شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنین بنین
بنین

بنین

بنین با نام رسمی جمهوری بنین (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در «کوتونو» قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۲ میلیون نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه اعلام استقلال کرد. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.
 • نرخ فعلی : 9,273.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,304.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,212.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 27.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,230.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۵۳:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 9,233.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 39.7
 • نرخ فعلی : 1,799.3
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.53
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.91
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 1,799.72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42
 • نرخ فعلی : 40.56
 • بالاترین قیمت روز : 40.61
 • پایین ترین قیمت روز : 40.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 40.53
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 40.52
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04
 • نرخ فعلی : 0.8851
 • بالاترین قیمت روز : 0.8853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8847
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8848
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.885
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 05 104 96.6 : 119 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2020 07 1199 1 : 1285 روزانه 2020-07

Coronavirus Recovered

0 2020 07 333 0 : 333 روزانه 2020-07

Coronavirus Deaths

0 2020 07 21 0 : 21 روزانه 2020-07

آسانی کسب و کار

0 2019 12 153 149 : 175 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 5652 1243 : 6405 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2020 03 56.3 46.9 : 78.3 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 06 : ماهیانه 31

بودجه دولت

-2.50 2019 12 -4.7 -6.5 : 0.2 سالیانه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

26.20 2018 12 23.1 10.5 : 58.2 سالیانه 2018-12

پول

577.71 2020 07 576 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

983.50 2018 12 900 180 : 984 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

15.90 2018 12 15 -9 : 15.9 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1012.80 2018 12 944 63.2 : 1013 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1259.81 2018 12 862 504 : 896 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

4629.70 2018 12 4324 490 : 4630 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3287.30 2019 12 3161 2175 : 3287 سالیانه

تورم مواد غذایی

-1.00 2020 05 3.1 -6.7 : 14.86 ماهیانه 2020-05

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2020 03 -32.4 -32.4 : 47.9 سه ماهه 2020-03

تولید صنعتی

0 2019 12 28.5 -29.2 : 48.8 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

14.39 2019 12 10.36 0.23 : 10.4 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

330.00 2018 12 314 45.9 : 330 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1696.10 2018 12 1593 171 : 1696 سالیانه

جمعیت

11.88 2019 12 11.49 2.43 : 11.88 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2018 12 -531 -886 : 10.55 سالیانه 2018-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.70 2019 12 -6 -29.75 : 0.66 سالیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 85 77 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 123 103 : 130 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1642 165 : 1642 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

106.70 2020 05 107 91.2 : 140 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 40 25 : 41 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 44.4 3.42 : 45.82 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0.46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.50 2020 05 104 88.7 : 104 ماهیانه 2020-05

صادرات

160.69 2020 03 73.04 0.8 : 185 سه ماهه 2020-03

موازنه تجاری

-139.71 2020 03 -248 -680 : -8.3 سه ماهه 2020-03

مخارج نظامی

0 2018 12 116 14 : 116 سالیانه

نرخ تورم

0.70 2020 05 0.1 -2.6 : 5 ماهیانه 2020-05

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.90 2020 03 6.9 -4.9 : 9.95 سه ماهه 2020-03

نرخ تورم

2.20 2020 05 3.2 -3.8 : 15.2 ماهیانه 2020-05

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ بهره بین بانکی

2.50 2020 05 3.9 2.5 : 7.35 ماهیانه 2020-05

نرخ بهره

4.00 2020 06 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-06

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.00 2019 12 2.1 0.7 : 2.7 سالیانه 2019-12

واردات

300.40 2020 03 321 27.4 : 745 سه ماهه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.50 -5 -4.5 -4.5 -5 -4.5 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.20 43 32 32 43 32 2018-12
پول 577.71 584 588 592 579 601
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 983.50 1010 1025 1033 999 1069 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 16.33 16.57 16.7 16.15 17.28
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1040 1055 1063 1029 1100
تولید ناخالص داخلی سرانه 1259.81 1150 1200 1200 1150 1200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4629.70 4755 4824 4861 4704 5030 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3287.30 2700 2850 2850 2700 2850
تورم مواد غذایی -1.00 4.1 4.2 4 4 4 2020-05
تولید ناخالص داخلی 14.39 12 14 14 12 14 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 339 344 346 335 359
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1696.10 1742 1767 1781 1723 1843
جمعیت 11.88 12.11 12.46 12.46 12.12 12.42 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -4.5 -6 -6 -4.5 -6 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.70 115 112 110 114 120
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.50 106 107 108 103 110 2020-05
صادرات 160.69 125 125 125 200 145 2020-03
موازنه تجاری -139.71 -335 -335 -335 -220 -335 2020-03
نرخ تورم 0.70 -0.6 0.8 1 1.2 1.3 2020-05
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 2.7 4.2 5 1.6 5.8 2020-03
نرخ تورم 2.20 4 3.6 3.4 3.5 4.1 2020-05
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 2.50 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2020-05
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2020-06
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 2.00 2.5 2.7 2.7 2.5 2.7 2019-12
واردات 300.40 460 460 460 420 480 2020-03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی