ساموای امریکا ساموای امریکا
 • نرخ فعلی : 13,177.7
 • بالاترین قیمت روز : 13,221.2
 • پایین ترین قیمت روز : 12,980.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 43.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.66%
 • نرخ بازگشایی بازار : 13,035.6
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۰:۲۴
 • نرخ روز گذشته : 13,040.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 137.2
 • نرخ فعلی : 1,902.78
 • بالاترین قیمت روز : 1,906.12
 • پایین ترین قیمت روز : 1,891.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.52
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.53%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,903.31
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۰:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 1,901.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.22
 • نرخ فعلی : 38.73
 • بالاترین قیمت روز : 39.72
 • پایین ترین قیمت روز : 38.44
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.22
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.67
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۰:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 39.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.02
 • نرخ فعلی : 0.846
 • بالاترین قیمت روز : 0.8472
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8433
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8436
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۱۷:۴۹
 • نرخ روز گذشته : 0.8437
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0023

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی