برمودا برمودا
برمودا

برمودا

برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجمع‌الجزایری است که یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا به‌شمار می‌آید و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌است. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.
 • نرخ فعلی : 49,601.83
 • بالاترین قیمت روز : 49,725.00
 • پایین ترین قیمت روز : 48,591.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 822.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 49,262.40
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۷:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 49,440.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 161.12
 • نرخ فعلی : 1,783.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,784.63
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,783.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 66.27
 • بالاترین قیمت روز : 66.56
 • پایین ترین قیمت روز : 66.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 66.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8839
 • بالاترین قیمت روز : 0.885
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8839
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار برمودا / دلار کانادا 1.2573 - 1.2573 1.2573 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار کانادا / دلار برمودا 0.793 - 0.793 0.793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8312 - 0.8312 0.8312 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۴:۱۴
دلار جزایر کیمن / دلار برمودا 1.2027 - 1.2027 1.2027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۴:۱۴
دلار برمودا / پوند انگلیس 0.7321 - 0.7321 0.7321 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas 207.09 - 207.09 207.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas 207.1 - 207.1 207.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas 178.14 - 178.14 178.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas 217.44 - 217.44 217.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC 111.83 - 111.83 111.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP
0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 78
بازار سهام
2705.02 2021 10 2705 1141 : 2976 روزانه
تورم مواد غذایی
1.20 2021 06 0.9 0.4 : 3.8 ماهیانه
جمعیت
0.06 2020 12 0.06 0.05 : 0.07 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
107.00 2021 06 107 98.6 : 124 ماهیانه
نرخ تورم
1.20 2021 06 1.4 -1.4 : 2.6 ماهیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه
نرخ مالیات شرکت
0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2705.02 2439 2316 2199 2568 1982
تورم مواد غذایی 1.20 3.2 3.2 3.2 3.2 3
جمعیت 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 107 107 107 107 108
نرخ تورم 1.20 0.5 0.4 0.4 1 0.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی