iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساموای امریکا ساموای امریکا
 • نرخ فعلی : 9,585.4
 • بالاترین قیمت روز : 9,964.6
 • پایین ترین قیمت روز : 10,012.1
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 448.6
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.34%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,098.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۳:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 10,123.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 5.61%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 538.1
 • نرخ فعلی : 1,610.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,612.95
 • پایین ترین قیمت روز : 1,606.22
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.89
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,609.95
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۳:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1,609.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03
 • نرخ فعلی : 53.75
 • بالاترین قیمت روز : 54.09
 • پایین ترین قیمت روز : 53.41
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 53.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 53.55
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.37%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2
 • نرخ فعلی : 0.9264
 • بالاترین قیمت روز : 0.9264
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9234
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.9258
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۶:۲۲:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 0.9257
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری