ارز نیما

خرید ( حواله ) قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار آمریکا 207758 (0.27%) 556 207758 207758 ۰۸:۲۱:۱۵
یورو 246645 (0.2%) 505 246645 246645 ۰۸:۲۱:۱۳
درهم امارات 56572 (0.27%) 150 56572 56572 ۰۸:۲۱:۱۴
روپیه هند 2801 (0.32%) 9 2801 2801 ۰۸:۲۱:۱۴
لیر ترکیه 23706 (0.54%) 128 23706 23706 ۰۸:۲۱:۱۵
روبل روسیه 2855 (0.35%) 10 2855 2855 ۰۸:۲۱:۱۵
یوان چین 32192 (0.28%) 90 32192 32192 ۰۸:۲۱:۱۴
وون کره جنوبی 183004 (0.29%) 527 183004 183004 ۰۸:۲۱:۱۵
فرانک سوئیس
ین ژاپن 188540 (0.27%) 507 188540 188540 ۰۸:۲۱:۱۵
دلار کانادا
پوند انگلیس
کرون سوئد
کرون نروژ
دینار عراق 14236 (0.27%) 38 14236 14236 ۰۸:۲۱:۱۵
دلار استرالیا 76543 (0%) 0 76543 76543 ۳۱ مرداد
فروش ( حواله ) قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار آمریکا 209645 (0.27%) 561 209645 209645 ۰۸:۲۱:۱۵
یورو 248885 (0.2%) 510 248885 248885 ۰۸:۲۱:۱۴
درهم امارات 57086 (0.27%) 152 57086 57086 ۰۸:۲۱:۱۴
روپیه هند 2827 (0.32%) 9 2827 2827 ۰۸:۲۱:۱۴
لیر ترکیه 23922 (0.54%) 129 23922 23922 ۰۸:۲۱:۱۵
روبل روسیه 2881 (0.38%) 11 2881 2881 ۰۸:۲۱:۱۵
یوان چین 32485 (0.28%) 91 32485 32485 ۰۸:۲۱:۱۴
وون کره جنوبی 184667 (0.29%) 531 184667 184667 ۰۸:۲۱:۱۵
فرانک سوئیس 139469 (0%) 0 139469 139469 ۱ تیر
ین ژاپن 190253 (0.27%) 511 190253 190253 ۰۸:۲۱:۱۵
دلار کانادا 97425 (0%) 0 97425 97425 ۱ تیر
پوند انگلیس 289580 (0%) 0 289580 289580 ۲۵ خرداد
کرون سوئد
کرون نروژ
دینار عراق 14366 (0.26%) 38 14366 14366 ۰۸:۲۱:۱۵
دلار استرالیا 90622 (0%) 0 90622 90622 ۱ تیر

دلار نیما / حواله خرید

 • نرخ فعلی : 207,758
 • بالاترین قیمت روز : 207,758
 • پایین ترین قیمت روز : 207,758
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 207,758
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 208,314
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 556
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
207,758 ریال 08:21:15

یورو نیما /حواله خرید

 • نرخ فعلی : 246,645
 • بالاترین قیمت روز : 246,645
 • پایین ترین قیمت روز : 246,645
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 246,645
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 247,150
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 505
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
246,645 ریال 08:21:13

دلار نیما / حواله فروش

 • نرخ فعلی : 209,645
 • بالاترین قیمت روز : 209,645
 • پایین ترین قیمت روز : 209,645
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 209,645
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۱:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 210,206
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.27%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 561
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
209,645 ریال 08:21:15

یورو نیما / حواله فروش

 • نرخ فعلی : 248,885
 • بالاترین قیمت روز : 248,885
 • پایین ترین قیمت روز : 248,885
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 248,885
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۸:۲۱:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 249,395
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 510
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
248,885 ریال 08:21:14

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 206,254
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,391 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 205,393
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4,252 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 217,016
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7,371 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 229,354
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 19,709 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 9.4%