شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساموای امریکا ساموای امریکا
 • نرخ فعلی : 9,222.9
 • بالاترین قیمت روز : 9,250.3
 • پایین ترین قیمت روز : 9,196.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 8.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,200.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۶:۰۹
 • نرخ روز گذشته : 9,219.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.5
 • نرخ فعلی : 1,802.88
 • بالاترین قیمت روز : 1,804.52
 • پایین ترین قیمت روز : 1,801.53
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.67
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.06%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,802.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۶:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 1,802.67
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.21
 • نرخ فعلی : 39.6
 • بالاترین قیمت روز : 39.76
 • پایین ترین قیمت روز : 39.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.43
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۶:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 39.44
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16
 • نرخ فعلی : 0.8872
 • بالاترین قیمت روز : 0.8872
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8857
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8859
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۲۶:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8857
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0015

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی