شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساموای امریکا ساموای امریکا
 • نرخ فعلی : 6,773.3
 • بالاترین قیمت روز : 6,882.6
 • پایین ترین قیمت روز : 6,684.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 85.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.39%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,761.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۳:۱۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 6,748.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25.1
 • نرخ فعلی : 1,618.34
 • بالاترین قیمت روز : 1,622.16
 • پایین ترین قیمت روز : 1,618.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.82
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,622.16
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۶:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 1,618.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63
 • نرخ فعلی : 24.97
 • بالاترین قیمت روز : 24.97
 • پایین ترین قیمت روز : 24.96
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 24.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9256
 • بالاترین قیمت روز : 0.9256
 • پایین ترین قیمت روز : 0.924
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.924
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.9242
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0014

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی