شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساموای امریکا ساموای امریکا
 • نرخ فعلی : 6,259.1
 • بالاترین قیمت روز : 6,296.2
 • پایین ترین قیمت روز : 5,885.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 85.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 4.81%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,078.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۰:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 6,083.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.88%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 175.2
 • نرخ فعلی : 1,620.28
 • بالاترین قیمت روز : 1,630.14
 • پایین ترین قیمت روز : 1,615.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 6.78
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.31%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,628.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۲۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 1,631.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.68%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 11
 • نرخ فعلی : 20.59
 • بالاترین قیمت روز : 20.59
 • پایین ترین قیمت روز : 20.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 20.27
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۳۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 21.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 6.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.25
 • نرخ فعلی : 0.9033
 • بالاترین قیمت روز : 0.9041
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8978
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8985
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۰:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8983
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.56%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.005

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی