اتریش اتریش
اتریش

اتریش

اُتریش (به آلمانی: Österreich) (به فرانسوی: Autriche) با نام رسمی جمهوری اتریش (به آلمانی: Republik Österreich) کشوری محصور در خشکی واقع در اروپای مرکزی است. پایتخت آن ویِن و زبان رسمی آن آلمانی است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 2,656.62
 • بالاترین قیمت روز : 2,656.62
 • پایین ترین قیمت روز : 2,610.83
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 2,656.62
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.2123
 • بالاترین قیمت روز : 1.2135
 • پایین ترین قیمت روز : 1.2114
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1.2123
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0817
 • بالاترین قیمت روز : 1.0836
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0817
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0817
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۰۰:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 1.0817
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.402
 • بالاترین قیمت روز : 0.416
 • پایین ترین قیمت روز : 0.397
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.402
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 257.79 - 257.79 257.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۳:۰۱
ATX 5 1184.92 - 1184.92 1184.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۰۳
ATX Prime 1345.64 - 1345.64 1345.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۰۳
Immobilien ATX EUR 316.81 - 316.81 316.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۰۳
New Europe Blue Chip EUR 1003.99 - 1003.99 1003.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۰۳

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rath AG 23 - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۵
SW Umwelttechnik Stoiser Wolschner 41.4 - 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۵
DuPont 54.18 - 54.18 54.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۵
Linz Textil Holding AG 250 - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۵
Unternehmens Invest AG 18 - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۵

بازار اوراق قرضه اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 20Y -0.012 - -0.012 -0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۳۱
Austria 25Y 0.062 - 0.061 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۳۱
Austria 2Y -0.726 - -0.726 -0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Austria 5Y -0.679 - -0.678 -0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Austria 7Y -0.594 - -0.594 -0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۰۲

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 15.51 - 15.51 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 8.03 - 8.03 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 164.06 - 164.06 164.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 163.73 - 163.73 163.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 152.25 - 152.25 152.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۰۱

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage MSCI Spain 16.412 - 16.412 16.412 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage ATX UCITS 30.92 - 30.92 30.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers ATX UCITS DR 45.16 - 45.16 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Deka DAX UCITS 119.94 - 119.94 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers DAX UCITS DR 127.72 - 127.72 127.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲

شاخص‌های اقتصادی اتریش + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2020 12 278182 0 : 280530 روزانه 2020-12

Coronavirus Recovered

0 2020 12 221692 4 : 227497 روزانه 2020-12

CPI مسکن آب و برق

0 2020 09 111 99.3 : 111 ماهیانه

Hospital Beds

0 2017 12 7.42 7.37 : 9.94 سالیانه 2017-12

Hospitals

0 2017 12 31.25 30.8 : 41.08 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 12 2904 0 : 2983 روزانه 2020-12

آدرس های IP

0 2017 03 2644031 1375112 : 3091940 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 26 18 : 32 سالیانه

اطمینان کسب و کار

-14.70 2020 11 -14.5 -37.8 : 15.2 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.44 2020 11 -0.43 -0.53 : 9.04 روزانه

افراد شاغل

0 2020 10 3800 2303 : 3880 ماهیانه 2020-10

افراد بیکار

0 2020 11 358396 22344 : 522253 ماهیانه 2020-11

استخدام تمام وقت

0 2020 06 3053 2796 : 3154 سه ماهه 2020-06

استفاده از ظرفیت

0 2020 12 77.2 73.9 : 88.9 سه ماهه

استخراج معدن

0 2020 06 -17.6 -28.8 : 29.6 ماهیانه

ارزیابی اعتبار

0 2020 11 : ماهیانه 96

ارزش بودجه دولت

-1196.00 2020 09 1249 -7614 : 5384 ماهیانه

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 162 124 : 168 سالیانه

بودجه دولت

0.70 2019 12 0.2 -6.1 : 0.7 سالیانه

بهره وری

0 2020 09 97 75.5 : 102 سه ماهه 2020-06

بدهی های دولت

0 2019 12 285267 27002 : 296256 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2020 03 48.8 40.7 : 54.4 سه ماهه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

70.40 2019 12 74 56.1 : 84.9 سالیانه 2019-12

بدهی خارجی

0 2020 03 608956 129499 : 633042 سه ماهه

بازار سهام

2598.96 2020 11 2579 434 : 5011 روزانه

بدهی خانوار به درآمد

82.71 2019 12 83.21 73.36 : 86.92 سالیانه

پس انداز های شخصی

0 2020 03 12.41 5.49 : 22.44 سه ماهه

پست های خالی شغلی

0 2020 11 64666 11240 : 84473 ماهیانه 2020-10

پول

1.20 2020 11 1.19 0.64 : 1.87 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

50654.70 2019 12 50057 13031 : 50655 سالیانه

تولید فولاد

0 2020 09 460 235 : 735 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی

446.31 2019 12 456 6.59 : 456 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

80881.48 2020 06 89184 36766 : 96969 سه ماهه

تولیدات صنعتی

0 2020 05 -14.9 -14.9 : 9.2 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

56352.40 2019 12 55687 37701 : 56352 سالیانه

تولید ناخالص ملی

398.52 2019 12 386 177 : 167219 سالیانه

تولید نفت خام

0 2020 06 12 3 : 25 ماهیانه

تولید صنعتی

0 2020 06 -17.9 -25.2 : 16.5 ماهیانه

تولید صنعتی

-1.40 2020 09 -3.3 -21.3 : 25.4 ماهیانه

ترازنامه بانک

0 2015 12 862612 390883 : 1047332 سالیانه EUR - میلیون

تولید الکتریسیته

0 2019 12 6156 4275 : 6828 ماهیانه

تغییر اشتغال

0 2020 03 0.4 -0.5 : 0.8 سه ماهه 2020-06

تورم مواد غذایی

2.70 2020 10 2.9 0.1 : 4.76 ماهیانه

تسهیلات اعتباری خریدار

172868.00 2020 09 171912 61711 : 176349 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

19971.27 2020 06 20081 8070 : 24626 سه ماهه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 10 221689 28173 : 224021 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

-1.50 2020 10 -1.8 -3.2 : 5.47 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

3.90 2020 09 4.3 -16.9 : 9.4 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-0.10 2020 09 -0.5 -13.4 : 24.9 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2019 12 4432 916 : 6215 سالیانه

ثبت خودرو

0 2020 09 30864 10468 : 60813 ماهیانه

جمعیت

8.86 2019 12 8.82 7.03 : 8.86 سالیانه 2019-12

جواز ساختمان

13653.00 2020 03 20007 8687 : 21623 سه ماهه

حساب جاری

-45.00 2020 06 5043 -2353 : 6171 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.60 2019 12 2.3 -5.1 : 4.5 سالیانه 2019-12

حواله

0 2019 12 56 53 : 104 سه ماهه

دستمزد در تولید

0 2020 10 111 54.87 : 111 ماهیانه 2020-10

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 4010 3590 : 4010 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1780 1660 : 1800 سالیانه

دستمزد

2768.42 2018 12 2689 1866 : 2768 سالیانه 2018-12

درخواست پناهندگی

0 2020 08 1005 305 : 12015 ماهیانه

درآمدهای دولت

0 2020 09 7904 1966 : 67515 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2020 06 280 280 : 407 سه ماهه

ذخایر ارزی

0 2020 10 24389 8855 : 25309 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 22 14 : 23 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2019 12 14 10 : 26 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 13912 3287 : 14100 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2020 03 -1863 -24187 : 55085 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 65 : 65 سالیانه 2020-12

شاخص فساد مالی

0 2019 12 76 69 : 87 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

101.30 2020 10 102 95.9 : 106 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2020 03 130 74.05 : 132 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.34 5.08 : 76.61 سالیانه

شاخص PMI تولید

51.70 2020 11 54 31.6 : 64.3 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.85 0 : 3.16 سالیانه

صادرات

10160.00 2020 08 12691 59 : 14741 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.60 2020 09 108 9.07 : 109 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-15.70 2020 11 -11.7 -23.1 : 4 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 107 73.49 : 107 سه ماهه

عرضه پول M1

0 2020 09 289417 35660 : 292439 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2020 09 384714 110417 : 387655 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2020 09 388214 108971 : 391122 ماهیانه

فروش اسلحه

0 2018 12 22 1 : 248 سالیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2020 06 1161 554 : 1185 سه ماهه 2020-06

قیمت تولید

100.70 2020 10 100 84.9 : 104 ماهیانه

قیمت عمده فروشی

0 2020 10 101 75.4 : 109 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.28 2020 10 1.3 0.82 : 1.97 ماهیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

108.90 2020 10 109 70.2 : 109 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2019 12 4650 -4752 : 7260 سه ماهه

میزان ساخت و ساز

0 2020 06 -8.7 -18.6 : 25.4 ماهیانه

میزان سفارشات جدید

0 2020 08 88 74.5 : 143 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2018 12 3138 1178 : 3488 سالیانه

موازنه تجاری

-667.00 2020 08 487 -1256 : 581 ماهیانه 2020-08

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

48.20 2019 12 48.7 47.3 : 56.4 سالیانه

نرخ تورم

0.10 2020 10 0.6 -2.6 : 5.2 ماهیانه

نرخ وام بانکی

1.64 2020 09 1.67 1.59 : 7.02 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 03 61.4 57.3 : 62.1 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات شرکت

25.00 2020 12 25 25 : 55 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

55.00 2020 12 55 50 : 55 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-4.00 2020 09 -14.1 -14.1 : 5.6 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

12.00 2020 09 -11.6 -11.6 : 12 سه ماهه 2020-09

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 55 52.4 : 59.2 سالیانه

نرخ تورم

1.30 2020 10 1.5 -3 : 10.2 ماهیانه 2020-10

نرخ بهره بین بانکی

-0.33 2020 09 -0.33 -0.33 : 9.87 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

18.12 2020 12 18.12 16.56 : 18.12 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.38 2020 12 21.38 21.38 : 23.54 سالیانه

نرخ بهره

0.00 2020 10 0 0 : 4.75 روزانه 2020-10

نرخ اشتغال

0 2020 06 72.3 65.3 : 74.2 سه ماهه 2020-06

نرخ بیکاری

8.70 2020 11 8.7 0.8 : 12.8 ماهیانه 2020-11

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2020 03 1.1 0.9 : 2.1 سه ماهه 2020-03

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 10 8.9 5 : 13.4 ماهیانه 2020-10

نرخ تامین اجتماعی

39.50 2020 12 39.5 39.16 : 41.6 سالیانه

واردات

10827.00 2020 08 12204 61 : 14750 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2020 09 824166 328281 : 827647 ماهیانه

ورود توریست

0 2020 09 4588 57.2 : 5699 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1080 975 : 1080 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 1680 1520 : 1680 سالیانه

هزینه های دولت

17794.65 2020 06 17095 7710 : 18810 سه ماهه

هزینه های کار

0 2020 09 140 83.8 : 140 سه ماهه 2020-06

هزینه های مالی

0 2020 09 6655 3970 : 72598 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

38881.90 2020 06 44452 31331 : 46067 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار -14.70 -10 -8 -10 -16.9 -12
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.44 0.09 0.14 0.2 0.04 0.32
ارزش بودجه دولت -1196.00 630 630 630 630 630
بودجه دولت 0.70 -4.2 -5.6 -5.6 -4.2 -5.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 79 82 82 79 82 2019-12
بازار سهام 2598.96 2467 2413 2360 2522 2254
بدهی خانوار به درآمد 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
پول 1.20 1.18 1.18 1.18 1.19 1.17
تولید ناخالص داخلی سرانه 50654.70 46500 49000 49000 46500 49000
تولید ناخالص داخلی 446.31 410 410 435 410 435
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 80881.48 87400 88403 86948 91248 95080
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56352.40 53000 56500 56500 53000 56500
تولید ناخالص ملی 398.52 391 436 428 375 391
تولید صنعتی -1.40 3.5 4.5 4.5 -6.5 5.2
تورم مواد غذایی 2.70 1.8 1.5 1.5 1.6 1.9
تسهیلات اعتباری خریدار 172868.00 171072 192347 184805 163279 170136
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971.27 19679 21829 21469 23173 24146
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 -1.8 1.1 1.1 -1.8 1.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90 1.2 7 2.8 -1.8 4.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 1.2 0.8 -0.5 -1 0.5
جمعیت 8.86 8.92 8.97 8.97 8.92 8.97 2019-12
جواز ساختمان 13653.00 20360 20360 20360 18100 20900
حساب جاری -45.00 1220 1220 1220 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.1 2 2 2.1 2 2019-12
دستمزد 2768.42 2850 2850 2850 2800 2850 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.30 104 104 104 106 108
شاخص PMI تولید 51.70 51.8 55.5 54.1 50.3 52.8
صادرات 10160.00 12700 12700 12700 12700 13600
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 109 110 110 109 111
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.70 -7 -6 -8 -9 -6
قیمت تولید 100.70 99.48 101 102 101 102
قیمت گازوئیل 1.28 1.1 1.05 0.99 1.26 1.19
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.90 110 110 111 111 113
موازنه تجاری -667.00 -500 -500 -500 -500 -100 2020-08
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.20 56.8 51.1 51.1 56.8 51.1
نرخ تورم 0.10 0.2 0.5 0.3 0.1 0.2
نرخ وام بانکی 1.64 1.64 1.64 1.64 2 2.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 -2 9.3 7.5 -5.9 4.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.00 1.5 1.7 0.9 -2.2 0.7 2020-09
نرخ تورم 1.30 1 1.9 1.6 0.8 1.7 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.06 0.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-10
نرخ بیکاری 8.70 15 14.5 14.5 14.5 13.5 2020-11
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5
واردات 10827.00 13200 13200 13200 13200 13700
هزینه های دولت 17794.65 16753 19450 19129 17700 18443
هزینه های مصرف کننده 38881.90 43563 42498 41798 43349 45170
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی