بوروندی بوروندی
بوروندی

بوروندی

بوروندی با نام رسمی جمهوری بوروندی (به فرانسوی: Republika y'u Burundi) کشوری محصور در خشکی در مرکز آفریقا است. پایتخت آن گیتگا و بزرگترین شهر آن بوجومبورا است. بوروندی کشوری است کوچک در منطقه دریاچه‌های بزرگ که از شمال با رواندا و از باختر با جمهوری دموکراتیگ کنگو و از جنوب و خاور با تانزانیا مرز مشترک دارد. جمعیت بوروندی ۱۱،۸۹۱،۰۰۰ نفر است و زبان‌های رسمی این کشور فرانسوی و انگلیسی هستند. واحد پول این کشور فرانک بوروندی نام دارد. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور از قوم هوتو و ۱۴ درصد توتسی هستند. درصد مسیحیان در بوروندی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت برآورد می‌شود که حدود ۶۵ درصد از آن‌ها کاتولیک رومی هستند. ۵ درصد جمعیت نیز به باورهای بومی اعتقاد دارند و بین ۲ تا ۵ درصد نیز مسلمانند که بیشتر در شهرهای اصلی زندگی می‌کنند.بوروندی در سال ۱۹۶۲ به استقلال دست یافت. نظام سیاسی این کشور در ابتدا سلطنتی بود، اما مجموعه‌ای از ترورها، کودتاها و وضعیت کلی ناامنی منطقه‌ای به برپایی جمهوری و نظام تک‌حزبی در این کشور در سال ۱۹۶۶ انجامید. کشمکش‌های پاک‌سازی قومی و در نهایت دو جنگ داخلی و نسل‌کشی‌ها در دهه ۱۹۷۰ و دوباره در دهه ۱۹۹۰، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شد و این کشور را در سطح یکی از فقیرترین کشورهای جهان نگاه داشت.
 • نرخ فعلی : 38,224.3
 • بالاترین قیمت روز : 38,224.3
 • پایین ترین قیمت روز : 37,804.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 275.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.38%
 • نرخ بازگشایی بازار : 38,040.1
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۷:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 38,151.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 72.8
 • نرخ فعلی : 1,798.85
 • بالاترین قیمت روز : 1,800.83
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.74
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.87
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۳۶
 • نرخ روز گذشته : 1,799.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.14
 • نرخ فعلی : 71.91
 • بالاترین قیمت روز : 71.97
 • پایین ترین قیمت روز : 71.72
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 71.72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۰:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 71.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16
 • نرخ فعلی : 0.8463
 • بالاترین قیمت روز : 0.8465
 • پایین ترین قیمت روز : 0.846
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8462
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۷:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.8462
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی بوروندی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک بوروندی 2363.8 2364.2 2363.8 2364.6 0.80 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۴۲
پوند انگلیس / فرانک بوروندی 2776.8 2776.6 2776.2 2776.8 0.60 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک بوروندی 2000 - 1989.04 2013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۲
فرانک بوروندی / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی بوروندی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 137 6.7 : 139 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1786 246 : 2914 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 168 140 : 177 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2021 03 -17247 -285663 : 78737 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی خارجی

0 2021 03 1038627 413843 : 1651802 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

15.20 2019 12 14 13.6 : 173 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-8.80 2020 12 -8.2 -20 : -2.3 سالیانه

پول

1963.65 2021 07 1964 1208 : 1964 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

731.06 2020 12 752 731 : 1216 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

202.37 2020 12 208 181 : 337 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

3.26 2020 12 3.01 0.16 : 3.26 سالیانه

تولید صنعتی

4.00 2020 12 4.4 -29 : 34.7 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2021 03 21.08 11.74 : 23.92 ماهیانه

تورم مواد غذایی

5.20 2021 05 11.9 -19.9 : 34.1 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

1694621.70 2021 02 1671767 394981 : 1710878 ماهیانه

ترازنامه بانک

3509112.40 2020 12 3429626 1447266 : 3509112 ماهیانه

جمعیت

11.89 2020 12 11.53 2.8 : 11.89 سالیانه 2020-12

حساب جاری

-315.80 2020 12 -348 -395 : 10.45 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-19.10 2020 12 -17.8 -19.1 : 1 سالیانه 2020-12

درآمدهای دولت

0 2020 12 105402 12224 : 152076 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

135200.00 2017 12 135200 135200 : 135200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2017 12 98300 98300 : 98300 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2021 03 174032 75870 : 542621 ماهیانه

ذخایر طلا

0.03 2021 03 0.03 0.03 : 0.54 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 165 130 : 172 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 136 122 : 146 سالیانه

رابطه مبادله

0 2021 03 149 103 : 149 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2270 82.78 : 3556 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.32 3.34 : 5.64 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 37.53 2.57 : 40.25 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 19 17 : 25 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

121.50 2021 06 118 87.2 : 122 ماهیانه

صادرات

27516.40 2020 12 28001 1013 : 103490 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

128.50 2021 06 128 79.3 : 128 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 02 740155 113890 : 778977 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2018 07 1093022 236399 : 1098144 ماهیانه BIF - میلیون

عرضه پول M2

0 2020 10 2348779 322363 : 2348779 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 10 2562927 365560 : 2562927 ماهیانه

قیمت واردات

0 2021 03 85.09 81.53 : 101 سه ماهه

قیمت صادرات

0 2021 03 126 85.05 : 139 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2020 12 84.7 12.6 : 95.3 سالیانه

موازنه تجاری

-130151.90 2020 12 -102196 -170303 : -1801 ماهیانه 2020-12

نرخ بهره

6.60 2020 10 6.6 5.07 : 16.24 روزانه 2020-10

نرخ بیکاری

0.80 2020 12 1.4 0.8 : 2.1 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

5.10 2021 05 7.4 -8.4 : 44.93 ماهیانه 2021-05

نرخ تورم

0.50 2021 05 1.4 -3.3 : 6.8 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.30 2020 12 4.1 -13.75 : 21.33 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

157668.30 2020 12 130197 5397 : 187444 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2017 12 234400 234400 : 234400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

575800.00 2017 12 575800 575800 : 575800 سالیانه

هزینه های مالی

0 2020 12 133059 18690 : 409882 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 20 23 23 20 23 2019-12
بودجه دولت -8.80 -8.3 -7.8 -7.8 -8.3 -7.8
پول 1963.65 1963 1963 1963 1963 1963
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 731.06 665 665 665 665 665
تولید ناخالص داخلی سرانه 202.37 195 195 195 195 210
تولید ناخالص داخلی 3.26 3.1 3 3 3.1 3
تولید صنعتی 4.00 2.5 2.5 2.5 3 2.5
تورم مواد غذایی 5.20 10 8.7 8.5 8.8 8.5
ترازنامه بانک مرکزی 1694621.70 1665000 1665000 1665000 1660000 1670000
ترازنامه بانک 3509112.40 2980000 2980000 2980000 2980000 2990000
جمعیت 11.89 12.23 12.23 12.23 12.15 12.58 2020-12
حساب جاری -315.80 -340 -360 -360 -340 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10 -20 -17 -17 -20 -17 2020-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.50 124 128 129 125 132
صادرات 27516.40 25000 25000 27000 32000 30000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.50 132 135 137 127 140
موازنه تجاری -130151.90 -100330 -135000 -132000 -120000 -135000 2020-12
نرخ بهره 6.60 7 7 7 6.6 7 2020-10
نرخ بیکاری 0.80 1 1 1 1 1 2020-12
نرخ تورم 5.10 7 6.5 6.3 7.2 6 2021-05
نرخ تورم 0.50 1.4 0.8 1.3 2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 3 5 5 3 5
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
واردات 157668.30 160000 157000 162000 150000 165000
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی