بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

بوسنی و هرزگوین

بوسنی و هرزگوین (به بوسنیایی (خط لاتین): Bosna i Hercegovina، به صربی (خط سیریلیک): Босна и Херцеговина) کشوری است در جنوب شرقی اروپا که پایتخت آن شهر سارایوو است. این کشور در غرب و شمال غرب با کشور کرواسی، در شرق با کشور صربستان و در جنوب شرقی با کشور مونته‌نگرو همسایه است. در کشور بوسنی و هرزگوین سه قوم مسلمان، صرب و کروات زندگی می‌کنند. بوسنی و هرزگوین کاندیدای بالقوه پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین از آوریل ۲۰۱۰ کاندیدای عضویت در ناتو است. علاوه بر این بوسنی و هرزگوین از آوریل ۲۰۰۲ عضو شورای اروپا، عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و نیز عضو ناظر در سازمان همکاری اسلامی است.
 • نرخ فعلی : 573.03
 • بالاترین قیمت روز : 573.03
 • پایین ترین قیمت روز : 573.03
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 573.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۳:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 574.08
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.05
 • نرخ فعلی : 1,452.54
 • بالاترین قیمت روز : 1,452.54
 • پایین ترین قیمت روز : 1,452.54
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,452.54
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۰۳:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 1,428.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.65%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.64
 • نرخ فعلی : 0.0821
 • بالاترین قیمت روز : 0.0821
 • پایین ترین قیمت روز : 0.0821
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.0821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 7,698.75
 • بالاترین قیمت روز : 7,740.75
 • پایین ترین قیمت روز : 7,581.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,595
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۲:۳۱:۵۲
 • نرخ روز گذشته : 200
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3749.38%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7,498.75

بازارهای ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
مارک بوسنی و هرزگوین / دلار 0.6117 - 0.6117 0.6117 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵:۵۱
مارک بوسنی و هرزگوین / پوند انگلیس 0.4574 - 0.4574 0.4574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۰۷
پوند انگلیس / مارک بوسنی و هرزگوین 2.1848 - 2.1848 2.1848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۰۷
دلار / مارک بوسنی و هرزگوین 1.6398 - 1.6398 1.6398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۰۷
یورو / مارک بوسنی و هرزگوین 1.9568 - 1.9568 1.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص های بورس بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 573.03 - 573.03 573.03 1.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sarajevo 10 797.09 - 797.09 797.09 3.23 0.41% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sarajevo 30 1452.54 - 1452.54 1452.54 23.64 1.65% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Naprijed Sarajevo 0.89 - 0.89 0.89 0.04 4.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۰
Pobjeda dd Tesanj 6.6 - 6.6 6.6 0.20 3.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۰
GP ZGP 2.36 - 2.36 2.36 0.06 2.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۰
Elektropriv Bi 9.5 - 9.5 9.5 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸
Sarajevo Osig 14.22 - 14.22 14.22 0.88 6.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۸

شاخص‌های اقتصادی بوسنی و هرزگوین + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 11 85431 0 : 86710 روزانه 2020-11

Coronavirus Recovered

0 2020 11 48210 0 : 48780 روزانه 2020-11

CPI مسکن آب و برق

108.50 2020 10 104 96.98 : 113 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2020 11 2542 0 : 2576 روزانه 2020-11

آدرس های IP

0 2017 03 483243 59058 : 514552 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 89 79 : 131 سالیانه

ارزش بودجه دولت

1813.00 2019 12 1797 -322 : 1813 سالیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 27

استخراج معدن

0 2020 09 -8.1 -19.4 : 39.8 ماهیانه

افراد بیکار

0 2020 08 426252 398504 : 557474 ماهیانه 2020-08

افراد شاغل

0 2020 09 799207 648354 : 833909 ماهیانه 2020-09

بودجه دولت

2.30 2018 12 2.6 -4.3 : 2.7 سالیانه

بدهی خارجی

0 2020 06 8087660 2386007 : 8870661 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.00 2019 12 24.5 16.6 : 56.04 سالیانه 2019-12

بازار سهام

800.32 2020 11 801 562 : 9854 روزانه

پول

1.63 2020 11 1.63 1.38 : 1.88 روزانه

تولید ناخالص داخلی

20.05 2019 12 20.18 1.26 : 20.18 سالیانه

تولیدات صنعتی

0 2020 09 -1.6 -19.6 : 12.9 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

14894.80 2019 12 14420 1676 : 14895 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

6236.00 2019 12 6037 702 : 6236 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

7331741.00 2020 03 8253406 5597560 : 8571356 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

419725.00 2020 03 488409 180827 : 909270 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

332627.00 2020 03 317295 202221 : 360235 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

834202.00 2020 03 993213 542735 : 993213 سه ماهه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-4.30 2020 08 -12.3 -34.6 : 22.2 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 09 40 0 : 82.87 ماهیانه

تولید صنعتی

-1.20 2020 10 -3.7 -17.9 : 28.8 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 09 -4 -24.9 : 35.8 ماهیانه

تورم مواد غذایی

0.80 2020 10 0.9 -4.2 : 15.8 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2020 07 8.1 -29.1 : 31.4 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-0.60 2020 10 -0.6 -7.1 : 12.2 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

6173830.00 2018 12 5487096 4044439 : 6173830 سالیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

9924.90 2020 09 9900 79.44 : 9976 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 05 13208 128 : 13208 ماهیانه

جمعیت

3.48 2019 12 3.5 3.21 : 4.52 سالیانه 2019-12

حساب جاری

-231.77 2020 06 -395 -980 : -91.19 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-3.50 2019 12 -3.7 -16.6 : -3.5 سالیانه 2019-12

درآمدهای دولت

0 2019 12 14402 6021 : 15018 سالیانه

دستمزد

1485.00 2020 09 1472 765 : 1492 ماهیانه 2020-09

دستمزد در تولید

1076.00 2020 09 1068 687 : 1090 ماهیانه 2020-09

ذخایر طلا

0 2020 06 3 0 : 3 سه ماهه

ذخایر ارزی

0 2020 09 13313 128 : 13344 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 89 70 : 101 سالیانه

رشد دستمزد

0 2020 07 5.1 -1.8 : 19.2 ماهیانه 2020-07

رتبه رقابتی

0 2019 12 91 82 : 111 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 8310 1068 : 8562 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 692 41.7 : 2600 سه ماهه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

97.00 2020 10 97.4 90.41 : 116 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 06 548 202 : 3669 سه ماهه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 38 29 : 42 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 54.16 3.52 : 54.73 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.34 0.3 : 3 سالیانه

صادرات

0 2020 09 843710 136036 : 1065658 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

99.80 2020 10 99.1 97.57 : 107 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2020 09 5993 85.38 : 6033 ماهیانه

عرضه پول M1

0 2020 09 14332 202 : 14376 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 09 27303 905 : 27402 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 09 12971 691 : 13205 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.11 2020 10 1.11 0.66 : 1.66 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2020 03 -4.94 -806 : 120 سه ماهه

موازنه تجاری

-522602.32 2020 10 -524947 -990988 : -254262 ماهیانه 2020-10

مخارج نظامی

0 2018 12 165 160 : 353 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

40.80 2018 12 40.5 38 : 46 سالیانه

نرخ تورم

-1.60 2020 10 -1.5 -2.1 : 9.9 ماهیانه 2020-10

نرخ مالیات شرکت

10.00 2018 12 10 10 : 10 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

10.00 2018 12 10 5 : 10 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

17.00 2020 12 17 17 : 17 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

10.50 2019 12 11 10.5 : 11 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-10.50 2020 06 0.6 -10.5 : 6 سه ماهه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-9.30 2020 06 2.1 -9.3 : 6.4 سه ماهه

نرخ تورم

0.70 2020 10 0.1 -1.6 : 4 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

31.00 2019 12 31 31 : 31 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی

41.50 2019 12 42 41.5 : 42 سالیانه

نرخ بیکاری

34.85 2020 08 34.67 32.41 : 46.1 ماهیانه 2020-08

نرخ بهره سپرده

0.91 2019 12 0.98 0.91 : 51.88 سالیانه

نرخ بهره

3.09 2020 09 3.11 2.85 : 80.25 ماهیانه 2020-09

واردات

0 2020 09 1346822 453239 : 1756784 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 05 8761 870 : 9034 ماهیانه

ورود توریست

0 2020 05 1539 1539 : 205238 ماهیانه

هزینه های دولت

6760237.00 2019 12 6424967 3535079 : 6760237 سالیانه

هزینه های مالی

0 2019 12 12738 5680 : 13334 سالیانه

هزینه های مصرف کننده

26038391.00 2019 12 24804907 15017526 : 26038391 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 108.50 106 106 106 106 106
ارزش بودجه دولت 1813.00 2195 2195 2195 2195 2439
بودجه دولت 2.30 -3.7 0.5 0.5 -3.7 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 29 29 29 26 29 2019-12
بازار سهام 800.32 761 741 722 781 684
پول 1.63 1.66 1.66 1.67 1.65 1.68
تولید ناخالص داخلی 20.05 17.3 19.2 19.2 17.3 19.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14894.80 13700 14500 14500 13700 14500
تولید ناخالص داخلی سرانه 6236.00 5900 6180 6180 5900 6180
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7331741.00 8021661 7660134 7888795 8043804 8260987
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 419725.00 475222 364182 375053 490558 503803
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 332627.00 308728 289036 297664 328954 337835
تولید ناخالص داخلی از ساخت 834202.00 966396 840190 865270 1011334 1038640
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.30 1.5 4.5 4.5 1.5 5.8
تولید صنعتی -1.20 -2 3.8 3.8 -12 4.5
تورم مواد غذایی 0.80 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 1 1.5 1.5 -0.3 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6173830.00 6007137 6204699 6389914 6065664 6157315
تسهیلات اعتباری خریدار 9924.90 9706 9952 10138 9728 9991
جمعیت 3.48 3.5 3.46 3.46 3.47 3.5 2019-12
حساب جاری -231.77 -460 -460 -460 -460 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -5.5 -5.5 -5.5 -7.8 -5.5 2019-12
دستمزد 1485.00 1380 1380 1380 1380 1380 2020-09
دستمزد در تولید 1076.00 1015 1015 1015 1015 1015 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.00 107 96.26 98.28 108 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.80 103 100 99.99 101 102
قیمت گازوئیل 1.11 0.88 0.84 0.8 1.11 1.06
موازنه تجاری -522602.32 -629302 -629293 -629293 -629317 -629291 2020-10
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 38 38 38 38 37.6
نرخ تورم -1.60 0.8 0.9 0.9 -0.2 1.1 2020-10
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.50 0.7 0.8 0.7 0.3 0.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.30 0.5 3.5 3 -2.7 2.5
نرخ تورم 0.70 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00 31 31 31 31 31
نرخ تامین اجتماعی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ بیکاری 34.85 38.2 36.8 36.8 37.5 35.5 2020-08
نرخ بهره سپرده 0.91 -0.14 -0.14 -0.14 0.36 -0.14
نرخ بهره 3.09 2 2 2.5 2 2.5 2020-09
هزینه های دولت 6760237.00 6577711 6794038 6996845 6312402 6742153
هزینه های مصرف کننده 26038391.00 25335354 26168583 26949735 24370325 25968738
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی