آنگولا آنگولا
آنگولا

آنگولا

آنگولا با نام رسمی جمهوری آنگولا (به پرتغالی: República de Angola) کشوری در جنوب آفریقا و هفتمین کشور بزرگ در آفریقا است. آنگولا از جنوب با نامیبیا، از شرق با زامبیا، از شرق و شمال با جمهوری دموکراتیک کنگو و از غرب با اقیانوس اطلس هم‌مرز است. پرجمعیت‌ترین شهر و پایتخت آن لوآندا است. زبان رسمی آنگولا زبان پرتغالی، جمعیت آن برابر ۳۲،۸۶۶،۰۰۰ نفرو واحد پول آن کوانزا است. آنگولا از شمال و خاور با جمهوری دموکراتیک کنگو و از خاور با زامبیا و از جنوب با نامیبیا مرز مشترک دارد و از سوی باختر به اقیانوس اطلس می رسد. آنگولا دارای سرزمین برون بومی کابیندا است استان کابیندا از شمال با جمهور کنگو و از خاور و جنوب خاو.ری با جمهوری دموکراتیک کنگو و از جنوب باختری و باختر به آب های اقیانوس اطلس پیوند می خورد. مردم آنگولا مسیحی هستند که بیش از نیمی از آن‌ها پیرو مذهب کاتولیک رومی و یک‌چهارم نیز پروتستان هستند. اکثریت مردم آنگولا از مردم سیاه‌پوست بانتو-تبار هستند که ۳۶ درصدشان به قوم اوویمبوندو، ۲۵ درصد به قوم آمبوندو و بقیه به دیگر اقوام تعلق دارند. کشور آنگولا یکی از کشورهای صادرکننده نفت است که بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق فروش نفت تأمین می‌کند و نفت مورد نیاز خود را پس از اینکه در خارج از این کشور به انواع فراورده‌های نفتی تبدیل شد وارد می‌کند، ولی دو سوم مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند. آنگولا که... [ادامه]
 • نرخ فعلی : 38,220.1
 • بالاترین قیمت روز : 39,126.4
 • پایین ترین قیمت روز : 34,353.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,872.3
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,544.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 34,403.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 11.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3,816.7
 • نرخ فعلی : 1,802.03
 • بالاترین قیمت روز : 1,811.39
 • پایین ترین قیمت روز : 1,798.63
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,799.11
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,802.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نرخ فعلی : 71.83
 • بالاترین قیمت روز : 72.42
 • پایین ترین قیمت روز : 70.59
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.9%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۴۰:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 72.17
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.47%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34
 • نرخ فعلی : 0.8488
 • بالاترین قیمت روز : 0.8502
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8476
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8493
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۳۷:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 0.8493
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0005

بازارهای ارزی آنگولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / وانزا آنگولا 772.11 772.51 770.74 773.03 0.65 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۲۸

شاخص‌های اقتصادی آنگولا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

Coronavirus Cases

0 2021 07 41227 0 : 41405 روزانه 2021-07

Coronavirus Recovered

0 2021 07 33079 0 : 33242 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Rate

0 2021 07 4.85 0 : 4.85 روزانه 2021-07

Coronavirus Vaccination Total

0 2021 07 1592537 0 : 1592537 روزانه 2021-07

CPI مسکن آب و برق

334.38 2021 05 330 14.25 : 334 ماهیانه

Coronavirus Deaths

0 2021 07 981 0 : 982 روزانه 2021-07

آدرس های IP

0 2017 03 171208 6057 : 242884 سه ماهه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 173 169 : 183 سالیانه

اطمینان کسب و کار

-9.00 2021 03 -16 -34 : 31 سه ماهه

افراد بیکار

4744.20 2021 03 4748 3676 : 5209 سه ماهه 2021-03

افراد شاغل

10821.20 2021 03 10750 9073 : 10821 سه ماهه 2021-03

استخراج معدن

2.20 2021 03 -4.9 -11.9 : 13.8 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2021 07 : ماهیانه 21

ارزش بودجه دولت

6.10 2019 12 -805 -1140 : 1001 سالیانه

بدهی خارجی

48797.00 2020 12 47554 7595 : 48797 سالیانه

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

120.00 2020 12 111 16.1 : 120 سالیانه 2020-12

بودجه دولت

-2.50 2020 12 0.8 -7 : 11.4 سالیانه

پول

639.00 2021 07 639 92.33 : 662 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت

17120.00 2021 03 17222 9683 : 19205 سه ماهه

تولیدات صنعتی

-2.80 2020 12 1.7 -6.1 : 7.4 سه ماهه

تولید نفت خام

1073.00 2021 06 1125 503 : 2030 ماهیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

6198.08 2020 12 6670 3717 : 8240 سالیانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

2890.89 2020 12 3111 1734 : 3843 سالیانه

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

364928.00 2021 03 363914 305946 : 446340 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از معادن

9254.00 2021 03 7671 5158 : 9254 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

19498.00 2021 03 19271 352 : 21716 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

28845.00 2021 03 26688 23501 : 56413 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی

62.31 2020 12 89.42 3.39 : 146 سالیانه

تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی

3773.00 2021 03 3717 1522 : 3940 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از خدمات

60371.00 2021 03 60129 32726 : 66136 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی

6118.00 2021 03 8859 4480 : 12067 سه ماهه

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

29177.00 2021 03 29506 23151 : 46488 سه ماهه

تولید صنعتی

10.40 2021 03 7.9 -19.5 : 34 سه ماهه

تولید صنعتی

-1.71 2020 12 2.3 -9.9 : 12.2 سه ماهه

تورم مواد غذایی

12.60 2018 09 13.6 5.94 : 137 ماهیانه

تغییر قیمت تولید کننده

29.33 2021 05 28.95 6.05 : 29.85 ماهیانه

ترازنامه بانک مرکزی

12972.30 2021 05 13336 46.49 : 14117 ماهیانه

جمعیت

33.00 2020 12 31.82 5.45 : 33 سالیانه 2020-12

حداقل دستمزد

21454.10 2021 01 21454 3757 : 21454 سالیانه 2021-01

حساب جاری

893.80 2020 12 5137 -10273 : 13841 سالیانه

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

1.50 2020 12 6.1 -28.1 : 22.1 سالیانه 2020-12

حواله

3.27 2020 12 1.86 1.05 : 3.27 سه ماهه

خطوط نفت خام

0 2021 06 4 0 : 18 ماهیانه

درآمدهای دولت

5986.10 2019 12 4404 395 : 5986 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت بالا

0 2018 12 209600 179200 : 211500 سالیانه

دستمزد مشاغل با مهارت پایین

0 2018 12 58200 47400 : 58200 سالیانه

ذخایر ارزی

8313.13 2021 06 7977 7977 : 34017 ماهیانه

ذخایر طلا

0 2018 10 19.1 8.8 : 20.03 ماهیانه

رتبه فساد مالی

0 2020 12 146 85 : 168 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 137 136 : 142 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 2892 132 : 3719 سه ماهه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

6310.85 2020 12 10488 389 : 16581 سالیانه

شاخص تروریسم

0 2019 12 3.78 0 : 6.35 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 37.06 2.93 : 38.11 سالیانه

شاخص فساد مالی

0 2020 12 26 15 : 27 سالیانه

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

262.12 2021 05 256 10.83 : 262 ماهیانه

صادرات

6883.70 2021 03 5767 3457 : 63914 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

109.80 2021 05 108 0.1 : 196 ماهیانه

عرضه پول M2

12445035.31 2021 06 12345631 2126263 : 12697752 ماهیانه

عرضه پول M3

12449779.09 2021 06 12350707 2427697 : 12702498 ماهیانه

عرضه پول M0

0 2017 09 1589837 1226800 : 1915685 ماهیانه AOA - میلیون

عرضه پول M1

5872471.38 2021 06 5906014 1441166 : 6354967 ماهیانه

قیمت تولید

330.08 2021 05 323 94.82 : 330 ماهیانه

گردش سرمایه

-2083.20 2020 12 -1297 -6880 : 8447 سالیانه

مخارج نظامی

1301.00 2020 12 1471 127 : 4790 سالیانه

موازنه تجاری

4382.90 2021 03 3141 958 : 42932 سه ماهه 2021-03

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0.20 2021 03 0.9 -9.5 : 23.2 سه ماهه 2021-03

نسبت ذخیره نقدی

22.00 2021 05 17 15 : 22 ماهیانه

نرخ وام بانکی

18.04 2021 05 19.14 9.66 : 24.98 ماهیانه

نرخ وام

19.88 2021 05 19.88 9.75 : 20 ماهیانه

نرخ مشارکت نیروی کار

90.10 2021 03 90.5 86.5 : 90.5 سه ماهه 2021-03

نرخ مالیات شرکت

25.00 2021 12 30 25 : 35 سالیانه

نرخ مالیات درآمد شخصی

25.00 2021 12 17 15 : 25 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

14.00 2021 12 14 10 : 14 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

-3.40 2021 03 -5.5 -12.3 : 23.2 سه ماهه

نرخ بهره سپرده

6.20 2020 12 6.42 3.15 : 147 سالیانه

نرخ تورم

2.05 2021 06 2.03 0.41 : 4.26 ماهیانه

نرخ بهره بین بانکی

16.28 2021 06 15.14 7.24 : 21.05 ماهیانه

نرخ اشتغال

62.60 2021 03 62.8 58.9 : 62.8 سه ماهه 2021-03

نرخ تورم

25.32 2021 06 24.94 6.89 : 241 ماهیانه 2021-06

نرخ بهره

20.00 2021 07 15.5 8.75 : 150 روزانه 2021-07

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

8.00 2021 12 8 8 : 8 سالیانه

نرخ بیکاری

30.50 2021 03 30.6 19.9 : 35 سه ماهه 2021-03

نرخ بیکاری جوانان

56.30 2021 03 55.3 50.8 : 57.8 سه ماهه 2021-03

نرخ تامین اجتماعی

11.00 2021 12 11 11 : 11 سالیانه

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

3.00 2021 12 3 3 : 3 سالیانه

واردات

2500.80 2021 03 2626 2103 : 22660 سه ماهه

وام به بانک

989297.82 2021 05 971799 145378 : 1149499 ماهیانه

وام به بخش خصوصی

4408218.81 2021 06 4388826 1806943 : 4609351 ماهیانه

هزینه زندگی انفرادی

0 2018 12 61900 61900 : 61900 سالیانه

هزینه زندگی خانواده

0 2018 12 149400 149400 : 149400 سالیانه

هزینه های دولت

4956.30 2019 12 4231 391 : 4956 سالیانه

هزینه های مالی

5980.00 2019 12 5209 468 : 5980 سالیانه
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 334.38 425 425 425 400 425
اطمینان کسب و کار -9.00 -8 -5 -6 -10 -6
افراد بیکار 4744.20 4740 4680 4700 4710 4700 2021-03
افراد شاغل 10821.20 11200 10870 11100 10800 10800 2021-03
استخراج معدن 2.20 4 1.4 2 4.5 2
ارزش بودجه دولت 6.10 -1100 700 700 -1100 700
بدهی خارجی 48797.00 49100 50000 50000 49100 50000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 115 108 108 115 108 2020-12
بودجه دولت -2.50 2.6 1.8 1.8 2.6 1.8
پول 639.00 649 654 659 644 670
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17120.00 17446 17411 17548 18577 17969
تولیدات صنعتی -2.80 1.2 -0.6 0.6 1.4 0.3
تولید نفت خام 1073.00 1510 1510 1510 1470 1470
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6198.08 6000 6000 6000 6000 6300
تولید ناخالص داخلی سرانه 2890.89 2900 2900 2900 2900 3100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 364928.00 410000 410000 410000 407000 410000
تولید ناخالص داخلی از معادن 9254.00 7771 9411 9485 5838 8004
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19498.00 19522 19829 19985 19314 20107
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28845.00 27035 29335 29566 30062 27846
تولید ناخالص داخلی 62.31 100 100 100 100 118
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3773.00 3765 3837 3867 3863 3878
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60371.00 60911 61397 61880 56503 62738
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6118.00 8974 6222 6271 5162 9243
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29177.00 29890 29673 29906 30261 30786
تولید صنعتی 10.40 8 7.5 6 16 7
تولید صنعتی -1.71 2 1.3 1.5 1.7 1.5
تورم مواد غذایی 12.60 8.6 8.3 8 9 7.5
تغییر قیمت تولید کننده 29.33 24 22 20 26.7 18
ترازنامه بانک مرکزی 12972.30 12800 13300 13100 13400 13000
جمعیت 33.00 33.78 33.78 33.78 33.6 34.77 2020-12
حداقل دستمزد 21454.10 21454 24000 24000 21454 24000 2021-01
حساب جاری 893.80 750 1200 1200 750 1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.4 0.4 0.7 0.4 2020-12
حواله 3.27 4.8 5.1 5.3 4.5 5.5
درآمدهای دولت 5986.10 5300 5500 5500 5300 5500
ذخایر ارزی 8313.13 8500 8800 9100 8300 9200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6310.85 5500 7000 7000 5500 7000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 262.12 287 290 299 285 321
صادرات 6883.70 7000 8200 9100 7200 8700
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.80 120 122 125 118 134
عرضه پول M2 12445035.31 11650000 10800000 10500000 11800000 10350000
عرضه پول M3 12449779.09 11800000 11500000 11250000 12450000 11000000
عرضه پول M1 5872471.38 5800000 5650000 5450000 6050000 5250000
قیمت تولید 330.08 366 385 396 351 432
گردش سرمایه -2083.20 -1600 -1300 -1300 -1600 -1300
مخارج نظامی 1301.00 2000 2000 2000 2000 1800
موازنه تجاری 4382.90 7100 4200 5200 4100 5500 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 1.2 0.6 1 0.8 0.5 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 22.00 22 22 24 22 24
نرخ وام بانکی 18.04 18.04 18.04 18.04 18.04 18.04
نرخ وام 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88
نرخ مشارکت نیروی کار 90.10 90.7 91 90.8 90.5 91.1 2021-03
نرخ مالیات شرکت 25.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات بر فروش 14.00 10 10 10 10 10
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 1.3 1.7 2.5 2.5 3
نرخ بهره سپرده 6.20 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
نرخ تورم 2.05 2.1 1.4 1.8 1.7 1.8
نرخ بهره بین بانکی 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28
نرخ اشتغال 62.60 61.6 61.3 62 61.8 61.5 2021-03
نرخ تورم 25.32 19.7 16 14 25 12 2021-06
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 20 2021-07
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00 8 8 8 8 8
نرخ بیکاری 30.50 32.2 32.4 32.6 32 33 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 56.30 55.6 57.2 57 56 57.8 2021-03
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
واردات 2500.80 2800 3000 3200 2600 3200
وام به بانک 989297.82 925000 875000 865000 950000 850000
وام به بخش خصوصی 4408218.81 4158819 4328799 4518424 4008689 4283583
هزینه های دولت 4956.30 3547 5021 5041 5105 5171
هزینه های مالی 5980.00 6400 4800 4800 6400 4800
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی