بوروندی بوروندی
بوروندی

بوروندی

بوروندی با نام رسمی جمهوری بوروندی (به فرانسوی: Republika y'u Burundi) کشوری محصور در خشکی در مرکز آفریقا است. پایتخت آن گیتگا و بزرگترین شهر آن بوجومبورا است. بوروندی کشوری است کوچک در منطقه دریاچه‌های بزرگ که از شمال با رواندا و از باختر با جمهوری دموکراتیگ کنگو و از جنوب و خاور با تانزانیا مرز مشترک دارد. جمعیت بوروندی ۱۱٬۸۹۱٬۰۰۰ نفر استو زبان‌های رسمی این کشور فرانسوی و انگلیسی هستند. واحد پول این کشور فرانک بوروندی نام دارد. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور از قوم هوتو و ۱۴ درصد توتسی هستند. درصد مسیحیان در بوروندی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت برآورد می‌شود که حدود ۶۵ درصد از آن‌ها کاتولیک رومی هستند. ۵ درصد جمعیت نیز به باورهای بومی اعتقاد دارند و بین ۲ تا ۵ درصد نیز مسلمانند که بیشتر در شهرهای اصلی زندگی می‌کنند.بوروندی در سال ۱۹۶۲ به استقلال دست یافت. نظام سیاسی این کشور در ابتدا سلطنتی بود، اما مجموعه‌ای از ترورها، کودتاها و وضعیت کلی ناامنی منطقه‌ای به برپایی جمهوری و نظام تک‌حزبی در این کشور در سال ۱۹۶۶ انجامید. کشمکش‌های پاک‌سازی قومی و در نهایت دو جنگ داخلی و نسل‌کشی‌ها در دهه ۱۹۷۰ و دوباره در دهه ۱۹۹۰، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شد و این کشور را در سطح یکی از فقیرترین کشورهای جهان نگاه داشت.
 • نرخ فعلی : 56,633.88
 • بالاترین قیمت روز : 57,343.38
 • پایین ترین قیمت روز : 56,572.90
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 361.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.59%
 • نرخ بازگشایی بازار : 57,217.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۴۲:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 57,217.87
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 583.99
 • نرخ فعلی : 1,780.36
 • بالاترین قیمت روز : 1,783.37
 • پایین ترین قیمت روز : 1,777.51
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.58
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,779.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۴۲:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,779.27
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.09
 • نرخ فعلی : 66.06
 • بالاترین قیمت روز : 66.73
 • پایین ترین قیمت روز : 65.07
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 65.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۴۲:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 65.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.62
 • نرخ فعلی : 0.8824
 • بالاترین قیمت روز : 0.8843
 • پایین ترین قیمت روز : 0.882
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8842
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۳۱:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8843
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0019

