آنتیل هلند آنتیل هلند
آنتیل هلند

آنتیل هلند

آنتیل هلند (به هلندی: Nederlandse Antillen) یک دیار خودمختار در کارائیب و بخشی از پادشاهی هلند بود. جزیرهٔ آروبا در سال ۱۹۸۶ از آنتیل هلند جدا شده و به عنوان منطقهٔ جداگانه‌ای در پادشاهی هلند قرار گرفت و بقیه آنتیل هلند نیز در اکتبر ۲۰۱۰ منحل شده و به دو دیار کنسیستوئنت و چند شهرستان ویژه در تقسیمات کشور هلند تبدیل شدند.
 • نرخ فعلی : 34,851.8
 • بالاترین قیمت روز : 34,935.3
 • پایین ترین قیمت روز : 34,536.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 116.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.48%
 • نرخ بازگشایی بازار : 34,824.3
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۴۳:۳۹
 • نرخ روز گذشته : 34,828.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 23.4
 • نرخ فعلی : 1,774.64
 • بالاترین قیمت روز : 1,777.17
 • پایین ترین قیمت روز : 1,773.71
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.95
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,775.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۴۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 1,775.57
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.93
 • نرخ فعلی : 73.33
 • بالاترین قیمت روز : 73.36
 • پایین ترین قیمت روز : 73.22
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.08
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 73.28
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۴۱:۴۴
 • نرخ روز گذشته : 73.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
 • نرخ فعلی : 0.8384
 • بالاترین قیمت روز : 0.8386
 • پایین ترین قیمت روز : 0.838
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.838
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۴:۳۸:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 0.838
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0004

بازارهای ارزی آنتیل هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / آنتیل گیلدر هلند 2.1709 2.1711 2.1709 2.1722 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۴۳
گیلدر آنتیل هلند / پوند انگلیس 0.3971 - 0.3971 0.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / آنتیل گیلدر هلند 2.5152 - 2.5152 2.5152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۴:۱۴
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.82 - 1.82 1.8391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۲۰:۲۹

شاخص‌های اقتصادی آنتیل هلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی