ساموای امریکا ساموای امریکا
 • نرخ فعلی : 60,615.4
 • بالاترین قیمت روز : 60,759.8
 • پایین ترین قیمت روز : 59,763.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 91
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 60,011.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۴:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 60,066.8
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.91%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 548.6
 • نرخ فعلی : 1,735.17
 • بالاترین قیمت روز : 1,735.17
 • پایین ترین قیمت روز : 1,728.48
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.41
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.25%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,731.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۳:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 1,731.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.5
 • نرخ فعلی : 59.82
 • بالاترین قیمت روز : 59.87
 • پایین ترین قیمت روز : 59.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.14
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.32%
 • نرخ بازگشایی بازار : 59.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۳:۵۴
 • نرخ روز گذشته : 59.71
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11
 • نرخ فعلی : 0.8405
 • بالاترین قیمت روز : 0.8406
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8393
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8403
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۵۰:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 0.8403
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0002

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی