بنین بنین
بنین

بنین

بنین با نام رسمی جمهوری بنین (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری واقع در غرب قارهٔ آفریقا است. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. بنینین از شمال با بورکینافاسو و نیجر و از باختر با توگو و از خاور با نیجریه همسایه است و از سوی جنوب به اقیانوس اطلس می رسد. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در کوتونو قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۲ میلیون نفر و زبان رسمی آن، فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه اعلام استقلال کرد. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.
 • نرخ فعلی : 38,142.9
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.47%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۱:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 10.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,739.5
 • نرخ فعلی : 1,802.39
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۲:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21
 • نرخ فعلی : 71.7
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۲:۴۶
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47
 • نرخ فعلی : 0.8486
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 8244 0 : 8324 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 7983 0 : 8000 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 101 96.6 : 119 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 105 0 : 107 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 5652 1243 : 6405 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 153 149 : 175 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 31

استفاده از ظرفیت

0 2020 12 71.3 46.9 : 81.6 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

46.10 2020 12 41.4 10.5 : 58.2 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-3.70 2020 12 -0.5 -6.5 : 0.2 سالیانه

پول

553.00 2021 07 554 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1012.80 2018 12 949 63.2 : 1013 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

1273.54 2020 12 1260 689 : 1274 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

7271.46 2020 12 7111 426 : 7271 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از معادن

15.90 2018 12 15 -9 : 15.9 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

2083280.00 2020 12 2025160 34580 : 2083280 سالیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2021 03 -6.8 -35.5 : 47.9 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

3841360.00 2020 12 3813610 200980 : 3841360 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

330.00 2018 12 314 45.9 : 330 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

15.65 2020 12 14.39 0.23 : 15.65 سالیانه

تولید صنعتی

0 2021 03 -2.4 -29.2 : 48.8 سه ماهه

تورم مواد غذایی

5.00 2021 05 2.9 -6.7 : 14.86 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

3323.14 2020 12 3287 2175 : 3323 سالیانه

جمعیت

12.11 2020 12 11.88 2.43 : 12.11 سالیانه 2020-12

حساب جاری

0 2019 12 -649 -886 : 10.55 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.50 2020 12 -4 -29.75 : 0.66 سالیانه 2020-12

رتبه رقابتی

0 2019 12 123 103 : 130 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 80 77 : 121 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1642 165 : 1642 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2019 12 0 0 : 0.66 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 44.4 3.42 : 45.82 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 41 25 : 41 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.70 2021 06 106 91.2 : 140 ماهیانه

صادرات

139.90 2021 03 94.83 0.8 : 185 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.20 2021 06 106 88.7 : 109 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2020 12 68.1 14 : 116 سالیانه

موازنه تجاری

-245.00 2021 03 -285 -680 : -8.3 سه ماهه 2021-03

نرخ بهره

4.00 2021 04 4 3.5 : 4.5 روزانه 2021-06

نرخ بهره بین بانکی

3.79 2021 05 3.98 2.5 : 7.35 ماهیانه

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.50 2020 12 2.3 0.7 : 2.7 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.90 2021 05 1.1 -2.6 : 5 ماهیانه

نرخ تورم

4.60 2021 06 1.7 -3.8 : 15.2 ماهیانه 2021-06

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.40 2020 12 1.6 -4.9 : 9.95 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

384.90 2021 03 380 27.4 : 745 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 42 42 41 42 41 2020-12
بودجه دولت -3.70 -3.3 -3 -3 -3.3 -3
پول 553.00 564 570 575 559 587
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1125 1057 1059 1058 1121
تولید ناخالص داخلی سرانه 1273.54 1200 1200 1200 1200 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7271.46 5154 7591 7606 7431 8047
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 17.88 16.6 16.63 16.62 17.6
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2083280.00 1073 2174944 2179111 2116292 2305441
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3841360.00 1899 4010380 4018063 3985222 4251003
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 374 345 345 345 365
تولید ناخالص داخلی 15.65 16 17 17 16 17
تورم مواد غذایی 5.00 6 5.3 4 6.5 4.4
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3323.14 2850 2850 2850 2850 3000
جمعیت 12.11 12.42 12.42 12.42 12.46 12.73 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.50 -5.3 -4.7 -4.7 -5.3 -4.7 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70 111 109 110 115 115
صادرات 139.90 145 145 145 125 145
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.20 106 107 113 107 110
موازنه تجاری -245.00 -308 -308 -308 -335 -335 2021-03
نرخ بهره 4.00 4 4 4 4 4 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 3.79 5.27 4.55 4.55 4.55 4.55
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 2.50 2.5 2.3 2.3 2.5 2.3 2020-12
نرخ تورم 1.90 1.7 1.7 0.8 2.1 1.3
نرخ تورم 4.60 3 3.6 3.8 2.6 3.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.4 4.6 4.8 4.2 6
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
واردات 384.90 480 480 480 460 480
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی