.979 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۲
Butterfield US Bond B 11.207 - 11.207 11.207 0.02 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۲
LOM Fixed Income Fund USD 16.767 - 16.767 16.767 0.08 0.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۲

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 78

بازار سهام

2638.10 2021 05 2638 1141 : 2976 روزانه

تورم مواد غذایی

1.70 2021 01 2.7 0.4 : 3.8 ماهیانه

جمعیت

0.06 2020 12 0.06 0.05 : 0.07 سالیانه 2020-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

106.00 2021 01 106 98.6 : 124 ماهیانه

نرخ تورم

-0.30 2021 01 0.3 -1.4 : 2.6 ماهیانه 2021-01

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2638.10 2413 2308 2207 2523 2006
تورم مواد غذایی 1.70 3 3.2 3.2 2.7 3
جمعیت 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00 106 106 107 105 108
نرخ تورم -0.30 0.7 1 0.5 0.4 0.7 2021-01
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی