بوروندی بوروندی
بوروندی

بوروندی

بوروندی با نام رسمی جمهوری بوروندی (به فرانسوی: Republika y'u Burundi) کشوری محصور در خشکی در مرکز آفریقا است. پایتخت آن گیتگا و بزرگترین شهر آن بوجومبورا است. بوروندی کشوری است کوچک در منطقه دریاچه‌های بزرگ که در همسایگی اوگاندا، کنگو، رواندا و تانزانیا قرار دارد. جمعیت بوروندی ۱۱،۸۹۱،۰۰۰ نفر است و زبان‌های رسمی این کشور فرانسوی و انگلیسی هستند. واحد پول این کشور فرانک بوروندی نام دارد. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور از قوم هوتو و ۱۴ درصد توتسی هستند. درصد مسیحیان در بوروندی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت برآورد می‌شود که حدود ۶۵ درصد از آن‌ها کاتولیک رومی هستند. ۵ درصد جمعیت نیز به باورهای بومی اعتقاد دارند و بین ۲ تا ۵ درصد نیز مسلمانند که بیشتر در شهرهای اصلی زندگی می‌کنند.بوروندی در سال ۱۹۶۲ به استقلال دست یافت. نظام سیاسی این کشور در ابتدا سلطنتی بود، اما مجموعه‌ای از ترورها، کودتاها و وضعیت کلی ناامنی منطقه‌ای به برپایی جمهوری و نظام تک‌حزبی در این کشور در سال ۱۹۶۶ انجامید. کشمکش‌های پاک‌سازی قومی و در نهایت دو جنگ داخلی و نسل‌کشی‌ها در دهه ۱۹۷۰ و دوباره در دهه ۱۹۹۰، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شد و این کشور را در سطح یکی از فقیرترین کشورهای جهان نگاه داشت.
 • نرخ فعلی : 32,748.8
 • بالاترین قیمت روز : 32,967.4
 • پایین ترین قیمت روز : 31,734.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 199.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.62%
 • نرخ بازگشایی بازار : 32,193.7
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۱۹:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 32,211.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.67%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 537.3
 • نرخ فعلی : 1,855.86
 • بالاترین قیمت روز : 1,856.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,852.78
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,855.86
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 51.99
 • بالاترین قیمت روز : 52.14
 • پایین ترین قیمت روز : 51.95
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 51.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8218
 • بالاترین قیمت روز : 0.822
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8216
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 0.8218
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بوروندی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک بوروندی 2373.74 - 2373.35 2373.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
پوند انگلیس / فرانک بوروندی 2669.16 - 2668.58 2669.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۳۵
دلار / فرانک بوروندی 1950 - 1950 1981 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۰
فرانک بوروندی / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی بوروندی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 12 130 6.7 : 130 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1786 246 : 2914 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 168 140 : 177 سالیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 09 -28084 -131524 : 78737 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بدهی خارجی

0 2020 09 997842 413843 : 1651802 ماهیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

15.20 2019 12 14 13.6 : 173 سالیانه 2019-12

بودجه دولت

-8.20 2019 12 -8.2 -20 : -2.3 سالیانه

پول

1934.00 2021 01 1934 1208 : 1941 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

751.70 2019 12 762 752 : 1216 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

208.10 2019 12 211 180 : 337 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

3.01 2019 12 3.04 0.16 : 3.17 سالیانه

تولید صنعتی

9.10 2020 05 10.3 -29 : 34.7 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2021 03 21.08 11.74 : 23.92 ماهیانه

تورم مواد غذایی

15.60 2020 11 11.9 -19.9 : 34.1 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

1691173.80 2020 09 1710878 394981 : 1710878 ماهیانه

ترازنامه بانک

3122982.80 2020 05 3064227 1447266 : 3122983 ماهیانه

جمعیت

11.51 2019 12 11.18 2.8 : 11.51 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-349.00 2019 12 -362 -395 : 10.45 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.00 2019 12 -10.4 -19.1 : 1 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2020 03 92063 12224 : 152076 ماهیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

135200.00 2017 12 135200 135200 : 135200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2017 12 98300 98300 : 98300 سالیانه

ذخایر ارزی

0 2020 09 152050 75870 : 542621 ماهیانه

ذخایر طلا

0.03 2020 03 0.03 0.03 : 0.54 سه ماهه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 170 130 : 172 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 136 122 : 146 سالیانه

رابطه مبادله

0 2020 03 143 103 : 148 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2270 82.78 : 3556 سه ماهه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.32 3.34 : 5.64 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 37.53 2.57 : 40.25 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 17 17 : 25 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.30 2020 12 117 87.2 : 120 ماهیانه

صادرات

26215.60 2020 09 16852 1013 : 103490 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

123.10 2020 12 123 79.3 : 123 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 08 679755 113890 : 716624 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2018 07 1093022 236399 : 1098144 ماهیانه BIF - میلیون

عرضه پول M2

0 2020 05 2066235 322363 : 2078841 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 05 2259706 365560 : 2271508 ماهیانه

قیمت واردات

0 2020 03 96.04 81.53 : 101 سه ماهه

قیمت صادرات

0 2020 03 138 85.05 : 139 سه ماهه

مخارج نظامی

0 2018 12 64 14 : 106 سالیانه

موازنه تجاری

-149007.60 2020 09 -131610 -170303 : -1801 ماهیانه 2020-09

نرخ بهره

6.00 2020 05 6 5.07 : 16.24 روزانه 2020-05

نرخ بیکاری

1.40 2019 12 1.4 1.4 : 2.1 سالیانه 2019-12

نرخ تورم

9.00 2020 11 7 -8.4 : 44.93 ماهیانه 2020-11

نرخ تورم

2.60 2020 11 1.2 -3.3 : 6.8 ماهیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2019 12 3.8 -13.75 : 21.33 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه

واردات

175223.20 2020 09 148462 5397 : 187444 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2017 12 234400 234400 : 234400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

575800.00 2017 12 575800 575800 : 575800 سالیانه

هزینه های مالی

0 2020 03 104130 18690 : 162729 ماهیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.20 20 20 20 20 22 2019-12
بودجه دولت -8.20 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3 -8
پول 1934.00 1934 1934 1934 1934 1934
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 751.70 665 665 665 665 665
تولید ناخالص داخلی سرانه 208.10 195 195 195 195 210
تولید ناخالص داخلی 3.01 2.7 2.7 2.7 2.7 3
تولید صنعتی 9.10 3 3 2.5 3 2.5
تورم مواد غذایی 15.60 9.4 8.8 8.5 12 7
ترازنامه بانک مرکزی 1691173.80 1660000 1660000 1665000 1655000 1670000
ترازنامه بانک 3122982.80 2980000 2980000 2980000 2970000 2990000
جمعیت 11.51 12.15 12.15 12.23 12.15 12.58 2019-12
حساب جاری -349.00 -340 -340 -380 -340 -380
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -11.8 -11.8 -11.8 -11.8 -9.5 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.30 123 124 139 126 134
صادرات 26215.60 22000 40000 25000 18000 40000
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.10 124 125 127 124 132
موازنه تجاری -149007.60 -102000 -108000 -100330 -98500 -113000 2020-09
نرخ بهره 6.00 5 5 5 5.1 5 2020-05
نرخ بیکاری 1.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2019-12
نرخ تورم 9.00 6.1 6.3 6.3 5.8 6.5 2020-11
نرخ تورم 2.60 2 1.7 2 1.8 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 2.6 2.6 2.6 2.6 3.4
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
واردات 175223.20 130000 140000 138000 120000 145000
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی