بوروندی بوروندی
بوروندی

بوروندی

بوروندی با نام رسمی جمهوری بوروندی (به فرانسوی: Republika y'u Burundi) کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن گیتگا و بزرگترین شهر آن بوجومبورا است. بوروندی کشوری است کوچک در منطقه دریاچه‌های بزرگ که در همسایگی اوگاندا، کنگو، رواندا و تانزانیا قرار دارد. جمعیت بوروندی ۱۱،۸۹۱،۰۰۰ نفر است و زبان‌های رسمی این کشور فرانسوی و انگلیسی هستند. واحد پول این کشور فرانک بوروندی نام دارد. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور از قوم هوتو و ۱۴ درصد توتسی هستند. درصد مسیحیان در بوروندی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت برآورد می‌شود که حدود ۶۵ درصد از آن‌ها کاتولیک رومی هستند. ۵ درصد جمعیت نیز به باورهای بومی اعتقاد دارند و بین ۲ تا ۵ درصد نیز مسلمانند که بیشتر در شهرهای اصلی زندگی می‌کنند.بوروندی در سال ۱۹۶۲ به استقلال دست یافت. نظام سیاسی این کشور در ابتدا سلطنتی بود، اما مجموعه‌ای از ترورها، کودتاها و وضعیت کلی ناامنی منطقه‌ای به برپایی جمهوری و نظام تک‌حزبی در این کشور در سال ۱۹۶۶ انجامید. کشمکش‌های پاک‌سازی قومی و در نهایت دو جنگ داخلی و نسل‌کشی‌ها در دهه ۱۹۷۰ و دوباره در دهه ۱۹۹۰، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شد و این کشور را در سطح یکی از فقیرترین کشورهای جهان نگاه داشت.
 • نرخ فعلی : 13,116.5
 • بالاترین قیمت روز : 13,161.5
 • پایین ترین قیمت روز : 12,876.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 53.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 12,939.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۵۲:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 12,937.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.39%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 179.3
 • نرخ فعلی : 1,901.56
 • بالاترین قیمت روز : 1,903.01
 • پایین ترین قیمت روز : 1,901.29
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.51
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,903.01
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 1,903.14
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.58
 • نرخ فعلی : 39.75
 • بالاترین قیمت روز : 39.78
 • پایین ترین قیمت روز : 39.67
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.78
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 39.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
 • نرخ فعلی : 0.8432
 • بالاترین قیمت روز : 0.8432
 • پایین ترین قیمت روز : 0.843
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.843
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۲:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8433
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی بوروندی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک بوروندی 2313.29 2289.76 2286.86 2313.29 26.43 1.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۴۹
پوند انگلیس / فرانک بوروندی 2542.8 2527.2 2527.2 2544.17 11.60 0.46% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۴۹
دلار / فرانک بوروندی 1950 - 1944.82 1954.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۱۲
فرانک بوروندی / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی بوروندی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 07 126 6.7 : 130 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1786 246 : 2914 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 168 140 : 177 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 03 -12068 -72443 : 78737 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی خارجی

0 2020 03 960861 413843 : 1651802 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

15.20 2018 12 14 13.6 : 173 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-8.20 2018 12 -8.2 -20 : -2.3 سالیانه

پول

1919.35 2020 10 1919 1208 : 1919 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

751.70 2019 12 762 752 : 1216 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

208.10 2019 12 211 180 : 337 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

3.01 2019 12 3.04 0.16 : 3.17 سالیانه

تولید صنعتی

9.10 2020 03 15.7 -29 : 34.7 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2021 03 21.08 11.74 : 23.92 ماهیانه

تورم مواد غذایی

10.40 2020 07 13.8 -19.9 : 34.1 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

1634637.30 2020 06 1604674 394981 : 1670124 ماهیانه

ترازنامه بانک

3122982.80 2020 03 3081510 1447266 : 3081510 ماهیانه

جمعیت

11.51 2019 12 11.18 2.8 : 11.51 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-349.00 2018 12 -360 -395 : 10.45 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.00 2019 12 -10.4 -19.1 : 1 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 03 92063 12224 : 152076 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

135200.00 2017 12 135200 135200 : 135200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2017 12 98300 98300 : 98300 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2020 03 174986 75870 : 542621 ماهیانه

ذخایر طلا

0.03 2019 06 0.03 0.03 : 0.54 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 170 130 : 172 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 136 122 : 146 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 03 143 103 : 148 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2270 82.78 : 3556 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.32 3.34 : 5.64 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 37.53 2.57 : 40.25 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 17 17 : 25 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.70 2020 08 117 87.2 : 120 ماهیانه

صادرات

6663.90 2019 12 22704 1013 : 67181 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

118.10 2020 08 118 79.3 : 122 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 06 673899 113890 : 716624 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2018 07 1093022 236399 : 1098144 ماهیانه BIF - میلیون

عرضه پول M2

0 2020 03 2035029 322363 : 2035029 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 03 2227649 365560 : 2227649 ماهیانه

قیمت واردات

0 2020 03 96.04 81.53 : 101 سه ماهه

قیمت صادرات

0 2020 03 138 85.05 : 139 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2018 12 64 14 : 106 سالیانه

موازنه تجاری

-107651.10 2019 12 -131621 -170303 : -1801 ماهیانه 2020-05

نرخ بهره

6.00 2020 03 6 5.07 : 16.24 روزانه 2020-03

نرخ بیکاری

1.40 2019 12 1.4 1.4 : 2.1 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

-0.20 2020 07 -3.3 -3.3 : 6.8 ماهیانه

نرخ تورم

6.40 2020 07 8.5 -8.4 : 44.93 ماهیانه 2020-07

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2019 12 3.8 -13.75 : 21.33 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

114315.00 2019 12 154325 5397 : 187444 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2017 12 234400 234400 : 234400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

575800.00 2017 12 575800 575800 : 575800 سالیانه

هزینه های مالی

0 2020 03 104130 18690 : 162729 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 18 18 18 25 18 2019-12
بودجه دولت -8.20 -8.3 -8.3 -8.3 -9.7 -8.3
پول 1919.35 1919 1919 1919 1919 1919
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 751.70 705 665 665 705 665
تولید ناخالص داخلی سرانه 208.10 202 195 195 202 195
تولید ناخالص داخلی 3.01 2.5 2.7 2.7 2.5 2.7
تولید صنعتی 9.10 3 3 3 3 2.5
تورم مواد غذایی 10.40 8.7 8.4 8.5 9 8.5
ترازنامه بانک مرکزی 1634637.30 1675000 1655000 1660000 1670000 1665000
ترازنامه بانک 3122982.80 2970000 2980000 2980000 2950000 2980000
جمعیت 11.51 11.88 12.15 12.15 11.84 12.23 2019-12
حساب جاری -349.00 -340 -340 -340 -340 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -11.5 -11.8 -11.8 -11.5 -11.8 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.70 124 123 124 130 139
صادرات 6663.90 18000 22000 40000 16500 25000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.10 121 124 125 119 127
موازنه تجاری -107651.10 -102000 -108000 -100000 -98500 -113000 2020-05
نرخ بهره 6.00 5.1 5 5 5.2 5 2020-03
نرخ بیکاری 1.40 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 2019-12
نرخ تورم -0.20 1.8 2 1.7 1.6 2
نرخ تورم 6.40 5.8 6.1 6.3 6 6.3 2020-07
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 -5.8 2.6 2.6 -5.8 2.6
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
واردات 114315.00 120000 130000 140000 115000 138000
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی