شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنین بنین
بنین

بنین

بنین با نام رسمی جمهوری بنین (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در «کوتونو» قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون ۳۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه مستقل شده‌است. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.
 • نرخ فعلی : 6,771.8
 • بالاترین قیمت روز : 6,944.3
 • پایین ترین قیمت روز : 6,745.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 178.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2.55%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,751.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۲۰:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 6,731.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.6%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40.6
 • نرخ فعلی : 1,618.34
 • بالاترین قیمت روز : 1,622.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,618.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 1,618.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 28.97
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 28.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9256
 • بالاترین قیمت روز : 0.9256
 • پایین ترین قیمت روز : 0.924
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 0.9256
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 02 104 96.6 : 119 ماهیانه

Coronavirus Cases

0 2020 03 6 1 : 6 روزانه 2020-03

Coronavirus Recovered

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

Coronavirus Deaths

0 2020 03 0 0 : 0 روزانه 2020-03

آسانی کسب و کار

0 2019 12 153 149 : 175 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 5652 1243 : 6405 سه ماهه

استفاده از ظرفیت

0 2019 09 60.4 46.9 : 78.3 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 03 : ماهیانه 32

بودجه دولت

-4.70 2018 12 -5.9 -6.5 : 0.2 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

26.20 2018 12 23.1 10.5 : 58.2 سالیانه 2018-12

پول

603.48 2020 04 594 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

983.50 2018 12 900 180 : 984 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی از معادن

15.90 2018 12 15 -9 : 15.9 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

1012.80 2018 12 944 63.2 : 1013 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

896.30 2018 12 862 504 : 896 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

4629.70 2018 12 4324 490 : 4630 سالیانه 2018-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2151.50 2018 12 2069 1463 : 2152 سالیانه

تورم مواد غذایی

3.60 2020 02 -3.4 -6.7 : 14.86 ماهیانه 2020-02

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 09 13.3 -32.4 : 47.9 سه ماهه 2019-09

تولید صنعتی

0 2019 09 10.7 -29.2 : 48.8 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

10.40 2019 12 10.36 0.23 : 10.4 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

330.00 2018 12 314 45.9 : 330 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1696.10 2018 12 1593 171 : 1696 سالیانه

جمعیت

11.88 2019 12 11.49 2.43 : 11.88 سالیانه 2019-12

حساب جاری

0 2017 12 -809 -927 : 10.55 سالیانه 2017-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.80 2018 12 -11.2 -29.75 : 0.66 سالیانه 2018-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 85 77 : 121 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 123 103 : 130 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1642 165 : 1642 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

110.30 2020 02 109 91.2 : 140 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 40 25 : 41 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 44.4 3.42 : 45.82 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 0 0 : 0.46 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

104.20 2020 02 103 88.7 : 104 ماهیانه 2020-02

صادرات

184.30 2019 06 151 0.8 : 184 سه ماهه 2019-06

موازنه تجاری

-164.98 2019 06 -364 -680 : -8.3 سه ماهه 2019-06

مخارج نظامی

0 2018 12 116 14 : 116 سالیانه

نرخ تورم

1.40 2020 02 1.3 -2.6 : 5 ماهیانه 2020-02

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

7.60 2019 09 7.6 -4.9 : 9.95 سه ماهه 2019-09

نرخ تورم

3.50 2020 02 0.5 -3.8 : 15.2 ماهیانه 2020-02

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ بهره بین بانکی

4.23 2020 01 6 3.64 : 7.35 ماهیانه 2020-01

نرخ بهره

4.50 2020 02 4.5 3.5 : 4.5 روزانه 2020-02

نرخ بهره سپرده

6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

2.00 2019 12 2.1 0.7 : 2.7 سالیانه 2019-12

واردات

349.28 2019 06 514 27.4 : 745 سه ماهه 2019-06
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.70 -2 -2 -2 -2 -1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.20 28 28 28 28 28 2018-12
پول 603.48 612 617 621 608 630
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 983.50 1029 1045 1039 1033 1106 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.90 16.63 16.9 16.79 16.7 17.88
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1012.80 1059 1077 1070 1063 1139
تولید ناخالص داخلی سرانه 896.30 892 892 892 892 887
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4629.70 4843 4921 4889 4861 5207 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151.50 2142 2142 2142 2142 2129
تورم مواد غذایی 3.60 4.3 3.7 3.4 4.1 3 2020-02
تولید ناخالص داخلی 10.40 10.37 10.37 10.37 10.37 10.24 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 330.00 345 351 348 346 371
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1696.10 1774 1803 1791 1781 1908
جمعیت 11.88 11.72 11.72 12.11 12.12 12.42 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -8 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.30 101 115 115 100 118
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.20 105 104 106 106 108 2020-02
صادرات 184.30 155 200 125 155 145 2019-06
موازنه تجاری -164.98 -320 -220 -335 -257 -335 2019-06
نرخ تورم 1.40 2 1.8 1.4 1.6 1.3 2020-02
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 4.6 6.3 5.6 5 6.5 2019-09
نرخ تورم 3.50 4.5 4.2 4 4 2.5 2020-02
نرخ مالیات بر فروش 18.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 4.23 3.14 3.14 3.14 3.64 3.14 2020-01
نرخ بهره 4.50 4 4 4 4.5 4 2020-02
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.24 5.99 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 2.00 2 2 2 2 2 2019-12
واردات 349.28 475 420 460 412 480 2019-06
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی