اتریش اتریش
اتریش

اتریش

اُتریش (به آلمانی: Österreich) (به فرانسوی: Autriche) با نام رسمی جمهوری اتریش (به آلمانی: Republik Österreich) کشوری محصور در خشکی واقع در اروپای مرکزی است. پایتخت آن ویِن و زبان رسمی آن آلمانی است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختن‌اشتاین هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 3,494.14
 • بالاترین قیمت روز : 3,494.14
 • پایین ترین قیمت روز : 3,440.37
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 7.93
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,445.39
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۷:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 3,448.92
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 45.22
 • نرخ فعلی : 1.1794
 • بالاترین قیمت روز : 1.1801
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1764
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.1777
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۸:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1.1778
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0016
 • نرخ فعلی : 1.0815
 • بالاترین قیمت روز : 1.0845
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0815
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0845
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۶:۲۲
 • نرخ روز گذشته : 1.0842
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0027
 • نرخ فعلی : 0.196
 • بالاترین قیمت روز : 0.228
 • پایین ترین قیمت روز : 0.196
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : -2%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.204
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۴:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 0.202
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -2.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.006

شاخص های بورس اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 3494.14 3492.91 3440.37 3494.14 45.22 1.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۷
ATX 3493.93 3482.71 3441.33 3493.93 45.01 1.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
ATX 5 1576.96 - 1576.96 1600.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
ATX Prime 1748.49 - 1567.32 1748.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Immobilien ATX EUR 380.74 - 290.25 380.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marinomed Biotech AG 113 - 113 113 1.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۴۸
CAG International AG 0.49 - 0.49 0.49 0.07 16.67% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۴۸
Frequentis 24.8 - 24.8 24.8 0.90 3.77% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۵:۴۸
Global Petroleum 0.44 - 0.44 0.44 0.01 2.27% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۸
RCR Tomlinson 0.305 - 0.305 0.305 0.01 1.64% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۸

بازار اوراق قرضه اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.728 -0.711 -0.711 -0.728 0.01 -0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Austria 2Y -0.714 -0.713 -0.713 -0.731 0.01 -0.97% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Austria 3Y -0.707 -0.702 -0.702 -0.714 0.00 -0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Austria 4Y -0.681 -0.683 -0.668 -0.702 0.00 -0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Austria 5Y -0.609 -0.612 -0.609 -0.632 0.00 -0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 52672.809 - 52672.809 52672.809 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 56.38 - 56.38 56.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.83 - 14.83 14.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 16.22 - 16.22 16.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 8.4 - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core S&P 500 UCITS 380.7 - 380.6 380.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
iShares TecDAX UCITS 33.18 - 33.17 33.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
iShares ATX UCITS DE 37.005 - 37.005 37.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.605 - 23.605 23.605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Deka DAX UCITS 140.86 - 140.86 140.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵

شاخص‌های اقتصادی اتریش + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 650355 0 : 650776 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

0 2021 06 103 99.3 : 111 ماهیانه

Hospitals

0 2017 12 31.25 30.8 : 41.08 سالیانه 2017-12

Hospital Beds

0 2017 12 7.42 7.37 : 9.94 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2021 07 10730 0 : 10730 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 9259860 2029 : 9327045 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 637613 4 : 637751 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 103 0.02 : 104 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 2644031 1375112 : 3091940 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 26 18 : 32 سالیانه

اطمینان کسب و کار

20.30 2021 06 14.3 -37.8 : 20.3 ماهیانه

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.19 2021 07 -0.2 -0.53 : 9.04 روزانه

افراد شاغل

0 2021 06 3808 2303 : 3880 ماهیانه 2021-06

افراد بیکار

0 2021 06 316960 22344 : 522253 ماهیانه 2021-06

استفاده از ظرفیت

0 2021 06 82.2 73.9 : 88.9 سه ماهه

استخراج معدن

0 2021 05 10 -28.8 : 37.7 ماهیانه

استخدام تمام وقت

0 2021 03 3087 2796 : 3154 سه ماهه 2021-03

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 96

ارزش بودجه دولت

614.00 2021 05 -4323 -7614 : 5384 ماهیانه

بازار سهام

3394.53 2021 07 3413 434 : 5011 روزانه

بدهی خارجی

0 2021 03 619015 129499 : 639239 سه ماهه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2020 12 52.1 40.7 : 54.4 سه ماهه

بدهی خانوار به درآمد

82.71 2019 12 83.21 73.36 : 86.92 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

83.90 2020 12 70.5 56.1 : 84.9 سالیانه 2020-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2019 12 164 124 : 168 سالیانه

بدهی های دولت

0 2019 12 285267 27002 : 296256 سالیانه

بهره وری

0 2021 03 106 75.5 : 106 سه ماهه 2021-03

بودجه دولت

-8.90 2020 12 0.6 -8.9 : 0.6 سالیانه

پول

1.18 2021 07 1.18 0.64 : 1.87 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2021 06 97632 11240 : 108966 ماهیانه 2021-06

پس انداز های شخصی

0 2021 03 27.18 5.49 : 27.67 سه ماهه

تولید صنعتی

23.40 2021 05 33.8 -21.2 : 33.8 ماهیانه

تولیدات صنعتی

0 2021 05 1.7 -15 : 8.7 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2021 03 11 3 : 25 ماهیانه

تولید ناخالص ملی

375.56 2020 12 399 177 : 167219 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

51935.60 2020 12 55833 37441 : 55833 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

47054.58 2020 12 50586 13044 : 50586 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

84036.87 2021 03 90853 36766 : 96295 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

428.97 2020 12 445 1.12 : 455 سالیانه

تولید صنعتی

0 2021 05 39.2 -25.3 : 39.2 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 12 550 235 : 735 ماهیانه

تولید الکتریسیته

0 2021 05 5125 4275 : 6828 ماهیانه

تغییر اشتغال

0 2021 03 0 -4.2 : 3 سه ماهه 2021-03

ترازنامه بانک

0 2015 12 862612 390883 : 1047332 سالیانه EUR - میلیون

تورم مواد غذایی

0.00 2021 06 1.8 -1.1 : 4.76 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

20821.70 2021 03 24435 8070 : 24616 سه ماهه

تسهیلات اعتباری خریدار

176980.00 2021 05 175806 61711 : 176980 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

6.00 2021 05 4.7 -3.2 : 6 ماهیانه

تغییرات سالیانه خرده فروشی

2.10 2021 05 21.9 -16.9 : 21.9 ماهیانه

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

5.80 2021 05 -5 -15.7 : 27.9 ماهیانه

تغییرات موجودی انبار

0 2020 12 3108 916 : 6215 سالیانه

ترازنامه بانک مرکزی

0 2021 06 249434 28173 : 257535 ماهیانه

ثبت خودرو

0 2021 06 36989 10468 : 60813 ماهیانه

جمعیت

8.90 2020 12 8.86 7.03 : 8.9 سالیانه 2020-12

جواز ساختمان

19876.00 2020 12 23919 8687 : 23919 سه ماهه

حساب جاری

-811.00 2021 03 1603 -2353 : 6171 سه ماهه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.50 2020 12 2.8 -5.1 : 4.5 سالیانه 2020-12

حواله

0 2020 12 52 52 : 104 سه ماهه

دستمزد در تولید

0 2021 06 113 54.87 : 113 ماهیانه 2021-06

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1780 1660 : 1800 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 4010 3590 : 4010 سالیانه

دستمزد

2847.25 2019 12 2768 1866 : 2847 سالیانه 2018-12

درخواست پناهندگی

0 2021 03 1715 305 : 12015 ماهیانه

درآمدهای دولت

0 2021 05 5149 1966 : 67515 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2021 03 280 280 : 407 سه ماهه

ذخایر ارزی

0 2021 06 23800 8855 : 25309 ماهیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 22 14 : 23 سالیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 12 10 : 26 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 13912 3287 : 14100 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2021 03 -6352 -26614 : 55085 سه ماهه

سن بازنشستگی زنان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه 2020-12

سن بازنشستگی مردان

65.00 2020 12 65 65 : 65 سالیانه 2020-12

شاخص فساد مالی

0 2020 12 77 69 : 87 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

105.70 2021 06 105 95.9 : 106 ماهیانه

شاخص مسکن

0 2021 03 139 74.05 : 143 سه ماهه

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.34 5.08 : 76.61 سالیانه

شاخص PMI تولید

67.00 2021 06 66.4 31.6 : 67 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 1.66 0 : 3.16 سالیانه

صادرات

13674.00 2021 04 15220 59 : 15220 ماهیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

102.60 2021 06 102 8.4 : 103 ماهیانه

ضریب اطمینان مصرف کننده

-2.00 2021 06 -2.3 -23.1 : 4 ماهیانه

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2021 03 109 73.1 : 109 سه ماهه

عرضه پول M1

0 2021 05 316419 35660 : 316419 ماهیانه

عرضه پول M2

0 2021 05 408663 110417 : 408663 ماهیانه

عرضه پول M3

0 2021 05 411533 108971 : 411533 ماهیانه

فروش اسلحه

0 2020 12 3 1 : 248 سالیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2021 03 1169 554 : 1185 سه ماهه 2021-03

قیمت تولید

106.10 2021 05 105 84.9 : 106 ماهیانه

قیمت عمده فروشی

0 2021 06 109 75.4 : 110 ماهیانه

قیمت گازوئیل

1.58 2021 06 1.57 0.82 : 1.97 ماهیانه

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

111.30 2021 06 111 70.2 : 111 ماهیانه

گردش سرمایه

0 2021 03 -1601 -4822 : 7260 سه ماهه

میزان ساخت و ساز

0 2021 05 37.9 -18.8 : 37.9 ماهیانه

میزان سفارشات جدید

0 2021 05 148 74.5 : 157 ماهیانه

مخارج نظامی

0 2020 12 3238 1217 : 3605 سالیانه

موازنه تجاری

-887.00 2021 04 -899 -1256 : 581 ماهیانه 2021-04

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

57.90 2020 12 48.6 47.3 : 57.9 سالیانه

نرخ تورم

0.50 2021 06 0.3 -2.6 : 5.2 ماهیانه

نرخ وام بانکی

1.64 2021 05 1.62 1.57 : 7.02 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2020 12 61.9 57.3 : 62.1 سه ماهه 2020-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2021 12 25 25 : 55 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

55.00 2021 12 55 50 : 55 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2021 12 20 20 : 20 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-5.50 2021 03 -5.6 -13.6 : 5.6 سه ماهه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-1.10 2021 03 -3.1 -10.7 : 11.8 سه ماهه 2021-03

نرخ مالکیت مسکن

0 2019 12 55.4 52.4 : 59.2 سالیانه

نرخ تورم

2.80 2021 06 2.8 -3 : 10.2 ماهیانه 2021-06

نرخ بهره بین بانکی

-0.33 2021 02 -0.33 -0.33 : 9.87 ماهیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

18.12 2021 12 18.12 16.56 : 18.12 سالیانه

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.38 2021 12 21.38 21.38 : 23.54 سالیانه

نرخ بهره

0.00 2021 07 0 0 : 4.75 روزانه 2021-07

نرخ اشتغال

0 2020 12 73.5 65.3 : 74.2 سه ماهه 2020-12

نرخ بیکاری

7.00 2021 06 7.7 0.8 : 12.8 ماهیانه 2021-06

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2021 03 1.5 0.9 : 2.3 سه ماهه 2021-03

نرخ بیکاری جوانان

0 2021 05 9.5 5 : 13.4 ماهیانه 2021-05

نرخ تامین اجتماعی

39.50 2021 12 39.5 39.16 : 41.6 سالیانه

واردات

14561.00 2021 04 16119 61 : 16119 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

0 2021 05 714168 328281 : 847446 ماهیانه

ورود توریست

0 2021 05 229 57.2 : 5699 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1080 975 : 1080 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 1680 1520 : 1680 سالیانه

هزینه های دولت

18977.44 2021 03 19062 7710 : 19062 سه ماهه

هزینه های کار

0 2021 03 132 83.8 : 140 سه ماهه 2021-03

هزینه های مالی

0 2021 05 9473 3970 : 72598 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

39937.60 2021 03 40756 31331 : 46127 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 20.30 -12 -12 -12 -10 -8
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.19 0.04 0.06 0.08 0.02 0.1
ارزش بودجه دولت 614.00 630 630 630 630 630
بازار سهام 3394.53 3234 3131 3032 3340 2843
بدهی خانوار به درآمد 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.90 82 82 82 82 85 2020-12
بودجه دولت -8.90 -5.6 -3.6 -3.6 -5.6 -3.6
پول 1.18 1.17 1.16 1.16 1.17 1.14
تولید صنعتی 23.40 1 2.2 1.8 1.9 1.5
تولید ناخالص ملی 375.56 404 394 397 439 407
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51935.60 56500 56500 56500 56500 57200
تولید ناخالص داخلی سرانه 47054.58 49000 49000 49000 49000 51000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84036.87 91270 95396 96032 88234 98448
تولید ناخالص داخلی 428.97 435 435 435 435 448
تورم مواد غذایی 0.00 1.5 1.5 1.5 1.5 2
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20821.70 23121 25657 25828 22099 26478
تسهیلات اعتباری خریدار 176980.00 174216 183219 185619 193931 189082
تغییر قیمت تولید کننده 6.00 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 2 0.7 0.5 1.1 0.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.80 0.5 0.5 0.5 -0.5 0.5
جمعیت 8.90 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02 2020-12
جواز ساختمان 19876.00 20900 20900 20900 20360 20900
حساب جاری -811.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 2.6 2.7 2.7 2.6 2.7 2020-12
دستمزد 2847.25 2850 2850 2850 2850 2850 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70 102 106 107 105 103
شاخص PMI تولید 67.00 52.8 52.8 52.8 54.1 54.5
صادرات 13674.00 13600 13600 13600 12700 13600
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60 113 103 104 103 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -6 -6 -6 -8 -4
قیمت تولید 106.10 107 107 106 107 104
قیمت گازوئیل 1.58 1.43 1.35 1.29 1.5 1.22
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.30 112 112 113 111 114
موازنه تجاری -887.00 -100 -100 -100 -500 -100 2021-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.90 51.1 51.1 51.1 51.1 49
نرخ تورم 0.50 0.4 0.4 0.4 1 0.1
نرخ وام بانکی 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.50 5 5.7 5.3 1.7 3.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 1.1 0.6 0.9 2.7 0.7 2021-03
نرخ تورم 2.80 1.7 1.6 1.5 2.5 1.7 2021-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2021-07
نرخ بیکاری 7.00 8.2 8 7.5 7.5 7.9 2021-06
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
واردات 14561.00 13700 13700 13700 13200 13700
هزینه های دولت 18977.44 17786 20015 20149 19323 20656
هزینه های مصرف کننده 39937.60 42975 42794 43079 42345 44163
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی