شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوروندی بوروندی
 • نرخ فعلی : 9,163.8
 • بالاترین قیمت روز : 9,165.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,051.2
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 39
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.44%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,072.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۱۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 9,077.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.95%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 86.2
 • نرخ فعلی : 1,775.99
 • بالاترین قیمت روز : 1,777.12
 • پایین ترین قیمت روز : 1,772.86
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 1,775.99
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 40.28
 • بالاترین قیمت روز : 40.49
 • پایین ترین قیمت روز : 39.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ تیر
 • نرخ روز گذشته : 40.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.8894
 • بالاترین قیمت روز : 0.8898
 • پایین ترین قیمت روز : 0.889
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8896
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۴:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8895
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001

بازارهای ارزی بوروندی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / فرانک بوروندی 2192.78 2160.31 2160.31 2193.75 23.69 1.09% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۹
پوند انگلیس / فرانک بوروندی 2434.58 2395.4 2395.4 2434.77 31.78 1.32% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۹
دلار / فرانک بوروندی 1950 1917.9 1917.9 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۲۲
فرانک بوروندی / دلار 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی بوروندی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2020 04 127 6.7 : 130 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 168 140 : 177 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 1786 246 : 2914 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

ارزش بودجه دولت

0 2020 03 -12068 -72443 : 78737 ماهیانه 2020-03

بودجه دولت

-8.80 2018 12 -8.2 -20 : -2.3 سالیانه 2018-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

13.20 2018 12 14.4 13.2 : 173 سالیانه 2018-12

بدهی خارجی

0 2020 03 960861 413843 : 1651802 ماهیانه 2020-03

پول

1899.63 2020 07 1900 1208 : 1905 روزانه

تولید ناخالص داخلی

3.01 2019 12 3.04 0.16 : 3.17 سالیانه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

660.30 2018 12 671 660 : 1054 سالیانه

تولید صنعتی

9.80 2019 12 -3.3 -29 : 34.7 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

210.80 2018 12 214 180 : 337 سالیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 10 21.33 11.74 : 23.92 ماهیانه

ترازنامه بانک

2799773.00 2019 10 2785701 1447266 : 2799773 ماهیانه 2019-10

ترازنامه بانک مرکزی

1588986.80 2020 03 1670124 394981 : 1670124 ماهیانه 2020-03

تورم مواد غذایی

12.40 2020 04 11.9 -19.9 : 34.1 ماهیانه 2020-04

جمعیت

11.51 2019 12 11.18 2.8 : 11.51 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-10.00 2019 12 -10.4 -19.1 : 1 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-361.80 2018 12 -360 -395 : 10.45 سالیانه 2018-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

135200.00 2017 12 135200 135200 : 135200 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2017 12 98300 98300 : 98300 سالیانه

درآمدهای دولت

0 2019 12 104020 12224 : 152076 ماهیانه 2019-12

ذخایر طلا

0.03 2019 06 0.03 0.03 : 0.54 سه ماهه 2019-06

ذخایر ارزی

0 2019 12 100921 75870 : 542621 ماهیانه 2019-12

رتبه فساد مالی

0 2019 12 170 130 : 172 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 136 122 : 146 سالیانه

رابطه مبادله

0 2019 09 103 103 : 148 سه ماهه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2270 82.78 : 3556 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

116.60 2020 05 117 87.2 : 120 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 17 17 : 25 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 37.53 2.57 : 40.25 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 5.32 3.34 : 5.64 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

121.80 2020 05 120 79.3 : 122 ماهیانه 2020-05

صادرات

20568.20 2019 12 22704 1013 : 67181 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M3

0 2019 12 2096709 365560 : 2171040 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M0

0 2020 03 716624 113890 : 716624 ماهیانه 2020-03

عرضه پول M2

0 2019 12 1906598 322363 : 1982951 ماهیانه 2019-12

عرضه پول M1

0 2018 07 1093022 236399 : 1098144 ماهیانه BIF - میلیون

قیمت واردات

0 2019 12 99.9 81.53 : 101 سه ماهه 2019-12

قیمت صادرات

0 2019 12 103 85.05 : 139 سه ماهه 2019-12

مخارج نظامی

0 2018 12 64 14 : 106 سالیانه

موازنه تجاری

-118890.00 2019 12 -131621 -170303 : -1801 ماهیانه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.30 2019 12 3.8 -13.75 : 21.33 سالیانه 2019-12

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2020 12 18 18 : 18 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

1.90 2020 04 0.3 -2.6 : 6.8 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

7.60 2020 04 7.1 -8.4 : 44.93 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره

5.63 2019 12 5.2 5.07 : 16.24 روزانه 2019-12

نرخ بیکاری

1.50 2019 12 1.5 1.5 : 2.1 سالیانه 2019-12

واردات

139458.20 2019 12 154325 5397 : 187444 ماهیانه 2019-12

هزینه های مالی

0 2019 12 133010 18690 : 162729 ماهیانه 2019-12

هزینه زندگی انفرادی

0 2017 12 234400 234400 : 234400 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

575800.00 2017 12 575800 575800 : 575800 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -8.80 -9.7 -9.5 -9.5 -9.7 -9.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.20 18 16 16 18 16 2018-12
پول 1899.63 1900 1900 1900 1900 1900
تولید ناخالص داخلی 3.01 2.5 2.7 2.7 2.5 2.7 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 660.30 664 664 664 664 676
تولید صنعتی 9.80 3 3 3 -0.4 2.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 210.80 218 220 220 218 220
ترازنامه بانک 2799773.00 2950000 2970000 2980000 2920000 2980000 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 1588986.80 1675000 1655000 1660000 1670000 1665000 2020-03
تورم مواد غذایی 12.40 9 8.7 8.4 12 8 2020-04
جمعیت 11.51 11.88 12.15 12.15 11.84 12.23 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.00 -8 -9.3 -9.3 -8 -9.3 2019-12
حساب جاری -361.80 -340 -340 -340 -340 -380 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 135200.00 136200 136200 136200 136200 136200
ذخایر طلا 0.03 38 38 38 38 38 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.60 124 123 124 127 132
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.80 121 124 129 118 129 2020-05
صادرات 20568.20 28000 28000 28000 27000 30000 2019-12
موازنه تجاری -118890.00 -84000 -84000 -84000 -96000 -90000 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 1.3 2.4 2.4 1.3 2.4 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 2020-12
نرخ تورم 1.90 2.3 2.5 2.7 2.2 3 2020-04
نرخ تورم 7.60 6 5.8 6.1 6.3 6.3 2020-04
نرخ بهره 5.63 5.2 5.1 5 5.3 5 2019-12
نرخ بیکاری 1.50 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 2019-12
واردات 139458.20 112000 112000 112000 123000 120000 2019-12
هزینه زندگی خانواده 575800.00 595800 595800 595800 595800 595800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی