قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1470000 (0.68%) 10000 1470000 1470000 ۱۱:۳۳:۲۶
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 2740000 (0.74%) 20000 2740000 2740000 ۱۱:۳۳:۲۶
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 4010000 (0.75%) 30000 4010000 4010000 ۱۱:۳۳:۲۶
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 5280000 (0.76%) 40000 5280000 5280000 ۱۱:۳۳:۲۶
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 6550000 (0.77%) 50000 6550000 6550000 ۱۱:۳۳:۲۶
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 7820000 (0.9%) 70000 7820000 7820000 ۱۱:۳۳:۲۶
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 9090000 (1%) 90000 9090000 9090000 ۱۱:۳۳:۲۶
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 10360000 (0.88%) 90000 10360000 10360000 ۱۱:۳۳:۲۶
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 11630000 (0.87%) 100000 11630000 11630000 ۱۱:۳۳:۲۷
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 12900000 (0.94%) 120000 12900000 12900000 ۱۱:۳۳:۲۷
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 14170000 (0.85%) 120000 14170000 14170000 ۱۱:۳۳:۲۷
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 15440000 (0.92%) 140000 15440000 15440000 ۱۱:۳۳:۲۷
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 16710000 (0.91%) 150000 16710000 16710000 ۱۱:۳۳:۲۷
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 17980000 (0.9%) 160000 17980000 17980000 ۱۱:۳۳:۲۷
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 19250000 (0.94%) 180000 19250000 19250000 ۱۱:۳۳:۲۷

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 1,470,000
 • بالاترین قیمت روز : 1,470,000
 • پایین ترین قیمت روز : 1,470,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,470,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۳:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 1,460,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.68%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
1,470,000 ریال 11:33:26

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 6,550,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,550,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,550,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,550,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۳:۲۶
 • نرخ روز گذشته : 6,500,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.77%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 50,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
6,550,000 ریال 11:33:26

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 12,900,000
 • بالاترین قیمت روز : 12,900,000
 • پایین ترین قیمت روز : 12,900,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 12,900,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۳۳:۲۷
 • نرخ روز گذشته : 12,780,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.94%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 120,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
12,900,000 ریال 11:33:27

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 29,950,000
 • بالاترین قیمت روز : 29,950,000
 • پایین ترین قیمت روز : 29,950,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳ آذر
 • نرخ روز گذشته : 29,950,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,526,667

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 626,667 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 14,331,250

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,431,250 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 11.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 14,460,000

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1,560,000 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 12.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 13,791,429

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 891,429 ریال

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.91%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی