بنین بنین
بنین

بنین

بنین با نام رسمی جمهوری بنین (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در «کوتونو» قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۲ میلیون نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه اعلام استقلال کرد. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.
 • نرخ فعلی : 59,084.4
 • بالاترین قیمت روز : 59,084.4
 • پایین ترین قیمت روز : 59,084.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 59,084.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 59,084.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4
 • نرخ فعلی : 1,831.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,832.26
 • پایین ترین قیمت روز : 1,830.26
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,831.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 64.84
 • بالاترین قیمت روز : 64.9
 • پایین ترین قیمت روز : 64.68
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 64.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8222
 • بالاترین قیمت روز : 0.8224
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8217
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 0.8222
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 7821 0 : 7884 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 7580 0 : 7652 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

0 2021 03 97.7 96.6 : 119 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 99 0 : 100 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 5652 1243 : 6405 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 153 149 : 175 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 31

استفاده از ظرفیت

0 2020 12 71.3 46.9 : 81.6 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

21.60 2019 12 19.3 10.5 : 58.2 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-3.70 2020 12 -0.5 -6.5 : 0.2 سالیانه

پول

539.75 2021 05 542 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1012.80 2018 12 949 63.2 : 1013 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1259.81 2019 12 1211 689 : 1260 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

4629.70 2018 12 4324 490 : 4630 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

15.90 2018 12 15 -9 : 15.9 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

2083280.00 2020 12 2025160 34580 : 2083280 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 12 1.5 -35.5 : 47.9 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

3841360.00 2020 12 3813610 200980 : 3841360 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

330.00 2018 12 314 45.9 : 330 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

14.39 2019 12 14.25 0.23 : 14.39 سالیانه

تولید صنعتی

0 2020 09 -26.7 -29.2 : 48.8 سه ماهه

تورم مواد غذایی

1.20 2021 03 -2.5 -6.7 : 14.86 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3287.30 2019 12 3161 2175 : 3287 سالیانه

جمعیت

12.11 2020 12 11.88 2.43 : 12.11 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2019 12 -649 -886 : 10.55 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.50 2020 12 -4 -29.75 : 0.66 سالیانه 2020-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 123 103 : 130 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 80 77 : 121 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1642 165 : 1642 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0.66 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 44.4 3.42 : 45.82 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 41 25 : 41 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.00 2021 03 105 91.2 : 140 ماهیانه

صادرات

94.83 2020 12 115 0.8 : 185 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

103.20 2021 03 102 88.7 : 105 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2019 12 90.2 14.9 : 123 سالیانه

موازنه تجاری

-284.82 2020 12 -258 -680 : -8.3 سه ماهه 2020-12

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-04

نرخ بهره بین بانکی

4.55 2021 03 4.42 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.00 2019 12 2.1 0.7 : 2.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-0.50 2021 03 -1.8 -3.8 : 15.2 ماهیانه 2021-03

نرخ تورم

0.90 2021 03 0 -2.6 : 5 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.40 2020 12 1.6 -4.9 : 9.95 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

379.65 2020 12 374 27.4 : 745 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.60 22 22 22 22 20 2019-12
بودجه دولت -3.70 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.5
پول 539.75 548 552 556 544 564
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1055 1057 1059 1058 1126
تولید ناخالص داخلی سرانه 1259.81 1200 1200 1200 1200 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4629.70 4824 4833 4843 4838 5148
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 16.57 16.6 16.63 16.62 17.68
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2083280.00 2110217 2174944 2179111 2116292 2316316
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3841360.00 3973782 4010380 4018063 3985222 4271055
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 344 345 345 345 367
تولید ناخالص داخلی 14.39 14 14 14 14 17
تورم مواد غذایی 1.20 5 4 1.4 2.4 3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3287.30 2850 2850 2850 2850 3000
جمعیت 12.11 12.46 12.42 12.42 12.46 12.73 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -6 -6 -6 -6 -5 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.00 116 112 109 108 116
صادرات 94.83 125 145 145 125 145
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.20 108 107 107 106 111
موازنه تجاری -284.82 -335 -308 -308 -335 -335 2020-12
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 2.00 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2019-12
نرخ تورم -0.50 3.6 4 3.6 1.7 3.7 2021-03
نرخ تورم 0.90 0.7 1.3 1.3 1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.2 4.4 4.6 4.5 6.5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
واردات 379.65 460 480 480 460 480
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی