آنتیل هلند آنتیل هلند
آنتیل هلند

آنتیل هلند

آنتیل هلند (به هلندی: Nederlandse Antillen) یک دیار خودمختار در کارائیب و بخشی از پادشاهی هلند بود. جزیرهٔ آروبا در سال ۱۹۸۶ از آنتیل هلند جدا شده و به عنوان منطقهٔ جداگانه‌ای در پادشاهی هلند قرار گرفت و بقیه آنتیل هلند نیز در اکتبر ۲۰۱۰ منحل شده و به دو دیار کنسیستوئنت و چند شهرستان ویژه در تقسیمات کشور هلند تبدیل شدند.
 • نرخ فعلی : 48,350.12
 • بالاترین قیمت روز : 48,747.95
 • پایین ترین قیمت روز : 46,954.11
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 357.49
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.72%
 • نرخ بازگشایی بازار : 47,370.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۰:۲۸:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 47,362.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 987.81
 • نرخ فعلی : 1,754.97
 • بالاترین قیمت روز : 1,754.99
 • پایین ترین قیمت روز : 1,751.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,752.45
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 1,752.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.74
 • نرخ فعلی : 71.97
 • بالاترین قیمت روز : 72.02
 • پایین ترین قیمت روز : 71.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.05
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 72
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۲۹:۴۸
 • نرخ روز گذشته : 72
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
 • نرخ فعلی : 0.853
 • بالاترین قیمت روز : 0.853
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8524
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8526
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۱۵:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 0.8524
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0006

بازارهای ارزی آنتیل هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / آنتیل گیلدر هلند 2.134 2.1344 2.134 2.1351 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱:۲۲
گیلدر آنتیل هلند / پوند انگلیس 0.4088 - 0.4088 0.4088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / آنتیل گیلدر هلند 2.4429 - 2.4429 2.4429 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۴:۱۴
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.82 - 1.82 1.8391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۲۰:۲۹

شاخص‌های اقتصادی آنتیل هلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی