شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دلار

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز 1398/11/5 ساعت 18:45 با 3,500 (2.69%) افزایش ، 133,500 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با 90 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 130,090 ریال آغاز شد  و طی معاملات امروز، 133,590 ، بیشترین مقدار و 130,000 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 133,500 (2.69%) 3,500 130,000 133,590 ۱۸:۴۵:۳۷
دلار سنا / خرید 129,691 (0.41%) 533 129,691 129,691 ۱۰:۱۸:۰۵
دلار هرات 134,400 (0.11%) 150 134,000 134,900 ۱۸:۲۷:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,001 ۱۳ دی
دلار سنا / فروش   130,681 (0.6%) 779 130,681 130,681 ۱۰:۱۸:۰۵
دلار سلیمانیه 135,800 (0.44%) 600 135,800 136,100 ۱۵:۴۱:۴۳

دلار

 • نرخ فعلی : 133,500
 • بالاترین قیمت روز : 133,590
 • پایین ترین قیمت روز : 130,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2,410
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.75%
 • نرخ بازگشایی بازار : 130,090
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۴۵:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 112.04
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 119053.87%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 133,387.96
جدول نرخ های امروز زمان
133,500 ریال 18:45:37
133,530 ریال 18:44:18
133,500 ریال 18:43:34
133,560 ریال 18:43:00
133,570 ریال 18:42:41
133,560 ریال 18:41:21
133,550 ریال 18:40:41
133,540 ریال 18:39:56
133,520 ریال 18:39:32
133,500 ریال 18:38:36
133,530 ریال 18:37:59
133,580 ریال 18:37:37
133,540 ریال 18:36:16
133,570 ریال 18:35:39
133,560 ریال 18:34:57
133,500 ریال 18:34:31
133,530 ریال 18:33:12
133,540 ریال 18:32:43
133,500 ریال 18:31:36
133,540 ریال 18:30:49
133,560 ریال 18:29:08
133,590 ریال 18:28:48
133,500 ریال 18:28:28
133,540 ریال 18:27:09
133,560 ریال 18:26:51
133,500 ریال 18:25:01
133,550 ریال 18:24:46
133,500 ریال 18:22:32
133,580 ریال 18:21:17
133,560 ریال 18:20:41
133,500 ریال 18:17:51
133,560 ریال 18:17:29
133,500 ریال 18:16:58
133,570 ریال 18:16:40
133,500 ریال 18:13:45
133,570 ریال 18:13:27
133,550 ریال 18:12:06
133,500 ریال 18:11:40
133,570 ریال 18:10:04
133,500 ریال 18:09:46
133,570 ریال 18:09:27
133,540 ریال 18:08:08
133,530 ریال 18:07:39
133,500 ریال 18:05:45
133,540 ریال 18:04:21
133,500 ریال 18:02:04
133,530 ریال 18:00:30
133,550 ریال 17:59:54
133,500 ریال 17:59:31
133,590 ریال 17:58:10
133,560 ریال 17:57:50
133,500 ریال 17:57:32
133,580 ریال 17:56:57
133,570 ریال 17:56:38
133,530 ریال 17:55:16
133,540 ریال 17:54:51
133,520 ریال 17:54:30
133,560 ریال 17:53:11
133,500 ریال 17:52:30
133,550 ریال 17:51:57
133,500 ریال 17:51:36
133,550 ریال 17:50:05
133,520 ریال 17:49:45
133,500 ریال 17:49:00
133,590 ریال 17:48:44
133,580 ریال 17:48:27
133,500 ریال 17:46:30
133,580 ریال 17:45:03
133,550 ریال 17:44:47
133,500 ریال 17:43:14
133,530 ریال 17:42:52
133,500 ریال 17:42:33
133,550 ریال 17:41:07
133,570 ریال 17:40:39
133,500 ریال 17:39:27
133,590 ریال 17:38:03
133,550 ریال 17:37:47
133,590 ریال 17:37:27
133,560 ریال 17:35:36
133,500 ریال 17:34:55
133,590 ریال 17:34:31
133,550 ریال 17:33:19
133,500 ریال 17:32:45
133,530 ریال 17:31:39
133,500 ریال 17:30:51
133,570 ریال 17:29:02
133,500 ریال 17:27:04
133,520 ریال 17:26:48
133,500 ریال 17:25:03
133,580 ریال 17:24:47
133,500 ریال 17:24:27
133,520 ریال 17:23:04
133,500 ریال 17:21:09
133,550 ریال 17:20:39
133,580 ریال 17:19:04
133,530 ریال 17:18:29
133,550 ریال 17:17:45
133,590 ریال 17:17:27
133,550 ریال 17:17:00
133,570 ریال 17:16:47
133,500 ریال 17:16:29
133,540 ریال 17:15:05
133,500 ریال 17:14:47
133,530 ریال 17:14:28
133,500 ریال 17:13:59
133,560 ریال 17:13:44
133,500 ریال 17:13:25
133,570 ریال 17:12:56
133,580 ریال 17:12:35
133,500 ریال 17:10:42
133,530 ریال 17:09:59
133,500 ریال 17:09:45
133,530 ریال 17:09:28
133,500 ریال 17:08:19
133,580 ریال 17:07:43
133,570 ریال 17:05:39
133,500 ریال 17:04:25
133,550 ریال 17:03:52
133,500 ریال 16:58:49
133,590 ریال 16:58:30
133,550 ریال 16:57:15
133,500 ریال 16:56:51
133,540 ریال 16:56:31
133,500 ریال 16:53:49
133,570 ریال 16:53:31
133,500 ریال 16:52:57
133,520 ریال 16:52:34
133,590 ریال 16:51:20
133,560 ریال 16:50:40
133,590 ریال 16:49:01
133,500 ریال 16:48:46
133,560 ریال 16:48:29
133,530 ریال 16:47:17
133,560 ریال 16:46:54
133,500 ریال 16:45:02
133,530 ریال 16:44:47
133,580 ریال 16:44:29
133,500 ریال 16:41:17
133,570 ریال 16:40:42
133,560 ریال 16:39:13
133,500 ریال 16:38:53
133,560 ریال 16:38:33
133,500 ریال 16:34:53
133,550 ریال 16:34:31
133,560 ریال 16:33:56
133,500 ریال 16:33:00
133,570 ریال 16:32:38
133,580 ریال 16:31:29
133,500 ریال 16:29:29
133,530 ریال 16:28:55
133,560 ریال 16:28:40
133,500 ریال 16:27:58
133,570 ریال 16:27:43
133,560 ریال 16:27:26
133,550 ریال 16:26:25
133,590 ریال 16:25:55
133,540 ریال 16:25:32
133,590 ریال 16:24:59
133,520 ریال 16:24:45
133,500 ریال 16:24:28
133,520 ریال 16:23:55
133,500 ریال 16:22:16
133,520 ریال 16:21:33
133,500 ریال 16:21:00
133,580 ریال 16:20:35
133,500 ریال 16:19:58
133,560 ریال 16:19:29
133,500 ریال 16:18:56
133,550 ریال 16:18:41
133,500 ریال 16:15:01
133,590 ریال 16:14:46
133,500 ریال 16:13:24
133,580 ریال 16:12:16
133,520 ریال 16:11:32
133,570 ریال 16:10:58
133,500 ریال 16:09:26
133,580 ریال 16:08:57
133,560 ریال 16:08:44
133,500 ریال 16:08:27
133,570 ریال 16:07:04
133,500 ریال 16:06:46
133,530 ریال 16:05:14
133,540 ریال 16:04:28
133,500 ریال 16:03:09
133,530 ریال 16:02:40
133,500 ریال 15:59:55
133,590 ریال 15:59:42
133,500 ریال 15:58:56
133,540 ریال 15:58:43
133,500 ریال 15:58:25
133,580 ریال 15:57:57
133,520 ریال 15:57:43
133,500 ریال 15:55:54
133,520 ریال 15:55:31
133,500 ریال 15:53:08
133,550 ریال 15:52:49
133,500 ریال 15:49:58
133,530 ریال 15:49:43
133,500 ریال 15:49:25
133,570 ریال 15:48:10
133,500 ریال 15:45:53
133,540 ریال 15:45:31
133,500 ریال 15:44:27
133,550 ریال 15:43:08
133,500 ریال 15:42:50
133,560 ریال 15:42:32
133,570 ریال 15:41:55
133,550 ریال 15:41:33
133,500 ریال 15:39:48
133,530 ریال 15:39:27
133,500 ریال 15:38:59
133,540 ریال 15:38:45
133,500 ریال 15:38:26
133,570 ریال 15:37:02
133,500 ریال 15:36:34
133,530 ریال 15:35:58
133,520 ریال 15:35:33
133,500 ریال 15:34:03
133,570 ریال 15:33:48
133,500 ریال 15:32:58
133,570 ریال 15:32:35
133,540 ریال 15:31:15
133,590 ریال 15:30:42
133,500 ریال 15:28:43
133,520 ریال 15:28:27
133,500 ریال 15:27:07
133,570 ریال 15:26:51
133,560 ریال 15:26:31
133,530 ریال 15:25:55
133,590 ریال 15:24:12
133,520 ریال 15:23:54
133,500 ریال 15:23:41
133,560 ریال 15:23:26
133,500 ریال 15:22:12
133,560 ریال 15:21:51
133,540 ریال 15:21:33
133,580 ریال 15:20:17
133,500 ریال 15:19:40
133,590 ریال 15:19:25
133,500 ریال 15:17:55
133,570 ریال 15:17:41
133,500 ریال 15:15:34
133,520 ریال 15:14:08
133,500 ریال 15:13:53
133,590 ریال 15:13:39
133,520 ریال 15:13:24
133,500 ریال 15:12:58
133,520 ریال 15:12:46
133,500 ریال 15:11:32
133,540 ریال 15:11:00
133,520 ریال 15:10:36
133,570 ریال 15:09:57
133,540 ریال 15:09:44
133,520 ریال 15:08:57
133,500 ریال 15:08:25
133,530 ریال 15:07:57
133,570 ریال 15:07:42
133,540 ریال 15:07:26
133,520 ریال 15:07:00
133,500 ریال 15:05:58
133,590 ریال 15:05:32
133,580 ریال 15:05:00
133,500 ریال 15:04:29
133,580 ریال 15:03:22
133,540 ریال 15:02:51
133,500 ریال 15:00:50
133,550 ریال 14:59:12
133,570 ریال 14:58:55
133,500 ریال 14:58:41
133,540 ریال 14:58:25
133,580 ریال 14:57:56
133,590 ریال 14:57:43
133,500 ریال 14:57:27
133,520 ریال 14:56:57
133,500 ریال 14:56:26
133,530 ریال 14:55:16
133,500 ریال 14:54:25
133,560 ریال 14:53:56
133,500 ریال 14:53:43
133,550 ریال 14:53:27
133,530 ریال 14:52:56
133,540 ریال 14:52:42
133,500 ریال 14:52:27
133,530 ریال 14:51:03
133,500 ریال 14:49:41
133,570 ریال 14:49:24
133,500 ریال 14:48:11
133,590 ریال 14:47:54
133,500 ریال 14:47:41
133,550 ریال 14:47:26
133,500 ریال 14:45:54
133,550 ریال 14:45:32
133,500 ریال 14:43:40
133,590 ریال 14:43:24
133,580 ریال 14:42:11
133,550 ریال 14:41:52
133,570 ریال 14:41:32
133,500 ریال 14:40:14
133,570 ریال 14:39:54
133,560 ریال 14:39:41
133,500 ریال 14:39:25
133,580 ریال 14:38:12
133,500 ریال 14:37:41
133,580 ریال 14:37:26
133,500 ریال 14:34:43
133,560 ریال 14:34:26
133,570 ریال 14:34:00
133,500 ریال 14:33:47
133,560 ریال 14:33:28
133,500 ریال 14:32:57
133,550 ریال 14:32:36
133,500 ریال 14:28:06
133,560 ریال 14:27:39
133,500 ریال 14:27:23
133,570 ریال 14:26:17
133,500 ریال 14:23:39
133,520 ریال 14:23:23
133,580 ریال 14:22:18
133,500 ریال 14:21:54
133,590 ریال 14:21:34
133,530 ریال 14:20:01
133,500 ریال 14:18:03
133,570 ریال 14:17:52
133,580 ریال 14:17:39
133,500 ریال 14:17:25
133,530 ریال 14:16:59
133,500 ریال 14:16:37
133,520 ریال 14:16:23
133,500 ریال 14:15:01
133,540 ریال 14:14:50
133,500 ریال 14:14:23
133,550 ریال 14:13:59
133,540 ریال 14:13:48
133,500 ریال 14:13:36
133,580 ریال 14:13:22
133,500 ریال 14:12:56
133,580 ریال 14:12:43
133,500 ریال 14:12:27
133,530 ریال 14:12:01
133,520 ریال 14:11:50
133,500 ریال 14:08:03
133,530 ریال 14:07:52
133,520 ریال 14:07:38
133,500 ریال 14:06:04
133,570 ریال 14:05:29
133,560 ریال 14:04:10
133,590 ریال 14:03:32
133,500 ریال 14:02:22
133,550 ریال 14:01:44
133,500 ریال 13:59:22
133,530 ریال 13:59:00
133,500 ریال 13:57:24
133,530 ریال 13:56:57
133,540 ریال 13:56:43
133,500 ریال 13:55:04
133,530 ریال 13:54:53
133,500 ریال 13:54:40
133,570 ریال 13:54:26
133,500 ریال 13:53:03
133,530 ریال 13:52:51
133,500 ریال 13:52:24
133,540 ریال 13:52:00
133,500 ریال 13:51:47
133,520 ریال 13:51:28
133,580 ریال 13:50:01
133,500 ریال 13:49:37
133,580 ریال 13:49:22
133,500 ریال 13:48:58
133,540 ریال 13:48:48
133,560 ریال 13:48:37
133,540 ریال 13:48:22
133,580 ریال 13:47:03
133,500 ریال 13:46:26
133,520 ریال 13:45:01
133,500 ریال 13:42:46
133,520 ریال 13:42:29
133,550 ریال 13:41:59
133,590 ریال 13:41:48
133,520 ریال 13:41:28
133,500 ریال 13:40:57
133,550 ریال 13:40:31
133,560 ریال 13:39:59
133,530 ریال 13:39:49
133,540 ریال 13:39:37
133,500 ریال 13:38:56
133,530 ریال 13:38:43
133,540 ریال 13:38:24
133,570 ریال 13:37:09
133,530 ریال 13:36:54
133,540 ریال 13:36:33
133,580 ریال 13:35:56
133,570 ریال 13:35:33
133,520 ریال 13:34:56
133,500 ریال 13:34:42
133,550 ریال 13:34:25
133,540 ریال 13:34:00
133,500 ریال 13:33:47
133,560 ریال 13:33:29
133,500 ریال 13:32:58
133,580 ریال 13:32:36
133,500 ریال 13:29:59
133,590 ریال 13:29:47
133,550 ریال 13:29:35
133,500 ریال 13:29:01
133,520 ریال 13:28:50
133,500 ریال 13:28:21
133,570 ریال 13:28:00
133,500 ریال 13:27:39
133,520 ریال 13:27:23
133,540 ریال 13:27:01
133,500 ریال 13:25:47
133,530 ریال 13:25:27
133,520 ریال 13:24:01
133,500 ریال 13:23:22
133,580 ریال 13:22:04
133,500 ریال 13:20:58
133,550 ریال 13:20:32
133,590 ریال 13:19:47
133,500 ریال 13:19:35
133,550 ریال 13:19:21
133,500 ریال 13:17:22
133,580 ریال 13:17:00
133,520 ریال 13:16:51
133,500 ریال 13:15:01
133,560 ریال 13:14:51
133,500 ریال 13:14:39
133,570 ریال 13:14:23
133,500 ریال 13:12:53
133,590 ریال 13:12:33
133,500 ریال 13:10:56
133,530 ریال 13:10:04
133,500 ریال 13:09:55
133,580 ریال 13:09:44
133,590 ریال 13:09:33
133,500 ریال 13:08:46
133,520 ریال 13:08:36
133,590 ریال 13:08:21
133,540 ریال 13:07:57
133,580 ریال 13:07:47
133,500 ریال 13:07:35
133,540 ریال 13:07:21
133,500 ریال 13:06:26
133,570 ریال 13:06:01
133,500 ریال 13:05:48
133,530 ریال 13:05:27
133,590 ریال 13:04:08
133,570 ریال 13:03:30
133,550 ریال 13:03:00
133,590 ریال 13:02:38
133,500 ریال 13:01:23
133,520 ریال 13:00:43
133,590 ریال 12:59:58
133,500 ریال 12:59:21
133,560 ریال 12:58:56
133,500 ریال 12:58:45
133,560 ریال 12:58:34
133,580 ریال 12:58:21
133,560 ریال 12:57:55
133,500 ریال 12:57:34
133,560 ریال 12:57:21
133,540 ریال 12:57:00
133,500 ریال 12:56:49
133,580 ریال 12:56:37
133,540 ریال 12:56:22
133,500 ریال 12:55:43
133,590 ریال 12:55:25
133,500 ریال 12:54:57
133,550 ریال 12:54:47
133,590 ریال 12:53:55
133,500 ریال 12:53:44
133,590 ریال 12:53:33
133,500 ریال 12:53:19
133,550 ریال 12:53:00
133,580 ریال 12:52:51
133,560 ریال 12:51:58
133,570 ریال 12:51:44
133,500 ریال 12:49:54
133,540 ریال 12:49:39
133,500 ریال 12:48:55
133,540 ریال 12:48:46
133,500 ریال 12:48:34
133,560 ریال 12:48:21
133,580 ریال 12:47:01
133,500 ریال 12:46:50
133,590 ریال 12:46:28
133,530 ریال 12:45:32
133,500 ریال 12:43:54
133,540 ریال 12:43:45
133,500 ریال 12:43:34
133,530 ریال 12:43:21
133,500 ریال 12:42:48
133,540 ریال 12:42:37
133,500 ریال 12:41:44
133,550 ریال 12:41:24
133,500 ریال 12:39:43
133,520 ریال 12:39:33
133,530 ریال 12:39:19
133,540 ریال 12:38:59
133,590 ریال 12:38:50
133,500 ریال 12:38:41
133,550 ریال 12:38:31
133,560 ریال 12:38:17
133,570 ریال 12:38:00
133,500 ریال 12:37:44
133,570 ریال 12:37:33
133,560 ریال 12:36:58
133,500 ریال 12:36:39
133,560 ریال 12:36:24
133,500 ریال 12:35:56
133,530 ریال 12:35:40
133,500 ریال 12:34:42
133,570 ریال 12:34:32
133,590 ریال 12:34:19
133,500 ریال 12:33:44
133,560 ریال 12:33:34
133,500 ریال 12:33:19
133,520 ریال 12:32:59
133,500 ریال 12:32:45
133,580 ریال 12:32:26
133,500 ریال 12:30:33
133,560 ریال 12:29:58
133,520 ریال 12:29:50
133,540 ریال 12:29:39
133,500 ریال 12:27:44
133,580 ریال 12:27:33
133,500 ریال 12:27:20
133,590 ریال 12:26:56
133,580 ریال 12:26:45
133,570 ریال 12:26:22
133,500 ریال 12:25:58
133,570 ریال 12:25:45
133,560 ریال 12:25:23
133,580 ریال 12:24:59
133,530 ریال 12:24:51
133,580 ریال 12:24:43
133,500 ریال 12:24:33
133,530 ریال 12:24:18
133,500 ریال 12:24:00
133,590 ریال 12:23:54
133,500 ریال 12:23:35
133,540 ریال 12:23:20
133,500 ریال 12:22:52
133,520 ریال 12:22:42
133,580 ریال 12:22:22
133,590 ریال 12:21:55
133,540 ریال 12:21:44
133,560 ریال 12:21:24
133,500 ریال 12:19:47
133,590 ریال 12:19:29
133,530 ریال 12:19:17
133,500 ریال 12:18:54
133,560 ریال 12:18:44
133,590 ریال 12:18:35
133,500 ریال 12:17:35
133,530 ریال 12:17:21
133,500 ریال 12:16:19
133,570 ریال 12:15:57
133,550 ریال 12:15:48
133,500 ریال 12:14:58
133,560 ریال 12:14:49
133,500 ریال 12:14:17
133,560 ریال 12:13:58
133,520 ریال 12:13:50
133,590 ریال 12:13:42
133,500 ریال 12:13:16
133,570 ریال 12:12:57
133,500 ریال 12:12:49
133,580 ریال 12:12:25
133,500 ریال 12:11:06
133,570 ریال 12:10:48
133,500 ریال 12:10:25
133,550 ریال 12:09:56
133,540 ریال 12:09:48
133,570 ریال 12:09:41
133,540 ریال 12:09:32
133,500 ریال 12:09:18
133,590 ریال 12:08:57
133,530 ریال 12:08:51
133,500 ریال 12:08:44
133,550 ریال 12:08:37
133,500 ریال 12:08:15
133,530 ریال 12:07:59
133,500 ریال 12:07:53
133,560 ریال 12:07:39
133,540 ریال 12:07:25
133,580 ریال 12:07:15
133,500 ریال 12:06:58
133,570 ریال 12:06:46
133,500 ریال 12:06:20
133,580 ریال 12:05:56
133,570 ریال 12:05:48
133,540 ریال 12:05:41
133,530 ریال 12:05:17
133,550 ریال 12:05:00
133,500 ریال 12:04:55
133,550 ریال 12:04:48
133,500 ریال 12:04:14
133,560 ریال 12:03:56
133,500 ریال 12:03:49
133,580 ریال 12:03:43
133,500 ریال 12:03:33
133,540 ریال 12:03:20
133,500 ریال 12:01:02
133,590 ریال 12:00:28
133,560 ریال 11:59:58
133,500 ریال 11:59:47
133,550 ریال 11:59:42
133,560 ریال 11:59:36
133,500 ریال 11:59:28
133,570 ریال 11:59:20
133,500 ریال 11:59:12
133,590 ریال 11:58:58
133,500 ریال 11:58:49
133,540 ریال 11:58:44
133,500 ریال 11:58:39
133,560 ریال 11:58:35
133,500 ریال 11:58:29
133,520 ریال 11:58:19
133,500 ریال 11:57:59
133,560 ریال 11:57:55
133,540 ریال 11:57:50
133,500 ریال 11:57:33
133,530 ریال 11:57:27
133,500 ریال 11:57:17
133,520 ریال 11:57:10
133,560 ریال 11:56:52
133,570 ریال 11:56:48
133,530 ریال 11:56:44
133,500 ریال 11:56:28
133,560 ریال 11:56:19
133,500 ریال 11:56:10
133,550 ریال 11:55:57
133,580 ریال 11:55:52
133,540 ریال 11:55:43
133,500 ریال 11:55:38
133,590 ریال 11:55:33
133,520 ریال 11:55:26
133,500 ریال 11:55:19
133,580 ریال 11:55:13
133,500 ریال 11:54:57
133,590 ریال 11:54:53
133,570 ریال 11:54:47
133,540 ریال 11:54:43
133,500 ریال 11:54:30
133,520 ریال 11:54:26
133,580 ریال 11:54:19
133,590 ریال 11:54:10
133,520 ریال 11:53:57
133,570 ریال 11:53:53
133,590 ریال 11:53:49
133,540 ریال 11:53:43
133,530 ریال 11:53:38
133,500 ریال 11:53:21
133,530 ریال 11:53:09
133,540 ریال 11:52:58
133,590 ریال 11:52:54
133,580 ریال 11:52:49
133,500 ریال 11:52:22
133,520 ریال 11:52:11
133,500 ریال 11:51:44
133,590 ریال 11:51:39
133,500 ریال 11:51:28
133,560 ریال 11:50:58
133,550 ریال 11:50:52
133,500 ریال 11:50:44
133,520 ریال 11:50:37
133,560 ریال 11:50:26
133,500 ریال 11:50:11
133,570 ریال 11:49:58
133,500 ریال 11:49:47
133,520 ریال 11:49:43
133,500 ریال 11:49:31
133,530 ریال 11:49:25
133,590 ریال 11:49:19
133,560 ریال 11:48:53
133,500 ریال 11:48:49
133,560 ریال 11:48:45
133,520 ریال 11:48:41
133,500 ریال 11:48:36
133,560 ریال 11:48:31
133,540 ریال 11:48:22
133,500 ریال 11:48:11
133,530 ریال 11:47:55
133,500 ریال 11:47:52
133,580 ریال 11:47:48
133,500 ریال 11:47:40
133,530 ریال 11:47:36
133,550 ریال 11:47:31
133,540 ریال 11:47:26
133,500 ریال 11:47:19
133,560 ریال 11:47:10
133,540 ریال 11:46:51
133,520 ریال 11:46:47
133,500 ریال 11:46:43
133,540 ریال 11:46:39
133,500 ریال 11:46:35
133,550 ریال 11:46:30
133,500 ریال 11:45:52
133,560 ریال 11:45:48
133,500 ریال 11:45:39
133,580 ریال 11:45:34
133,500 ریال 11:44:58
133,580 ریال 11:44:55
133,560 ریال 11:44:51
133,500 ریال 11:44:47
133,520 ریال 11:44:44
133,500 ریال 11:44:40
133,530 ریال 11:44:36
133,520 ریال 11:44:33
133,500 ریال 11:44:25
133,520 ریال 11:44:20
133,580 ریال 11:44:15
133,500 ریال 11:44:09
133,570 ریال 11:43:54
133,500 ریال 11:43:50
133,520 ریال 11:43:45
133,500 ریال 11:43:42
133,580 ریال 11:43:37
133,530 ریال 11:43:30
133,500 ریال 11:43:21
133,580 ریال 11:43:15
133,500 ریال 11:42:43
133,590 ریال 11:42:39
133,500 ریال 11:41:57
133,520 ریال 11:41:54
133,500 ریال 11:41:50
133,560 ریال 11:41:45
133,500 ریال 11:41:41
133,590 ریال 11:41:37
133,500 ریال 11:41:21
133,560 ریال 11:41:12
133,500 ریال 11:40:52
133,590 ریال 11:40:47
133,500 ریال 11:40:38
133,520 ریال 11:40:22
133,500 ریال 11:40:12
133,530 ریال 11:39:58
133,580 ریال 11:39:55
133,570 ریال 11:39:48
133,530 ریال 11:39:44
133,570 ریال 11:39:41
133,500 ریال 11:39:30
133,530 ریال 11:39:26
133,500 ریال 11:39:10
133,550 ریال 11:38:57
133,500 ریال 11:38:47
133,560 ریال 11:38:43
133,500 ریال 11:38:39
133,590 ریال 11:38:34
133,530 ریال 11:38:27
133,540 ریال 11:38:19
133,500 ریال 11:38:09
133,540 ریال 11:37:58
133,500 ریال 11:37:54
133,580 ریال 11:37:48
133,590 ریال 11:37:43
133,560 ریال 11:37:38
133,520 ریال 11:37:34
133,590 ریال 11:37:26
133,500 ریال 11:37:13
133,540 ریال 11:36:58
133,500 ریال 11:36:11
133,530 ریال 11:35:56
133,560 ریال 11:35:52
133,500 ریال 11:35:48
133,550 ریال 11:35:44
133,570 ریال 11:35:41
133,500 ریال 11:35:32
133,520 ریال 11:35:24
133,500 ریال 11:35:18
133,570 ریال 11:35:10
133,500 ریال 11:34:50
133,550 ریال 11:34:46
133,500 ریال 11:34:39
133,530 ریال 11:34:36
133,550 ریال 11:34:32
133,540 ریال 11:34:28
133,530 ریال 11:34:24
133,570 ریال 11:34:16
133,500 ریال 11:33:57
133,570 ریال 11:33:54
133,530 ریال 11:33:50
133,500 ریال 11:33:43
133,590 ریال 11:33:38
133,570 ریال 11:33:35
133,520 ریال 11:33:31
133,500 ریال 11:33:26
133,590 ریال 11:33:19
133,570 ریال 11:33:11
133,550 ریال 11:32:58
133,500 ریال 11:32:46
133,560 ریال 11:32:39
133,500 ریال 11:32:12
133,560 ریال 11:31:04
133,550 ریال 11:30:47
133,500 ریال 11:30:27
133,570 ریال 11:30:14
133,500 ریال 11:29:57
133,520 ریال 11:29:53
133,580 ریال 11:29:50
133,570 ریال 11:29:46
133,500 ریال 11:29:39
133,580 ریال 11:29:35
133,540 ریال 11:29:31
133,580 ریال 11:29:15
133,540 ریال 11:29:08
133,500 ریال 11:28:51
133,530 ریال 11:28:39
133,540 ریال 11:28:18
133,500 ریال 11:27:57
133,520 ریال 11:27:54
133,570 ریال 11:27:50
133,500 ریال 11:27:37
133,520 ریال 11:27:34
133,560 ریال 11:27:30
133,500 ریال 11:27:27
133,520 ریال 11:27:22
133,500 ریال 11:26:57
133,530 ریال 11:26:54
133,500 ریال 11:26:50
133,550 ریال 11:26:45
133,560 ریال 11:26:38
133,590 ریال 11:26:26
133,500 ریال 11:25:57
133,550 ریال 11:25:54
133,500 ریال 11:25:45
133,580 ریال 11:25:39
133,560 ریال 11:25:34
133,590 ریال 11:25:29
133,500 ریال 11:25:21
133,560 ریال 11:25:09
133,550 ریال 11:24:56
133,500 ریال 11:24:53
133,550 ریال 11:24:48
133,520 ریال 11:24:40
133,500 ریال 11:24:36
133,520 ریال 11:24:33
133,530 ریال 11:24:29
133,500 ریال 11:24:25
133,530 ریال 11:24:18
133,560 ریال 11:24:08
133,500 ریال 11:23:49
133,590 ریال 11:23:46
133,520 ریال 11:23:42
133,540 ریال 11:23:38
133,500 ریال 11:23:35
133,520 ریال 11:23:31
133,590 ریال 11:23:28
133,500 ریال 11:23:14
133,530 ریال 11:23:07
133,500 ریال 11:22:57
133,530 ریال 11:22:53
133,500 ریال 11:22:40
133,590 ریال 11:22:33
133,560 ریال 11:22:19
133,570 ریال 11:22:10
133,500 ریال 11:21:57
133,520 ریال 11:21:54
133,540 ریال 11:21:50
133,500 ریال 11:21:12
133,560 ریال 11:20:56
133,500 ریال 11:20:30
133,520 ریال 11:20:20
133,500 ریال 11:19:54
133,580 ریال 11:19:50
133,500 ریال 11:19:45
133,530 ریال 11:19:42
133,550 ریال 11:19:38
133,500 ریال 11:19:35
133,520 ریال 11:19:31
133,500 ریال 11:19:28
133,580 ریال 11:19:24
133,500 ریال 11:19:08
133,590 ریال 11:18:57
133,500 ریال 11:18:54
133,540 ریال 11:18:50
133,500 ریال 11:18:32
133,540 ریال 11:18:28
133,500 ریال 11:17:54
133,520 ریال 11:17:50
133,530 ریال 11:17:46
133,580 ریال 11:17:43
133,530 ریال 11:17:40
133,500 ریال 11:17:37
133,570 ریال 11:17:34
133,500 ریال 11:17:23
133,520 ریال 11:17:19
133,500 ریال 11:17:13
133,590 ریال 11:17:07
133,500 ریال 11:16:54
133,550 ریال 11:16:52
133,560 ریال 11:16:48
133,500 ریال 11:16:45
133,530 ریال 11:16:42
133,500 ریال 11:16:40
133,590 ریال 11:16:34
133,540 ریال 11:16:31
133,500 ریال 11:16:28
133,590 ریال 11:16:24
133,530 ریال 11:16:18
133,500 ریال 11:16:11
133,540 ریال 11:16:06
133,500 ریال 11:15:54
133,550 ریال 11:15:52
133,540 ریال 11:15:49
133,500 ریال 11:15:45
133,540 ریال 11:15:42
133,560 ریال 11:15:39
133,580 ریال 11:15:36
133,500 ریال 11:15:33
133,580 ریال 11:15:29
133,550 ریال 11:15:25
133,540 ریال 11:15:22
133,500 ریال 11:15:07
133,530 ریال 11:14:55
133,550 ریال 11:14:51
133,500 ریال 11:14:44
133,540 ریال 11:14:42
133,560 ریال 11:14:40
133,500 ریال 11:14:37
133,560 ریال 11:14:35
133,580 ریال 11:14:32
133,500 ریال 11:14:22
133,590 ریال 11:14:17
133,520 ریال 11:14:11
133,500 ریال 11:13:56
133,530 ریال 11:13:54
133,570 ریال 11:13:51
133,500 ریال 11:13:47
133,550 ریال 11:13:44
133,570 ریال 11:13:42
133,550 ریال 11:13:40
133,500 ریال 11:13:38
133,590 ریال 11:13:36
133,550 ریال 11:13:34
133,500 ریال 11:13:17
133,550 ریال 11:13:14
133,560 ریال 11:13:10
133,500 ریال 11:12:54
133,550 ریال 11:12:51
133,540 ریال 11:12:49
133,500 ریال 11:12:42
133,580 ریال 11:12:40
133,500 ریال 11:12:37
133,520 ریال 11:12:33
133,500 ریال 11:12:21
133,540 ریال 11:12:08
133,500 ریال 11:11:52
133,590 ریال 11:11:50
133,580 ریال 11:11:47
133,500 ریال 11:11:45
133,580 ریال 11:11:42
133,500 ریال 11:11:38
133,580 ریال 11:11:33
133,500 ریال 11:11:21
133,550 ریال 11:11:18
133,500 ریال 11:11:10
133,570 ریال 11:10:55
133,500 ریال 11:10:49
133,590 ریال 11:10:42
133,500 ریال 11:10:26
133,550 ریال 11:10:22
133,590 ریال 11:10:16
133,500 ریال 11:10:09
133,590 ریال 11:09:56
133,580 ریال 11:09:54
133,500 ریال 11:09:47
133,580 ریال 11:09:40
133,550 ریال 11:09:37
133,500 ریال 11:09:34
133,570 ریال 11:09:28
133,500 ریال 11:09:16
133,560 ریال 11:09:11
133,530 ریال 11:09:06
133,500 ریال 11:08:56
133,530 ریال 11:08:53
133,500 ریال 11:08:51
133,520 ریال 11:08:45
133,500 ریال 11:08:40
133,520 ریال 11:08:35
133,500 ریال 11:08:23
133,580 ریال 11:08:18
133,540 ریال 11:08:11
133,580 ریال 11:08:06
133,500 ریال 11:07:53
133,550 ریال 11:07:50
133,530 ریال 11:07:46
133,500 ریال 11:07:44
133,520 ریال 11:07:41
133,500 ریال 11:07:38
133,580 ریال 11:07:35
133,550 ریال 11:07:32
133,500 ریال 11:07:30
133,580 ریال 11:07:25
133,500 ریال 11:07:11
133,580 ریال 11:07:06
133,500 ریال 11:06:52
133,570 ریال 11:06:50
133,580 ریال 11:06:47
133,530 ریال 11:06:45
133,580 ریال 11:06:42
133,560 ریال 11:06:39
133,570 ریال 11:06:37
133,500 ریال 11:06:17
133,570 ریال 11:06:07
133,500 ریال 11:05:51
133,570 ریال 11:05:49
133,500 ریال 11:05:47
133,550 ریال 11:05:44
133,500 ریال 11:05:42
133,540 ریال 11:05:39
133,590 ریال 11:05:36
133,560 ریال 11:05:34
133,530 ریال 11:05:31
133,500 ریال 11:05:27
133,560 ریال 11:05:22
133,540 ریال 11:05:18
133,550 ریال 11:05:13
133,530 ریال 11:05:08
133,570 ریال 11:04:57
133,560 ریال 11:04:51
133,500 ریال 11:04:30
133,530 ریال 11:04:26
133,500 ریال 11:04:08
133,530 ریال 11:03:57
133,500 ریال 11:03:38
133,580 ریال 11:03:32
133,520 ریال 11:03:24
133,500 ریال 11:03:19
133,520 ریال 11:03:12
133,500 ریال 11:02:51
133,580 ریال 11:02:45
133,520 ریال 11:02:37
133,500 ریال 11:02:11
133,570 ریال 11:01:57
133,500 ریال 11:01:46
133,590 ریال 11:01:39
133,550 ریال 11:01:32
133,520 ریال 11:01:23
133,500 ریال 11:01:00
133,590 ریال 11:00:50
133,500 ریال 11:00:26
132,500 ریال 11:00:11
132,580 ریال 10:59:55
132,590 ریال 10:59:53
132,500 ریال 10:59:47
132,520 ریال 10:59:45
132,500 ریال 10:59:39
132,540 ریال 10:59:37
132,590 ریال 10:59:35
132,500 ریال 10:59:33
132,520 ریال 10:59:31
132,590 ریال 10:59:29
132,570 ریال 10:59:25
132,580 ریال 10:59:23
132,590 ریال 10:59:21
132,520 ریال 10:59:19
132,500 ریال 10:59:14
132,580 ریال 10:59:11
132,500 ریال 10:59:05
132,580 ریال 10:58:56
132,550 ریال 10:58:54
132,500 ریال 10:58:52
132,590 ریال 10:58:51
132,520 ریال 10:58:49
132,500 ریال 10:58:47
132,560 ریال 10:58:45
132,540 ریال 10:58:43
132,500 ریال 10:58:41
132,550 ریال 10:58:39
132,500 ریال 10:58:33
132,550 ریال 10:58:31
132,500 ریال 10:58:29
132,590 ریال 10:58:27
132,500 ریال 10:58:13
132,530 ریال 10:58:10
132,500 ریال 10:58:06
132,540 ریال 10:57:57
132,500 ریال 10:57:53
132,540 ریال 10:57:51
132,500 ریال 10:57:46
132,560 ریال 10:57:43
132,500 ریال 10:57:42
132,570 ریال 10:57:37
132,580 ریال 10:57:35
132,530 ریال 10:57:33
132,500 ریال 10:57:27
132,560 ریال 10:57:24
132,530 ریال 10:57:22
132,500 ریال 10:57:20
132,550 ریال 10:57:17
132,500 ریال 10:57:14
132,540 ریال 10:57:12
132,520 ریال 10:57:09
132,550 ریال 10:57:05
132,500 ریال 10:56:54
132,580 ریال 10:56:52
132,500 ریال 10:56:48
132,590 ریال 10:56:44
132,500 ریال 10:56:42
132,570 ریال 10:56:40
132,590 ریال 10:56:38
132,540 ریال 10:56:36
132,500 ریال 10:56:34
132,540 ریال 10:56:32
132,500 ریال 10:56:29
132,590 ریال 10:56:27
132,500 ریال 10:56:24
132,530 ریال 10:56:21
132,580 ریال 10:56:18
132,500 ریال 10:56:16
132,550 ریال 10:56:12
132,590 ریال 10:56:09
132,500 ریال 10:56:06
132,540 ریال 10:55:57
132,520 ریال 10:55:55
132,500 ریال 10:55:50
132,580 ریال 10:55:48
132,500 ریال 10:55:46
132,550 ریال 10:55:44
132,500 ریال 10:55:42
132,520 ریال 10:55:40
132,560 ریال 10:55:38
132,500 ریال 10:55:36
132,570 ریال 10:55:32
132,500 ریال 10:55:29
132,570 ریال 10:55:27
132,500 ریال 10:55:24
132,530 ریال 10:55:21
132,570 ریال 10:55:18
132,540 ریال 10:55:15
132,560 ریال 10:55:12
132,500 ریال 10:55:06
132,550 ریال 10:54:57
132,520 ریال 10:54:55
132,570 ریال 10:54:53
132,530 ریال 10:54:51
132,500 ریال 10:54:47
132,520 ریال 10:54:45
132,550 ریال 10:54:43
132,500 ریال 10:54:39
132,580 ریال 10:54:37
132,500 ریال 10:54:31
132,580 ریال 10:54:30
132,560 ریال 10:54:28
132,540 ریال 10:54:24
132,570 ریال 10:54:21
132,500 ریال 10:54:18
132,550 ریال 10:54:16
132,560 ریال 10:54:12
132,500 ریال 10:54:09
132,580 ریال 10:54:05
132,570 ریال 10:53:56
132,500 ریال 10:53:48
132,530 ریال 10:53:46
132,500 ریال 10:53:30
132,520 ریال 10:53:28
132,500 ریال 10:53:21
132,570 ریال 10:53:19
132,560 ریال 10:53:17
132,520 ریال 10:53:13
132,580 ریال 10:53:10
132,500 ریال 10:53:05
132,550 ریال 10:52:56
132,500 ریال 10:52:54
132,550 ریال 10:52:52
132,590 ریال 10:52:51
132,500 ریال 10:52:41
132,520 ریال 10:52:39
132,550 ریال 10:52:36
132,570 ریال 10:52:34
132,580 ریال 10:52:32
132,500 ریال 10:52:28
132,570 ریال 10:52:26
132,500 ریال 10:52:22
132,570 ریال 10:52:19
132,500 ریال 10:52:16
132,580 ریال 10:52:10
132,550 ریال 10:52:06
132,500 ریال 10:51:57
132,550 ریال 10:51:55
132,500 ریال 10:51:51
132,530 ریال 10:51:47
132,550 ریال 10:51:45
132,500 ریال 10:51:43
132,540 ریال 10:51:40
132,500 ریال 10:51:36
132,530 ریال 10:51:34
132,500 ریال 10:51:30
132,590 ریال 10:51:20
132,500 ریال 10:51:08
132,590 ریال 10:50:57
132,540 ریال 10:50:54
132,590 ریال 10:50:51
132,500 ریال 10:50:48
132,560 ریال 10:50:45
132,590 ریال 10:50:42
132,580 ریال 10:50:39
132,500 ریال 10:50:32
132,520 ریال 10:50:28
132,500 ریال 10:49:56
132,520 ریال 10:49:55
132,560 ریال 10:49:53
132,500 ریال 10:49:51
132,530 ریال 10:49:49
132,540 ریال 10:49:47
132,500 ریال 10:49:39
132,520 ریال 10:49:37
132,500 ریال 10:49:29
132,520 ریال 10:49:27
132,550 ریال 10:49:25
132,500 ریال 10:49:23
132,580 ریال 10:49:21
132,540 ریال 10:49:18
132,500 ریال 10:49:15
132,560 ریال 10:49:11
132,590 ریال 10:49:08
132,500 ریال 10:49:04
132,560 ریال 10:48:56
132,540 ریال 10:48:54
132,500 ریال 10:48:53
132,580 ریال 10:48:51
132,500 ریال 10:48:47
132,520 ریال 10:48:45
132,570 ریال 10:48:43
132,540 ریال 10:48:41
132,520 ریال 10:48:35
132,590 ریال 10:48:33
132,580 ریال 10:48:31
132,550 ریال 10:48:29
132,500 ریال 10:48:27
132,550 ریال 10:48:25
132,500 ریال 10:48:21
132,530 ریال 10:48:18
132,500 ریال 10:48:09
132,580 ریال 10:48:06
132,520 ریال 10:47:56
132,530 ریال 10:47:54
132,550 ریال 10:47:52
132,500 ریال 10:47:51
132,590 ریال 10:47:48
132,580 ریال 10:47:47
132,520 ریال 10:47:45
132,500 ریال 10:47:39
132,550 ریال 10:47:37
132,500 ریال 10:47:35
132,530 ریال 10:47:33
132,500 ریال 10:47:24
132,530 ریال 10:47:21
132,550 ریال 10:47:19
132,500 ریال 10:47:17
132,580 ریال 10:47:14
132,560 ریال 10:47:11
132,550 ریال 10:47:08
132,500 ریال 10:47:05
132,550 ریال 10:46:56
132,500 ریال 10:46:54
132,520 ریال 10:46:52
132,560 ریال 10:46:50
132,570 ریال 10:46:48
132,500 ریال 10:46:44
132,530 ریال 10:46:42
132,560 ریال 10:46:40
132,500 ریال 10:46:36
132,530 ریال 10:46:34
132,500 ریال 10:46:32
132,580 ریال 10:46:30
132,570 ریال 10:46:28
132,500 ریال 10:46:26
132,580 ریال 10:46:23
132,570 ریال 10:46:20
132,500 ریال 10:46:15
132,560 ریال 10:46:12
132,580 ریال 10:46:08
132,520 ریال 10:46:04
132,500 ریال 10:45:54
132,550 ریال 10:45:52
132,560 ریال 10:45:50
132,500 ریال 10:45:48
132,520 ریال 10:45:46
132,540 ریال 10:45:44
132,500 ریال 10:45:42
132,570 ریال 10:45:40
132,540 ریال 10:45:36
132,500 ریال 10:45:22
132,540 ریال 10:45:15
132,500 ریال 10:45:07
132,580 ریال 10:44:56
132,590 ریال 10:44:54
132,550 ریال 10:44:52
132,580 ریال 10:44:48
132,500 ریال 10:44:46
132,590 ریال 10:44:44
132,500 ریال 10:44:38
132,570 ریال 10:44:36
132,530 ریال 10:44:34
132,580 ریال 10:44:33
132,500 ریال 10:44:28
132,590 ریال 10:44:24
132,500 ریال 10:44:12
132,560 ریال 10:44:09
132,500 ریال 10:43:54
132,580 ریال 10:43:52
132,500 ریال 10:43:50
132,580 ریال 10:43:48
132,550 ریال 10:43:44
132,500 ریال 10:43:40
132,520 ریال 10:43:38
132,500 ریال 10:43:36
132,530 ریال 10:43:34
132,500 ریال 10:43:32
132,590 ریال 10:43:30
132,550 ریال 10:43:28
132,500 ریال 10:43:24
132,580 ریال 10:43:21
132,560 ریال 10:43:19
132,530 ریال 10:43:17
132,500 ریال 10:43:08
132,590 ریال 10:43:05
132,500 ریال 10:42:57
132,560 ریال 10:42:55
132,550 ریال 10:42:53
132,500 ریال 10:42:49
132,580 ریال 10:42:47
132,500 ریال 10:42:45
132,530 ریال 10:42:43
132,500 ریال 10:42:33
132,570 ریال 10:42:31
132,500 ریال 10:42:29
132,530 ریال 10:42:25
132,500 ریال 10:42:21
132,530 ریال 10:42:18
132,500 ریال 10:42:14
132,540 ریال 10:42:10
132,500 ریال 10:42:06
132,530 ریال 10:41:57
132,500 ریال 10:41:55
132,520 ریال 10:41:53
132,550 ریال 10:41:51
132,580 ریال 10:41:49
132,500 ریال 10:41:47
132,540 ریال 10:41:45
132,570 ریال 10:41:43
132,500 ریال 10:41:41
132,570 ریال 10:41:39
132,500 ریال 10:41:33
132,560 ریال 10:41:31
132,550 ریال 10:41:28
132,500 ریال 10:41:26
132,530 ریال 10:41:23
132,580 ریال 10:41:19
132,550 ریال 10:41:16
132,500 ریال 10:41:12
132,570 ریال 10:41:08
132,520 ریال 10:40:56
132,550 ریال 10:40:53
132,500 ریال 10:40:47
132,550 ریال 10:40:44
132,580 ریال 10:40:41
132,590 ریال 10:40:38
132,550 ریال 10:40:36
132,500 ریال 10:40:25
132,530 ریال 10:40:21
132,560 ریال 10:40:13
132,500 ریال 10:40:08
132,590 ریال 10:39:55
132,500 ریال 10:39:52
132,590 ریال 10:39:50
132,500 ریال 10:39:48
132,590 ریال 10:39:46
132,500 ریال 10:39:44
132,530 ریال 10:39:40
132,500 ریال 10:39:36
132,570 ریال 10:39:33
132,500 ریال 10:39:29
132,590 ریال 10:39:24
132,550 ریال 10:39:22
132,590 ریال 10:39:20
132,550 ریال 10:39:18
132,530 ریال 10:39:14
132,500 ریال 10:39:09
132,590 ریال 10:39:06
132,540 ریال 10:38:55
132,520 ریال 10:38:54
132,540 ریال 10:38:52
132,500 ریال 10:38:48
132,520 ریال 10:38:46
132,500 ریال 10:38:38
132,550 ریال 10:38:36
132,560 ریال 10:38:34
132,500 ریال 10:38:32
132,520 ریال 10:38:30
132,500 ریال 10:38:24
132,550 ریال 10:38:21
132,500 ریال 10:38:11
132,570 ریال 10:38:08
132,500 ریال 10:38:05
132,520 ریال 10:37:56
132,590 ریال 10:37:54
132,560 ریال 10:37:52
132,520 ریال 10:37:50
132,500 ریال 10:37:47
132,590 ریال 10:37:45
132,500 ریال 10:37:43
132,550 ریال 10:37:41
132,500 ریال 10:37:39
132,530 ریال 10:37:37
132,500 ریال 10:37:35
132,520 ریال 10:37:33
132,500 ریال 10:37:31
132,550 ریال 10:37:29
132,560 ریال 10:37:27
132,500 ریال 10:37:22
132,570 ریال 10:37:20
132,580 ریال 10:37:17
132,530 ریال 10:37:15
132,550 ریال 10:37:13
132,500 ریال 10:37:08
132,550 ریال 10:37:05
132,500 ریال 10:36:53
132,570 ریال 10:36:51
132,500 ریال 10:36:49
132,570 ریال 10:36:47
132,500 ریال 10:36:39
132,590 ریال 10:36:37
132,500 ریال 10:36:34
132,520 ریال 10:36:32
132,500 ریال 10:36:30
132,590 ریال 10:36:28
132,500 ریال 10:36:25
132,590 ریال 10:36:22
132,570 ریال 10:36:19
132,500 ریال 10:36:10
132,550 ریال 10:36:06
132,500 ریال 10:35:57
132,560 ریال 10:35:55
132,500 ریال 10:35:53
132,580 ریال 10:35:51
132,500 ریال 10:35:49
132,570 ریال 10:35:47
132,500 ریال 10:35:45
132,590 ریال 10:35:42
132,560 ریال 10:35:40
132,500 ریال 10:35:30
132,540 ریال 10:35:27
132,550 ریال 10:35:24
132,500 ریال 10:35:20
132,520 ریال 10:35:17
132,500 ریال 10:35:14
132,550 ریال 10:35:09
132,500 ریال 10:34:57
132,550 ریال 10:34:55
132,500 ریال 10:34:41
132,560 ریال 10:34:39
132,580 ریال 10:34:37
132,500 ریال 10:34:35
132,520 ریال 10:34:31
132,500 ریال 10:34:29
132,550 ریال 10:34:27
132,540 ریال 10:34:25
132,530 ریال 10:34:22
132,590 ریال 10:34:19
132,500 ریال 10:34:16
132,590 ریال 10:34:12
132,500 ریال 10:33:50
132,550 ریال 10:33:48
132,500 ریال 10:33:44
132,590 ریال 10:33:42
132,500 ریال 10:33:40
132,560 ریال 10:33:38
132,500 ریال 10:33:27
132,550 ریال 10:33:25
132,500 ریال 10:33:18
132,540 ریال 10:33:15
132,500 ریال 10:32:44
132,520 ریال 10:32:41
132,500 ریال 10:32:34
132,540 ریال 10:32:30
132,520 ریال 10:32:26
132,500 ریال 10:32:11
132,570 ریال 10:32:07
132,500 ریال 10:31:57
132,540 ریال 10:31:55
132,500 ریال 10:31:51
132,520 ریال 10:31:48
132,500 ریال 10:31:38
132,520 ریال 10:31:36
132,500 ریال 10:31:34
132,570 ریال 10:31:32
132,500 ریال 10:31:29
132,540 ریال 10:31:26
132,530 ریال 10:31:22
132,500 ریال 10:31:19
132,590 ریال 10:31:15
132,500 ریال 10:30:52
132,520 ریال 10:30:48
132,500 ریال 10:30:45
132,530 ریال 10:30:42
132,500 ریال 10:30:39
132,530 ریال 10:30:35
132,500 ریال 10:30:31
132,540 ریال 10:30:27
132,500 ریال 10:30:22
132,520 ریال 10:30:17
132,500 ریال 10:30:13
132,580 ریال 10:30:07
132,500 ریال 10:29:55
132,520 ریال 10:29:53
132,550 ریال 10:29:51
132,520 ریال 10:29:49
132,540 ریال 10:29:47
132,500 ریال 10:29:45
132,530 ریال 10:29:43
132,590 ریال 10:29:41
132,500 ریال 10:29:40
132,570 ریال 10:29:38
132,500 ریال 10:29:32
132,570 ریال 10:29:30
132,560 ریال 10:29:28
132,500 ریال 10:29:26
132,560 ریال 10:29:23
132,580 ریال 10:29:17
132,550 ریال 10:29:14
132,500 ریال 10:29:05
132,580 ریال 10:28:56
132,500 ریال 10:28:49
132,550 ریال 10:28:47
132,500 ریال 10:28:43
132,530 ریال 10:28:41
132,520 ریال 10:28:39
132,530 ریال 10:28:37
132,540 ریال 10:28:35
132,550 ریال 10:28:33
132,500 ریال 10:28:31
132,580 ریال 10:28:29
132,560 ریال 10:28:27
132,500 ریال 10:28:24
132,560 ریال 10:28:21
132,500 ریال 10:28:09
132,590 ریال 10:28:05
132,530 ریال 10:27:57
132,550 ریال 10:27:55
132,500 ریال 10:27:53
132,550 ریال 10:27:52
132,500 ریال 10:27:48
132,570 ریال 10:27:46
132,540 ریال 10:27:44
132,520 ریال 10:27:42
132,590 ریال 10:27:40
132,500 ریال 10:27:23
132,560 ریال 10:27:21
132,500 ریال 10:27:18
132,520 ریال 10:27:16
132,500 ریال 10:27:14
132,540 ریال 10:27:11
132,500 ریال 10:27:06
132,590 ریال 10:26:57
132,500 ریال 10:26:55
132,560 ریال 10:26:53
132,550 ریال 10:26:51
132,540 ریال 10:26:49
132,500 ریال 10:26:37
132,550 ریال 10:26:35
132,500 ریال 10:26:33
132,550 ریال 10:26:31
132,500 ریال 10:26:29
132,580 ریال 10:26:27
132,560 ریال 10:26:25
132,530 ریال 10:26:23
132,500 ریال 10:26:18
132,530 ریال 10:26:16
132,590 ریال 10:26:12
132,580 ریال 10:26:10
132,500 ریال 10:26:07
132,550 ریال 10:26:04
132,590 ریال 10:25:57
132,570 ریال 10:25:55
132,560 ریال 10:25:53
132,550 ریال 10:25:51
132,530 ریال 10:25:49
132,500 ریال 10:25:47
132,580 ریال 10:25:45
132,540 ریال 10:25:43
132,560 ریال 10:25:41
132,520 ریال 10:25:39
132,540 ریال 10:25:37
132,500 ریال 10:25:35
132,590 ریال 10:25:33
132,550 ریال 10:25:31
132,500 ریال 10:25:29
132,530 ریال 10:25:27
132,500 ریال 10:25:25
132,550 ریال 10:25:23
132,500 ریال 10:25:15
132,570 ریال 10:25:09
132,500 ریال 10:25:06
132,550 ریال 10:24:56
132,500 ریال 10:24:47
132,530 ریال 10:24:45
132,500 ریال 10:24:43
132,560 ریال 10:24:41
132,570 ریال 10:24:38
132,500 ریال 10:24:32
132,550 ریال 10:24:31
132,500 ریال 10:24:29
132,590 ریال 10:24:27
132,550 ریال 10:24:25
132,590 ریال 10:24:23
132,540 ریال 10:24:21
132,560 ریال 10:24:19
132,500 ریال 10:24:08
132,570 ریال 10:24:05
132,500 ریال 10:23:55
132,540 ریال 10:23:54
132,570 ریال 10:23:52
132,580 ریال 10:23:50
132,500 ریال 10:23:38
132,530 ریال 10:23:36
132,500 ریال 10:23:29
132,580 ریال 10:23:25
132,500 ریال 10:23:18
132,530 ریال 10:23:15
132,540 ریال 10:23:12
132,500 ریال 10:23:10
132,530 ریال 10:23:08
132,500 ریال 10:23:05
132,520 ریال 10:22:57
132,500 ریال 10:22:55
132,580 ریال 10:22:53
132,520 ریال 10:22:50
132,500 ریال 10:22:46
132,560 ریال 10:22:44
132,550 ریال 10:22:42
132,500 ریال 10:22:38
132,590 ریال 10:22:36
132,500 ریال 10:22:34
132,550 ریال 10:22:32
132,500 ریال 10:22:28
132,540 ریال 10:22:26
132,500 ریال 10:22:24
132,570 ریال 10:22:22
132,500 ریال 10:22:20
132,580 ریال 10:22:17
132,550 ریال 10:22:14
132,520 ریال 10:22:11
132,500 ریال 10:21:57
132,580 ریال 10:21:55
132,500 ریال 10:21:48
132,550 ریال 10:21:46
132,560 ریال 10:21:44
132,590 ریال 10:21:41
132,530 ریال 10:21:39
132,550 ریال 10:21:37
132,500 ریال 10:21:34
132,530 ریال 10:21:32
132,500 ریال 10:21:30
132,560 ریال 10:21:27
132,500 ریال 10:21:20
132,530 ریال 10:21:17
132,560 ریال 10:21:13
132,500 ریال 10:21:10
132,590 ریال 10:21:06
132,570 ریال 10:20:56
132,540 ریال 10:20:54
132,520 ریال 10:20:52
132,500 ریال 10:20:50
132,570 ریال 10:20:48
132,500 ریال 10:20:46
132,560 ریال 10:20:44
132,500 ریال 10:20:40
132,530 ریال 10:20:38
132,520 ریال 10:20:34
132,500 ریال 10:20:14
132,520 ریال 10:20:11
132,590 ریال 10:20:06
132,500 ریال 10:19:54
132,560 ریال 10:19:53
132,590 ریال 10:19:49
132,500 ریال 10:19:47
132,570 ریال 10:19:46
132,500 ریال 10:19:43
132,520 ریال 10:19:41
132,500 ریال 10:19:30
132,520 ریال 10:19:28
132,500 ریال 10:19:23
132,590 ریال 10:19:21
132,500 ریال 10:19:17
132,580 ریال 10:19:15
132,570 ریال 10:19:13
132,500 ریال 10:19:09
132,540 ریال 10:19:07
132,520 ریال 10:19:04
132,580 ریال 10:18:56
132,500 ریال 10:18:53
132,520 ریال 10:18:51
132,570 ریال 10:18:49
132,560 ریال 10:18:48
132,570 ریال 10:18:46
132,580 ریال 10:18:44
132,500 ریال 10:18:43
132,580 ریال 10:18:41
132,590 ریال 10:18:39
132,530 ریال 10:18:37
132,500 ریال 10:18:32
132,580 ریال 10:18:30
132,530 ریال 10:18:29
132,570 ریال 10:18:27
132,560 ریال 10:18:25
132,500 ریال 10:18:21
132,590 ریال 10:18:19
132,500 ریال 10:18:14
132,520 ریال 10:18:11
132,500 ریال 10:18:08
132,590 ریال 10:18:05
132,500 ریال 10:17:56
132,590 ریال 10:17:55
132,500 ریال 10:17:53
132,590 ریال 10:17:51
132,550 ریال 10:17:49
132,500 ریال 10:17:43
132,540 ریال 10:17:41
132,580 ریال 10:17:39
132,500 ریال 10:17:28
132,540 ریال 10:17:26
132,590 ریال 10:17:24
132,540 ریال 10:17:22
132,520 ریال 10:17:20
132,500 ریال 10:17:07
132,590 ریال 10:17:04
132,540 ریال 10:16:56
132,500 ریال 10:16:52
132,530 ریال 10:16:50
132,500 ریال 10:16:45
132,560 ریال 10:16:43
132,500 ریال 10:16:41
132,530 ریال 10:16:40
132,580 ریال 10:16:38
132,500 ریال 10:16:35
132,560 ریال 10:16:33
132,500 ریال 10:16:28
132,570 ریال 10:16:26
132,500 ریال 10:16:22
132,580 ریال 10:16:20
132,560 ریال 10:16:17
132,500 ریال 10:16:15
132,550 ریال 10:16:12
132,500 ریال 10:16:10
132,560 ریال 10:16:07
132,550 ریال 10:16:04
132,500 ریال 10:15:52
132,570 ریال 10:15:50
132,590 ریال 10:15:48
132,500 ریال 10:15:47
132,550 ریال 10:15:45
132,500 ریال 10:15:41
132,580 ریال 10:15:39
132,500 ریال 10:15:35
132,570 ریال 10:15:32
132,500 ریال 10:15:21
132,530 ریال 10:15:18
132,550 ریال 10:15:14
132,570 ریال 10:15:11
132,500 ریال 10:15:09
132,540 ریال 10:15:05
132,580 ریال 10:14:55
132,500 ریال 10:14:49
132,530 ریال 10:14:47
132,500 ریال 10:14:43
132,530 ریال 10:14:42
132,580 ریال 10:14:40
132,500 ریال 10:14:36
132,570 ریال 10:14:35
132,590 ریال 10:14:33
132,500 ریال 10:14:28
132,520 ریال 10:14:26
132,530 ریال 10:14:24
132,500 ریال 10:14:18
132,560 ریال 10:14:14
132,500 ریال 10:14:11
132,540 ریال 10:14:08
132,500 ریال 10:13:55
132,530 ریال 10:13:53
132,500 ریال 10:13:51
132,520 ریال 10:13:50
132,500 ریال 10:13:48
132,560 ریال 10:13:46
132,540 ریال 10:13:45
132,590 ریال 10:13:43
132,560 ریال 10:13:41
132,500 ریال 10:13:39
132,530 ریال 10:13:38
132,500 ریال 10:13:36
132,590 ریال 10:13:34
132,500 ریال 10:13:30
132,530 ریال 10:13:28
132,580 ریال 10:13:26
132,570 ریال 10:13:24
132,500 ریال 10:13:21
132,530 ریال 10:13:19
132,520 ریال 10:13:17
132,500 ریال 10:13:15
132,530 ریال 10:13:13
132,500 ریال 10:13:09
132,580 ریال 10:13:07
132,560 ریال 10:13:04
132,500 ریال 10:12:55
132,530 ریال 10:12:53
132,500 ریال 10:12:52
132,530 ریال 10:12:50
132,550 ریال 10:12:48
132,540 ریال 10:12:47
132,500 ریال 10:12:36
132,560 ریال 10:12:35
132,500 ریال 10:12:29
132,540 ریال 10:12:28
132,520 ریال 10:12:26
132,500 ریال 10:12:24
132,550 ریال 10:12:22
132,520 ریال 10:12:20
132,540 ریال 10:12:18
132,500 ریال 10:12:15
132,540 ریال 10:12:13
132,500 ریال 10:12:10
130,090 ریال 10:12:07
130,040 ریال 10:12:04
130,070 ریال 10:11:56
130,000 ریال 10:11:54
130,030 ریال 10:11:52
130,000 ریال 10:11:51
130,070 ریال 10:11:49
130,000 ریال 10:11:44
130,020 ریال 10:11:42
130,050 ریال 10:11:40
130,000 ریال 10:11:37
130,090 ریال 10:11:35
130,030 ریال 10:11:33
130,050 ریال 10:11:31
130,000 ریال 10:11:26
130,020 ریال 10:11:23
130,000 ریال 10:11:21
130,070 ریال 10:11:18
130,090 ریال 10:11:15
130,030 ریال 10:11:13
130,000 ریال 10:10:57
130,040 ریال 10:10:53
130,000 ریال 10:10:51
130,060 ریال 10:10:49
130,000 ریال 10:10:39
130,090 ریال 10:10:32
130,000 ریال 10:10:25
130,070 ریال 10:10:22
130,050 ریال 10:10:18
130,000 ریال 10:10:16
130,030 ریال 10:10:12
130,000 ریال 10:10:05
130,030 ریال 10:09:56
130,000 ریال 10:09:50
130,090 ریال 10:09:48
130,000 ریال 10:09:46
130,040 ریال 10:09:44
130,000 ریال 10:09:43
130,080 ریال 10:09:41
130,000 ریال 10:09:38
130,030 ریال 10:09:36
130,060 ریال 10:09:34
130,070 ریال 10:09:33
130,030 ریال 10:09:31
130,050 ریال 10:09:29
130,060 ریال 10:09:27
130,000 ریال 10:09:21
130,090 ریال 10:09:19
130,000 ریال 10:09:09
130,040 ریال 10:09:05
130,000 ریال 10:08:56
130,040 ریال 10:08:55
130,000 ریال 10:08:53
130,060 ریال 10:08:52
130,000 ریال 10:08:42
130,040 ریال 10:08:37
130,000 ریال 10:08:35
130,080 ریال 10:08:33
130,000 ریال 10:08:31
130,070 ریال 10:08:30
130,000 ریال 10:08:24
130,030 ریال 10:08:23
130,000 ریال 10:08:09
130,050 ریال 10:08:06
130,090 ریال 10:08:04
130,000 ریال 10:07:53
130,050 ریال 10:07:52
130,060 ریال 10:07:50
130,030 ریال 10:07:48
130,000 ریال 10:07:46
130,040 ریال 10:07:45
130,000 ریال 10:07:41
130,080 ریال 10:07:40
130,090 ریال 10:07:38
130,050 ریال 10:07:36
130,000 ریال 10:07:33
130,080 ریال 10:07:31
130,040 ریال 10:07:29
130,080 ریال 10:07:27
130,050 ریال 10:07:26
130,000 ریال 10:07:24
130,070 ریال 10:07:22
130,020 ریال 10:07:20
130,000 ریال 10:07:18
130,050 ریال 10:07:16
130,000 ریال 10:07:09
130,030 ریال 10:07:07
130,000 ریال 10:06:50
130,040 ریال 10:06:48
130,000 ریال 10:06:43
130,070 ریال 10:06:41
130,000 ریال 10:06:39
130,090 ریال 10:06:38
130,070 ریال 10:06:36
130,030 ریال 10:06:34
130,000 ریال 10:06:31
130,050 ریال 10:06:29
130,070 ریال 10:06:28
130,080 ریال 10:06:25
130,020 ریال 10:06:23
130,000 ریال 10:06:21
130,030 ریال 10:06:17
130,050 ریال 10:06:15
130,000 ریال 10:06:10
130,080 ریال 10:06:08
130,040 ریال 10:06:05
130,000 ریال 10:05:56
130,040 ریال 10:05:55
130,000 ریال 10:05:51
130,070 ریال 10:05:49
130,000 ریال 10:05:46
130,080 ریال 10:05:44
130,000 ریال 10:05:42
130,060 ریال 10:05:40
130,000 ریال 10:05:37
130,070 ریال 10:05:35
130,000 ریال 10:05:33
130,060 ریال 10:05:32
130,000 ریال 10:05:30
130,050 ریال 10:05:28
130,030 ریال 10:05:26
130,000 ریال 10:05:22
130,090 ریال 10:05:20
130,000 ریال 10:05:18
130,090 ریال 10:05:15
130,040 ریال 10:05:13
130,080 ریال 10:05:08
130,020 ریال 10:05:05
130,000 ریال 10:04:55
130,070 ریال 10:04:54
130,060 ریال 10:04:52
130,000 ریال 10:04:47
130,050 ریال 10:04:45
130,080 ریال 10:04:44
130,000 ریال 10:04:42
130,020 ریال 10:04:40
130,000 ریال 10:04:38
130,050 ریال 10:04:36
130,070 ریال 10:04:34
130,060 ریال 10:04:33
130,000 ریال 10:04:29
130,050 ریال 10:04:27
130,000 ریال 10:04:24
130,070 ریال 10:04:22
130,000 ریال 10:04:18
130,050 ریال 10:04:15
130,000 ریال 10:04:12
130,020 ریال 10:04:07
130,000 ریال 10:03:56
130,060 ریال 10:03:54
130,020 ریال 10:03:52
130,000 ریال 10:03:47
130,070 ریال 10:03:45
130,030 ریال 10:03:44
130,000 ریال 10:03:42
130,080 ریال 10:03:40
130,060 ریال 10:03:39
130,000 ریال 10:03:37
130,020 ریال 10:03:33
130,050 ریال 10:03:32
130,000 ریال 10:03:21
130,050 ریال 10:03:19
130,090 ریال 10:03:17
130,030 ریال 10:03:15
130,080 ریال 10:03:13
130,090 ریال 10:03:11
130,000 ریال 10:03:06
130,020 ریال 10:02:56
130,060 ریال 10:02:55
130,000 ریال 10:02:53
130,080 ریال 10:02:51
130,000 ریال 10:02:50
130,050 ریال 10:02:48
130,000 ریال 10:02:46
130,080 ریال 10:02:44
130,050 ریال 10:02:43
130,000 ریال 10:02:41
130,080 ریال 10:02:37
130,000 ریال 10:02:22
130,080 ریال 10:02:19
130,000 ریال 10:02:13
130,040 ریال 10:02:09
130,000 ریال 10:02:06
130,060 ریال 10:01:57
130,000 ریال 10:01:55
130,020 ریال 10:01:50
130,000 ریال 10:01:31
130,060 ریال 10:01:29
130,040 ریال 10:01:27
130,000 ریال 10:01:07
130,060 ریال 10:00:57
130,000 ریال 10:00:50
130,040 ریال 10:00:47
130,000 ریال 10:00:45
130,080 ریال 10:00:42
130,000 ریال 10:00:39
130,060 ریال 10:00:36
130,080 ریال 10:00:32
130,050 ریال 10:00:28
130,000 ریال 10:00:25
130,030 ریال 10:00:21
130,040 ریال 10:00:18
130,090 ریال 10:00:13

دلار سلیمانیه

 • نرخ فعلی : 135,800
 • بالاترین قیمت روز : 136,100
 • پایین ترین قیمت روز : 135,800
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 200
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 136,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۵:۴۱:۴۳
 • نرخ روز گذشته : 136,400
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.44%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 600
جدول نرخ های امروز زمان
135,800 ریال 15:41:43
135,900 ریال 14:38:13
136,100 ریال 14:21:08
136,000 ریال 14:10:18

دلار هرات

 • نرخ فعلی : 134,400
 • بالاترین قیمت روز : 134,900
 • پایین ترین قیمت روز : 134,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 300
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 134,600
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۲۷:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 134,600
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 200
جدول نرخ های امروز زمان
134,400 ریال 18:27:41
134,500 ریال 18:21:32
134,400 ریال 17:17:16
134,500 ریال 16:58:21
134,400 ریال 16:42:16
134,300 ریال 16:04:47
134,200 ریال 15:25:14
134,300 ریال 15:17:24
134,200 ریال 14:55:57
134,250 ریال 14:54:17
134,200 ریال 14:49:46
134,300 ریال 14:47:17
134,200 ریال 14:37:25
134,300 ریال 14:32:30
134,350 ریال 14:29:37
134,300 ریال 14:25:56
134,350 ریال 14:24:16
134,400 ریال 14:17:17
134,300 ریال 14:07:48
134,350 ریال 14:03:43
134,300 ریال 13:52:36
134,200 ریال 13:39:51
134,300 ریال 13:38:38
134,200 ریال 13:33:41
134,300 ریال 13:24:13
134,200 ریال 13:04:28
134,150 ریال 12:59:30
134,200 ریال 12:48:05
134,100 ریال 12:27:49
134,000 ریال 12:25:25
134,100 ریال 12:24:56
134,200 ریال 12:17:35
134,300 ریال 12:17:12
134,200 ریال 12:03:34
134,300 ریال 12:01:30
134,400 ریال 11:54:27
134,500 ریال 11:53:12
134,400 ریال 11:42:07
134,300 ریال 11:12:52
134,400 ریال 11:10:47
134,500 ریال 11:07:06
134,550 ریال 11:06:16
134,500 ریال 11:04:15
134,600 ریال 10:58:04
134,500 ریال 10:56:46
134,600 ریال 10:51:50
134,550 ریال 10:49:22
134,500 ریال 10:48:33
134,600 ریال 10:46:05
134,500 ریال 10:41:33
134,600 ریال 10:31:42
134,500 ریال 10:25:31
134,600 ریال 10:23:27
134,500 ریال 10:16:52
134,600 ریال 10:15:14
134,500 ریال 10:10:18
134,600 ریال 10:09:53
134,500 ریال 10:02:30
134,600 ریال 09:54:16
134,500 ریال 09:43:36
134,600 ریال 09:26:44
134,700 ریال 09:26:20
134,800 ریال 09:15:12
134,900 ریال 09:13:33
134,600 ریال 09:12:44

دلار سنا / خرید

 • نرخ فعلی : 129,691
 • بالاترین قیمت روز : 129,691
 • پایین ترین قیمت روز : 129,691
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 129,691
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۱۸:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 129,158
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.41%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 533
جدول نرخ های امروز زمان
129,691 ریال 10:18:05

درباره قیمت دلار

دلار آمریکا (به انگلیسی: United States dollar) یکای پول رسمی ایالات متحده آمریکا است. کنگره ایالات متحده آمریکا در ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ (که در آن زمان، تنها یک مجلس بود) به اتفاق آرا دلار را یکای پول آن کشور قرار داد. پیش از استقلال ایالات متحده یعنی در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶، پول انگلستان (لیره) در ۱۳ مهاجرنشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود. در جریان انقلاب، آمریکاییان سکه نقره‌ای اسپانیا به نام «دلار» را که در مکزیک رایج بود وسیله داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند. سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به نام «تالر، دالر، تلار و دلار» در اروپا رایج بود که اسپانیایی‌ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند.

منظور نرخ دلار محاسبه و اعلام شده در سامانه سنا است.  "سنا" که مخفف سامانه نظارت ارز می باشد سنا، سامانه ای است که نرخ های اعلام شده در آن، میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد و در ان میانگین نرخ ارزهای مختلف به تفکیک خرید و فروش، بر اساس معاملات صورت پذیرفته در صرافی ها، از ساعت 10 صبح لغایت ساعات 5 الی 6 عصر، در هر ساعت یک نوبت اعلام می گردد و در پایان روز نیز میانگین کل معاملات روز جاری اعلام می شود 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار سنا را ملاحظه بفرمایید.

منظور از دلار دولتی نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است. این ارز به ۲۵ قلم کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، گوشت و مرغ تعلق می‌گیرد. این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین و به ندرت دچار تغییر می گردد چنانکه از ابتدای سال 1397 تاکنون و پس از اعلام رقم 4200 تومان، ثابت مانده است. قیمت دلار دولتی عموما با نرخ دلار آزاد، فاصله زیادی دارد.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار دولتی را ملاحظه بفرمایید.

قیمت دلار سبزه و دلار افشار به معنای چیست؟

 منظور از قیمت دلار سلیمانیه، نرخ مبادله دلار در شهر سلیمانیه عراق می باشد. بازار ارز معمولا روزانه معلاملات خود را با اعلام نرخ آغاز می‌کند و تا پایان معاملات نرخ می‌تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آن‌ها عرضه و تقاضا است، نرخ دلار در برخی کشور‌های همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می‌کند. سلیمانیه  یکی از شهر های عراق می باشد که قیمت ارز در آن‌  با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار سلیمانیه را ملاحظه بفرمایید.

منظور از دلار سبزه، نرخ مبادله دلار در بازار سبزه میدان تهران می باشد. سبزه میدان، میدانی است که در نزدیکی بازار تهران در مجاورت بازار ۱۵ خرداد واقع شده است و از مراکز خرید و فروش آزاد دلار محسوب می شود. مقصود از قیمت دلار افشار نیز نرخ خرید و فروش دلار در منطقه پاساژ افشار در حوالی چهارراه استانبول می باشد. در این دو بازار که مرکز اصلی فعالیت دلالان ارز (فروشندگان خیابانی و فاقد مجوز) می باشد معاملات به دو شکل نقدی و فردایی صورت می گیرد. پیرو سیاست های جدید بانک مرکزی و تشدید کنترل داد و ستدها در بازار ارز و به جهت ممانعت از حضور و نقش آفرینی دلالان در چرخه مبادلات ارزی، از اواسط سال 1397، سیاست هایی به اجرا درآمده که دستاورد آنها کاهش چشمگیر و بعضا توقف کامل معاملات در این بازارهاست. 

قیمت دلار مشهد، قیمت دلار شیراز، قیمت دلار بانه، قیمت دلار مریوان، قیمت دلار پیرانشهر و .... همگی به معنای قیمت دلار در شهر محل معامله است. قیمت دلار در شهرستان های مرزی از اهمیت و ضریب تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است و به همین جهت بیشتر مورد توجه واقع می شود.

شما می توانید از طریق لینک لیست صرافی های مجاز به این فهرست دست پیدا کنید. همچنین فهرست تمام بانک ها و کیه شعب بانک ها نیز از طریق لینک های ارایه شده در دسترس کاربران می باشد. قابل ذکر است که اطلاعات ارایه شده منطبق با آخرین تغییرات اعلامی بانک مرکزی می باشند.

برای دست پیدا کردن به آرشیو قیمت دلار، باید ابتدا با کلیک بر روی سطر مربطه در جدول قیمت ها به صفحه اختصاصی آن ارز ( پروفایل ارز مربوطه ) دست پیدا کنید. سپس از منوی فوقانی ( تب های بالای صفحه )، تب دوم  که در شکل زیر نیز با عدد 2 مشخص شده است را انتخاب نمایید تا به بخش آرشیو قیمت دلار منتقل شوید. همچنین برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

 استفاده از این بخش به سادگی صورت می پذیرد بدین شکل که کافیست ابتدا و انتهای بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا کلیه نرخ های دوره مورد نظر به تفکیک روز در جدول  نمایش داده شوند. در صورت عدم تعیین بازه زمانی، بیشترین گستره و حداکثر داده های موجود در سامانه نمایش داده خواهند شد.

به همین سیاق و با تعیین ابتدا و انتهای دوره زمانی مورد نظر، نمودار مرتبط نیز ترسیم می گردد، بر همین سیاق، چندین بازه زمانی نظیر ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و ... نیز به شکل پیش فرض معین گردیده اند که با انتخاب هر کدام، نمودار شاخص در آن بازه زمانی ترسیم می گردد. پس از ترسیم نمودار، امکان دانلود آن در قالب های pdf, png, jpeg, svg و همین طور امکان تهیه نسخه پرینتی از آن وجود دارد که برای این منظور باید به منوی تعبیه شده در بخش راست و فوقانی نمودار مراجعه نمود. 

نکته : در روزهایی که به دلیل عدم نوسان بازار یا ثبات نرخ شاخص یا تعطیلی بازارها، تغییری در نرخ شاخص ایجاد نشده است نرخی ثبت نمی گردد و لذا دلیل خالی بودن برخی ردیف ها، یا عدم درج نرخ مربوط به یک روز مشخص، عدم وجود نوسان یا تغییر در نرخ آن شاخص است.

 در ویدیوی آموزشی زیر مهم ترین ابزارها و تنظیمات بخش آرشیو، معرفی و نحوه کارکرد هریک تشریح گردیده است.

آنچه در بازار داخلی، به عنوان دلار سبز شناخته می شود در واقع اسکناس های دلاری چاپ شده تا پیش از سال 2004 است که رنگ غالب در طراحی و شکل ظاهری آنها، سبز بوده است و منظور از دلار آبی نیز دلارهای چاپ شده پس از این تاریخ است که رنگ اصلی مورد استفاده در طراحی آنها آبی می باشد لذا عناوین ابی و سبز، به رنگ دوره های مختلف چاپ دلار دلالت می کنند. 

نخستین ریشه های شکل گیری و پیدایش دلار به قرن 17 میلادی برمی گردد. از آن تاریخ تا به امروز، اسکناس های دلار تغییرات بسیاری به خود دیده اند و در چندین دوره دستخوش تفاوت های گسترده در طراحی، شمایل و حتی علایم و مشخصات امنیتی شده اند. اولین سری نسل جدید اسکناس های دلار در سال 1914 به چاپ رسیدند و در پی آن در 4 دوره زمانی، طراحی آنها دچار تغییرات وسیعی شد به گونه ای که اسکناس های چاپ شده در هر یک از این دوره ها، تفاوت محرزی با سایر ادوار داشته و به راحتی قابل تفکیک می باشند.

دلار های سبز / سری اسکناس های عرضه شده در سال های 1996 - 2003

دلار سبز / سری اسکناس های عرضه شده در سال های 1996 - 2003

دلار آبی /  سری اسکناس های عرضه شده در سال های 2004 تا حال حاضر

دلار آبی /  سری اسکناس های عرضه شده در سال های 2004 تا حال حاضر

بنا بر اعلام بانک مرکزی آمریکا، کلیه اسکناس های دلار فارغ از سال چاپ و انتشار آنها دارای ارزشی برابر با رقم مندرج روی اسکناس مربوطه می باشند و هیچ تفاوتی از نظر ارزش و اعتبار بین آنها وجود ندارد لذا اسکناس فرضا 100 دلاری آبی رنگ نسبت به 100 دلاری سبز رنگ هیچ نوع مزیت و اولویتی نداشته و هر دو دارای ارزش واحدند.

در بازار داخلی عموما تمایل و رغبت مشتریان به دلار آبی بیشتر است و در مصارف مرسوم نیز اغلب دلار آبی پذیرفته می شود بر اساس همین مسئله، صرافی ها نیز هنگام خرید، دلار سبز را با قیمت کمتری ( بین 5 تا 20 تومان ) پایین تر از دلار آبی خریداری می کنند.

این پدیده ای است که در برخی از کشورهای دیگر نیز مشاهده شده و ریشه آن به احتمال بیشتر وجود دلارهای تقلبی به رنگ سبز برمی گردد. دلار سبز به جهت سال های طولانی تر عرضه و انتشارش، بیشتر در معرض خطر تکثیر تقلبی قرار داشته است همچنین باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تمهیدات امنیتی کامل تر و دقیق تری در دلارهای آبی تعبیه شده که احتمال جعل آنها را به میزان زیادی کاهش می دهد.

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه بازار آزاد است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند. مبنای قیمت دلار آزاد، نرخ مبادله دلار در بازار تهران می باشد. 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار آزاد را ملاحظه بفرمایید.

سامانه نیما یا "سامانه نظام معاملات یکپارچه ارزی"، سامانه ای است که از ابتدای سال 1397 و پیرو سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی آغاز به فعالیت نمود. این سامانه محلی است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان ارز حاصل از صادرات و واردات خود را عرضه و داد و ستد می کنند. قیمت دلار نیما، اشاره به نرخ مبادله دلار در این سامانه دارد. نرخ دلار نیما عموما از نرخ بازار آزاد کمتر می باشد. 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار نیما را ملاحظه بفرمایید.

 بازار ارز معمولا روزانه معلاملات خود را با اعلام نرخ آغاز می‌کند و تا پایان معاملات نرخ می‌تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آن‌ها عرضه و تقاضا است، نرخ دلار در برخی کشور‌های همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می‌کند. هرات یکی از شهرهای افغانستان می باشد که قیمت ارز در آن‌  با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است. منظور از قیمت دلار هرات، همان نرخ مبادله این ارز در شهر هرات می باشد.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار هرات را ملاحظه بفرمایید.

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند. منظور از نرخ حواله دلار، قیمت حواله 1 دلار به خارج از کشور می باشد. همچنین بعضا نرخ هایی به شکل حواله دلار از افغانستان، حواله دلار از ترکیه و ... شنیده می شود که منظور از آنها ارسال حواله دلار از کشورهای مربوطه است در واقع برخی از صرافی ها که دارای شعباتی در سایر کشورها نظیر ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی و گرجستان می باشند. نسبت به حواله دلار از این مبادی هم اقدام می کنند.

شما می توانید از این بخش قیمت حواله دلار را ملاحظه بفرمایید.

در معاملات فردایی، طرفین بر روی معامله مقادیر مشخصی از ارز با قیمتی مشخص توافق می کنند اما ارزی مابین آنان رد و بدل نمی شود بلکه این مهم به فردای روز معامله موکول می گردد و به همین جهت یعنی "موکول ساختن به فردا" به آنها معاملات فردایی می گویند. در واقع می توان این نوع معامله را نوعی پیش بینی نوسانات و تحولات آتی بازار تلقی کرد که عموما در حد لفظ باقی می ماند و به نقل و انتقال واقعی ارز، بین طرفین منجر نمی شود. عنوان کاغذی هم بعضا به این معاملات اطلاق می گردد به این جهت که صرفا بر روی کاغذ ثبت می شوند و نقل و انتقال واقعی در آنها صورت نمی پذیرد. بر اساس قوانین، این نوع معاملات تخلف و جرم تلقی می گردد و ممنوع می باشند. در ادوار گذشته این نوع معاملات از رونق بیشتری برخوردار بود و اثر مشهودتری در تعییین قیمت های نقدی داشتند 

روش‌های کاربردی و سریع تشحیص اصل بودن دلار که معمولا استفاده می‌شوند عبارتند از:

 • جنس اسکناس: راحت‌ترین راه برای تشخیص اصل بودن اسکناس دلار لمس آن هست، چون از نوعی کتان ویژه ساخته شده که در بازار به صورت تجاری فروخته نمی‌شود. به همین دلیل اگر مدتی با این اسکناس‌ها سر و کار داشته باشید در عمل به راحتی با لمس کردن آن متوجه کاغذی بودن اسکناس جعلی و کتانی بودن اسکناس اصل خواهید شد.
 • وضوح بالا: گوشه‌های اعداد و شکل‌ها دارای نوک تیزی هایی است که در اسکناس‌های تقلبی این تیزی‌ها به شکل گرد چاپ می‌شوند و به عبارتی شکل‌ها دارای وضوح و دقت کافی نیستند. دلیل آن هم پایین بودن کیفیت پرینتر‌ها یا دیگر روش‌های معمولی چاپ اسکناس تقلبی است که قابلیت چاپ این تیزی‌ها را با وضوح و جزئیات بالا ندارند.
 • تکراری نبودن شماره سریال ها: این روش به ویژه برای کنترل اسکناس با تعداد بالا خیلی سریع عمل می‌کند، چون با بر زدن سریع اسکناس‌ها می‌شود شماره سریال‌ها را کنترل کرد که به شکل خیلی تابلو همه از یک نوع نباشند! (چون چاپ اسکناس‌های تقلبی با شماره سریال‌های مختلف کار سختی است و به همین دلیل معمولا آن‌ها را بین اسکناس‌های دیگر پخش می‌کنند.) اگر دسته اسکناس کاملا نو باشد شماره سریال‌ها از ۰۰ تا ۹۹ خواهند بود و اگر هم خیلی نو نباشند که به صورت تصادفی خواهند بود
 • براق بودن یکی از عددها: در هر چهار گوشه اسکناس دلار، عدد اسکناس نوشته شده (۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و غیر) که یکی از آن‌ها حالت طلاکوب و براق دارد و در مقابل نور برق می‌زند.
روش‌های زیر برای کنترل موردی می‌توانند استفاده شوند و خیلی برای تعداد بالا استفاده نمی‌شوند:
 • برجسته بودن برخی نوشته ها: برخی از نوشته‌های اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری برجسته هستند. برای نمونه اگر در اسکناس ۱۰۰ دلاری با دست روی عبارت United States of America بکشید می‌بینید که برجسته است.
 • تصویر نامرئی: در قسمت سفید رتگ اسکناس مثل اسکناس‌های خودمان تصویر رییس جمهور موردنظر وجود دارد که با گرفتن در نور دیده‌ی شود.
 • نوار امنیتی: مشابه اسکناس‌های ریال، اگر اسکناس دلار را مقابل نور بگیرید یک نوار امنیتی درون اسکناس مشاهده می‌شود.

برای دست یابی به اطلاعات جزیی تر هر نماد یا شاخص، باید به پروفایل آن شاخص مراجعه نمایید. به صفحات اختصاصی هر شاخص پروفایل گفته می شود که شامل مجموعه اطلاعات، گزارش های عملکرد روزانه، جداول، نمودارها، خبرها، آرشیو قیمت ها، نمودارهای تکنیکل و سایر موارد مربوط به آن شاخص می باشند که در قالب یک بلوک متمرکز گردآوری شده اند. برای دست یابی به پروفایل هر شاخص باید بر روی سطر مربوطه در جدول کیک کنید.

برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید: هر پروفایل شامل تب های زیر می باشد:

1. شاخص در روز جاری :

گزارش عملکرد شاخص در روز جاری در قالب انواع نمودارها و جداول داده و .....

2. آرشیو قیمت ها :

آرشیو قیمت های هر شاخص در بازه های زمانی پیشین به شمسی و میلادی شامل نرخ بازگشایی، نرخ پایانی، بالاترین و پایین ترین نرخ ثبت شده در هر روز

3. ابزار تکنیکال :

مجموعه کامل ابزارها و نمودارها و اندیکاتورهای مورد نیاز برای تحلیل های تکنیکال

4. نمودارهای تطبیقی :

نمودارها، داده ها و محاسبه گرهای لحظه ای جهت نمایش نرخ فعلی هر شاخص و مقایسه آن با بازه های زمانی گذشته و نمایش روند طی شده در این بازه

5. سرمایه گذاری :

ابزار محاسبه گر میزان بازدهی و سود و زیان سرمایه گذاری احتمالی در این شاخص

موارد 5 گانه فوق در تصویر زیر با شماره مشخص شده اند.

برای دست پیدا کردن به ابزارها و نمودارهای تکنیکال قیمت دلار، باید ابتدا با کلیک بر روی سطر مربطه در جدول قیمت ها به صفحه اختصاصی آن ارز ( پروفایل ارز مربوطه ) دست پیدا کنید. سپس از منوی فوقانی ( تب های بالای صفحه )، تب سوم که در شکل زیر نیز مشخص شده است را انتخاب نمایید تا به بخش ابزارها و نمودارهای تکنیکال قیمت دلار منتقل شوید. دسترسی به نمودارهای تکنیکال دلار همچنین برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

ابزار ها و نمودارهای تکنیکال، مجموعه کاملی از ابزارها و اندیکاتورهایی است که برای تحلیل تکنیکال نوسانات یک ارز نظیر دلار بکار می رود و تحلیل گران و معامله گران حرفه ای از آن، به طور گسترده ای استفاده می نمایند. در ویدیو زیر می توانید با کلیات و مراحل پایه ای استفاده از این ابزار آشنا شوید : 

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 130,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 130,771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2,729 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 124,898 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 8,602 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 120,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 13,409 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.17%