شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش اتریش
اتریش

اتریش

اتریش (به آلمانی: Österreich) با نام رسمی جمهوری اتریش (به آلمانی: Republik Österreich) یکی از کشورهای اروپای مرکزی است. پایتخت آن وین است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 3,172.52
 • بالاترین قیمت روز : 3,172.52
 • پایین ترین قیمت روز : 3,172.52
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,172.52
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۴:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 3,167.95
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.57
 • نرخ فعلی : 1.1093
 • بالاترین قیمت روز : 1.1159
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1092
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.1094
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۱۴:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 1.1159
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0066
 • نرخ فعلی : 1.074
 • بالاترین قیمت روز : 1.074
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0736
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0739
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۴۲:۲۰
 • نرخ روز گذشته : 1.0733
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007
 • نرخ فعلی : 0.05
 • بالاترین قیمت روز : 0.05
 • پایین ترین قیمت روز : 0.05
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.05
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۴:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 0.049
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.001

شاخص های بورس اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1429.33 - 1429.33 1429.33 0.33 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ATX Prime 1604.43 - 1604.43 1604.43 0.97 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
FTSE Austria 305.6 - 305.6 305.6 0.14 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Immobilien ATX EUR 438.2 - 438.2 438.2 0.40 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Europe Blue Chip EUR 1205.22 - 1205.22 1205.22 4.37 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oesterreichische Staatsdruckerei 23 - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Josef Manner Comp AG 93 - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Rath AG 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
FinGroup 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Medigene 6.3 - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵

بازار اوراق قرضه اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.578 - -0.578 -0.578 0.02 -2.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 2Y -0.587 - -0.587 -0.587 0.00 -0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 3Y -0.557 - -0.557 -0.557 0.00 -0.71% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 4Y -0.498 - -0.498 -0.498 0.01 -0.99% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 5Y -0.4 - -0.4 -0.4 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 102.19 - 102.19 102.19 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.09 - 102.09 102.09 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
3 Banken Österreich-Fonds R A 35.41 - 35.41 35.41 0.22 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
R-VIP 35 I T 153.67 - 153.67 153.67 0.27 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 149.67 - 149.67 149.67 0.14 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares FTSE MIB UCITS Acc 92.68 - 92.68 92.68 1.71 1.88% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI Poland UCITS 17.804 - 17.804 17.804 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 123.1 - 123.1 123.1 1.40 1.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
iShares TecDAX UCITS 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳

شاخص‌های اقتصادی اتریش + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 109 99.3 : 109 ماهیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2644031 1375112 : 3091940 سه ماهه IP

آسانی کسب و کار

0 2019 12 26 18 : 32 سالیانه

افراد بیکار

0 2019 12 299527 22344 : 424989 ماهیانه

افراد شاغل

0 2019 11 3811 2303 : 3880 ماهیانه هزار

اطمینان کسب و کار

-8.70 2019 12 -9.4 -37.8 : 15.2 ماهیانه امتیاز

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.03 2020 01 -0.04 -0.48 : 9.04 روزانه

استفاده از ظرفیت

0 2019 12 86.7 75.9 : 88.9 سه ماهه ٪

ارزش بودجه دولت

2048.00 2019 11 -303 -7614 : 5384 ماهیانه EUR - میلیون

استخدام تمام وقت

0 2019 06 3065 2796 : 3154 سه ماهه هزار

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 10 -4.2 -28.8 : 29.6 ماهیانه ٪

بدهی های دولت

0 2018 12 289843 27002 : 296203 سالیانه EUR - میلیون

بهره وری

0 2019 09 106 77 : 110 سه ماهه امتیاز

بودجه دولت

0.10 2018 12 -0.8 -6.1 : 0.1 سالیانه ٪

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 162 124 : 168 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

73.80 2018 12 78.2 56.1 : 84.7 سالیانه ٪

بازار سهام

3172.52 2020 01 3175 434 : 5011 روزانه

بدهی خارجی

0 2019 09 609566 129499 : 633042 سه ماهه EUR - میلیون

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 06 48.6 40.7 : 54.4 سه ماهه ٪

بدهی خانوار به درآمد

83.21 2018 12 84.91 73.36 : 86.92 سالیانه ٪

پول

1.11 2020 01 1.11 0.64 : 1.87 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2019 12 71175 11240 : 84473 ماهیانه

پس انداز های شخصی

0 2019 06 15.9 5.85 : 22.37 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

93365.25 2019 09 92421 36766 : 96162 سه ماهه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی

455.74 2018 12 417 6.59 : 456 سالیانه USD - میلیارد

تولید فولاد

0 2019 11 610 235 : 735 ماهیانه هزار تن

تولید صنعتی

-1.00 2019 10 -0.4 -15.2 : 11.1 ماهیانه ٪

تولید ناخالص داخلی سرانه

50250.00 2018 12 49190 13031 : 50250 سالیانه USD

تولید نفت خام

0 2019 08 12 11 : 25 ماهیانه BBL/D/1K

تولیدات صنعتی

0 2019 10 0.2 -4.1 : 6.2 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 10 -2 -17.7 : 16.5 ماهیانه ٪

تولید ناخالص ملی

386.09 2018 12 369 176 : 167219 سالیانه EUR - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

46473.30 2018 12 45493 31342 : 46473 سالیانه USD

تغییر اشتغال

0 2019 06 0.2 -0.5 : 0.8 سه ماهه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

22738.04 2019 09 22487 8070 : 24480 سه ماهه EUR - میلیون

تسهیلات اعتباری خریدار

172311.00 2019 11 171804 61711 : 172311 ماهیانه EUR - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 12 155910 28173 : 155910 ماهیانه EUR - میلیون

ترازنامه بانک

0 2015 12 862612 390883 : 1047332 سالیانه EUR - میلیون

تغییر قیمت تولید کننده

-1.10 2019 11 -1.5 -3.2 : 5.47 ماهیانه ٪

تغییرات سالیانه خرده فروشی

1.90 2019 11 0.6 -4.6 : 9.4 ماهیانه ٪

تورم مواد غذایی

1.10 2019 12 0.5 0.1 : 4.76 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2017 12 658 -596 : 1364 سه ماهه EUR - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0.80 2019 11 0 -4.5 : 3.8 ماهیانه ٪

تولید الکتریسیته

0 2019 10 5403 4275 : 6828 ماهیانه گیگاوات ساعت

ثبت خودرو

0 2019 11 31693 10468 : 60813 ماهیانه

جمعیت

8.82 2018 12 8.77 7.03 : 8.82 سالیانه میلیون

جواز ساختمان

17902.00 2019 06 17721 8687 : 21680 سه ماهه

حواله

0 2019 06 56 53 : 104 سه ماهه EUR - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.30 2018 12 2 -5.1 : 4.5 سالیانه ٪

حساب جاری

1416.00 2019 09 -415 -2353 : 6171 سه ماهه EUR - میلیون

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

3590.00 2018 12 4010 3590 : 4010 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

1660.00 2018 12 1780 1660 : 1800 سالیانه

دستمزد در تولید

108.00 2019 11 108 75.89 : 138 ماهیانه امتیاز

درآمدهای دولت

0 2019 11 5963 1966 : 67515 ماهیانه EUR - میلیون

درخواست پناهندگی

0 2019 11 1000 740 : 12015 ماهیانه افراد

دستمزد

2688.92 2017 12 2646 1866 : 2689 سالیانه EUR / ماه

ذخایر طلا

0 2019 12 280 280 : 407 سه ماهه تن

ذخایر ارزی

0 2019 12 20976 8855 : 23831 ماهیانه EUR - میلیون

رتبه فساد مالی

0 2018 12 16 10 : 26 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 22 14 : 23 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 65 : 65 سالیانه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 09 1826 -24187 : 55085 سه ماهه EUR - میلیون

سرعت اینترنت

0 2017 03 13912 3287 : 14100 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.10 2019 12 104 95.9 : 106 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2019 06 122 74.05 : 126 سه ماهه امتیاز

شاخص فساد مالی

0 2018 12 75 69 : 87 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.34 5.08 : 76.61 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.85 0 : 3.16 سالیانه

شاخص PMI تولید

46.00 2019 12 46 45.1 : 64.3 ماهیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.10 2019 12 107 9.07 : 108 ماهیانه امتیاز

صادرات

14579.00 2019 10 12889 59 : 14579 ماهیانه EUR - میلیون

ضریب اطمینان مصرف کننده

-4.30 2019 11 -2.9 -23.1 : 4 ماهیانه امتیاز

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2019 09 106 73.49 : 107 سه ماهه امتیاز

عرضه پول M3

0 2019 11 363033 108971 : 366489 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 11 361706 110417 : 363054 ماهیانه EUR - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 11 264151 35660 : 266367 ماهیانه EUR - میلیون

فروش اسلحه

0 2018 12 22 1 : 248 سالیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

108.70 2019 12 108 70.2 : 109 ماهیانه امتیاز

قیمت گازوئیل

1.41 2019 12 1.39 0.82 : 1.97 ماهیانه USD / لیتر

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 06 1162 554 : 1185 سه ماهه هزار

قیمت تولید

102.40 2019 11 102 84.9 : 104 ماهیانه امتیاز

گردش سرمایه

0 2019 09 2996 -4752 : 7260 سه ماهه EUR - میلیون

موازنه تجاری

301.00 2019 10 -187 -1256 : 581 ماهیانه EUR - میلیون

میزان سفارشات جدید

0 2019 10 125 74.5 : 143 ماهیانه امتیاز

میزان ساخت و ساز

0 2019 10 1.7 -13.1 : 25.4 ماهیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 3138 1178 : 3488 سالیانه

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

48.50 2018 12 49.2 47.3 : 56.4 سالیانه ٪

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 55 52.4 : 59.2 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.70 2019 12 0.2 -2.6 : 5.2 ماهیانه ٪

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.20 2019 09 0.2 -1.4 : 1.1 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

55.00 2018 12 55 50 : 55 سالیانه ٪

نرخ وام بانکی

1.68 2019 10 1.6 1.6 : 7.02 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 06 61 57.3 : 62.1 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 55 سالیانه ٪

نرخ تورم

1.50 2019 12 1.1 -3 : 10.2 ماهیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

1.50 2019 09 1.8 -6 : 5.6 سه ماهه ٪

نرخ بهره

0.00 2019 12 0 0 : 4.75 روزانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.38 2019 12 21.48 21.38 : 23.54 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

18.12 2018 12 18.12 16.56 : 18.12 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

-0.38 2019 12 -0.4 -0.44 : 9.87 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 06 72.7 65.3 : 73.8 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

8.50 2019 12 7.3 0.8 : 10.9 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 11 8.4 5 : 13.4 ماهیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

39.60 2018 12 39.6 39.16 : 41.6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 03 1.2 0.9 : 2.1 سه ماهه ٪

واردات

14278.00 2019 10 13077 61 : 14750 ماهیانه EUR - میلیون

وام به بخش خصوصی

0 2019 11 793934 328281 : 802277 ماهیانه EUR - میلیون

ورود توریست

0 2019 11 3129 355 : 5699 ماهیانه هزار

هزینه های مصرف کننده

46001.40 2019 09 45975 30375 : 46001 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه های دولت

17493.54 2019 09 17328 7710 : 17494 سه ماهه EUR - میلیون

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1080 975 : 1080 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1560.00 2018 12 1680 1520 : 1680 سالیانه

هزینه های کار

0 2019 09 121 83.5 : 121 سه ماهه امتیاز

هزینه های مالی

0 2019 11 6266 3970 : 72598 ماهیانه EUR - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار -8.70 -1.2 -1.2 -2.6 -1.2 -2 امتیاز
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.03
ارزش بودجه دولت 2048.00 761 761 630 761 630 EUR - میلیون
بودجه دولت 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 67 67 67 67 65 ٪
بازار سهام 3172.52 3137 3101 3066 3174 2996
بدهی خانوار به درآمد 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 ٪
پول 1.11 1.1 1.1 1.1 1.11 1.09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 93365.25 92853 93832 94859 92042 96187 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی 455.74 480 480 480 480 500 USD - میلیارد
تولید صنعتی -1.00 1.5 1.9 2.3 1.1 2.8 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250.00 52500 52500 52500 52500 54100 USD
تولید ناخالص ملی 386.09 388 388 392 388 398 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473.30 47500 47500 47500 47500 48000 USD
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22738.04 22592 22852 23102 20565 23425 EUR - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 172311.00 169899 172729 174553 167721 176997 EUR - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده -1.10 0.3 0.6 0.9 -0.3 1.1 ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90 1.3 1.3 0.9 1.3 0.9 ٪
تورم مواد غذایی 1.10 2 2 1.9 2 1.9 ٪
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 0.8 0.2 0.2 1.5 0.2 ٪
جمعیت 8.82 8.92 8.92 8.92 8.92 8.97 میلیون
جواز ساختمان 17902.00 18100 18100 20360 18100 20900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.1 2.1 2.1 2.1 2 ٪
حساب جاری 1416.00 1190 1190 1220 1190 1220 EUR - میلیون
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3737 3737 3767 3737 3926
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1759 1759 1784 1759 1800
دستمزد در تولید 108.00 146 146 150 146 150 امتیاز
دستمزد 2688.92 2800 2800 2850 2800 2850 EUR / ماه
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.10 107 106 106 105 108
شاخص PMI تولید 46.00 51.9 52.2 52.5 49 52.5 امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.10 109 109 109 108 111 امتیاز
صادرات 14579.00 13400 13400 12700 14100 13600 EUR - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.30 -3.8 -3.6 -2.9 -5.2 -1.8 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.70 109 109 111 108 113 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.41 1.59 1.62 1.66 1.55 1.67 USD / لیتر
قیمت تولید 102.40 103 103 103 102 104 امتیاز
موازنه تجاری 301.00 -600 -600 -500 -600 -100 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6 ٪
نرخ تورم 0.70 0.2 0.7 0.1 0.8 0.1 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55 ٪
نرخ وام بانکی 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ تورم 1.50 1.8 1.7 1.6 1.9 1.7 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.4 1.5 1.6 1.1 1.4 ٪
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 ٪
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 ٪
نرخ بیکاری 8.50 6.4 6.5 8.3 7.3 8.1 ٪
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 ٪
واردات 14278.00 14000 14000 13200 14700 13700 EUR - میلیون
هزینه های مصرف کننده 46001.40 46190 46231 46737 41317 47392 EUR - میلیون
هزینه های دولت 17493.54 17409 17581 17773 15769 18022 EUR - میلیون
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1750 1750 1800 1750 1867