بازارهای ارزی بوروندی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند انگلیس / فرانک بوروندی 2660.4 2660.8 2653.6 2661.2 4.80 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۴۳
یورو / فرانک بوروندی 2267 2267.4 2262.6 2267.4 3.60 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۲۲
دلار / فرانک بوروندی 2000 2010.03 2000 2012.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲:۵۹
فرانک بوروندی / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی بوروندی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
0 2021 08 139 6.7 : 139 ماهیانه
آدرس های IP
0 2017 03 1786 246 : 2914 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 168 140 : 177 سالیانه
ارزش بودجه دولت
0 2021 06 -31194 -285663 : 78737 ماهیانه 2021-06
ارزیابی اعتبار
0 : ماهیانه
بدهی خارجی
0 2021 06 1046728 413843 : 1651802 ماهیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
15.90 2020 12 15.2 13.6 : 173 سالیانه 2020-12
بودجه دولت
-8.80 2020 12 -8.2 -20 : -2.3 سالیانه
پول
1979.49 2021 10 1979 1208 : 1979 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
731.06 2020 12 752 731 : 1216 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
202.37 2020 12 208 181 : 337 سالیانه
تولید ناخالص داخلی
3.26 2020 12 3.01 0.16 : 3.26 سالیانه
تولید صنعتی
6.60 2021 06 11.1 -29 : 34.7 ماهیانه
تولید الکتریسیته
0 2021 03 15.73 11.74 : 24.34 ماهیانه
تورم مواد غذایی
14.20 2021 08 12.9 -19.9 : 34.1 ماهیانه
ترازنامه بانک مرکزی
1746113.20 2021 06 1716533 121111 : 1746113 ماهیانه
ترازنامه بانک
3934452.00 2021 06 3756306 1447266 : 3934452 ماهیانه
جمعیت
11.89 2020 12 11.53 2.8 : 11.89 سالیانه
حساب جاری
-315.80 2020 12 -348 -395 : 10.45 سالیانه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-19.10 2020 12 -17.8 -19.1 : 1 سالیانه
درآمدهای دولت
0 2021 06 110376 12224 : 152076 ماهیانه 2021-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا
135200.00 2017 12 135200 135200 : 135200 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین
0 2017 12 98300 98300 : 98300 سالیانه
ذخایر ارزی
0 2021 06 131062 75870 : 542621 ماهیانه
ذخایر طلا
0.03 2021 06 0.03 0.03 : 0.54 سه ماهه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 165 130 : 172 سالیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 136 122 : 146 سالیانه
رابطه مبادله
0 2021 06 128 103 : 149 سه ماهه
سرعت اینترنت
0 2017 03 2270 82.78 : 3556 سه ماهه
شاخص تروریسم
0 2018 12 5.32 3.34 : 5.64 سالیانه
شاخص رقابتی
0 2019 12 37.53 2.57 : 40.25 سالیانه
شاخص فساد مالی
0 2020 12 19 17 : 25 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
117.70 2021 08 118 87.2 : 122 ماهیانه
صادرات
15017.60 2021 06 16686 1013 : 103490 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
129.80 2021 08 129 79.3 : 130 ماهیانه
عرضه پول M0
0 2021 06 767580 113890 : 807327 ماهیانه
عرضه پول M1
0 2018 07 1093022 236399 : 1098144 ماهیانه BIF - میلیون
عرضه پول M2
0 2021 06 2658952 322363 : 25967900 ماهیانه
عرضه پول M3
0 2021 06 2874368 365560 : 3017920 ماهیانه
قیمت واردات
0 2021 06 89.23 81.53 : 101 سه ماهه
قیمت صادرات
0 2021 06 114 85.05 : 139 سه ماهه
مخارج نظامی
0 2020 12 84.7 12.6 : 95.3 سالیانه
موازنه تجاری
-153558.40 2021 06 -152917 -170303 : -1801 ماهیانه 2021-06
نرخ بهره
7.06 2021 06 7.04 5.07 : 16.24 روزانه
نرخ بیکاری
0.80 2020 12 1.4 0.8 : 2.1 سالیانه
نرخ تورم
0.50 2021 08 0.4 -3.3 : 6.8 ماهیانه
نرخ تورم
10.47 2021 08 9.7 -8.4 : 44.93 ماهیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-0.30 2020 12 4.1 -13.75 : 21.33 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه
واردات
168576.10 2021 06 169602 5397 : 187444 ماهیانه
هزینه زندگی انفرادی
0 2017 12 234400 234400 : 234400 سالیانه
هزینه زندگی خانواده
575800.00 2017 12 575800 575800 : 575800 سالیانه
هزینه های مالی
0 2021 06 141570 18690 : 409882 ماهیانه 2021-06
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.90 15.8 15.8 15.8 16 15.8 2020-12
بودجه دولت -8.80 -7.8 -7.8 -7.8 -8.3 -7.8
پول 1979.49 1978 1978 1978 1978 1978
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 731.06 665 665 665 665 665
تولید ناخالص داخلی سرانه 202.37 195 195 195 195 210
تولید ناخالص داخلی 3.26 3 3 3 3.1 3
تولید صنعتی 6.60 3.5 2.5 3 4.5 -1.2
تورم مواد غذایی 14.20 10 9 8.6 12 8.3
ترازنامه بانک مرکزی 1746113.20 1665000 1665000 1665000 1665000 1670000
ترازنامه بانک 3934452.00 2980000 2980000 2980000 2980000 2990000
جمعیت 11.89 12.23 12.23 12.23 12.23 12.58
حساب جاری -315.80 -360 -360 -360 -340 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10 -17 -17 -17 -20 -17
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.70 119 121 123 118 125
صادرات 15017.60 18000 22000 25000 16500 23500
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.80 135 137 138 135 142
موازنه تجاری -153558.40 -139000 -140000 -137000 -143500 -141500 2021-06
نرخ بهره 7.06 7 7.5 7.5 7 7.5
نرخ بیکاری 0.80 1.2 1.2 1.2 1 1.2
نرخ تورم 0.50 0.8 1.3 2 0.6 1.3
نرخ تورم 10.47 7 6.5 6 9.5 5.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 5 5 5 3 5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
واردات 168576.10 157000 162000 162000 160000 165000
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی