بنین بنین
بنین

بنین

بنین با نام رسمی جمهوری بنین (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در «کوتونو» قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۲ میلیون نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه اعلام استقلال کرد. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.
 • نرخ فعلی : 13,126.2
 • بالاترین قیمت روز : 13,161.5
 • پایین ترین قیمت روز : 12,876.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 12,939.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۵۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 12,937.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.46%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 189
 • نرخ فعلی : 1,901.56
 • بالاترین قیمت روز : 1,903.01
 • پایین ترین قیمت روز : 1,901.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.51
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,903.01
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 1,903.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.58
 • نرخ فعلی : 39.75
 • بالاترین قیمت روز : 39.78
 • پایین ترین قیمت روز : 39.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.78
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 39.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
 • نرخ فعلی : 0.8432
 • بالاترین قیمت روز : 0.8432
 • پایین ترین قیمت روز : 0.843
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.843
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8433
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 10 2496 1 : 2496 روزانه 2020-10

Coronavirus Recovered

0 2020 10 1973 0 : 2330 روزانه 2020-10

CPI مسکن آب و برق

0 2020 08 103 96.6 : 119 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 10 41 0 : 41 روزانه 2020-10

آدرس های IP

0 2017 03 5652 1243 : 6405 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 153 149 : 175 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 09 : ماهیانه 31

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 56.3 46.9 : 78.3 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

21.60 2019 12 19.3 10.5 : 58.2 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-2.50 2019 12 -4.7 -6.5 : 0.2 سالیانه

پول

556.36 2020 10 554 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1012.80 2018 12 944 63.2 : 1013 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1259.81 2019 12 1211 689 : 1260 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

4629.70 2018 12 4324 490 : 4630 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

15.90 2018 12 15 -9 : 15.9 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

983.50 2018 12 900 180 : 984 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 -32.4 -32.4 : 47.9 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1696.10 2018 12 1593 171 : 1696 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

330.00 2018 12 314 45.9 : 330 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

14.39 2019 12 14.25 0.23 : 14.39 سالیانه

تولید صنعتی

0 2019 12 28.5 -29.2 : 48.8 سه ماهه

تورم مواد غذایی

9.40 2020 07 3 -6.7 : 14.86 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3287.30 2019 12 3161 2175 : 3287 سالیانه

جمعیت

11.88 2019 12 11.49 2.43 : 11.88 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -531 -886 : 10.55 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.70 2019 12 -6 -29.75 : 0.66 سالیانه 2019-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 123 103 : 130 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 85 77 : 121 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1642 165 : 1642 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0.46 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 44.4 3.42 : 45.82 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 40 25 : 41 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

111.90 2020 08 112 91.2 : 140 ماهیانه

صادرات

160.69 2020 03 73.04 0.8 : 185 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.50 2020 08 105 88.7 : 105 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 116 14 : 116 سالیانه

موازنه تجاری

-139.71 2020 03 -248 -680 : -8.3 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره

4.00 2020 09 4 3.5 : 4.5 روزانه 2020-08

نرخ بهره بین بانکی

4.25 2020 08 3.66 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.00 2019 12 2.1 0.7 : 2.7 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

4.80 2020 07 3.9 -3.8 : 15.2 ماهیانه 2020-07

نرخ تورم

-0.30 2020 07 -0.1 -2.6 : 5 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.90 2020 03 6.9 -4.9 : 9.95 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

300.40 2020 03 321 27.4 : 745 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.60 43 32 32 43 32 2019-12
بودجه دولت -2.50 -4 -3.7 -3.7 -4 -3.7
پول 556.36 565 569 573 560 581
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1040 1055 1063 1029 1100
تولید ناخالص داخلی سرانه 1259.81 1150 1200 1200 1150 1200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4629.70 4755 4824 4861 4704 5030
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 16.33 16.57 16.7 16.15 17.28
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 983.50 1010 1025 1033 999 1069
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1696.10 1742 1767 1781 1723 1843
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 339 344 346 335 359
تولید ناخالص داخلی 14.39 12 14 14 12 14
تورم مواد غذایی 9.40 0.8 1.2 1.5 1 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3287.30 2700 2850 2850 2700 2850
جمعیت 11.88 12.11 12.46 12.46 12.12 12.42 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -7.5 -6 -6 -7.5 -6 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.90 115 112 110 103 104
صادرات 160.69 125 125 125 200 145
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.50 106 107 109 104 106
موازنه تجاری -139.71 -335 -335 -335 -220 -335 2020-03
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 4.25 3.66 3.66 3.66 5.27 5.27
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 2.00 2.5 2.3 2.3 2.5 2.3 2019-12
نرخ تورم 4.80 3.6 4.1 4 4 4.1 2020-07
نرخ تورم -0.30 0.8 1 1 -0.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 2.7 4.2 5 1.6 5.8
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
واردات 300.40 460 460 460 420 480
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی