خبر
بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو

بورکینافاسو

بورکینافاسو (به فرانسوی: Burkina Faso) کشوری در غرب آفریقا است که از شمال و باختر با مالی و از خاور با نیجر و از جنوب با بنین، توگو، غنا و ساحل عاج همسایه است. پایتخت آن واگادوگو است و جمعیت آن حدود ۲۰٫۸ میلیون نفر است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود. ۶۰ درصد مردم این کشور مسلمان هستند، ضمن این که ۲۳ درصد مسیحی و بقیه پیرو ادیان بومی هستند زبان رسمی این کشور، فرانسوی است.
 • نرخ فعلی : 26,912.00
 • بالاترین قیمت روز : 26,912.00
 • پایین ترین قیمت روز : 26,896.18
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 13.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26,896.18
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۹:۴۵
 • نرخ روز گذشته : 26,896.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 15.82
 • نرخ فعلی : 1,849.32
 • بالاترین قیمت روز : 1,849.32
 • پایین ترین قیمت روز : 1,848.47
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.43
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,848.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۹:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 1,848.33
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.99
 • نرخ فعلی : 90.9
 • بالاترین قیمت روز : 90.91
 • پایین ترین قیمت روز : 90.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 90.89
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۸:۵۵
 • نرخ روز گذشته : 90.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
 • نرخ فعلی : 0.9456
 • بالاترین قیمت روز : 0.9459
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9456
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9457
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۰۹:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 0.9459
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0003

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق
117 2023 08 116 امتیاز
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
2.3 2023 06 5.4 در صد
آدرس های IP
16229 2017 03 15855 IP
آسانی کسب و کار
151 2019 12 151
ارزیابی اعتبار
20 2023 06
استخراج معدن
19 2023 03 17.3 در صد
بدهی خارجی
4947 2021 12 4594 EUR - میلیون
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
54.3 2022 12 48.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت
-8.5 2022 12 -6.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول
624 2023 09 617
تولید ناخالص داخلی از ساخت
275 2022 12 268 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
2156 2022 12 2180 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه
732 2022 12 740 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
2463 2022 12 2467 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی
354 2022 12 349 XOF - میلیارد
تورم مواد غذایی
-5.9 2023 08 -5 در صد
تولید ناخالص داخلی از خدمات
1097 2022 12 1141 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی
18.88 2022 12 19.74 USD - میلیارد
تولید صنعتی
3 2023 06 -7.1 در صد
تغییرات موجودی انبار
95.6 2021 12 287 XOF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
2566 2022 12 2558 XOF - میلیارد
جمعیت
22.1 2022 12 21.46 میلیون
حساب جاری
-198 2023 03 -233 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
-5.2 2022 12 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
رتبه فساد مالی
77 2022 12 78
رتبه رقابتی
130 2019 12 124
رابطه مبادله
258 2022 12 272 امتیاز
سرعت اینترنت
1006 2017 03 1133 KBps
شاخص تروریسم
8.56 2022 12 8.27 امتیاز
شاخص رقابتی
43.42 2019 12 43.9 امتیاز
شاخص فساد مالی
42 2022 12 42 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
110 2023 08 110 امتیاز
صادرات
729 2022 12 511 XOF - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
126 2023 08 127 امتیاز
عرضه پول M0
1349513 2023 06 1323805 XOF - میلیون
میزان استفاده ازظرفیت تولید
67.2 2023 06 66.2 در صد
موازنه تجاری
-205 2022 12 -401 XOF - میلیارد
موارد کروناویروس
22056 2023 05 22025 افراد
مرگ و میر کروناویروس
387 2022 06 384 افراد
مخارج نظامی
563 2021 12 382 USD - میلیون
نرخ بهره
5.25 2023 09 5 در صد
نرخ بهره بین بانکی
4.48 2023 06 5.18 در صد
نرخ بیکاری
5.2 2022 12 5.2 در صد
نرخ تورم
-2 2023 08 -1.1 در صد
نرخ تورم
-0.5 2023 08 0.5 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
-4.1 2022 12 -5.5 در صد
واردات
934 2022 12 912 XOF - میلیارد
ورود توریست
106226 2021 12 62716
هزینه های دولت
1556 2022 12 1521 XOF - میلیارد
هزینه های مصرف کننده
6181420 2022 12 5891480 XOF - میلیارد
شاخص فعلی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 117 104 103 107 114 امتیاز
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.3 58 60 61 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.5 -5.1 -4 درصد از تولید ناخالص داخلی
پول 624 634 657 681 706
تولید ناخالص داخلی از ساخت 275 281 289 290 292 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2156 2262 2395 2546 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 732 767 813 864 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2463 2580 2584 2594 2611 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 354 365 371 373 375 XOF - میلیارد
تورم مواد غذایی -5.9 -4.7 -4 3.5 2.7 در صد
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1097 1194 1151 1155 1163 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 18.88 19.81 20.97 22.3 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2566 2692 XOF - میلیارد
جمعیت 22.1 22.3 22.9 23.6 میلیون
حساب جاری -198 -130 -150 -150 -150 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 -3.4 -2.8 -3 درصد از تولید ناخالص داخلی
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 112 113 114 114 امتیاز
صادرات 729 620 730 600 600 XOF - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 127 121 121 127 امتیاز
موازنه تجاری -205 -120 60 20 20 XOF - میلیارد
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5 4.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 4.48 4.48 4.48 4.23 3.98 در صد
نرخ بیکاری 5.2 4.9 در صد
نرخ تورم -2 -1.7 -2 -0.9 0.6 در صد
نرخ تورم -0.5 1.2 1 0.6 0.3 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.1 4.6 4.9 5.3 6 در صد
واردات 934 740 670 580 580 XOF - میلیارد
هزینه های دولت 1556 1632 XOF - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 6181420 6484310 XOF - میلیارد
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین