شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آنتیل هلند آنتیل هلند
 • نرخ فعلی : 7,316.6
 • بالاترین قیمت روز : 7,387.2
 • پایین ترین قیمت روز : 7,244.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 26.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.23%
 • نرخ بازگشایی بازار : 7,289.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۸:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 7,290
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 26.6
 • نرخ فعلی : 1,658.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,658.94
 • پایین ترین قیمت روز : 1,644.09
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.81
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,649.03
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۹:۰۱
 • نرخ روز گذشته : 1,649.18
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.55%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 9.07
 • نرخ فعلی : 26.43
 • بالاترین قیمت روز : 26.59
 • پایین ترین قیمت روز : 25.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.27
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.97%
 • نرخ بازگشایی بازار : 26.12
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۹:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 25.9
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 2.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53
 • نرخ فعلی : 0.9199
 • بالاترین قیمت روز : 0.9223
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9195
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.921
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۱۶:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 0.9206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0007

بازارهای ارزی آنتیل هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / 1.9479 1.9472 1.9439 1.9756 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۱۴
ANG/GBP Ask 0.4522 - 0.4522 0.4522 0.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۱۴
GBP/ANG Ask 2.208 - 2.208 2.208 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۱۴
دلار / آنتیل گیلدر هلند 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱:۳۶

شاخص‌های اقتصادی آنتیل هلند + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی