بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

بوسنی و هرزگوین

بوسنی و هرزگوین (به بوسنیایی (خط لاتین): Bosna i Hercegovina، به صربی (خط سیریلیک): Босна и Херцеговина) کشوری است در جنوب شرقی اروپا که پایتخت آن شهر سارایوو است. این کشور در غرب و شمال غرب با کشور کرواسی، در شرق با کشور صربستان و در جنوب شرقی با کشور مونته‌نگرو همسایه است. در کشور بوسنی و هرزگوین سه قوم مسلمان، صرب و کروات زندگی می‌کنند. بوسنی و هرزگوین کاندیدای بالقوه پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین از آوریل ۲۰۱۰ کاندیدای عضویت در ناتو است. علاوه بر این بوسنی و هرزگوین از آوریل ۲۰۰۲ عضو شورای اروپا، عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و نیز عضو ناظر در سازمان همکاری اسلامی است.
 • نرخ فعلی : 576.19
 • بالاترین قیمت روز : 576.19
 • پایین ترین قیمت روز : 574.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 576.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1,452.92
 • بالاترین قیمت روز : 1,453.48
 • پایین ترین قیمت روز : 1,452.92
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 1,452.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.0836
 • بالاترین قیمت روز : 0.0836
 • پایین ترین قیمت روز : 0.0836
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.0836
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۵:۳۱
 • نرخ روز گذشته : 0.084
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.48%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004
 • نرخ فعلی : 10,475.25
 • بالاترین قیمت روز : 10,522
 • پایین ترین قیمت روز : 10,403.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,404.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۲۸:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 197,842
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1788.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 187,366.75

بازارهای ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
مارک بوسنی و هرزگوین / دلار 0.6218 - 0.6218 0.6218 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۵:۴۷
مارک بوسنی و هرزگوین / پوند انگلیس 0.4413 - 0.4413 0.4413 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / مارک بوسنی و هرزگوین 2.2644 - 2.2644 2.2644 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۴:۱۴
دلار / مارک بوسنی و هرزگوین 1.6482 - 1.6482 1.6482 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۴:۱۴
یورو / مارک بوسنی و هرزگوین 1.9568 - 1.9568 1.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۷

شاخص های بورس بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 576.19 - 574.73 576.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
Sarajevo 10 764.61 - 763.68 764.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
Sarajevo 30 1452.92 - 1452.92 1453.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IF Prof Plus Sarajevo 3.8 - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۱
Elektrokrajina 0.068 - 0.068 0.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۱
Rafinerija Nafte ad Brod 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۱
Rafinerija Ulja ad Modrica 0.036 - 0.036 0.036 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۱
Rite Ugljevik 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۴۱

شاخص‌های اقتصادی بوسنی و هرزگوین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 05 202313 0 : 202419 روزانه 2021-05

Coronavirus Recovered

0 2021 05 168549 0 : 169455 روزانه 2021-05

CPI مسکن آب و برق

108.90 2021 03 109 96.98 : 113 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 05 9007 0 : 9026 روزانه 2021-05

آدرس های IP

0 2017 03 483243 59058 : 514552 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 89 79 : 131 سالیانه

ارزش بودجه دولت

1813.00 2019 12 1797 -322 : 1813 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2021 05 : ماهیانه 27

استخراج معدن

0 2021 03 -9 -19.4 : 39.8 ماهیانه

افراد بیکار

0 2021 02 415027 398504 : 557474 ماهیانه 2021-02

افراد شاغل

0 2021 02 809667 648354 : 833909 ماهیانه 2021-02

بودجه دولت

2.60 2019 12 2.2 -4.3 : 2.7 سالیانه

بدهی خارجی

0 2020 12 8666662 2386007 : 8870661 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.00 2019 12 24.5 16.6 : 56.04 سالیانه 2019-12

بازار سهام

764.61 2021 05 765 562 : 9854 روزانه

پول

1.61 2021 05 1.61 1.38 : 1.88 روزانه

تولید ناخالص داخلی

20.05 2019 12 20.18 1.26 : 20.18 سالیانه

تولیدات صنعتی

0 2021 03 3 -21.8 : 14.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

14894.80 2019 12 14420 1676 : 14895 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6236.00 2019 12 6037 702 : 6236 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

7972128.00 2020 12 8067986 5597560 : 8571356 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

495211.00 2020 12 686581 180827 : 909270 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

349097.00 2020 12 364154 202221 : 364154 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

979977.00 2020 12 930396 542735 : 993213 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

8.30 2021 03 -0.5 -34.6 : 22.2 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 12 40 0 : 82.87 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2021 03 2.6 -24.9 : 35.8 ماهیانه

تولید صنعتی

15.10 2021 03 6.6 -18.8 : 30.8 ماهیانه

تورم مواد غذایی

1.10 2021 03 0.4 -4.2 : 15.8 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2021 03 3.7 -29.1 : 31.5 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

2.50 2021 03 1.7 -7.1 : 12.2 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

6929649.00 2019 12 6173830 4044439 : 6929649 سالیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

9898.10 2021 02 9876 79.44 : 9976 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 02 13792 128 : 13898 ماهیانه

جمعیت

3.48 2019 12 3.5 3.21 : 4.52 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-203.46 2020 12 -334 -980 : -62.82 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.50 2019 12 -3.7 -16.6 : -3.5 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 12 14390 6021 : 15018 سالیانه

دستمزد

1490.00 2021 02 1504 765 : 1526 ماهیانه 2021-02

دستمزد در تولید

1087.00 2021 02 1124 687 : 1124 ماهیانه 2021-02

ذخایر طلا

0 2020 12 2.99 0 : 2.99 سه ماهه

ذخایر ارزی

0 2021 03 13673 128 : 13868 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 101 70 : 111 سالیانه

رشد دستمزد

0 2021 02 3 -1.8 : 19.2 ماهیانه 2021-02

رتبه رقابتی

0 2019 12 91 82 : 111 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8310 1068 : 8562 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 09 386 41.7 : 2600 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

102.30 2021 03 100 90.41 : 116 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 12 443 202 : 3669 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 36 29 : 42 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 54.16 3.52 : 54.73 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1.39 0.3 : 3 سالیانه

صادرات

0 2021 03 1075952 136036 : 1142726 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.40 2021 03 101 97.57 : 107 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2021 03 6189 85.38 : 6222 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2021 03 15349 202 : 15421 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 03 28652 905 : 28826 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 03 13303 691 : 13405 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.31 2021 04 1.26 0.66 : 1.66 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 12 52.04 -806 : 336 سه ماهه

موازنه تجاری

-510307.62 2021 03 -485065 -990988 : -254262 ماهیانه 2021-03

مخارج نظامی

0 2019 12 172 166 : 391 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

40.70 2019 12 40.8 38 : 46.1 سالیانه

نرخ تورم

0.80 2021 03 0.5 -1.6 : 4 ماهیانه

نرخ مالیات شرکت

10.00 2021 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2021 12 10 5 : 10 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 17 : 17 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.50 2019 12 11 10.5 : 11 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

3.00 2020 12 4.1 -10.6 : 6 سه ماهه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.80 2020 12 -6.3 -9.3 : 6.4 سه ماهه

نرخ تورم

-0.50 2021 03 -1.3 -2.1 : 9.9 ماهیانه 2021-03

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

31.00 2019 12 31 31 : 31 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

41.50 2019 12 42 41.5 : 42 سالیانه

نرخ بیکاری

33.68 2021 02 33.89 32.41 : 46.1 ماهیانه 2021-02

نرخ بهره سپرده

0.91 2019 12 0.98 0.91 : 51.88 سالیانه

نرخ بهره

3.41 2021 03 3.33 2.83 : 80.25 ماهیانه 2021-03

واردات

0 2021 03 1561017 453239 : 1756784 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2021 02 8511 870 : 9034 ماهیانه

ورود توریست

0 2021 02 48178 1539 : 204601 ماهیانه

هزینه های دولت

6888611.00 2020 12 6760237 3535079 : 6888611 سالیانه

هزینه های مالی

0 2019 12 12738 5680 : 13334 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

25415068.00 2020 12 26038391 15017526 : 26038391 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 108.90 106 106 106 106 106
ارزش بودجه دولت 1813.00 2195 2439 2439 2195 2439
بودجه دولت 2.60 -3.9 -3.9 -2.1 -3.9 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 31 31 31.5 31 31.5 2019-12
بازار سهام 764.61 726 707 689 745 653
پول 1.61 1.63 1.64 1.65 1.63 1.66
تولید ناخالص داخلی 20.05 21.88 21.88 23.2 21.88 23.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14894.80 14500 14500 14500 14500 15100
تولید ناخالص داخلی سرانه 6236.00 6180 6180 6180 6180 626000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7972128.00 7698328 8260987 8269686 7469584 8476428
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 495211.00 440711 503803 703746 355123 721339
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 349097.00 349258 337835 373258 281846 382589
تولید ناخالص داخلی از ساخت 979977.00 875912 1038640 953656 819290 977497
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.30 3.9 3.5 2.2 4.5 2
تولید صنعتی 15.10 7.3 4.5 1.6 12.2 1.8
تورم مواد غذایی 1.10 1.2 1.4 1 1 1.4
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 2.3 2 1.5 2.7 0.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6929649.00 7276131 5932084 7102890 6791056 7280462
تسهیلات اعتباری خریدار 9898.10 10337 9991 10142 9704 10396
جمعیت 3.48 3.46 3.5 3.5 3.46 3.5 2019-12
حساب جاری -203.46 -460 -470 -470 -460 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -5.5 -5.5 -4.5 -5.5 -4.5 2019-12
دستمزد 1490.00 1380 1380 1380 1380 1380 2021-02
دستمزد در تولید 1087.00 1015 1015 1015 1015 1015 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.30 95.69 116 98.57 105 99.85
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.40 99.8 107 101 101 102
قیمت گازوئیل 1.31 1.05 1.06 0.95 1.1 0.9
موازنه تجاری -510307.62 -629302 -629291 -629291 -629317 -629291 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 38 37.6 37.6 38 37.6
نرخ تورم 0.80 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.50 10.5 11 11 11 11
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.00 0.7 0.6 0.6 0.8 0.9 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 3 2.5 2 5 2.5
نرخ تورم -0.50 0.8 1.2 1.3 0.3 1.3 2021-03
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00 31 31 31 31 31
نرخ تامین اجتماعی 41.50 41.5 42 42 42 42
نرخ بیکاری 33.68 36.8 35.5 33.4 36.8 31 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.91 0.7 2.66 1.2 0.7 1.7
نرخ بهره 3.41 3.5 3.5 3.5 3 4 2021-03
هزینه های دولت 6888611.00 7098249 6882420 6929243 6625032 7102474
هزینه های مصرف کننده 25415068.00 27340311 26508029 26689351 25517623 27356585
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی