شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش اتریش
 • نرخ فعلی : 2,485
 • بالاترین قیمت روز : 2,489.59
 • پایین ترین قیمت روز : 2,413.85
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 8.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,413.85
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۴:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 2,388.91
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 4.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 96.09
 • نرخ فعلی : 1.1339
 • بالاترین قیمت روز : 1.134
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1328
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.1337
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۱۴:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1.1338
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0001
 • نرخ فعلی : 1.0876
 • بالاترین قیمت روز : 1.0919
 • پایین ترین قیمت روز : 1.0827
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1.0838
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۱۴:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 1.0836
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.004
 • نرخ فعلی : 0.022
 • بالاترین قیمت روز : 0.064
 • پایین ترین قیمت روز : 0.012
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : -52.17%
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.064
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۰۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 0.065
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -66.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.043

شاخص های بورس اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 2485 2486.36 2420.98 2486.36 96.09 4.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ATX 2485 2486.73 2413.85 2489.59 96.09 4.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۲۴
FTSE Austria 231.18 - 231.18 231.18 2.99 1.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۳:۳۰
ATX 5 1085.86 - 1085.86 1085.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
ATX Prime 1218.44 - 1218.44 1218.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTG Mining Inc 0.14 0.13 0.13 0.14 0.02 12.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
Cimic Group 27.07 27.09 27.07 27.09 0.28 1.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
AGL Energy 17.49 17.45 17.45 17.49 0.10 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Ramsay Health Care 67.11 67.22 67.11 67.22 2.29 3.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
ASX 87.03 86.76 86.76 87.03 1.67 1.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱

بازار اوراق قرضه اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.517 -0.487 -0.485 -0.519 0.01 -2.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Austria 4Y -0.448 -0.447 -0.438 -0.472 0.02 -4.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Austria 7Y -0.246 -0.245 -0.23 -0.271 0.03 -9.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Austria 10Y -0.022 -0.021 -0.012 -0.064 0.04 -66.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
Austria 15Y 0.179 0.18 0.143 0.205 0.04 31.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen Europa HighYield I T 267.26 - 267.26 267.26 1.15 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen Euro Rent I A 150.74 - 150.74 150.74 0.28 0.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 120.77 - 120.77 120.77 0.38 0.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Value Investment Fonds Klassik A 101.65 - 101.65 101.65 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Value Investment Fonds Klassik T 162.82 - 162.82 162.82 0.04 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares ATX UCITS DE 25.405 - 25.405 25.405 0.48 1.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
iShares FTSE MIB UCITS Acc 75.66 - 75.66 75.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares MSCI Poland UCITS 13.476 - 13.476 13.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 106.18 - 106.18 106.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
db x-trackers DAX UCITS DR 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی اتریش + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Hospital Beds

0 2017 12 7.42 7.37 : 9.94 سالیانه 2017-12

Coronavirus Cases

0 2020 06 16642 2 : 16663 روزانه 2020-06

CPI مسکن آب و برق

0 2020 03 110 99.3 : 110 ماهیانه

Hospitals

0 2017 12 31.25 30.8 : 41.08 سالیانه 2017-12

Coronavirus Deaths

0 2020 06 668 0 : 668 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 15629 4 : 15672 روزانه 2020-06

آسانی کسب و کار

0 2019 12 26 18 : 32 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 2644031 1375112 : 3091940 سه ماهه

افراد بیکار

0 2020 05 522253 22344 : 522253 ماهیانه 2020-05

افراد شاغل

0 2020 04 3589 2303 : 3880 ماهیانه 2020-04

اوراق قرضه دولتی ده ساله

-0.08 2020 06 -0.04 -0.53 : 9.04 روزانه

استفاده از ظرفیت

0 2020 06 84.8 73.9 : 88.9 سه ماهه

اطمینان کسب و کار

-27.50 2020 05 -30.3 -37.8 : 15.2 ماهیانه 2020-05

ارزش بودجه دولت

-1966.00 2020 03 3173 -7614 : 5384 ماهیانه 2020-03

استخدام تمام وقت

0 2019 12 3153 2796 : 3154 سه ماهه 2019-12

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 96

استخراج معدن

0 2020 02 -7.1 -28.8 : 29.6 ماهیانه

بدهی های دولت

0 2018 12 289843 27002 : 296203 سالیانه 2018-12

بهره وری

0 2020 03 102 75.5 : 102 سه ماهه 2020-03

بودجه دولت

0.70 2019 12 0.2 -6.1 : 0.7 سالیانه 2019-12

بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی

0 2018 12 162 124 : 168 سالیانه

بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی

0 2019 12 48.8 40.7 : 54.4 سه ماهه 2019-12

بدهی خارجی

0 2019 12 626057 129499 : 633042 سه ماهه 2019-12

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

70.40 2019 12 74 56.1 : 84.9 سالیانه 2019-12

بدهی خانوار به درآمد

83.21 2018 12 84.91 73.36 : 86.92 سالیانه 2018-12

بازار سهام

2308.79 2020 06 2366 434 : 5011 روزانه

پست های خالی شغلی

0 2020 04 60722 11240 : 84473 ماهیانه 2020-04

پول

1.12 2020 06 1.12 0.64 : 1.87 روزانه

پس انداز های شخصی

0 2019 12 9 5.49 : 22.44 سه ماهه 2019-12

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

89075.18 2020 03 97019 36766 : 97019 سه ماهه 2020-03

تولید ناخالص داخلی

459.30 2019 12 456 6.59 : 459 سالیانه 2019-12

تولید صنعتی

0 2020 02 0.6 -17.7 : 16.5 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

50250.00 2018 12 49190 13031 : 50250 سالیانه

تولید صنعتی

-12.10 2020 02 1.7 -15.2 : 11.1 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

46473.30 2018 12 45493 31342 : 46473 سالیانه

تولیدات صنعتی

0 2020 02 4.7 -4.1 : 6.2 ماهیانه

تولید نفت خام

0 2020 01 12 11 : 25 ماهیانه 2020-01

تولید ناخالص ملی

398.52 2019 12 386 176 : 167219 سالیانه

تولید الکتریسیته

0 2019 12 6156 4275 : 6828 ماهیانه

تولید فولاد

0 2020 03 642 235 : 735 ماهیانه

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

19954.33 2019 12 22637 8070 : 24787 سه ماهه

تورم مواد غذایی

2.60 2020 04 1.8 0.1 : 4.76 ماهیانه 2020-04

ترازنامه بانک مرکزی

0 2020 04 165329 28173 : 168436 ماهیانه 2020-04

ترازنامه بانک

0 2015 12 862612 390883 : 1047332 سالیانه EUR - میلیون

تغییر اشتغال

0 2019 12 0.2 -0.5 : 0.8 سه ماهه 2019-12

تسهیلات اعتباری خریدار

174037.00 2020 04 174563 61711 : 174563 ماهیانه 2020-04

تغییر قیمت تولید کننده

-2.40 2020 03 -0.8 -3.2 : 5.47 ماهیانه 2020-03

تغییرات موجودی انبار

0 2017 12 658 -596 : 1364 سه ماهه EUR - میلیون

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

-15.30 2020 04 -13.7 -13.7 : 3.8 ماهیانه 2020-04

تغییرات سالیانه خرده فروشی

-12.40 2020 04 -10.6 -18.1 : 9.4 ماهیانه 2020-04

ثبت خودرو

0 2020 03 27175 10468 : 60813 ماهیانه

جواز ساختمان

19287.00 2019 09 17902 8687 : 21680 سه ماهه 2019-09

جمعیت

8.86 2019 12 8.82 7.03 : 8.86 سالیانه 2019-12

حساب جاری

4941.00 2019 12 1390 -2353 : 6171 سه ماهه 2019-12

حواله

0 2019 09 75 53 : 104 سه ماهه 2019-09

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

2.60 2019 12 2.3 -5.1 : 4.5 سالیانه 2019-12

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

3590.00 2018 12 4010 3590 : 4010 سالیانه

دستمزد در تولید

109.70 2020 03 110 75.89 : 138 ماهیانه 2020-04

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 1780 1660 : 1800 سالیانه

دستمزد

2768.42 2018 12 2689 1866 : 2768 سالیانه 2018-12

درآمدهای دولت

0 2020 03 9196 1966 : 67515 ماهیانه 2020-03

درخواست پناهندگی

0 2019 11 1000 740 : 12015 ماهیانه 2019-11

ذخایر طلا

0 2020 03 280 280 : 407 سه ماهه 2020-03

ذخایر ارزی

0 2020 04 23642 8855 : 24399 ماهیانه 2020-04

رتبه فساد مالی

0 2019 12 14 10 : 26 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 22 14 : 23 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 65 : 65 سالیانه 2018-12

سن بازنشستگی زنان

60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه 2018-12

سرعت اینترنت

0 2017 03 13912 3287 : 14100 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 12 10111 -24187 : 55085 سه ماهه 2019-12

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

103.10 2020 03 104 95.9 : 106 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 76 69 : 87 سالیانه

شاخص مسکن

0 2019 12 128 74.05 : 130 سه ماهه 2019-12

شاخص رقابتی

0 2019 12 76.34 5.08 : 76.61 سالیانه

شاخص PMI تولید

40.40 2020 04 45.8 31.6 : 64.3 ماهیانه

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.85 0 : 3.16 سالیانه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

108.10 2020 04 108 9.07 : 108 ماهیانه 2020-04

صادرات

12192.00 2019 12 12887 59 : 14762 ماهیانه 2020-02

ضریب اطمینان مصرف کننده

-14.20 2020 05 -18.4 -23.1 : 4 ماهیانه 2020-05

ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

0 2020 03 107 73.49 : 107 سه ماهه 2020-03

عرضه پول M2

0 2020 04 370964 110417 : 380852 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M3

0 2020 04 374613 108971 : 382400 ماهیانه 2020-04

عرضه پول M1

0 2020 04 274304 35660 : 282109 ماهیانه 2020-04

فروش اسلحه

0 2018 12 22 1 : 248 سالیانه

قیمت گازوئیل

1.16 2020 05 1.18 0.82 : 1.97 ماهیانه 2020-05

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

108.80 2020 04 108 70.2 : 109 ماهیانه 2020-04

قیمت عمده فروشی

0 2020 03 105 75.4 : 109 ماهیانه

قسمت مدت زمان اشتغال

0 2019 12 1163 554 : 1185 سه ماهه 2019-12

قیمت تولید

100.50 2020 04 101 84.9 : 104 ماهیانه 2020-04

گردش سرمایه

0 2019 09 2996 -4752 : 7260 سه ماهه 2019-09

میزان سفارشات جدید

0 2020 02 119 74.5 : 143 ماهیانه

میزان ساخت و ساز

0 2020 03 9.3 -13.1 : 25.4 ماهیانه 2020-03

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

48.20 2019 12 48.7 47.3 : 56.4 سالیانه 2019-12

موازنه تجاری

-137.00 2019 12 -216 -1256 : 581 ماهیانه 2020-02

مخارج نظامی

0 2018 12 3138 1178 : 3488 سالیانه

نرخ مالکیت مسکن

0 2018 12 55 52.4 : 59.2 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

0.00 2020 03 0.2 -2.6 : 5.2 ماهیانه 2020-03

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2020 12 20 20 : 20 سالیانه 2020-12

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-2.60 2020 03 0.3 -2.5 : 1 سه ماهه 2020-03

نرخ مالیات درآمد شخصی

55.00 2018 12 55 50 : 55 سالیانه 2018-12

نرخ وام بانکی

1.87 2020 02 1.67 1.59 : 7.02 ماهیانه 2020-03

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 12 61.9 57.3 : 62.1 سه ماهه 2019-12

نرخ مالیات شرکت

25.00 2018 12 25 25 : 55 سالیانه 2018-12

نرخ تورم

1.50 2020 03 2.2 -3 : 10.2 ماهیانه 2020-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-2.90 2020 03 1 -5.9 : 5.6 سه ماهه 2020-03

نرخ بهره

0.00 2020 06 0 0 : 4.75 روزانه 2020-06

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

21.38 2019 12 21.48 21.38 : 23.54 سالیانه 2019-12

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

18.12 2018 12 18.12 16.56 : 18.12 سالیانه 2018-12

نرخ بهره بین بانکی

-0.33 2020 04 -0.33 -0.44 : 9.87 ماهیانه 2020-04

نرخ اشتغال

0 2019 12 74.2 65.3 : 74.2 سه ماهه 2019-12

نرخ بیکاری

11.50 2020 05 12.8 0.8 : 12.8 ماهیانه 2020-05

نرخ بیکاری جوانان

0 2020 03 9.7 5 : 13.3 ماهیانه 2020-03

نرخ تامین اجتماعی

39.60 2018 12 39.6 39.16 : 41.6 سالیانه 2018-12

نرخ بیکاری بلند مدت

0 2019 12 1.1 0.9 : 2.1 سه ماهه 2019-12

واردات

12329.00 2019 12 13104 61 : 14750 ماهیانه 2020-02

وام به بخش خصوصی

0 2020 04 808737 328281 : 818214 ماهیانه 2020-04

ورود توریست

0 2020 03 4619 355 : 5699 ماهیانه

هزینه های مصرف کننده

44452.00 2020 03 46067 31331 : 46067 سه ماهه 2020-03

هزینه های دولت

17452.32 2020 03 18810 7710 : 18810 سه ماهه 2020-03

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 1080 975 : 1080 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

1560.00 2018 12 1680 1520 : 1680 سالیانه

هزینه های کار

0 2019 12 117 83.5 : 121 سه ماهه 2020-03

هزینه های مالی

0 2020 03 6024 3970 : 72598 ماهیانه 2020-03
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 0.01 0.01 0.02 0 0.03
اطمینان کسب و کار -27.50 -26 -18 -14 -36 -12 2020-05
ارزش بودجه دولت -1966.00 761 630 630 761 630 2020-03
بودجه دولت 0.70 -4.2 -4.2 -5.6 -4.2 -5.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 79 79 82 79 82 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 2018-12
بازار سهام 2308.79 2265 2216 2167 2316 2070
پول 1.12 1.11 1.11 1.11 1.12 1.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89075.18 91661 93555 96858 89447 97484 2020-03
تولید ناخالص داخلی 459.30 480 480 500 480 500 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250.00 48320 48320 48320 48320 49055
تولید صنعتی -12.10 -7.2 -6.5 3.5 -8.5 5.2
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473.30 44688 44688 44688 44688 45368
تولید ناخالص ملی 398.52 378 384 397 374 400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19954.33 22192 23870 24713 21788 24873
تورم مواد غذایی 2.60 2 1.9 1.9 2 1.9 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 174037.00 168489 167096 174039 163753 174114 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -2.40 0.6 0.9 0.9 0.3 1.1 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -15.30 0.2 0.2 0.2 0.8 0.2 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.40 0.5 0.9 1.2 -0.5 1.7 2020-04
جواز ساختمان 19287.00 18100 20360 20360 18100 20900 2019-09
جمعیت 8.86 8.92 8.92 8.97 8.92 8.97 2019-12
حساب جاری 4941.00 1190 1220 1220 1190 1220 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.1 2.1 2 2.1 2 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3737 3737 3767 3737 3926
دستمزد در تولید 109.70 146 150 150 146 150 2020-04
دستمزد 2768.42 2800 2850 2850 2800 2850 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.10 106 107 104 107 109
شاخص PMI تولید 40.40 45 48 50 42 51
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.10 109 110 110 109 112 2020-04
صادرات 12192.00 13400 12700 12700 13400 13600 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.20 -18 -14.5 -9 -20.5 -6 2020-05
قیمت گازوئیل 1.16 1.12 1.06 1.01 1.18 0.96 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.80 109 111 110 109 113 2020-04
قیمت تولید 100.50 103 106 102 103 107 2020-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.20 56.8 56.8 51.1 56.8 51.1 2019-12
موازنه تجاری -137.00 -600 -500 -500 -600 -100 2020-02
نرخ تورم 0.00 0.7 0.1 0.1 0.2 0.1 2020-03
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.60 4 2.2 1.5 -9.2 0.7 2020-03
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55 2018-12
نرخ وام بانکی 1.87 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 2020-03
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 2018-12
نرخ تورم 1.50 1.7 1.6 1.6 1.8 1.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.90 -5.9 -3.7 -0.3 -9.5 4.2 2020-03
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0 2020-06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 2020-04
نرخ بیکاری 11.50 14 14.5 15 13.5 13.5 2020-05
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 2018-12
واردات 12329.00 14000 13200 13200 14000 13700 2020-02
هزینه های مصرف کننده 44452.00 45097 44388 45955 44476 46252 2020-03
هزینه های دولت 17452.32 17304 18143 18784 16918 18905 2020-03
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1750 1750 1800 1750 1867
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی