بنین بنین
بنین

بنین

بِنَن یا بنین با نام رسمی جمهوری بنن (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری واقع در غرب قارهٔ آفریقا است. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. بنن از شمال با بورکینافاسو و نیجر و از باختر با توگو و از خاور با نیجریه همسایه است و از سوی جنوب به اقیانوس اطلس می‌رسد. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در کوتونو قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۲ میلیون نفرو زبان رسمی آن، فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک س‌اف‌آ آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه اعلام استقلال کرد. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.
 • نرخ فعلی : 54,212.94
 • بالاترین قیمت روز : 54,983.64
 • پایین ترین قیمت روز : 53,815.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 281.26
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.99%
 • نرخ بازگشایی بازار : 54,622.92
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۳:۵۱
 • نرخ روز گذشته : 54,772.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 559.93
 • نرخ فعلی : 1,788.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,815.2
 • پایین ترین قیمت روز : 1,782.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,788.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 68.17
 • بالاترین قیمت روز : 78.16
 • پایین ترین قیمت روز : 67.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 68.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8836
 • بالاترین قیمت روز : 0.8836
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8828
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۶ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.8836
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 24678 0 : 24749 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 7983 0 : 8000 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 08 103 96.6 : 119 ماهیانه
Coronavirus Deaths
0 2021 10 159 0 : 161 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 5652 1243 : 6405 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 153 149 : 175 سالیانه
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 31
استفاده از ظرفیت
0 2021 06 81.6 46.9 : 81.6 سه ماهه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
46.10 2020 12 41.4 10.5 : 58.2 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-3.70 2020 12 -0.5 -6.5 : 0.2 سالیانه
پول
563.00 2021 10 569 415 : 632 روزانه
تولید ناخالص داخلی از ساخت
1012.80 2018 12 949 63.2 : 1013 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
1273.54 2020 12 1260 689 : 1274 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
7271.46 2020 12 7111 426 : 7271 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از معادن
15.90 2018 12 15 -9 : 15.9 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
2083280.00 2020 12 2025160 34580 : 2083280 سالیانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
0 2021 06 -1.9 -35.5 : 47.9 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی از خدمات
3841360.00 2020 12 3813610 200980 : 3841360 سالیانه
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی
330.00 2018 12 314 45.9 : 330 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
15.65 2020 12 14.39 0.23 : 15.65 سالیانه
تولید صنعتی
0 2021 06 3 -29.2 : 48.8 سه ماهه
تورم مواد غذایی
5.90 2021 08 8.9 -6.7 : 14.86 ماهیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
3323.14 2020 12 3287 2175 : 3323 سالیانه
جمعیت
12.11 2020 12 11.88 2.43 : 12.11 سالیانه
حساب جاری
0 2019 12 -649 -886 : 10.55 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-5.50 2020 12 -4 -29.75 : 0.66 سالیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 123 103 : 130 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 80 77 : 121 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 1642 165 : 1642 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2019 12 0 0 : 0.66 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 44.4 3.42 : 45.82 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 41 25 : 41 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
105.70 2021 08 106 91.2 : 140 ماهیانه
صادرات
139.90 2021 03 94.83 0.8 : 185 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
106.30 2021 08 108 88.7 : 109 ماهیانه
مخارج نظامی
0 2020 12 68.1 14 : 116 سالیانه
موازنه تجاری
-245.00 2021 03 -285 -680 : -8.3 سه ماهه 2021-03
نرخ بهره
4.00 2021 09 4 3.5 : 4.5 روزانه
نرخ بهره بین بانکی
6.50 2021 08 4.21 2.5 : 7.35 ماهیانه
نرخ بهره سپرده
6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
نرخ بیکاری
2.50 2020 12 2.3 0.7 : 2.7 سالیانه
نرخ تورم
-1.80 2021 08 -0.9 -2.6 : 5 ماهیانه
نرخ تورم
1.40 2021 08 2.7 -3.8 : 15.2 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
8.20 2021 06 3.9 -4.9 : 9.95 سه ماهه
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه
واردات
384.90 2021 03 380 27.4 : 745 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 42 41 41 42 41 2020-12
بودجه دولت -3.70 -3 -3 -3 -3.3 -3
پول 563.00 571 577 583 566 594
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1051 1056 1061 1125 1104
تولید ناخالص داخلی سرانه 1273.54 1200 1200 1200 1200 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7271.46 7548 7584 7620 5154 7925
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 16.5 16.58 16.66 17.88 17.33
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2083280.00 2162445 2172861 2183277 1073 2270567
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3841360.00 3987332 4006538 4025745 1899 4186698
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 343 344 346 374 360
تولید ناخالص داخلی 15.65 17 17 17 16 17
تورم مواد غذایی 5.90 6 5 4 7 4.4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3323.14 2850 2850 2850 2850 3000
جمعیت 12.11 12.42 12.42 12.42 12.42 12.73
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -4.7 -4.7 -4.7 -5.3 -4.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70 109 110 111 108 113
صادرات 139.90 145 145 145 145 145
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.30 107 113 110 105 109
موازنه تجاری -245.00 -308 -308 -308 -308 -335 2021-03
نرخ بهره 4.00 4.5 4.5 4.5 4 4.5
نرخ بهره بین بانکی 6.50 7 7 7 6.5 7
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 2.50 2.3 2.3 2.3 2.5 2.3
نرخ تورم -1.80 1.3 0.8 1.4 1.7 1.3
نرخ تورم 1.40 3.4 3.8 3.5 2.6 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.20 4.3 4.8 5.2 3.8 5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
واردات 384.90 480 480 480 480 480
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی