شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بحرین بحرین
 • نرخ فعلی : 1,273.34
 • بالاترین قیمت روز : 1,273.34
 • پایین ترین قیمت روز : 1,273.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,273.34
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.378 (BHD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.378
 • پایین ترین قیمت روز : 0.3772
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 0.378
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.4271 (BHD)
 • بالاترین قیمت روز : 0.4303
 • پایین ترین قیمت روز : 0.425
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.4287
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۸:۱۹
 • نرخ روز گذشته : 0.4288
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.4%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0017
 • نرخ فعلی : 4.348 (BHD)
 • بالاترین قیمت روز : 4.348
 • پایین ترین قیمت روز : 4.348
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 4.348
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار استرالیا / دینار بحرین 0.264 0.2639 0.262 0.2651 0.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۲۸
دلار کانادا / دینار بحرین 0.2818 0.2819 0.2795 0.2821 0.00 0.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۲۸
فرانک سوییس / دینار بحرین 0.3926 0.3928 0.3919 0.3961 0.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۲۸
دلار نیوزیلند / دینار بحرین 0.2463 0.2462 0.2438 0.2466 0.00 0.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۲۸
زلوتی لهستان / دینار بحرین 0.0963 0.0964 0.096 0.0971 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۲۸

شاخص های بورس بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1273.34 - 1273.34 1273.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۸:۰۱

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Banking Corp 0.296 - 0.296 0.296 0.00 1.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۴
Aluminum Bahrain 0.329 - 0.329 0.329 0.00 0.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۴
Bahrain Telecom Co 0.378 - 0.378 0.378 0.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۴
Bahrain Duty Free 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۴
Seef Properties 0.178 - 0.178 0.178 0.01 2.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۴

بازار اوراق قرضه بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 2.601 - 2.601 2.601 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱
Bahrain 3M 2.56 - 2.56 2.56 0.44 20.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 6M 2.599 - 2.599 2.599 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 9M 2.597 - 2.597 2.597 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۰۰
Bahrain 2Y 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۰:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SICO Khaleej Equity 357.388 - 357.388 357.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
SICO Gulf Equity 103.62 - 103.62 103.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
SICO Kingdom Equity 20.031 - 20.031 20.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Al Mal MENA Equity 7.72 - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۷:۳۰
NBK Gulf Equity 1.256 - 1.256 1.256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱

شاخص‌های اقتصادی بحرین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 06 11398 2 : 11871 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

94.10 2020 03 96.1 87.8 : 114 ماهیانه

Coronavirus Recovered

0 2020 06 7397 35 : 7407 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 17 0 : 19 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 62 18 : 66 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 86061 41875 : 190138 سه ماهه

افراد شاغل

0 2019 12 618095 255073 : 658600 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 35

ارزش بودجه دولت

-1315.60 2018 12 -1341 -1505 : 547 سالیانه 2018-12

بودجه دولت

-4.70 2019 12 -6.3 -18.4 : 5.1 سالیانه 2019-12

بدهی های دولت

12045.40 2019 12 12045 520 : 12045 سه ماهه 2019-12

بازار سهام

1269.71 2020 06 1275 1092 : 1670 روزانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

93.40 2018 12 90.6 5.9 : 93.4 سالیانه 2018-12

پول

0.38 2020 05 0.38 0.37 : 0.39 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

9.13 2019 12 8.89 7.31 : 20.04 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی از ساخت

483.60 2019 09 457 361 : 478 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

613.00 2019 09 587 453 : 631 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

237.88 2019 12 234 169 : 239 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی سرانه

21438.60 2018 12 22127 16572 : 22955 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 40 30 : 50 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

41973.30 2018 12 43320 35113 : 44943 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

35.22 2019 09 59.45 22.7 : 62 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

3204.91 2019 12 3251 2235 : 8506 سه ماهه 2019-12

تورم مواد غذایی

4.30 2020 03 2.1 -7.1 : 8.9 ماهیانه 2020-03

تسهیلات اعتباری خریدار

4351.70 2020 02 4310 1571 : 4352 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از خدمات

1826.07 2019 09 1868 1448 : 1873 سه ماهه

ترازنامه بانک

208155.80 2020 02 205185 71358 : 269452 ماهیانه 2020-02

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

3676.09 2018 12 3357 606 : 3676 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

3244.30 2020 02 3310 485 : 3310 ماهیانه 2020-02

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

248.33 2019 09 244 152 : 253 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

333.48 2019 09 418 244 : 440 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

39.30 2019 12 37.75 3.05 : 39.3 سالیانه 2019-12

تغییرات موجودی انبار

533.99 2018 12 402 7 : 534 سالیانه

ثبت خودرو

429.00 2018 12 421 125 : 482 سالیانه

جمعیت

1.62 2019 12 1.57 0.16 : 1.62 سالیانه 2019-12

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-5.90 2018 12 -3.8 -5.9 : 18.4 سالیانه 2018-12

حساب جاری

-298.60 2019 12 -835 -835 : 1221 سالیانه 2019-12

دستمزد

0 2019 06 544 402 : 544 سه ماهه 2019-06

درآمدهای دولت

2371.60 2018 12 2238 981 : 2793 سالیانه 2018-12

ذخایر طلا

0 2020 03 4.67 4.67 : 4.7 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

1291.10 2020 02 1244 363 : 2242 ماهیانه 2020-02

رتبه فساد مالی

0 2019 12 99 27 : 133 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 50 35 : 50 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

354.10 2019 12 622 24.4 : 1402 سالیانه 2019-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 8595 552 : 8595 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

103.10 2020 03 104 85.04 : 127 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 36 36 : 61 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 63.63 4.32 : 65.38 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 3.88 0 : 4.87 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

96.40 2020 04 98.5 78.1 : 101 ماهیانه 2020-04

صادرات

11265.00 2018 12 5781 532 : 9626 سالیانه 2018-12

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

111.70 2018 12 107 88.58 : 131 سالیانه 2018-12

عرضه پول M3

0 2020 02 14029 2054 : 14029 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M2

12227.00 2020 02 12278 1610 : 12278 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M0

0 2020 02 550 82.7 : 585 ماهیانه 2020-02

عرضه پول M1

0 2020 02 3531 203 : 3579 ماهیانه 2020-02

قیمت گازوئیل

0.37 2020 05 0.37 0.21 : 0.37 ماهیانه 2020-05

گردش سرمایه

491.70 2019 12 1534 -1248 : 1534 سالیانه 2019-12

موازنه تجاری

1094.30 2018 12 -263 -320 : 3407 سالیانه 2018-12

میزان رشد وام

1.70 2020 02 2.1 -11.92 : 54.78 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

1357.00 2018 12 1533 54 : 1566 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-0.44 2019 12 1.58 -2.86 : 11.43 سه ماهه 2019-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.40 2019 09 3.02 -6.54 : 8.62 سه ماهه 2019-09

نرخ مالیات بر فروش

0 2020 12 5 5 : 5 سالیانه 2020-12

نرخ مالیات درآمد شخصی

0.00 2019 12 0 0 : 0 سالیانه 2019-12

نرخ وام بانکی

4.91 2019 12 4.98 4.72 : 9.3 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

0.00 2020 12 0 0 : 0 سالیانه 2020-12

نرخ تورم

-3.60 2020 04 -1.8 -3.6 : 5.22 ماهیانه 2020-04

نرخ تورم

-2.10 2020 04 -1.1 -5.64 : 5.6 ماهیانه 2020-04

نرخ بهره بین بانکی

2.22 2020 06 2.22 1 : 5.28 روزانه 2020-06

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

7.00 2020 12 7 5 : 7 سالیانه 2020-12

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

12.00 2020 12 12 10 : 13 سالیانه 2020-12

نرخ بهره سپرده

1.00 2015 12 0.98 0.98 : 9 سالیانه ٪

نرخ بهره

1.00 2020 05 1 0.5 : 5 روزانه 2020-05

نرخ بهره معکوس

0 2019 12 2 0.25 : 2.5 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی

19.00 2020 12 19 15 : 19 سالیانه 2020-12

نرخ بیکاری

3.90 2018 12 3.7 3.1 : 16 سالیانه 2018-12

وام به بخش خصوصی

5100.90 2020 02 5103 3634 : 5242 ماهیانه 2020-02

واردات

10170.00 2018 12 6045 496 : 8001 سالیانه 2018-12

هزینه های دولت

2101.10 2018 12 2089 579 : 2101 سالیانه 2018-12

هزینه های مالی

3687.20 2018 12 3580 787 : 3708 سالیانه 2018-12

هزینه های مصرف کننده

4766.30 2018 12 4858 1468 : 4858 سالیانه 2018-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 94.10 97.29 95.72 96.77 98 97.44
ارزش بودجه دولت -1315.60 -1640 -1640 -1640 -1640 -1640 2018-12
بودجه دولت -4.70 -8.2 -8.2 -10 -8.2 -10 2019-12
بدهی های دولت 12045.40 13000 13500 13500 12850 14500 2019-12
بازار سهام 1269.71 1245 1231 1216 1260 1187
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 105 105 105 105 110 2018-12
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9.13 8.85 9.09 9.09 8.58 9.31 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 483.60 464 462 467 448 479
تولید ناخالص داخلی از معادن 613.00 621 619 626 558 641
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 237.88 233 239 239 237 245 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21438.60 20672 20672 20672 20672 20598
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41973.30 40473 40473 40473 40473 40328
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 35.22 60.31 60.07 60.76 55.44 62.28
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3204.91 3237 3275 3275 3256 3357 2019-12
تورم مواد غذایی 4.30 3 2.9 2.9 3.3 2.2 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 4351.70 4323 4391 4405 4271 4500 2020-02
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1826.07 1798 1845 1845 1854 1892
ترازنامه بانک 208155.80 212700 215500 215500 210200 220000 2020-02
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3676.09 3420 3406 3445 3401 3531
ترازنامه بانک مرکزی 3244.30 3190 3250 3250 3000 3310 2020-02
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 248.33 250 249 251 238 258
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 333.48 424 350 354 395 363
تولید ناخالص داخلی 39.30 39.31 39.31 40.26 39.31 40.26 2019-12
تغییرات موجودی انبار 533.99 450 450 450 450 450
ثبت خودرو 429.00 508 508 508 508 508
جمعیت 1.62 1.73 1.73 1.81 1.73 1.81 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4 2018-12
حساب جاری -298.60 -550 -550 -550 -550 -580 2019-12
درآمدهای دولت 2371.60 2350 2350 2350 2350 2350 2018-12
ذخایر ارزی 1291.10 1350 1400 1210 1100 1450 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 354.10 9700 9700 9700 9700 11000 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.10 99.93 102 104 98 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.40 99.1 98.9 99.29 97.8 101 2020-04
صادرات 11265.00 7200 7200 7200 7200 7500 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.70 106 107 108 105 109 2018-12
عرضه پول M2 12227.00 13138 13459 13780 12816 14744 2020-02
قیمت گازوئیل 0.37 0.33 0.32 0.3 0.35 0.29 2020-05
گردش سرمایه 491.70 -330 -330 -330 -330 -330 2019-12
موازنه تجاری 1094.30 700 700 700 700 700 2018-12
میزان رشد وام 1.70 0.5 1.2 1.5 -2 3 2020-02
مخارج نظامی 1357.00 1290 1290 1290 1290 1290
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.44 -0.9 2.2 2.2 -1.5 2.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 1 0.6 0.8 -1.3 1.5 2019-09
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0 2019-12
نرخ وام بانکی 4.91 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73 2019-12
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0 2020-12
نرخ تورم -3.60 -0.8 -0.5 0.8 -2 1.8 2020-04
نرخ تورم -2.10 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 2.22 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2020-06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.00 12 12 12 12 12 2020-12
نرخ بهره سپرده 1.00 1 1 1 1 1 ٪
نرخ بهره 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1 2020-05
نرخ تامین اجتماعی 19.00 19 19 19 19 19 2020-12
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 3.8 2018-12
وام به بخش خصوصی 5100.90 5147 5252 5216 5202 5383 2020-02
واردات 10170.00 6500 6500 6500 6500 6800 2018-12
هزینه های دولت 2101.10 2092 2147 2147 2085 2201 2018-12
هزینه های مالی 3687.20 3990 3990 3990 3990 3990 2018-12
هزینه های مصرف کننده 4766.30 4745 4871 4871 4731 4993 2018-12
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی