شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلبانی آلبانی
آلبانی

آلبانی

آلبانی (به آلبانیایی: Shqipërisë) با نام رسمی جمهوری آلبانی (به آلبانیایی: Republika e Shqipërisë) کشوری است در جنوب شرقی قاره اروپا. پایتخت این کشور تیرانا است. جمعیت آلبانی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و جمعیت پایتخت آن ۴۲۱ هزار نفر است. نظام سیاسی آلبانی دموکراسی پارلمانی است. آلبانی از اعضای ناتو و تنها عضو سازمان همکاری اسلامی در اروپا می‌باشد. واحد پول این کشور لک نام دارد و اقتصاد آن در حالت گذار به بازار آزاد است. اصلاحات بازار آزاد، باعث شده تا اقتصاد این کشور به‌ویژه در بخش‌های انرژی و زیرساخت‌های ترابری، به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود. آلبانی از ژانویه ۲۰۰۳ در فهرست نامزدهای احتمالی پیوستن به اتحادیه اروپا قرار داشته و به‌طور رسمی در ۲۸ آوریل ۲۰۰۹ برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده‌است. ۹۵ درصد مردم این کشور از تبار آلبانیایی و بقیه بیشتر یونانی هستند. ۵۸٫۷۹درصد مردم آلبانی مسلمان و ۱۶ درصد مسیحی و بقیه بی مذهب و غیره هستند. مردم آلبانی از ریشه قوم ایلیری هستند که از اقوام هندواروپایی بود. آلبانی ۴۳۱ سال در دست امپراتوری عثمانی بود و در دوره معاصر ۵۰ سال حکومت کمونیستی را پشت سر گذاشته‌است. در حدود یک‌سوم این کشور جنگلی است و آلبانی از نظر گونه‌های گیاهی کشوری غنی است.
 • نرخ فعلی : 8,450.8
 • بالاترین قیمت روز : 8,468.5
 • پایین ترین قیمت روز : 8,309.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 39.9
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 8,359
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۹:۲۰:۲۱
 • نرخ روز گذشته : 8,358.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 92.5
 • نرخ فعلی : 1,571.45
 • بالاترین قیمت روز : 1,572.58
 • پایین ترین قیمت روز : 1,570.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 1,571.45
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 54.2
 • بالاترین قیمت روز : 54.41
 • پایین ترین قیمت روز : 54.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 54.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
 • نرخ فعلی : 0.9072
 • بالاترین قیمت روز : 0.9072
 • پایین ترین قیمت روز : 0.9069
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 0.9072
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

بازارهای ارزی آلبانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/ALL Ask 145.187 144.45 144.45 145.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
EUR/ALL Ask 122.45 121.83 121.83 122.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۲۲
دلار / لک آلبانی 111.05 - 111.01 111.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۲:۲۲
ALL/USD Ask 0.009 - 0.009 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۵:۰۱
ALL/GBP Ask 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۷

شاخص‌های اقتصادی آلبانی + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 12 105 60.9 : 105 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 63 58 : 108 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 102515 6336 : 122132 سه ماهه IP

افراد بیکار

70.00 2019 09 72 64 : 301 سه ماهه هزار

افراد شاغل

0 2019 09 1145 892 : 1162 سه ماهه هزار

اطمینان کسب و کار

-1.10 2019 12 4 -27 : 5.4 سه ماهه امتیاز

ارزیابی اعتبار

0 2020 01 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2019 09 -0.7 -45.2 : 102 سه ماهه ٪

ارزش بودجه دولت

-9421.00 2019 11 -6634 -80883 : 18434 ماهیانه ALL - میلیون

بدهی های دولت

0 2019 09 1061477 636773 : 1071283 سه ماهه ALL - میلیون

بودجه دولت

-1.60 2018 12 -2 -12.6 : -1.6 سالیانه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

63.63 2018 12 67.16 53.55 : 84.6 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2019 09 8339 2406 : 8421 سه ماهه EUR - میلیون

پول

110.27 2020 01 110 75.74 : 134 روزانه

تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز

35622.63 2019 09 35238 28028 : 45498 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

45605.66 2019 09 44068 26314 : 45606 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از خدمات

64044.95 2019 09 62839 48198 : 64045 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

66963.40 2019 09 67874 50319 : 67874 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از ساخت

25392.67 2019 09 26059 14554 : 26059 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی سرانه

5075.40 2018 12 4868 1244 : 5075 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

15.06 2018 12 13.03 0.65 : 15.06 سالیانه USD - میلیارد

تولید نفت خام

0 2019 08 14 5 : 24 ماهیانه BBL/D/1K

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

12306.30 2018 12 11803 3015 : 12306 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

394099.20 2019 09 387497 171020 : 394099 سه ماهه ALL - میلیون

تولید ناخالص داخلی از معادن

49408.12 2019 09 52229 28367 : 57686 سه ماهه ALL - میلیون

تولید صنعتی

0 2019 09 8.86 -17.76 : 38.56 سه ماهه ٪

تغییر قیمت تولید کننده

-1.60 2019 09 -0.3 -4.04 : 6.69 سه ماهه ٪

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

90933.00 2019 06 72486 61618 : 374058 سه ماهه ALL - میلیون

تسهیلات اعتباری خریدار

186945.30 2019 11 186279 102930 : 186945 ماهیانه ALL - میلیون

ترازنامه بانک مرکزی

0 2019 11 539715 193528 : 556462 ماهیانه ALL - میلیون

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 09 5.1 -41.79 : 74.47 ماهیانه ٪

تغییرات ماهیانه خرده فروشی

0 2019 09 2.2 -8.5 : 26.4 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 09 6.1 -25.8 : 45.7 سه ماهه ٪

تورم مواد غذایی

2.70 2019 12 3.4 -1.44 : 8.66 ماهیانه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2016 12 192706 -38882 : 192706 سالیانه ALL - میلیون

ترازنامه بانک

0 2019 11 1512701 340654 : 1515083 ماهیانه ALL - میلیون

جواز ساختمان

0 2019 09 310 12 : 360 سه ماهه

جمعیت

2.87 2018 12 2.88 1.58 : 3.37 سالیانه میلیون

حواله

0 2019 06 150 115 : 296 سه ماهه EUR - میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.30 2018 12 -7.5 -15.7 : 2.24 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2019 09 -273 -453 : 32.35 سه ماهه EUR - میلیون

حداقل دستمزد

26000.00 2019 12 26000 1200 : 26000 سه ماهه ALL / ماه

دستمزد

51870.00 2019 09 52645 3084 : 52645 سه ماهه ALL / ماه

درآمدهای دولت

0 2019 11 383260 4096 : 449389 ماهیانه ALL - میلیون

ذخایر طلا

0 2019 12 2.07 1.57 : 3.73 سه ماهه تن

رتبه فساد مالی

0 2019 12 99 81 : 126 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 76 76 : 109 سالیانه

سن بازنشستگی مردان

65.00 2018 12 65 55 : 65 سالیانه

سن بازنشستگی زنان

60.67 2018 12 60.5 50 : 60.67 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 6965 811 : 6965 سه ماهه KBps

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0 2019 06 288 28.01 : 337 سه ماهه EUR - میلیون

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

102.80 2019 12 102 73.5 : 104 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2019 12 36 23 : 39 سالیانه امتیاز

شاخص رقابتی

0 2019 12 58.1 3.48 : 58.1 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 1.01 0 : 2.12 سالیانه

شاخص خوشبینی اقتصادی

0 2019 09 106 79.4 : 121 سه ماهه

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

107.10 2019 12 106 78.73 : 108 ماهیانه امتیاز

صادرات

21891.40 2019 12 24744 96.64 : 30166 ماهیانه ALL - میلیون

ضریب اطمینان مصرف کننده

-13.60 2019 12 -12.3 -19 : -6.3 سه ماهه امتیاز

عرضه پول M3

0 2019 11 1300454 50185 : 1302982 ماهیانه ALL - میلیون

عرضه پول M2

0 2019 11 741191 39937 : 746625 ماهیانه ALL - میلیون

عرضه پول M1

0 2019 11 507369 27624 : 513765 ماهیانه ALL - میلیون

عرضه پول M0

0 2019 11 424751 29998 : 438273 ماهیانه ALL - میلیون

قیمت مصرف کننده هماهنگ شده

108.40 2019 12 107 100 : 110 ماهیانه امتیاز

قیمت گازوئیل

1.63 2019 12 1.59 0.57 : 1.84 ماهیانه USD / لیتر

قیمت تولید

102.40 2019 09 103 89.5 : 104 سه ماهه امتیاز

گردش سرمایه

0 2019 09 -295 -756 : 358 سه ماهه EUR - میلیون

موازنه تجاری

-33600.30 2019 12 -28220 -39313 : -974 ماهیانه ALL - میلیون

میزان ساخت و ساز

0 2019 09 -0.7 -31.1 : 88.2 سه ماهه ٪

مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی

28.90 2018 12 29.7 26.2 : 37.4 سالیانه ٪

مخارج نظامی

0 2018 12 144 66.3 : 254 سالیانه

نرخ مالیات بر فروش

20.00 2019 12 20 20 : 20 سالیانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

3.81 2019 09 2.48 -10.84 : 13.5 سه ماهه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

1.70 2019 09 0.68 -2 : 6 سه ماهه ٪

نرخ مالیات درآمد شخصی

23.00 2018 12 23 10 : 25 سالیانه ٪

نرخ تورم

0.80 2019 12 -0.1 -3.3 : 45.7 ماهیانه ٪

نرخ وام بانکی

4.10 2019 11 4.33 3.58 : 6.18 ماهیانه ٪

نرخ وام

1.90 2019 12 1.9 1.9 : 8 ماهیانه ٪

نرخ مشارکت نیروی کار

0 2019 09 69.8 57.9 : 69.8 سه ماهه ٪

نرخ مالیات شرکت

15.00 2018 12 15 10 : 23 سالیانه ٪

نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت

15.00 2019 12 15 15 : 16.7 سالیانه ٪

نرخ بهره سپرده

0.10 2019 12 0.1 0 : 4.5 ماهیانه ٪

نرخ تورم

1.10 2019 12 1.4 -2.11 : 42.08 ماهیانه ٪

نرخ اشتغال

0 2019 09 61.4 47.1 : 61.5 سه ماهه ٪

نرخ بیکاری

11.80 2019 09 12 11.8 : 22.3 سه ماهه ٪

نرخ بهره

1.00 2019 12 1 1 : 8.5 روزانه ٪

نرخ بیکاری جوانان

0 2019 09 20.9 20.9 : 34.2 سه ماهه ٪

نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان

9.50 2019 12 9.5 9.5 : 11.2 سالیانه ٪

نرخ تامین اجتماعی

24.50 2019 12 24.5 24.5 : 27.9 سالیانه ٪

وام به بخش خصوصی

0 2019 11 335818 184093 : 405565 ماهیانه ALL - میلیون

ورود توریست

0 2019 09 1441925 62116 : 3325050 سه ماهه

واردات

55491.70 2019 12 52964 1601 : 60809 ماهیانه ALL - میلیون

هزینه های مالی

0 2019 11 390038 4946 : 475910 ماهیانه ALL - میلیون

هزینه های دولت

40746.00 2019 09 41295 30548 : 104247 سه ماهه ALL - میلیون

هزینه های مصرف کننده

291199.00 2019 09 313793 216159 : 827012 سه ماهه ALL - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
افراد بیکار 70.00 82 82 80 82 80 هزار
اطمینان کسب و کار -1.10 -3.8 -4.1 -4.5 -0.5 -4.5 امتیاز
ارزش بودجه دولت -9421.00 -1271 -1271 -983 -1271 -1002 ALL - میلیون
بودجه دولت -1.60 -2 -2 -2 -2 -1.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 60.5 60.5 60.5 60.5 56 ٪
پول 110.27 110 111 111 110 112
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35622.63 35855 36193 36941 36897 38344 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45605.66 44839 46335 47293 44357 49090 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 64044.95 63938 65070 66415 62319 68938 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66963.40 69062 68035 69441 68393 72080 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25392.67 26516 25799 26332 25750 27333 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075.40 5500 5500 5500 5500 5700 USD
تولید ناخالص داخلی 15.06 16.9 16.9 16.9 16.9 18.5 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306.30 12700 12700 12700 12700 12700 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 394099.20 394278 400405 408681 391641 424211 ALL - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 49408.12 53143 50199 51236 47599 53183 ALL - میلیون
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 2 2.3 2 2.1 2.1 ٪
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90933.00 92524 92388 94298 73791 97881 ALL - میلیون
تسهیلات اعتباری خریدار 186945.30 184134 187759 193172 181120 200512 ALL - میلیون
تورم مواد غذایی 2.70 3.6 3.6 4 3.6 4 ٪
جمعیت 2.87 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.8 ٪
حداقل دستمزد 26000.00 27000 27000 27000 27000 28000 ALL / ماه
دستمزد 51870.00 62500 62500 64000 62500 64000 ALL / ماه
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.67 61 61 61 61 61
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.80 104 105 105 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10 109 109 109 110 112 امتیاز
صادرات 21891.40 23700 23700 25500 23700 25500 ALL - میلیون
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.60 -11.6 -11.9 -12 -11.4 -12.3 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.40 110 110 111 112 117 امتیاز
قیمت گازوئیل 1.63 1.83 1.88 1.92 1.79 1.92 USD / لیتر
قیمت تولید 102.40 105 105 104 105 107 امتیاز
موازنه تجاری -33600.30 -31500 -31500 -38500 -38800 -38500 ALL - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.90 30.1 30.1 30.1 30.1 29.8 ٪
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.81 3.5 3.2 3.7 3.6 3.8 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23 ٪
نرخ تورم 0.80 -0.2 -0.2 0.9 0.4 1.1 ٪
نرخ وام بانکی 4.10 4.1 4.1 4.35 4.1 4.35 ٪
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 2.15 1.9 2.15 ٪
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ٪
نرخ تورم 1.10 2.3 2.4 2.5 1.8 2.5 ٪
نرخ بیکاری 11.80 11.8 11.7 11.9 12 11.9 ٪
نرخ بهره 1.00 1 1 1.25 1 1.25 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 ٪
واردات 55491.70 55200 55200 62500 57500 62500 ALL - میلیون
هزینه های دولت 40746.00 42018 41398 42254 38556 43859 ALL - میلیون
هزینه های مصرف کننده 291199.00 319284 295858 301973 269910 313448 ALL - میلیون