شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آروبا آروبا
آروبا

آروبا

آروبا جزیره‌ای است در جنوب دریای کارائیب، در منطقهٔ آنتیل کوچک و جزئی از پادشاهی هلند به‌شمار می‌آید. این جزیره که ۳۳ کیلومتر درازا دارد در شمال شبه‌جزیرهٔ پاراگوانای ایالت فالکون ونزوئلا واقع شده‌است. بر خلاف بقیه منطقه کارائیب، آروبا آب‌وهوایی خشک و بیابانی و پوشیده از درختان کاکتوس دارد.این جزیره بیرون از کمربند توفان قرار دارد و جزیره‌ای گردشگری است. مرکز آروبا، شهر اورنجستاد و زبان‌های رسمی آن هلندی و پاپیامنتو است.
 • نرخ فعلی : 8,463.6
 • بالاترین قیمت روز : 8,468.5
 • پایین ترین قیمت روز : 8,309.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 39.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.19%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,359
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۱:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 8,358.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 105.3
 • نرخ فعلی : 1,571.45
 • بالاترین قیمت روز : 1,572.58
 • پایین ترین قیمت روز : 1,570.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,571.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 54.2
 • بالاترین قیمت روز : 54.41
 • پایین ترین قیمت روز : 54.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 54.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9072
 • بالاترین قیمت روز : 0.9072
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9069
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 0.9072
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی آروبا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AWG/GBP Ask 0.4238 - 0.4238 0.4238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۳:۰۷
GBP/AWG Ask 2.3543 - 2.3543 2.3543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۳:۰۷
AWG/USD Ask 0.5552 - 0.5552 0.5555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۵۱
USD/AWG Ask 1.794 - 1.794 1.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۰۷

شاخص‌های اقتصادی آروبا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 11 103 66.21 : 116 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 26045 13242 : 28076 سه ماهه IP

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

بودجه دولت

-0.80 2018 12 -2.4 -9.8 : 4.8 سالیانه ٪

تولید ناخالص داخلی

2.70 2017 12 2.65 0.41 : 2.75 سالیانه USD - میلیارد

تورم مواد غذایی

12.30 2019 11 11.5 -3.39 : 15.79 ماهیانه ٪

ذخایر طلا

0 2019 12 3.11 3.1 : 3.11 سه ماهه تن

سرعت اینترنت

0 2017 03 9559 871 : 10426 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 11 99.64 64.67 : 101 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

100.53 2019 11 100 66.46 : 101 ماهیانه امتیاز

صادرات

0 2019 06 36.3 29.4 : 99.8 سه ماهه AFI - میلیون

موازنه تجاری

-518.10 2019 06 -504 -590 : -268 سه ماهه AFI - میلیون

نرخ مالیات درآمد شخصی

59.00 2018 12 59 59 : 60.1 سالیانه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 35 سالیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

1.50 2018 12 1.5 1.5 : 3 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.00 2019 11 0.5 -4.6 : 2.5 ماهیانه ٪

نرخ تورم

4.80 2019 11 5 -4.68 : 12.66 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

1.20 2018 12 1.6 1.2 : 6.7 سالیانه ٪

واردات

0 2019 06 541 332 : 667 سه ماهه AFI - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -0.80 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -2.5 ٪
تولید ناخالص داخلی 2.70 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 12.30 8.5 7.5 6.6 9.5 6.2 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.53 105 104 105 103 108 امتیاز
موازنه تجاری -518.10 -507 -561 -537 -513 -551 AFI - میلیون
نرخ مالیات درآمد شخصی 59.00 59 59 59 59 59 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات بر فروش 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ٪
نرخ تورم 0.00 0.4 0.2 0.5 0.5 0.4 ٪
نرخ تورم 4.80 4.6 4.3 4 4.9 3.5 ٪
نرخ بهره سپرده 1.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 ٪