اتریش اتریش
اتریش

اتریش

اُتریش (به آلمانی: Österreich) (به فرانسوی: Autriche) با نام رسمی جمهوری اتریش (به آلمانی: Republik Österreich) کشوری محصور در خشکی واقع در اروپای مرکزی است. پایتخت آن ویِن و زبان رسمی آن آلمانی است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختن‌اشتاین هم‌مرز است.
 • نرخ فعلی : 3,697.77
 • بالاترین قیمت روز : 3,727.81
 • پایین ترین قیمت روز : 3,688.35
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 3,697.77
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.1318
 • بالاترین قیمت روز : 1.1318
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1304
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1.1318
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 1.0389
 • بالاترین قیمت روز : 1.0758
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0389
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.04
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0389
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۲۴:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 1.0758
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0369
 • نرخ فعلی : 0.139
 • بالاترین قیمت روز : 0.139
 • پایین ترین قیمت روز : 0.139
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 0.139
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص های بورس اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 368.8 - 368.8 368.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
ATX 5 1686.82 - 1686.82 1686.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
ATX Prime 1858.14 - 1858.14 1858.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Immobilien ATX EUR 399.39 - 399.39 399.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
New Europe Blue Chip EUR 1239.59 - 1239.59 1239.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lepidico 0.041 - 0.041 0.041 0.00 4.88% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۲۱
Service Stream 0.825 - 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵:۳۳
Clean TeQ 1.79 - 1.79 1.835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
Cabcharge Australia 1.35 - 1.35 1.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷
South Boulder Mines 0.41 - 0.41 0.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۱۷

بازار اوراق قرضه اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 6Y -0.465 - -0.465 -0.465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
Austria 10Y -0.139 - -0.139 -0.139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
Austria 30Y 0.352 - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
Austria 9Y -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
Austria 3Y -0.688 - -0.663 -0.693 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۸

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spängler IQAM SparTrust M I T 123.48 - 123.48 123.48 0.11 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۷:۰۸
Spängler IQAM SparTrust M I A 99.29 - 99.29 99.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۰۹
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۰۹
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.938 - 13.938 13.938 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۰۹
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 11.56 - 11.56 11.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares ATX UCITS DE 39.835 - 39.835 39.835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
iShares Core S&P 500 UCITS 409.6 - 409.6 409.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
iShares MSCI Europe UCITS Dist 28.39 - 28.39 28.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
db x-trackers ATX UCITS DR 64.59 - 64.59 64.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 144.92 - 144.92 144.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹

شاخص‌های اقتصادی اتریش + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
Coronavirus Cases
0 2021 10 798130 0 : 801518 روزانه
CPI مسکن آب و برق
0 2021 09 104 99.3 : 111 ماهیانه
Hospitals
0 2019 12 29.86 29.73 : 41.08 سالیانه 2019-12
Hospital Beds
0 2019 12 7.27 7.19 : 9.94 سالیانه 2019-12
Coronavirus Deaths
0 2021 10 11011 0 : 11024 روزانه
Coronavirus Vaccination Total
0 2021 10 11395391 2029 : 11433892 روزانه
Coronavirus Recovered
0 2021 10 637613 4 : 637751 روزانه
Coronavirus Vaccination Rate
0 2021 10 126 0.02 : 126 روزانه
آدرس های IP
0 2017 03 2644031 1375112 : 3091940 سه ماهه
آسانی کسب و کار
0 2019 12 26 18 : 32 سالیانه
اطمینان کسب و کار
15.50 2021 10 13.4 -37.8 : 20.3 ماهیانه
اوراق قرضه دولتی ده ساله
0.06 2021 10 0.06 -0.53 : 9.04 روزانه
افراد شاغل
0 2021 09 3891 2303 : 3895 ماهیانه 2021-09
افراد بیکار
0 2021 09 286277 22344 : 522253 ماهیانه 2021-09
استفاده از ظرفیت
0 2021 09 87.1 73.9 : 89.7 سه ماهه
استخراج معدن
0 2021 08 19.8 -28.8 : 37.7 ماهیانه
استخدام تمام وقت
0 2021 06 2965 2796 : 3154 سه ماهه 2021-06
ارزیابی اعتبار
0 2021 10 : ماهیانه 96
ارزش بودجه دولت
2811.00 2021 08 -1163 -7614 : 5384 ماهیانه 2021-08
بازار سهام
3762.51 2021 10 3781 434 : 5011 روزانه
بدهی خارجی
0 2021 06 625937 63188 : 639239 سه ماهه
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی
0 2021 03 52.7 40.7 : 54.4 سه ماهه
بدهی خانوار به درآمد
82.71 2019 12 83.02 73.36 : 86.92 سالیانه
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
83.90 2020 12 70.5 56.1 : 84.9 سالیانه 2020-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی
0 2019 12 164 124 : 168 سالیانه
بدهی های دولت
0 2020 12 280340 27002 : 315160 سالیانه 2020-12
بهره وری
0 2021 06 102 75.5 : 106 سه ماهه 2021-06
بودجه دولت
-8.90 2020 12 0.6 -8.9 : 0.6 سالیانه
پول
1.17 2021 10 1.16 0.64 : 1.87 روزانه
پست های خالی شغلی
0 2021 09 113849 11240 : 113849 ماهیانه 2021-09
پس انداز های شخصی
0 2021 06 16.59 5.49 : 27.67 سه ماهه
تولید صنعتی
20.60 2021 08 9.7 -21.2 : 33.9 ماهیانه
تولیدات صنعتی
0 2021 08 -1.15 -15 : 8.7 ماهیانه
تولید نفت خام
0 2021 06 11 3 : 25 ماهیانه
تولید ناخالص ملی
375.56 2020 12 399 177 : 167219 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP
51935.60 2020 12 55833 37441 : 55833 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه
47008.71 2020 12 50537 13031 : 50537 سالیانه
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
90339.25 2021 06 84037 36766 : 96295 سه ماهه
تولید ناخالص داخلی
428.97 2020 12 445 1.12 : 455 سالیانه
تولید صنعتی
0 2021 08 10.5 -25.3 : 39.3 ماهیانه
تولید فولاد
0 2020 12 572 235 : 735 ماهیانه
تولید الکتریسیته
0 2021 08 6061 4275 : 6828 ماهیانه
تغییر اشتغال
0 2021 06 -0.3 -4.1 : 2.9 سه ماهه 2021-06
ترازنامه بانک
0 2015 12 862612 390883 : 1047332 سالیانه EUR - میلیون
تورم مواد غذایی
0.60 2021 09 0.5 -1.1 : 4.76 ماهیانه
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
22882.39 2021 06 20822 8070 : 24616 سه ماهه
تسهیلات اعتباری خریدار
179927.00 2021 08 178968 61711 : 179927 ماهیانه
تغییر قیمت تولید کننده
9.50 2021 08 8.6 -3.2 : 9.5 ماهیانه
تغییرات سالیانه خرده فروشی
-0.80 2021 08 -2.4 -16.9 : 21.7 ماهیانه
تغییرات ماهیانه خرده فروشی
0.50 2021 08 -3.3 -15.7 : 27.9 ماهیانه
تغییرات موجودی انبار
0 2020 12 3108 916 : 6215 سالیانه
ترازنامه بانک مرکزی
0 2021 09 269856 28173 : 269856 ماهیانه
ثبت خودرو
0 2021 09 29216 10468 : 60813 ماهیانه
جمعیت
8.90 2020 12 8.86 7.03 : 8.9 سالیانه
جواز ساختمان
18497.00 2021 06 19250 8687 : 22619 سه ماهه
حساب جاری
-1378.00 2021 06 -1315 -2353 : 6171 سه ماهه
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی
2.50 2020 12 2.8 -5.1 : 4.5 سالیانه
حواله
0 2021 06 53 52 : 104 سه ماهه
دستمزد در تولید
0 2021 09 113 54.87 : 113 ماهیانه 2021-09
دستمزد مشاغل با مهارت پایین
0 2018 12 1780 1660 : 1800 سالیانه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا
0 2018 12 4010 3590 : 4010 سالیانه
دستمزد
2847.25 2019 12 2768 1866 : 2847 سالیانه 2019-12
درخواست پناهندگی
0 2021 06 1760 305 : 12015 ماهیانه 2021-06
درآمدهای دولت
0 2021 08 7193 1966 : 67515 ماهیانه 2021-08
ذخایر طلا
0 2021 06 280 280 : 407 سه ماهه
ذخایر ارزی
0 2021 09 28816 8855 : 28816 ماهیانه
رتبه رقابتی
0 2019 12 22 14 : 23 سالیانه
رتبه فساد مالی
0 2020 12 12 10 : 26 سالیانه
سرعت اینترنت
0 2017 03 13912 3287 : 14100 سه ماهه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
0 2021 06 556 -26614 : 55085 سه ماهه
سن بازنشستگی زنان
60.00 2020 12 60 60 : 60 سالیانه 2020-12
سن بازنشستگی مردان
65.00 2020 12 65 65 : 65 سالیانه 2020-12
شاخص فساد مالی
0 2020 12 77 69 : 87 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل
108.30 2021 09 109 95.9 : 109 ماهیانه
شاخص مسکن
0 2021 06 143 74.05 : 151 سه ماهه
شاخص رقابتی
0 2019 12 76.34 5.08 : 76.61 سالیانه
شاخص PMI تولید
60.60 2021 10 62.8 31.6 : 67 ماهیانه
شاخص تروریسم
0 2019 12 1.66 0 : 3.16 سالیانه
صادرات
14090.00 2021 07 14073 59 : 15295 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده
103.50 2021 09 103 8.4 : 104 ماهیانه
ضریب اطمینان مصرف کننده
-1.60 2021 10 -3.4 -23.1 : 4 ماهیانه
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی
0 2021 06 109 73.1 : 111 سه ماهه
عرضه پول M1
0 2021 08 319728 35660 : 319728 ماهیانه
عرضه پول M2
0 2021 08 410021 110417 : 410021 ماهیانه
عرضه پول M3
0 2021 08 413524 108971 : 413524 ماهیانه
فروش اسلحه
0 2020 12 3 1 : 248 سالیانه
قسمت مدت زمان اشتغال
0 2021 06 1154 554 : 1205 سه ماهه 2021-06
قیمت تولید
109.90 2021 08 109 84.9 : 110 ماهیانه
قیمت عمده فروشی
0 2021 09 112 75.4 : 113 ماهیانه
قیمت گازوئیل
1.59 2021 09 1.58 0.82 : 1.97 ماهیانه
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده
112.20 2021 09 111 70.2 : 112 ماهیانه
گردش سرمایه
0 2021 06 2547 -5085 : 8794 سه ماهه
میزان ساخت و ساز
0 2021 08 13.6 -18.8 : 37.9 ماهیانه
میزان سفارشات جدید
0 2021 08 144 74.5 : 165 ماهیانه
مخارج نظامی
0 2020 12 3238 1217 : 3605 سالیانه
موازنه تجاری
-470.00 2021 07 -1689 -1689 : 581 ماهیانه 2021-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
57.90 2020 12 48.6 47.3 : 57.9 سالیانه 2020-12
نرخ تورم
3.30 2021 09 3.2 -3 : 10.2 ماهیانه
نرخ وام بانکی
1.65 2021 08 1.64 1.57 : 7.02 ماهیانه
نرخ مشارکت نیروی کار
0 2021 06 60.8 57.3 : 62.1 سه ماهه
نرخ مالیات شرکت
25.00 2021 12 25 25 : 55 سالیانه
نرخ مالیات درآمد شخصی
55.00 2021 12 55 50 : 55 سالیانه
نرخ مالیات بر فروش
20.00 2021 12 20 20 : 20 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه
12.00 2021 06 -4.8 -12.8 : 12 سه ماهه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
3.60 2021 06 -0.2 -10.9 : 11 سه ماهه
نرخ مالکیت مسکن
0 2019 12 55.4 52.4 : 59.2 سالیانه
نرخ تورم
0.49 2021 09 0.1 -2.6 : 5.2 ماهیانه
نرخ بهره بین بانکی
-0.55 2021 09 -0.55 -0.55 : 9.87 ماهیانه
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان
18.12 2021 12 18.12 16.56 : 18.12 سالیانه
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت
21.38 2021 12 21.38 21.38 : 23.54 سالیانه
نرخ بهره
0.00 2021 10 0 0 : 4.75 روزانه
نرخ اشتغال
0 2021 06 70.5 65.3 : 74.2 سه ماهه 2021-06
نرخ بیکاری
6.50 2021 09 6.9 0.8 : 12.8 ماهیانه
نرخ بیکاری بلند مدت
0 2021 03 1.5 0.9 : 2.3 سه ماهه 2021-03
نرخ بیکاری جوانان
0 2021 08 11.3 5 : 15.3 ماهیانه 2021-08
نرخ تامین اجتماعی
39.50 2021 12 39.5 39.16 : 41.6 سالیانه
واردات
14560.00 2021 07 15762 61 : 16259 ماهیانه
وام به بخش خصوصی
0 2021 08 859508 328281 : 868882 ماهیانه
ورود توریست
0 2021 08 4212 57.2 : 5699 ماهیانه
هزینه زندگی انفرادی
0 2018 12 1080 975 : 1080 سالیانه
هزینه زندگی خانواده
0 2018 12 1680 1520 : 1680 سالیانه
هزینه های دولت
18793.17 2021 06 18977 7710 : 19376 سه ماهه 2021-06
هزینه های کار
0 2021 06 120 83.8 : 140 سه ماهه 2021-06
هزینه های مالی
0 2021 08 8355 3970 : 72598 ماهیانه 2021-08
هزینه های مصرف کننده
42069.70 2021 06 40714 31331 : 46127 سه ماهه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اطمینان کسب و کار 15.50 -12 -12 -12 -12 -8
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06 0.16 0.17 0.19 0.14 0.23
ارزش بودجه دولت 2811.00 630 630 630 630 630 2021-08
بازار سهام 3762.51 3558 3455 3354 3664 3163
بدهی خانوار به درآمد 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.90 82 82 82 82 85 2020-12
بودجه دولت -8.90 -3.6 -3.6 -3.6 -5.6 -3.6
پول 1.17 1.15 1.15 1.15 1.16 1.14
تولید صنعتی 20.60 2.2 1.8 1.8 1 1.5
تولید ناخالص ملی 375.56 397 395 386 394 406
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51935.60 57200 57200 57200 56500 57200
تولید ناخالص داخلی سرانه 47008.71 51000 51000 51000 49000 51000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 90339.25 88827 95127 92869 95454 98318
تولید ناخالص داخلی 428.97 435 435 435 435 448
تورم مواد غذایی 0.60 1.5 1.2 0.9 2 0.5
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22882.39 22009 24095 23523 25236 25993
تسهیلات اعتباری خریدار 179927.00 185619 187637 184965 183219 188715
تغییر قیمت تولید کننده 9.50 6.9 4.3 1.9 9.2 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.80 0.7 0.5 0.5 2 0.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
جمعیت 8.90 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02
جواز ساختمان 18497.00 20900 20900 20900 20900 20900
حساب جاری -1378.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7
دستمزد 2847.25 2850 2850 2850 2850 2850 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.30 109 110 110 109 110
شاخص PMI تولید 60.60 52.8 52.8 52.8 52.8 54.5
صادرات 14090.00 13600 13600 13600 13600 13600
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.50 104 104 105 103 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.60 1.3 1.5 1.7 -11 1.5
قیمت تولید 109.90 111 112 112 111 112
قیمت گازوئیل 1.59 1.44 1.36 1.29 1.51 1.23
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.20 112 113 114 113 114
موازنه تجاری -470.00 -100 -100 -100 -100 -100 2021-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.90 51.1 51.1 51.1 51.1 49 2020-12
نرخ تورم 3.30 1.6 1.5 1.5 1.7 1.7
نرخ وام بانکی 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.00 5.7 5.3 2.8 5 3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.60 0.6 0.9 0.7 1.1 0.7
نرخ تورم 0.49 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بیکاری 6.50 8 7.5 7 7 7.9
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
واردات 14560.00 13700 13700 13700 13700 13700
هزینه های دولت 18793.17 20059 19789 19319 20345 20956 2021-06
هزینه های مصرف کننده 42069.70 43034 44299 43248 43452 44756
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی