شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آندورا آندورا
 • نرخ فعلی : 9,594
 • بالاترین قیمت روز : 9,736.1
 • پایین ترین قیمت روز : 9,553.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 9,718.4
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳:۱۶:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 9,724.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.36%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 130.3
 • نرخ فعلی : 1,685.18
 • بالاترین قیمت روز : 1,685.96
 • پایین ترین قیمت روز : 1,681.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,682.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 1,681.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.19%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.25
 • نرخ فعلی : 38.95
 • بالاترین قیمت روز : 39.37
 • پایین ترین قیمت روز : 38.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.54%
 • نرخ بازگشایی بازار : 39.36
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۲:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 39.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.46
 • نرخ فعلی : 0.8858
 • بالاترین قیمت روز : 0.8858
 • پایین ترین قیمت روز : 0.8858
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 0.8858
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۵۹:۰۶
 • نرخ روز گذشته : 0.8821
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0037

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5504.75 - 5504.75 5504.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 55047.5 - 55047.5 55047.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Mak Fund Russian Combined 201.145 - 201.145 201.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۳۰
Olymp Fund Atlant 280.889 - 280.889 280.889 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۷:۳۰

شاخص‌های اقتصادی آندورا + پیش بینی

 • شاخص های اقتصادی

 • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

ICU Beds

0 2009 12 195 190 : 283 سالیانه 2009-12

Coronavirus Cases

0 2020 06 844 1 : 851 روزانه 2020-06

Coronavirus Recovered

0 2020 06 738 0 : 741 روزانه 2020-06

Coronavirus Deaths

0 2020 06 51 0 : 51 روزانه 2020-06

آدرس های IP

0 2017 03 25392 10500 : 28704 سه ماهه

ارزیابی اعتبار

0 2020 05 : ماهیانه 62

بارش

0 2015 12 66.44 1.49 : 214 ماهیانه mm

تولید ناخالص داخلی سرانه

44569.80 2018 12 43858 32634 : 49707 سالیانه

تولید ناخالص داخلی

3.35 2019 12 3.24 0.08 : 4.02 سالیانه 2019-12

درجه حرارت

0 2015 12 9.76 -0.92 : 24.31 ماهیانه celsius

سرعت اینترنت

0 2017 03 12756 1474 : 14356 سه ماهه

نرخ مالیات بر فروش

4.50 2020 12 4.5 4.5 : 4.5 سالیانه 2020-12
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه 44569.80 42649 42649 42649 42649 40406
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی