برمودا برمودا
برمودا

برمودا

برمودا (با نام رسمی: جزایر برمودا، در انگلیسی: The Bermuda Islands) نام مجمع‌الجزایری است که یکی از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا به‌شمار می‌آید و در شمال اقیانوس اطلس واقع شده‌است. پایتخت برمودا شهر همیلتون است.
 • نرخ فعلی : 38,429.6
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.7%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,026.2
 • نرخ فعلی : 1,797.33
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,797.33
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.85
 • نرخ فعلی : 72.17
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۲:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8465
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8465
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۰:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0028

بازارهای ارزی برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار برمودا / دلار باربادوس 2.011 - 2.011 2.011 0.01 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۵
دلار برمودا / دلار کانادا 1.2527 - 1.2527 1.2527 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۵
دلار برمودا / یورو 0.85 - 0.85 0.85 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۵
دلار برمودا / پوند انگلیس 0.7254 - 0.7254 0.7254 0.01 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۵
دلار برمودا / دلار جزایر کیمن 0.8353 - 0.8353 0.8353 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۵

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 112.38 - 112.38 112.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Orbis Global Equity Fund 309.56 - 309.56 309.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Butterfield Select Equity 23.1 - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۳۳
Butterfield Select Fixed Income 23.62 - 23.62 23.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۳۳
Butterfield Select Invest Fund 16.58 - 16.58 16.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۳۳

شاخص‌های اقتصادی برمودا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

آدرس های IP

0 2017 03 29164 17185 : 35442 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 78

بازار سهام

2502.09 2021 07 2492 1141 : 2976 روزانه

تورم مواد غذایی

1.70 2021 04 2.6 0.4 : 3.8 ماهیانه

جمعیت

0.06 2020 12 0.06 0.05 : 0.07 سالیانه 2020-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 6430 1132 : 6685 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.00 2021 04 107 98.6 : 124 ماهیانه

نرخ تورم

0.90 2021 04 0.8 -1.4 : 2.6 ماهیانه 2021-04

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه

نرخ مالیات شرکت

0.00 2021 12 0 0 : 0 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بازار سهام 2502.09 2250 2129 2015 2377 1805
تورم مواد غذایی 1.70 3.2 3.2 3.2 3 3
جمعیت 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.00 107 107 107 108 108
نرخ تورم 0.90 1 0.5 0.4 2 0.7 2021-04
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی