شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دلار

۱۴ مرداد ۱۳۹۹
قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز 1399/05/14 ساعت 17:02 با 4,030 (1.84%) افزایش ، 223,020 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با 30 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 219,020 ریال آغاز شد  و طی معاملات امروز، 223,020 ، بیشترین مقدار و 218,910 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 223,020 (1.84%) 4,030 218,910 223,020 ۱۷:۰۲:۳۴
دلار سنا / خرید 221,809 (0.18%) 403 221,809 221,809 ۰۹:۰۳:۰۷
دلار نیما / خرید 181413 (0.34%) 617 181413 181413 ۰۹:۰۳:۰۸
دلار هرات 231,800 (0.09%) 200 231,500 232,300 ۱۶:۴۷:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,001 ۱۳ دی
دلار سنا / فروش 224,844 (0.26%) 587 224,844 224,844 ۰۹:۰۳:۰۷
دلار نیما / فروش 181950 (0.59%) 1080 181950 181950 ۰۹:۰۳:۰۸
دلار سلیمانیه 236,000 (0.43%) 1,000 235,200 236,400 ۱۶:۲۳:۳۴

دلار

 • نرخ فعلی : 223,020
 • بالاترین قیمت روز : 223,020
 • پایین ترین قیمت روز : 218,910
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 111,849,999.77
 • درصد بیشترین نوسان روز : 50052.45%
 • نرخ بازگشایی بازار : 219,020
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۰۲:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 218,990
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.84%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4,030
جدول نرخ های امروز زمان
0.003173 ریال 16:58:36
22.182 ریال 16:58:14
0.000769 ریال 16:57:41
292,780 ریال 16:57:24
3,450 ریال 16:56:45
934.8 ریال 16:56:41
119 ریال 16:51:40
0.99969 ریال 16:51:35
198.812 ریال 16:51:21
117.34 ریال 16:51:14
40.35 ریال 16:47:09
43.4 ریال 16:43:50
1,987.1 ریال 16:38:51
3,247 ریال 16:37:39
1,379.27 ریال 16:36:44
22,337,770 ریال 16:36:20
166,830 ریال 16:35:24
1,654,110 ریال 16:34:33
8,320 ریال 16:33:37
9.19 ریال 16:33:23
321.46 ریال 16:32:44
128.01 ریال 16:32:34
556.04 ریال 16:31:40
3.98 ریال 16:30:46
0.6177 ریال 16:29:56
0.156 ریال 16:28:34
4.1157 ریال 16:23:48
0.13728 ریال 16:23:30
1,748.25 ریال 16:23:12
4,861.77 ریال 16:22:40
6,981 ریال 16:21:40
0.02534 ریال 16:20:56
1,663,910 ریال 16:20:48
111,100,000 ریال 16:17:31
3.5524 ریال 16:17:19
1.8633 ریال 16:16:55
0.0226 ریال 16:16:42
153,950 ریال 16:13:16
0.85014 ریال 16:12:42
11,065 ریال 16:11:52
1,981.1 ریال 16:11:46
293.36 ریال 16:11:00
0.2841 ریال 16:09:56
74,410 ریال 16:09:22
46,640,000 ریال 16:05:39
0.053752 ریال 16:05:17
2.1552 ریال 16:05:08
0.5297 ریال 16:05:02
70.15 ریال 16:04:26
1,008.1 ریال 16:02:52
0.478 ریال 16:02:44
68,222,990 ریال 16:01:18
3.7434 ریال 15:57:58
175,720 ریال 15:57:24
0.000281 ریال 15:56:59
2.8923 ریال 15:55:35
222,960 ریال 15:55:28
12,470 ریال 15:53:31
46,610,000 ریال 15:53:28
0.9157 ریال 15:52:07
0.916 ریال 15:52:01
1.5124 ریال 15:51:31
1.1769 ریال 15:51:21
6.9892 ریال 15:50:32
1,110 ریال 15:50:22
66,570 ریال 15:50:00
0.00121 ریال 15:48:33
0.999477 ریال 15:48:28
0.2132 ریال 15:40:38
21.65 ریال 15:40:33
1,810 ریال 15:39:55
15,020 ریال 15:39:35
6,150 ریال 15:39:19
185,360 ریال 15:39:11
2.6262 ریال 15:36:45
0.1095 ریال 15:36:44
156.886 ریال 15:36:41
318,730 ریال 15:36:22
12.605 ریال 15:35:25
2,188.37 ریال 15:34:31
944.5 ریال 15:33:39
367,880 ریال 15:32:35
0.8861 ریال 15:29:42
108,370 ریال 15:27:19
17.451 ریال 15:26:58
111,460,000 ریال 15:26:46
66,140 ریال 15:24:44
139,570 ریال 15:24:33
0.01006 ریال 15:24:28
0.000845 ریال 15:24:26
11.7096 ریال 15:22:49
0.28 ریال 15:22:48
0.86 ریال 15:22:46
11.33 ریال 15:22:21
12.35 ریال 15:22:02
54.6 ریال 15:22:01
159.5 ریال 15:22:01
0.95 ریال 15:21:45
84,670 ریال 15:21:15
17.97 ریال 15:20:29
9.17 ریال 15:20:27
7.5 ریال 15:20:25
9.36 ریال 15:19:57
5.79 ریال 15:19:49
6.81 ریال 15:19:47
712,890 ریال 15:19:45
11.68 ریال 15:19:42
12.695 ریال 15:19:32
115,470 ریال 15:18:59
0.00452 ریال 15:18:43
1,826,210 ریال 15:18:17
582,780 ریال 15:18:16
3.7421 ریال 15:17:59
0.9531 ریال 15:16:51
4,875.22 ریال 15:16:41
309,297.1452 ریال 15:16:40
11.6799 ریال 15:16:37
135.7 ریال 15:16:23
8.2483 ریال 15:16:12
2.7342 ریال 15:16:09
10.1131 ریال 15:16:01
0.4025 ریال 15:15:36
297,020 ریال 15:15:19
1.636 ریال 15:12:43
2,860,000 ریال 15:12:14
46,730,000 ریال 15:11:17
40.39 ریال 15:11:04
13,930 ریال 15:10:34
0.0045 ریال 15:09:52
117.8 ریال 15:09:39
2.7086 ریال 15:05:52
0.4113 ریال 15:05:49
2.1631 ریال 15:05:43
117.48 ریال 15:04:23
52.86 ریال 15:04:21
4.7531 ریال 15:04:20
0.926 ریال 15:04:12
9.5435 ریال 15:04:07
0.4461 ریال 15:04:06
0.9731 ریال 15:04:01
5,731.9 ریال 15:03:51
4.9209 ریال 15:03:50
4.2094 ریال 15:03:49
0.324 ریال 15:03:45
1.3384 ریال 15:03:42
0.1573 ریال 15:03:39
4,877.37 ریال 14:57:37
232,850 ریال 14:54:30
39.36 ریال 14:53:46
358.69 ریال 14:49:55
0.34056 ریال 14:44:33
3,830,000 ریال 14:44:23
52.34 ریال 14:44:05
10,000 ریال 14:43:59
1.19 ریال 14:43:49
0.37 ریال 14:43:25
1.09 ریال 14:42:56
0.2679 ریال 14:42:20
43.41 ریال 14:40:34
14,390,000 ریال 14:40:25
12,585.4 ریال 14:39:27
0.18671 ریال 14:39:26
120,400 ریال 14:39:23
246,510 ریال 14:39:15
1,700 ریال 14:37:24
185.55 ریال 14:37:10
53.507 ریال 14:36:52
231.54 ریال 14:36:51
69.151 ریال 14:36:41
297,200 ریال 14:36:30
320 ریال 14:34:40
1.6309 ریال 14:32:45
195,900 ریال 14:30:16
20,574,430 ریال 14:24:24
7,920 ریال 14:24:06
13,942.5 ریال 14:23:28
1,555 ریال 14:22:47
6,860 ریال 14:22:46
8,400 ریال 14:22:40
10,430 ریال 14:22:37
1.148 ریال 14:22:14
14.6 ریال 14:21:58
1,892.25 ریال 14:21:48
618,620 ریال 14:21:41
190.65 ریال 14:21:37
2.131 ریال 14:21:28
1,230 ریال 14:21:25
32.95 ریال 14:21:01
115,730 ریال 14:19:59
3.91 ریال 14:19:12
1.0792 ریال 14:17:11
8.7225 ریال 14:16:42
6,029.45 ریال 14:14:46
0.02478 ریال 14:12:57
150 ریال 14:07:58
28.8 ریال 14:04:40
54.1879 ریال 14:04:01
0.195 ریال 14:03:51
2,197.32 ریال 14:03:43
0.2394 ریال 14:03:38
59,450 ریال 14:03:34
678.1 ریال 14:03:32
1.0794 ریال 14:03:29
17.31 ریال 14:03:23
258.75 ریال 14:03:21
232,780 ریال 14:03:15
0.403 ریال 14:03:12
6,983 ریال 14:01:54
232,800 ریال 13:59:40
13,942.5 ریال 13:59:00
1,813.75 ریال 13:58:43
62,310 ریال 13:58:15
10.33 ریال 13:57:41
36.159 ریال 13:57:22
0.00045 ریال 13:56:44
8,360 ریال 13:54:38
107,680 ریال 13:54:29
30,220 ریال 13:52:29
52.6986 ریال 13:50:23
304,940 ریال 13:50:01
111,850,000 ریال 13:49:47
0.2345 ریال 13:49:29
1,736.79 ریال 13:49:23
163,250 ریال 13:48:20
75.043 ریال 13:45:14
9.8 ریال 13:45:00
6.9869 ریال 13:44:43
1,851 ریال 13:44:32
1.1995 ریال 13:42:20
150,710 ریال 13:42:18
137,810 ریال 13:42:13
1,746.75 ریال 13:41:46
0.006894 ریال 13:40:59
0.400294 ریال 13:40:53
1,110 ریال 13:39:38
46,780,000 ریال 13:39:23
447,810 ریال 13:39:19
0.2142 ریال 13:38:15
2.8967 ریال 13:37:53
170,210 ریال 13:36:18
0.454 ریال 13:33:53
1,337 ریال 13:33:39
226.45 ریال 13:33:27
103,030 ریال 13:33:21
18.2597 ریال 13:32:59
108.84 ریال 13:32:58
618,360 ریال 13:31:38
11,243 ریال 13:31:34
3.0511 ریال 13:30:39
66,570 ریال 13:29:53
1,432 ریال 13:29:52
222,000 ریال 13:29:39
222,020 ریال 13:26:55
221,910 ریال 13:26:44
221,930 ریال 13:26:32
222,020 ریال 13:25:32
221,950 ریال 13:25:17
221,910 ریال 13:24:58
222,020 ریال 13:24:30
221,940 ریال 13:24:17
221,930 ریال 13:23:56
221,950 ریال 13:23:41
222,020 ریال 13:23:20
221,910 ریال 13:22:54
222,020 ریال 13:22:20
221,910 ریال 13:21:54
222,020 ریال 13:20:48
221,910 ریال 13:20:37
222,020 ریال 13:19:05
221,990 ریال 13:18:54
222,020 ریال 13:18:43
221,970 ریال 13:18:31
222,020 ریال 13:18:18
221,930 ریال 13:17:56
222,000 ریال 13:17:46
222,020 ریال 13:17:36
221,960 ریال 13:16:45
222,020 ریال 13:15:01
221,920 ریال 13:14:54
221,950 ریال 13:14:46
222,020 ریال 13:14:29
221,910 ریال 13:14:15
221,970 ریال 13:13:03
222,020 ریال 13:11:59
222,000 ریال 13:11:48
222,020 ریال 13:11:31
221,970 ریال 13:11:16
221,920 ریال 13:10:55
221,980 ریال 13:10:47
222,020 ریال 13:10:32
221,950 ریال 13:10:01
221,930 ریال 13:09:45
222,020 ریال 13:09:18
221,930 ریال 13:08:57
222,020 ریال 13:07:55
221,940 ریال 13:07:39
222,020 ریال 13:07:17
221,930 ریال 13:05:54
222,020 ریال 13:03:50
221,920 ریال 13:03:25
221,950 ریال 13:03:01
221,960 ریال 13:02:43
221,930 ریال 13:02:22
221,910 ریال 13:01:53
222,020 ریال 13:01:02
221,920 ریال 13:00:43
222,020 ریال 12:59:04
221,940 ریال 12:58:43
221,970 ریال 12:58:32
221,910 ریال 12:58:16
222,020 ریال 12:56:49
221,930 ریال 12:56:39
221,920 ریال 12:56:28
222,020 ریال 12:54:50
222,000 ریال 12:54:36
222,020 ریال 12:54:18
221,910 ریال 12:53:58
222,020 ریال 12:53:47
221,990 ریال 12:53:29
222,000 ریال 12:53:12
222,020 ریال 12:52:32
221,940 ریال 12:52:14
221,980 ریال 12:52:01
222,020 ریال 12:51:45
221,980 ریال 12:51:38
222,020 ریال 12:51:25
221,990 ریال 12:51:12
222,020 ریال 12:50:35
221,980 ریال 12:50:27
221,950 ریال 12:50:11
221,990 ریال 12:49:01
222,020 ریال 12:48:46
221,970 ریال 12:48:39
222,020 ریال 12:48:26
222,000 ریال 12:48:14
221,970 ریال 12:47:58
222,020 ریال 12:47:25
221,940 ریال 12:47:12
222,020 ریال 12:46:46
221,990 ریال 12:46:34
222,020 ریال 12:45:57
221,990 ریال 12:45:52
221,980 ریال 12:45:46
222,020 ریال 12:45:40
221,990 ریال 12:45:33
221,960 ریال 12:45:26
221,950 ریال 12:45:16
221,920 ریال 12:45:09
221,910 ریال 12:44:56
222,020 ریال 12:44:49
221,910 ریال 12:44:43
221,990 ریال 12:44:34
221,950 ریال 12:44:23
221,930 ریال 12:44:14
221,980 ریال 12:43:57
222,020 ریال 12:43:44
221,960 ریال 12:43:29
221,990 ریال 12:43:16
221,970 ریال 12:42:54
222,020 ریال 12:42:29
221,910 ریال 12:42:14
222,020 ریال 12:41:02
221,910 ریال 12:40:52
222,020 ریال 12:40:39
221,960 ریال 12:40:28
221,920 ریال 12:40:14
222,020 ریال 12:39:02
221,920 ریال 12:38:52
222,020 ریال 12:38:00
221,910 ریال 12:37:47
222,020 ریال 12:37:23
221,970 ریال 12:37:12
222,020 ریال 12:36:56
221,960 ریال 12:36:45
221,950 ریال 12:36:32
221,970 ریال 12:36:22
221,910 ریال 12:36:11
221,930 ریال 12:35:52
221,980 ریال 12:35:43
221,950 ریال 12:35:30
222,020 ریال 12:35:22
221,950 ریال 12:35:16
222,020 ریال 12:34:58
221,960 ریال 12:34:55
222,020 ریال 12:34:45
221,970 ریال 12:34:39
222,020 ریال 12:33:40
222,000 ریال 12:33:23
221,930 ریال 12:33:12
222,020 ریال 12:32:58
221,920 ریال 12:32:49
221,940 ریال 12:32:39
221,980 ریال 12:32:22
221,930 ریال 12:32:09
222,020 ریال 12:31:51
221,920 ریال 12:31:41
222,020 ریال 12:30:58
221,930 ریال 12:30:52
221,960 ریال 12:30:45
221,940 ریال 12:30:39
222,000 ریال 12:30:30
222,020 ریال 12:30:21
221,910 ریال 12:30:09
222,020 ریال 12:28:40
221,980 ریال 12:28:32
222,020 ریال 12:27:56
221,920 ریال 12:27:49
222,020 ریال 12:27:36
221,960 ریال 12:27:28
221,920 ریال 12:27:17
222,000 ریال 12:27:09
221,920 ریال 12:26:55
222,020 ریال 12:26:42
221,980 ریال 12:26:39
221,910 ریال 12:26:36
222,000 ریال 12:26:31
221,930 ریال 12:26:26
222,020 ریال 12:26:19
221,940 ریال 12:26:12
222,020 ریال 12:25:55
222,000 ریال 12:25:52
221,990 ریال 12:25:49
222,020 ریال 12:25:46
221,970 ریال 12:25:42
221,990 ریال 12:25:38
222,020 ریال 12:25:18
221,910 ریال 12:25:11
221,970 ریال 12:25:05
221,950 ریال 12:24:57
222,020 ریال 12:24:54
221,950 ریال 12:24:51
222,020 ریال 12:24:40
221,960 ریال 12:24:37
222,020 ریال 12:24:31
221,980 ریال 12:24:27
221,970 ریال 12:24:23
222,020 ریال 12:24:06
221,910 ریال 12:22:56
221,960 ریال 12:22:44
221,910 ریال 12:22:38
222,020 ریال 12:22:16
221,930 ریال 12:22:07
221,920 ریال 12:21:54
222,020 ریال 12:21:44
221,980 ریال 12:21:37
221,960 ریال 12:21:26
221,930 ریال 12:21:14
221,920 ریال 12:21:06
222,020 ریال 12:20:57
222,000 ریال 12:20:53
221,970 ریال 12:20:48
221,950 ریال 12:20:43
221,960 ریال 12:20:37
222,020 ریال 12:20:32
221,960 ریال 12:20:26
222,020 ریال 12:20:17
221,960 ریال 12:19:55
221,930 ریال 12:19:52
222,020 ریال 12:19:44
221,930 ریال 12:19:40
221,970 ریال 12:19:35
222,020 ریال 12:19:26
221,910 ریال 12:19:17
221,940 ریال 12:19:07
221,980 ریال 12:18:57
222,020 ریال 12:18:44
221,940 ریال 12:18:37
221,980 ریال 12:18:26
221,930 ریال 12:18:18
222,020 ریال 12:17:36
221,960 ریال 12:17:28
222,000 ریال 12:17:16
222,020 ریال 12:16:56
222,000 ریال 12:16:38
221,910 ریال 12:16:26
222,020 ریال 12:16:18
221,990 ریال 12:16:12
221,960 ریال 12:16:07
222,020 ریال 12:15:55
221,950 ریال 12:15:47
222,020 ریال 12:15:14
221,950 ریال 12:15:07
221,920 ریال 12:14:57
222,020 ریال 12:14:54
221,930 ریال 12:14:51
221,960 ریال 12:14:47
221,970 ریال 12:14:43
221,980 ریال 12:14:38
222,020 ریال 12:13:50
221,910 ریال 12:13:47
221,970 ریال 12:13:43
222,020 ریال 12:13:37
221,910 ریال 12:13:31
222,020 ریال 12:13:12
221,950 ریال 12:13:07
221,990 ریال 12:12:58
221,970 ریال 12:12:52
221,930 ریال 12:12:47
221,940 ریال 12:12:35
222,020 ریال 12:11:55
221,910 ریال 12:11:46
221,960 ریال 12:11:38
221,920 ریال 12:11:31
222,020 ریال 12:11:12
221,910 ریال 12:11:07
221,930 ریال 12:10:53
222,020 ریال 12:10:47
221,950 ریال 12:10:42
222,020 ریال 12:10:12
221,970 ریال 12:09:00
221,920 ریال 12:08:44
222,020 ریال 12:08:32
221,940 ریال 12:08:23
222,020 ریال 12:08:09
221,970 ریال 12:07:57
222,020 ریال 12:07:41
221,960 ریال 12:07:32
221,990 ریال 12:07:23
222,020 ریال 12:07:18
221,960 ریال 12:07:12
222,020 ریال 12:07:00
221,960 ریال 12:06:54
221,970 ریال 12:06:44
222,020 ریال 12:06:19
221,920 ریال 12:06:11
222,020 ریال 12:05:49
221,980 ریال 12:05:40
222,020 ریال 12:04:55
221,920 ریال 12:04:41
222,020 ریال 12:04:11
221,910 ریال 12:03:53
222,020 ریال 12:03:11
221,950 ریال 12:02:46
221,980 ریال 12:02:28
221,920 ریال 12:02:11
222,020 ریال 12:01:53
221,970 ریال 12:01:40
222,020 ریال 12:01:10
221,970 ریال 12:00:59
221,960 ریال 12:00:46
221,990 ریال 12:00:21
222,020 ریال 12:00:09
221,950 ریال 11:59:56
222,020 ریال 11:59:43
221,970 ریال 11:59:40
222,020 ریال 11:59:37
221,940 ریال 11:59:35
221,920 ریال 11:59:32
221,990 ریال 11:59:30
222,020 ریال 11:59:20
221,920 ریال 11:59:15
222,000 ریال 11:59:10
221,980 ریال 11:59:06
221,940 ریال 11:58:54
221,970 ریال 11:58:51
221,960 ریال 11:58:47
222,000 ریال 11:58:43
221,970 ریال 11:58:40
221,910 ریال 11:58:37
222,020 ریال 11:58:12
222,000 ریال 11:58:05
222,020 ریال 11:57:58
221,910 ریال 11:57:54
222,020 ریال 11:57:42
221,950 ریال 11:57:40
222,020 ریال 11:57:37
221,970 ریال 11:57:34
222,020 ریال 11:57:32
221,920 ریال 11:57:27
221,910 ریال 11:57:20
221,950 ریال 11:57:14
222,020 ریال 11:57:07
221,940 ریال 11:56:57
222,020 ریال 11:56:53
221,940 ریال 11:56:51
222,020 ریال 11:56:48
221,930 ریال 11:56:45
221,960 ریال 11:56:40
221,910 ریال 11:56:37
222,020 ریال 11:56:33
221,970 ریال 11:56:26
222,020 ریال 11:56:17
221,980 ریال 11:56:07
221,960 ریال 11:55:57
221,980 ریال 11:55:54
222,020 ریال 11:55:38
221,920 ریال 11:55:34
222,020 ریال 11:55:24
221,940 ریال 11:55:17
221,920 ریال 11:55:11
222,020 ریال 11:55:05
221,940 ریال 11:54:56
221,920 ریال 11:54:53
221,980 ریال 11:54:51
221,970 ریال 11:54:49
222,020 ریال 11:54:47
221,920 ریال 11:54:45
222,000 ریال 11:54:42
222,020 ریال 11:54:31
221,920 ریال 11:54:29
222,020 ریال 11:54:19
221,940 ریال 11:54:12
222,020 ریال 11:54:06
221,940 ریال 11:53:56
221,990 ریال 11:53:49
221,960 ریال 11:53:44
221,950 ریال 11:53:41
221,910 ریال 11:53:37
222,020 ریال 11:53:18
221,970 ریال 11:53:12
222,020 ریال 11:52:28
221,940 ریال 11:52:16
222,020 ریال 11:51:51
221,970 ریال 11:51:47
222,020 ریال 11:51:36
221,950 ریال 11:51:22
222,000 ریال 11:51:11
222,020 ریال 11:51:06
221,910 ریال 11:50:54
221,930 ریال 11:50:48
221,990 ریال 11:50:43
222,000 ریال 11:50:31
222,020 ریال 11:50:18
221,930 ریال 11:50:08
221,980 ریال 11:49:54
222,020 ریال 11:49:07
221,910 ریال 11:48:52
221,990 ریال 11:48:48
222,000 ریال 11:48:32
222,020 ریال 11:48:07
221,980 ریال 11:47:57
221,920 ریال 11:47:47
222,020 ریال 11:47:41
221,980 ریال 11:47:30
222,020 ریال 11:45:58
221,930 ریال 11:45:54
222,000 ریال 11:45:45
222,020 ریال 11:45:30
222,000 ریال 11:45:16
222,020 ریال 11:44:51
221,980 ریال 11:44:47
222,020 ریال 11:44:43
221,950 ریال 11:44:38
221,920 ریال 11:44:32
222,020 ریال 11:44:27
221,940 ریال 11:44:21
222,020 ریال 11:44:15
221,970 ریال 11:44:09
222,020 ریال 11:43:52
221,970 ریال 11:43:46
222,020 ریال 11:43:17
221,980 ریال 11:43:09
221,990 ریال 11:42:59
221,980 ریال 11:42:52
221,930 ریال 11:42:37
222,020 ریال 11:42:10
221,960 ریال 11:41:55
222,020 ریال 11:41:46
221,960 ریال 11:41:38
221,980 ریال 11:41:22
222,020 ریال 11:40:41
221,960 ریال 11:40:32
222,020 ریال 11:40:07
221,910 ریال 11:39:56
221,970 ریال 11:39:52
222,020 ریال 11:39:46
221,950 ریال 11:39:38
222,020 ریال 11:39:32
222,000 ریال 11:39:23
221,970 ریال 11:39:16
221,980 ریال 11:39:06
222,020 ریال 11:38:42
221,940 ریال 11:38:37
222,020 ریال 11:38:31
221,920 ریال 11:38:23
222,020 ریال 11:38:07
222,000 ریال 11:37:55
221,990 ریال 11:37:50
222,020 ریال 11:37:41
221,930 ریال 11:37:36
221,920 ریال 11:37:30
222,020 ریال 11:37:17
221,940 ریال 11:37:09
222,020 ریال 11:36:56
221,930 ریال 11:36:52
221,950 ریال 11:36:39
221,990 ریال 11:36:26
222,020 ریال 11:35:52
221,920 ریال 11:35:26
222,020 ریال 11:34:49
222,000 ریال 11:34:35
222,020 ریال 11:34:15
221,910 ریال 11:34:09
222,020 ریال 11:33:48
221,960 ریال 11:33:35
222,000 ریال 11:33:25
221,970 ریال 11:33:15
222,020 ریال 11:32:57
221,940 ریال 11:32:48
222,020 ریال 11:32:38
222,000 ریال 11:32:27
222,020 ریال 11:32:15
221,910 ریال 11:32:09
221,980 ریال 11:31:55
221,920 ریال 11:31:47
221,930 ریال 11:31:40
222,020 ریال 11:31:10
221,990 ریال 11:31:05
221,920 ریال 11:30:57
222,020 ریال 11:30:49
221,960 ریال 11:30:44
222,020 ریال 11:30:33
221,990 ریال 11:30:27
221,930 ریال 11:30:21
222,020 ریال 11:30:16
221,940 ریال 11:30:07
222,020 ریال 11:29:55
221,950 ریال 11:29:53
222,020 ریال 11:29:51
222,000 ریال 11:29:49
221,990 ریال 11:29:46
222,020 ریال 11:29:44
221,910 ریال 11:29:42
221,980 ریال 11:29:40
222,020 ریال 11:29:37
221,920 ریال 11:29:35
221,970 ریال 11:29:33
222,020 ریال 11:29:30
221,990 ریال 11:29:28
221,970 ریال 11:29:25
222,020 ریال 11:29:17
221,940 ریال 11:29:14
221,980 ریال 11:29:05
222,020 ریال 11:28:46
221,910 ریال 11:28:39
222,020 ریال 11:28:35
222,000 ریال 11:28:32
221,960 ریال 11:28:27
221,910 ریال 11:28:24
222,020 ریال 11:28:19
221,970 ریال 11:28:11
221,930 ریال 11:28:06
221,970 ریال 11:27:57
221,940 ریال 11:27:53
221,980 ریال 11:27:49
222,020 ریال 11:27:43
221,960 ریال 11:27:38
222,020 ریال 11:27:17
221,980 ریال 11:27:06
222,020 ریال 11:26:52
221,980 ریال 11:26:46
222,020 ریال 11:26:32
222,000 ریال 11:26:20
222,020 ریال 11:25:57
221,990 ریال 11:25:54
222,000 ریال 11:25:51
222,020 ریال 11:25:07
221,980 ریال 11:24:55
221,930 ریال 11:24:52
221,960 ریال 11:24:47
222,000 ریال 11:24:39
222,020 ریال 11:24:32
221,960 ریال 11:24:19
222,020 ریال 11:24:10
221,920 ریال 11:24:06
221,930 ریال 11:23:56
222,020 ریال 11:23:50
221,980 ریال 11:23:42
222,020 ریال 11:23:33
221,920 ریال 11:23:23
221,980 ریال 11:23:15
222,020 ریال 11:23:07
221,960 ریال 11:22:54
221,980 ریال 11:22:51
222,020 ریال 11:22:34
221,980 ریال 11:22:23
222,020 ریال 11:22:07
221,910 ریال 11:21:55
222,000 ریال 11:21:47
221,940 ریال 11:21:40
222,000 ریال 11:21:31
222,020 ریال 11:21:19
221,950 ریال 11:21:07
222,020 ریال 11:20:46
221,920 ریال 11:20:19
221,930 ریال 11:20:08
222,020 ریال 11:19:50
221,990 ریال 11:19:44
222,020 ریال 11:19:18
221,990 ریال 11:19:08
221,980 ریال 11:18:22
221,950 ریال 11:18:10
221,960 ریال 11:17:57
221,940 ریال 11:17:37
222,020 ریال 11:17:15
221,910 ریال 11:17:09
222,020 ریال 11:16:44
221,920 ریال 11:16:34
222,020 ریال 11:16:06
221,960 ریال 11:15:54
222,020 ریال 11:15:27
221,920 ریال 11:15:16
222,020 ریال 11:15:06
221,980 ریال 11:14:52
222,020 ریال 11:14:45
221,940 ریال 11:14:37
222,020 ریال 11:14:19
221,950 ریال 11:13:54
222,020 ریال 11:13:41
221,990 ریال 11:13:24
222,020 ریال 11:13:13
221,980 ریال 11:13:08
221,930 ریال 11:12:57
222,020 ریال 11:12:53
221,910 ریال 11:12:47
222,020 ریال 11:12:23
222,000 ریال 11:12:14
222,020 ریال 11:12:07
221,960 ریال 11:11:52
222,020 ریال 11:11:45
222,000 ریال 11:11:40
222,020 ریال 11:11:33
221,970 ریال 11:11:29
222,020 ریال 11:11:21
221,950 ریال 11:11:13
221,930 ریال 11:11:07
222,020 ریال 11:10:32
221,940 ریال 11:10:20
221,970 ریال 11:10:12
221,910 ریال 11:09:59
222,020 ریال 11:08:52
221,930 ریال 11:08:39
221,950 ریال 11:08:22
221,930 ریال 11:08:10
222,020 ریال 11:07:22
221,940 ریال 11:07:13
222,020 ریال 11:06:46
221,960 ریال 11:06:33
222,020 ریال 11:05:48
221,920 ریال 11:05:39
222,000 ریال 11:05:32
221,980 ریال 11:05:08
222,000 ریال 11:04:50
221,960 ریال 11:04:37
221,950 ریال 11:04:28
222,020 ریال 11:04:21
221,950 ریال 11:04:13
222,000 ریال 11:03:56
222,020 ریال 11:03:21
221,960 ریال 11:03:10
221,930 ریال 11:02:54
222,020 ریال 11:02:47
221,990 ریال 11:02:35
222,020 ریال 11:02:21
221,920 ریال 11:02:10
222,020 ریال 11:01:54
221,960 ریال 11:01:48
221,940 ریال 11:01:35
222,020 ریال 11:01:22
221,930 ریال 11:01:10
221,940 ریال 11:00:57
222,020 ریال 11:00:23
221,940 ریال 11:00:07
222,020 ریال 10:59:57
221,930 ریال 10:59:54
222,020 ریال 10:59:50
221,940 ریال 10:59:47
222,020 ریال 10:59:37
221,950 ریال 10:59:34
222,020 ریال 10:59:29
221,960 ریال 10:59:26
221,950 ریال 10:59:23
221,910 ریال 10:59:20
221,970 ریال 10:59:12
222,020 ریال 10:58:53
221,930 ریال 10:58:50
222,020 ریال 10:58:46
221,980 ریال 10:58:42
222,020 ریال 10:58:30
221,940 ریال 10:58:25
222,020 ریال 10:58:22
222,000 ریال 10:58:17
222,020 ریال 10:58:06
221,910 ریال 10:57:58
222,020 ریال 10:57:54
221,970 ریال 10:57:51
221,930 ریال 10:57:48
222,020 ریال 10:57:28
221,940 ریال 10:57:22
222,020 ریال 10:57:09
221,930 ریال 10:57:06
221,970 ریال 10:56:57
222,020 ریال 10:56:54
221,930 ریال 10:56:52
221,940 ریال 10:56:47
222,020 ریال 10:56:45
221,950 ریال 10:56:42
222,020 ریال 10:56:38
221,980 ریال 10:56:36
221,930 ریال 10:56:33
222,020 ریال 10:56:31
221,980 ریال 10:56:25
221,970 ریال 10:56:21
222,020 ریال 10:56:13
221,960 ریال 10:56:09
222,020 ریال 10:55:54
221,980 ریال 10:55:52
221,970 ریال 10:55:50
222,020 ریال 10:55:45
221,950 ریال 10:55:42
222,020 ریال 10:55:40
222,000 ریال 10:55:37
222,020 ریال 10:55:35
221,930 ریال 10:55:32
221,940 ریال 10:55:28
221,980 ریال 10:55:25
221,940 ریال 10:55:21
222,020 ریال 10:55:18
221,940 ریال 10:55:15
221,930 ریال 10:55:12
222,020 ریال 10:55:08
221,930 ریال 10:55:05
221,960 ریال 10:54:57
222,000 ریال 10:54:55
221,960 ریال 10:54:53
222,020 ریال 10:54:50
221,980 ریال 10:54:48
222,020 ریال 10:54:46
221,960 ریال 10:54:44
222,020 ریال 10:54:39
221,960 ریال 10:54:37
222,020 ریال 10:54:35
221,950 ریال 10:54:32
221,930 ریال 10:54:29
222,000 ریال 10:54:27
221,930 ریال 10:54:24
222,020 ریال 10:54:21
222,000 ریال 10:54:19
222,020 ریال 10:54:12
221,920 ریال 10:54:09
221,930 ریال 10:54:05
221,990 ریال 10:53:56
221,980 ریال 10:53:54
221,930 ریال 10:53:51
221,950 ریال 10:53:48
222,020 ریال 10:53:41
221,920 ریال 10:53:37
222,020 ریال 10:53:33
221,920 ریال 10:53:29
221,930 ریال 10:53:24
221,920 ریال 10:53:20
221,970 ریال 10:53:16
222,020 ریال 10:53:07
222,000 ریال 10:52:55
221,970 ریال 10:52:52
222,020 ریال 10:52:49
221,970 ریال 10:52:46
222,020 ریال 10:52:38
221,910 ریال 10:52:33
221,960 ریال 10:52:29
222,020 ریال 10:52:24
222,000 ریال 10:52:20
222,020 ریال 10:52:11
221,980 ریال 10:52:07
222,000 ریال 10:51:53
222,020 ریال 10:51:48
221,980 ریال 10:51:45
221,930 ریال 10:51:42
222,000 ریال 10:51:40
221,910 ریال 10:51:37
222,020 ریال 10:51:34
221,930 ریال 10:51:31
221,960 ریال 10:51:28
222,000 ریال 10:51:16
222,020 ریال 10:50:57
221,940 ریال 10:50:54
222,020 ریال 10:50:52
221,930 ریال 10:50:49
222,020 ریال 10:50:44
221,910 ریال 10:50:41
221,980 ریال 10:50:38
221,930 ریال 10:50:35
222,020 ریال 10:50:31
222,000 ریال 10:50:28
221,950 ریال 10:50:24
222,020 ریال 10:50:19
222,000 ریال 10:50:15
221,940 ریال 10:50:11
222,020 ریال 10:49:57
221,920 ریال 10:49:55
222,020 ریال 10:49:46
221,930 ریال 10:49:43
221,980 ریال 10:49:40
221,910 ریال 10:49:35
222,020 ریال 10:49:21
221,940 ریال 10:49:17
222,020 ریال 10:49:11
221,970 ریال 10:49:07
222,020 ریال 10:48:57
222,000 ریال 10:48:55
221,990 ریال 10:48:52
221,910 ریال 10:48:49
221,960 ریال 10:48:47
221,930 ریال 10:48:44
222,020 ریال 10:48:35
221,910 ریال 10:48:32
222,020 ریال 10:48:28
221,940 ریال 10:48:23
221,980 ریال 10:48:19
221,990 ریال 10:48:15
222,020 ریال 10:48:11
221,920 ریال 10:48:07
221,990 ریال 10:47:55
221,970 ریال 10:47:52
221,990 ریال 10:47:48
222,020 ریال 10:47:42
221,940 ریال 10:47:39
221,960 ریال 10:47:35
222,020 ریال 10:47:25
221,920 ریال 10:47:20
222,020 ریال 10:47:15
221,920 ریال 10:47:11
221,930 ریال 10:47:07
221,980 ریال 10:46:57
222,020 ریال 10:46:40
221,930 ریال 10:46:37
221,990 ریال 10:46:34
222,020 ریال 10:46:28
221,960 ریال 10:46:24
222,020 ریال 10:46:08
222,000 ریال 10:46:05
222,020 ریال 10:45:45
221,930 ریال 10:45:42
222,020 ریال 10:45:37
221,970 ریال 10:45:34
221,920 ریال 10:45:31
222,020 ریال 10:45:28
222,000 ریال 10:45:25
221,950 ریال 10:45:21
221,980 ریال 10:45:17
221,930 ریال 10:45:14
221,970 ریال 10:45:10
222,020 ریال 10:44:55
221,960 ریال 10:44:53
222,020 ریال 10:44:48
221,970 ریال 10:44:44
222,020 ریال 10:44:35
222,000 ریال 10:44:33
222,020 ریال 10:44:28
222,000 ریال 10:44:26
222,020 ریال 10:44:23
221,950 ریال 10:44:21
222,020 ریال 10:44:08
221,910 ریال 10:44:05
222,020 ریال 10:43:45
222,000 ریال 10:43:43
222,020 ریال 10:43:40
221,920 ریال 10:43:35
222,020 ریال 10:43:33
221,920 ریال 10:43:30
222,020 ریال 10:43:28
221,940 ریال 10:43:26
221,960 ریال 10:43:20
222,020 ریال 10:43:06
221,970 ریال 10:42:57
222,020 ریال 10:42:54
221,920 ریال 10:42:52
222,020 ریال 10:42:50
221,970 ریال 10:42:47
222,020 ریال 10:42:43
221,960 ریال 10:42:41
222,020 ریال 10:42:24
221,940 ریال 10:42:20
222,020 ریال 10:42:11
222,000 ریال 10:42:07
221,940 ریال 10:41:56
222,020 ریال 10:41:54
221,970 ریال 10:41:51
221,960 ریال 10:41:49
221,950 ریال 10:41:46
221,940 ریال 10:41:44
221,910 ریال 10:41:42
222,020 ریال 10:41:39
221,950 ریال 10:41:37
221,940 ریال 10:41:35
222,020 ریال 10:41:33
222,000 ریال 10:41:30
222,020 ریال 10:41:24
222,000 ریال 10:41:20
221,970 ریال 10:41:17
221,930 ریال 10:41:12
221,940 ریال 10:41:09
222,020 ریال 10:41:05
221,950 ریال 10:40:56
222,020 ریال 10:40:54
221,970 ریال 10:40:51
222,020 ریال 10:40:47
221,980 ریال 10:40:44
221,990 ریال 10:40:42
221,920 ریال 10:40:39
221,960 ریال 10:40:36
222,020 ریال 10:40:34
221,980 ریال 10:40:31
222,020 ریال 10:40:29
221,930 ریال 10:40:26
222,020 ریال 10:40:24
221,960 ریال 10:40:21
222,000 ریال 10:40:18
222,020 ریال 10:40:12
221,950 ریال 10:40:09
222,020 ریال 10:40:05
221,960 ریال 10:39:57
221,920 ریال 10:39:55
221,980 ریال 10:39:53
221,940 ریال 10:39:50
221,970 ریال 10:39:47
222,020 ریال 10:39:44
221,980 ریال 10:39:41
221,990 ریال 10:39:38
222,020 ریال 10:39:35
221,990 ریال 10:39:32
221,920 ریال 10:39:30
221,910 ریال 10:39:27
222,020 ریال 10:39:20
221,940 ریال 10:39:16
222,020 ریال 10:39:10
221,940 ریال 10:39:06
221,960 ریال 10:38:57
222,020 ریال 10:38:33
222,000 ریال 10:38:29
222,020 ریال 10:38:25
221,920 ریال 10:38:21
222,020 ریال 10:38:11
221,970 ریال 10:38:07
221,990 ریال 10:37:55
221,960 ریال 10:37:50
221,990 ریال 10:37:42
222,020 ریال 10:37:39
221,960 ریال 10:37:34
222,020 ریال 10:37:29
222,000 ریال 10:37:24
222,020 ریال 10:37:14
221,910 ریال 10:37:08
222,020 ریال 10:36:55
221,970 ریال 10:36:52
222,020 ریال 10:36:27
222,000 ریال 10:36:23
222,020 ریال 10:36:20
222,000 ریال 10:36:15
222,020 ریال 10:36:06
221,970 ریال 10:35:56
221,920 ریال 10:35:53
222,020 ریال 10:35:51
221,970 ریال 10:35:48
222,020 ریال 10:35:45
221,990 ریال 10:35:42
221,960 ریال 10:35:36
221,920 ریال 10:35:32
222,020 ریال 10:35:29
221,990 ریال 10:35:24
221,970 ریال 10:35:20
221,930 ریال 10:35:16
221,910 ریال 10:35:11
222,020 ریال 10:35:07
221,990 ریال 10:34:57
222,020 ریال 10:34:48
221,910 ریال 10:34:46
221,990 ریال 10:34:43
222,020 ریال 10:34:41
221,980 ریال 10:34:38
222,020 ریال 10:34:35
221,940 ریال 10:34:33
222,020 ریال 10:34:25
221,980 ریال 10:34:21
221,920 ریال 10:34:17
222,020 ریال 10:34:14
221,930 ریال 10:34:11
221,970 ریال 10:34:07
221,930 ریال 10:33:56
222,020 ریال 10:33:50
221,950 ریال 10:33:46
221,970 ریال 10:33:43
221,980 ریال 10:33:39
222,020 ریال 10:33:34
221,960 ریال 10:33:30
222,020 ریال 10:33:13
221,960 ریال 10:33:07
222,020 ریال 10:32:55
221,950 ریال 10:32:53
222,020 ریال 10:32:50
221,970 ریال 10:32:47
221,940 ریال 10:32:44
222,020 ریال 10:32:21
221,970 ریال 10:32:17
221,990 ریال 10:32:12
222,020 ریال 10:32:09
221,950 ریال 10:32:05
221,970 ریال 10:31:55
221,910 ریال 10:31:53
222,020 ریال 10:31:41
221,990 ریال 10:31:34
222,020 ریال 10:31:30
221,940 ریال 10:31:27
222,000 ریال 10:31:24
222,020 ریال 10:31:18
221,990 ریال 10:31:14
221,920 ریال 10:31:12
222,020 ریال 10:30:56
221,960 ریال 10:30:53
222,000 ریال 10:30:47
221,920 ریال 10:30:44
221,930 ریال 10:30:41
221,940 ریال 10:30:34
221,960 ریال 10:30:31
221,920 ریال 10:30:27
221,930 ریال 10:30:24
222,000 ریال 10:30:16
222,020 ریال 10:30:13
221,970 ریال 10:30:09
222,020 ریال 10:29:56
221,980 ریال 10:29:54
221,940 ریال 10:29:52
222,020 ریال 10:29:48
221,940 ریال 10:29:46
221,980 ریال 10:29:44
221,920 ریال 10:29:42
222,000 ریال 10:29:40
221,960 ریال 10:29:38
221,950 ریال 10:29:36
222,020 ریال 10:29:30
222,000 ریال 10:29:28
222,020 ریال 10:29:26
221,930 ریال 10:29:24
222,020 ریال 10:29:20
221,970 ریال 10:29:17
221,960 ریال 10:29:15
221,930 ریال 10:29:12
222,020 ریال 10:29:06
221,990 ریال 10:28:57
222,020 ریال 10:28:55
221,910 ریال 10:28:53
221,940 ریال 10:28:50
221,950 ریال 10:28:48
222,020 ریال 10:28:41
221,960 ریال 10:28:38
222,020 ریال 10:28:35
221,960 ریال 10:28:33
222,020 ریال 10:28:16
221,980 ریال 10:28:13
222,020 ریال 10:28:06
221,910 ریال 10:27:58
222,000 ریال 10:27:55
221,960 ریال 10:27:48
222,020 ریال 10:27:42
221,910 ریال 10:27:40
222,020 ریال 10:27:30
221,940 ریال 10:27:26
222,020 ریال 10:27:10
222,000 ریال 10:27:05
222,020 ریال 10:26:41
221,910 ریال 10:26:38
221,990 ریال 10:26:35
222,020 ریال 10:26:32
222,000 ریال 10:26:28
222,020 ریال 10:26:24
221,920 ریال 10:26:19
222,020 ریال 10:26:16
221,930 ریال 10:26:12
222,020 ریال 10:25:47
221,960 ریال 10:25:44
222,020 ریال 10:25:41
222,000 ریال 10:25:39
221,940 ریال 10:25:36
221,930 ریال 10:25:34
221,950 ریال 10:25:31
221,930 ریال 10:25:28
222,020 ریال 10:25:25
221,920 ریال 10:25:21
221,990 ریال 10:25:18
221,970 ریال 10:25:15
218,970 ریال 10:25:10
219,020 ریال 10:24:55
218,980 ریال 10:24:53
219,020 ریال 10:24:36
218,950 ریال 10:24:33
218,930 ریال 10:24:29
218,980 ریال 10:24:26
219,020 ریال 10:24:21
218,940 ریال 10:24:17
218,980 ریال 10:24:13
219,020 ریال 10:24:09
218,980 ریال 10:24:06
219,000 ریال 10:23:57
219,020 ریال 10:23:49
219,000 ریال 10:23:46
219,020 ریال 10:23:43
218,970 ریال 10:23:41
219,020 ریال 10:23:31
218,960 ریال 10:23:28
219,020 ریال 10:23:24
218,990 ریال 10:23:20
219,020 ریال 10:23:16
218,920 ریال 10:23:13
218,970 ریال 10:23:09
218,960 ریال 10:23:05
218,970 ریال 10:22:56
219,020 ریال 10:22:51
218,980 ریال 10:22:49
218,990 ریال 10:22:46
219,020 ریال 10:22:44
218,960 ریال 10:22:42
219,020 ریال 10:22:39
218,910 ریال 10:22:35
219,020 ریال 10:22:32
218,950 ریال 10:22:29
219,020 ریال 10:22:23
218,980 ریال 10:22:19
219,020 ریال 10:22:16
218,940 ریال 10:22:13
219,000 ریال 10:22:09
218,920 ریال 10:21:57
219,020 ریال 10:21:53
218,930 ریال 10:21:51
219,020 ریال 10:21:44
218,930 ریال 10:21:42
219,000 ریال 10:21:39
219,020 ریال 10:21:35
218,910 ریال 10:21:32
219,020 ریال 10:21:26
218,910 ریال 10:21:23
219,020 ریال 10:21:16
218,920 ریال 10:21:13
219,020 ریال 10:20:56
218,970 ریال 10:20:54
219,020 ریال 10:20:44
218,940 ریال 10:20:42
218,960 ریال 10:20:39
219,020 ریال 10:20:36
218,950 ریال 10:20:33
219,020 ریال 10:20:30
218,910 ریال 10:20:27
219,000 ریال 10:20:23
219,020 ریال 10:20:16
218,980 ریال 10:20:13
218,950 ریال 10:20:09
218,920 ریال 10:20:06
219,020 ریال 10:19:57
218,910 ریال 10:19:55
219,020 ریال 10:19:50
218,970 ریال 10:19:48
219,000 ریال 10:19:46
219,020 ریال 10:19:44
218,970 ریال 10:19:42
219,020 ریال 10:19:40
218,910 ریال 10:19:38
219,020 ریال 10:19:32
218,950 ریال 10:19:30
219,000 ریال 10:19:27
218,950 ریال 10:19:25
218,940 ریال 10:19:23
219,020 ریال 10:19:21
219,000 ریال 10:19:18
219,020 ریال 10:19:13
218,950 ریال 10:19:10
219,020 ریال 10:19:08
218,960 ریال 10:19:05
219,020 ریال 10:18:57
219,000 ریال 10:18:55
218,920 ریال 10:18:53
219,000 ریال 10:18:50
218,940 ریال 10:18:48
219,020 ریال 10:18:46
218,990 ریال 10:18:43
218,970 ریال 10:18:41
218,920 ریال 10:18:39
219,020 ریال 10:18:34
218,980 ریال 10:18:32
218,960 ریال 10:18:29
218,980 ریال 10:18:27
219,020 ریال 10:18:21
218,970 ریال 10:18:18
219,020 ریال 10:18:05
218,990 ریال 10:17:57
219,020 ریال 10:17:55
218,990 ریال 10:17:52
219,020 ریال 10:17:50
218,950 ریال 10:17:47
219,020 ریال 10:17:45
218,970 ریال 10:17:43
219,020 ریال 10:17:37
218,950 ریال 10:17:33
218,980 ریال 10:17:30
218,960 ریال 10:17:26
219,020 ریال 10:17:10
218,920 ریال 10:17:06
219,020 ریال 10:16:45
218,990 ریال 10:16:43
219,000 ریال 10:16:40
219,020 ریال 10:16:38
218,910 ریال 10:16:36
218,930 ریال 10:16:33
219,020 ریال 10:16:30
218,960 ریال 10:16:28
218,910 ریال 10:16:25
219,020 ریال 10:16:22
218,930 ریال 10:16:19
219,020 ریال 10:16:15
218,980 ریال 10:16:12
219,020 ریال 10:16:05
218,960 ریال 10:15:57
218,910 ریال 10:15:54
219,020 ریال 10:15:52
218,970 ریال 10:15:50
218,930 ریال 10:15:48
219,020 ریال 10:15:45
218,940 ریال 10:15:43
219,020 ریال 10:15:39
219,000 ریال 10:15:36
219,020 ریال 10:15:31
218,950 ریال 10:15:28
219,020 ریال 10:15:15
219,000 ریال 10:15:11
219,020 ریال 10:15:09
218,950 ریال 10:15:06
218,990 ریال 10:14:57
218,920 ریال 10:14:55
219,020 ریال 10:14:53
219,000 ریال 10:14:50
219,020 ریال 10:14:43
218,920 ریال 10:14:38
218,910 ریال 10:14:34
219,020 ریال 10:14:32
218,990 ریال 10:14:29
219,020 ریال 10:14:24
218,950 ریال 10:14:22
219,020 ریال 10:14:09
218,970 ریال 10:14:06
219,020 ریال 10:13:48
218,950 ریال 10:13:45
219,020 ریال 10:13:41
218,940 ریال 10:13:37
219,020 ریال 10:13:31
218,920 ریال 10:13:27
218,970 ریال 10:13:24
219,020 ریال 10:13:06
218,960 ریال 10:12:55
219,020 ریال 10:12:52
218,940 ریال 10:12:50
219,020 ریال 10:12:40
218,970 ریال 10:12:37
218,910 ریال 10:12:34
218,960 ریال 10:12:30
218,990 ریال 10:12:20
219,020 ریال 10:12:13
218,960 ریال 10:12:05
219,020 ریال 10:11:56
219,000 ریال 10:11:54
218,950 ریال 10:11:51
219,020 ریال 10:11:46
218,930 ریال 10:11:43
218,910 ریال 10:11:40
219,020 ریال 10:11:33
218,960 ریال 10:11:30
219,020 ریال 10:11:08
218,950 ریال 10:11:05
219,020 ریال 10:10:56
218,990 ریال 10:10:53
218,970 ریال 10:10:51
219,020 ریال 10:10:49
219,000 ریال 10:10:47
218,940 ریال 10:10:45
219,000 ریال 10:10:42
218,940 ریال 10:10:40
219,020 ریال 10:10:35
218,990 ریال 10:10:32
218,910 ریال 10:10:29
219,020 ریال 10:10:25
218,920 ریال 10:10:22
218,980 ریال 10:10:19
218,950 ریال 10:10:16
219,020 ریال 10:09:54
218,990 ریال 10:09:52
218,970 ریال 10:09:50
218,980 ریال 10:09:48
219,020 ریال 10:09:44
218,920 ریال 10:09:41
218,940 ریال 10:09:39
218,970 ریال 10:09:37
218,990 ریال 10:09:33
219,020 ریال 10:09:30
218,990 ریال 10:09:28
219,020 ریال 10:09:18
218,920 ریال 10:09:16
218,910 ریال 10:09:13
218,940 ریال 10:09:10
218,930 ریال 10:09:08
218,910 ریال 10:09:05
218,940 ریال 10:08:56
219,020 ریال 10:08:53
218,930 ریال 10:08:51
219,020 ریال 10:08:39
219,000 ریال 10:08:36
219,020 ریال 10:08:31
218,980 ریال 10:08:28
218,920 ریال 10:08:24
218,970 ریال 10:08:22
218,930 ریال 10:08:19
219,020 ریال 10:08:16
218,990 ریال 10:08:12
219,020 ریال 10:08:09
218,940 ریال 10:08:05
219,020 ریال 10:07:57
218,960 ریال 10:07:55
219,000 ریال 10:07:53
218,920 ریال 10:07:50
219,020 ریال 10:07:27
218,950 ریال 10:07:23
219,020 ریال 10:07:13
218,970 ریال 10:07:09
218,910 ریال 10:07:06
218,970 ریال 10:06:57
219,020 ریال 10:06:52
219,000 ریال 10:06:50
218,960 ریال 10:06:47
218,970 ریال 10:06:45
219,020 ریال 10:06:43
218,960 ریال 10:06:40
219,020 ریال 10:06:37
218,930 ریال 10:06:35
218,950 ریال 10:06:32
218,920 ریال 10:06:29
219,020 ریال 10:06:22
218,920 ریال 10:06:18
219,020 ریال 10:05:57
218,990 ریال 10:05:55
218,980 ریال 10:05:52
219,020 ریال 10:05:46
219,000 ریال 10:05:44
218,990 ریال 10:05:42
219,020 ریال 10:05:37
218,940 ریال 10:05:34
218,910 ریال 10:05:32
219,020 ریال 10:05:27
218,980 ریال 10:05:24
219,020 ریال 10:05:06
218,970 ریال 10:04:57
218,920 ریال 10:04:55
218,980 ریال 10:04:49
219,000 ریال 10:04:46
219,020 ریال 10:04:38
218,940 ریال 10:04:35
219,020 ریال 10:04:31
218,960 ریال 10:04:27
218,920 ریال 10:04:24
218,910 ریال 10:04:20
219,020 ریال 10:04:15
218,970 ریال 10:04:12
219,020 ریال 10:03:58
218,990 ریال 10:03:53
218,950 ریال 10:03:49
218,910 ریال 10:03:45
219,020 ریال 10:03:26
218,990 ریال 10:03:21
218,940 ریال 10:03:16
219,020 ریال 10:03:11
219,000 ریال 10:03:08
218,910 ریال 10:02:56
218,940 ریال 10:02:52
218,970 ریال 10:02:49
219,020 ریال 10:02:36
218,930 ریال 10:02:30
219,020 ریال 10:02:25
219,000 ریال 10:02:22
218,920 ریال 10:02:18
218,970 ریال 10:02:13
218,930 ریال 10:02:07
219,020 ریال 10:01:54
219,000 ریال 10:01:50
219,020 ریال 10:01:46
218,980 ریال 10:01:41
219,020 ریال 10:01:37
218,980 ریال 10:01:32
219,020 ریال 10:01:18
218,930 ریال 10:01:13
218,960 ریال 10:01:08
219,020 ریال 10:00:52
218,910 ریال 10:00:47
219,020 ریال 10:00:43
218,930 ریال 10:00:39
218,920 ریال 10:00:34
219,020 ریال 10:00:29
218,910 ریال 10:00:24
219,020 ریال 10:00:08
218,990 ریال 19:59:52
218,920 ریال 19:59:33
219,000 ریال 19:56:07
219,020 ریال 19:55:48
218,940 ریال 19:55:26
219,020 ریال 19:53:39
218,960 ریال 19:52:58
219,020 ریال 19:52:35
218,970 ریال 19:51:13
218,940 ریال 19:50:51
218,950 ریال 19:50:26
218,940 ریال 19:49:09
219,020 ریال 19:46:13
218,940 ریال 19:45:50
218,980 ریال 19:45:30
218,970 ریال 19:44:20
218,990 ریال 19:43:54
219,020 ریال 19:38:51
218,990 ریال 19:37:26
219,020 ریال 19:35:13
218,950 ریال 19:34:39
219,020 ریال 19:33:28
218,920 ریال 19:32:43
218,970 ریال 19:31:05
219,020 ریال 19:30:37
218,980 ریال 19:29:59
219,020 ریال 19:29:24
219,000 ریال 19:28:18
218,940 ریال 19:27:54
219,020 ریال 19:25:51
218,950 ریال 19:25:31
218,960 ریال 19:24:20
219,020 ریال 19:23:55
218,930 ریال 19:23:33
218,980 ریال 19:22:12
219,020 ریال 19:21:51
218,920 ریال 19:21:31
218,990 ریال 19:20:08
218,910 ریال 19:19:52
218,990 ریال 19:19:31
218,940 ریال 19:17:45
219,020 ریال 19:14:52
218,950 ریال 19:13:29
218,920 ریال 19:12:45
219,020 ریال 19:11:16
218,980 ریال 19:10:43
219,020 ریال 19:06:40
218,920 ریال 19:05:17
219,020 ریال 19:03:42
218,970 ریال 19:01:26
219,020 ریال 18:59:22
218,930 ریال 18:58:03
218,990 ریال 18:57:34
219,020 ریال 18:56:33
218,960 ریال 18:55:33
218,930 ریال 18:54:03
218,960 ریال 18:53:39
219,020 ریال 18:52:04
218,920 ریال 18:51:37
219,020 ریال 18:50:05
218,920 ریال 18:49:50
218,990 ریال 18:49:29
219,020 ریال 18:48:38
218,980 ریال 18:47:35
218,950 ریال 18:46:17
218,990 ریال 18:45:53
219,020 ریال 18:44:58
218,990 ریال 18:44:44
218,910 ریال 18:44:27
219,020 ریال 18:39:03
218,980 ریال 18:38:34
219,020 ریال 18:38:00
218,950 ریال 18:37:35
219,020 ریال 18:35:10
218,950 ریال 18:34:51
218,990 ریال 18:34:29
218,920 ریال 18:33:18
219,020 ریال 18:32:40
218,940 ریال 18:31:08
219,020 ریال 18:30:39
218,950 ریال 18:29:21
218,970 ریال 18:28:44
219,020 ریال 18:27:11
218,930 ریال 18:26:42
219,020 ریال 18:18:39
218,970 ریال 18:17:06
218,910 ریال 18:16:38
218,960 ریال 18:15:59
219,000 ریال 18:15:34
219,020 ریال 18:12:24
218,990 ریال 18:11:44
219,020 ریال 18:10:35
219,000 ریال 18:09:47
219,020 ریال 18:08:30
218,920 ریال 18:07:44
219,020 ریال 18:05:46
218,930 ریال 18:04:29
218,960 ریال 18:03:50
219,020 ریال 18:02:23
218,930 ریال 18:01:42
218,960 ریال 18:00:01
218,980 ریال 17:59:50
219,020 ریال 17:59:38
218,920 ریال 17:59:22
219,020 ریال 17:54:03
218,940 ریال 17:53:40
218,990 ریال 17:52:58
219,020 ریال 17:51:13
218,960 ریال 17:50:55
219,020 ریال 17:50:33
218,960 ریال 17:50:00
219,020 ریال 17:49:48
218,960 ریال 17:49:20
219,020 ریال 17:47:46
218,980 ریال 17:47:31
219,020 ریال 17:46:59
218,940 ریال 17:46:42
218,990 ریال 17:46:26
219,020 ریال 17:45:58
218,940 ریال 17:45:44
219,020 ریال 17:45:21
218,910 ریال 17:44:56
218,970 ریال 17:44:41
218,940 ریال 17:44:24
218,920 ریال 17:43:57
219,020 ریال 17:42:57
218,910 ریال 17:42:34
218,980 ریال 17:42:02
219,000 ریال 17:41:48
218,990 ریال 17:41:25
219,020 ریال 17:39:53
218,930 ریال 17:39:33
219,020 ریال 17:39:00
218,930 ریال 17:38:29
219,020 ریال 17:37:59
218,920 ریال 17:37:31
219,020 ریال 17:35:51
218,990 ریال 17:35:25
218,960 ریال 17:34:15
219,020 ریال 17:33:53
218,940 ریال 17:33:33
218,980 ریال 17:32:56
219,020 ریال 17:30:54
218,970 ریال 17:30:31

دلار سلیمانیه

 • نرخ فعلی : 236,000
 • بالاترین قیمت روز : 236,400
 • پایین ترین قیمت روز : 235,200
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 48,055,999.69
 • درصد بیشترین نوسان روز : 20262.71%
 • نرخ بازگشایی بازار : 235,200
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۲۳:۳۴
 • نرخ روز گذشته : 235,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.43%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1,000
جدول نرخ های امروز زمان
48,056,000 ریال 14:52:35
0.315 ریال 14:22:59
4,895.62 ریال 14:07:44
0.696 ریال 14:03:53
24.48 ریال 13:36:52
236,000 ریال 13:14:10
235,800 ریال 13:01:12
235,700 ریال 12:50:34
235,900 ریال 12:47:06
236,000 ریال 12:40:33
235,900 ریال 12:31:07
236,000 ریال 12:21:06
235,200 ریال 11:00:07
235,000 ریال 17:54:46
235,400 ریال 17:38:17

دلار هرات

 • نرخ فعلی : 231,800
 • بالاترین قیمت روز : 232,300
 • پایین ترین قیمت روز : 231,500
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1,677,659.99
 • درصد بیشترین نوسان روز : 2038160455.7%
 • نرخ بازگشایی بازار : 231,500
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۴۷:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 231,600
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 200
جدول نرخ های امروز زمان
0.2149 ریال 16:17:19
0.011373 ریال 15:48:33
1,677,660 ریال 15:39:18
2,317.25 ریال 15:04:01
0.403915 ریال 14:44:30
1.7909 ریال 14:36:57
1,129.6 ریال 14:21:32
334,560 ریال 14:15:22
1.9902 ریال 13:56:36
0.01337 ریال 13:49:29
157,100 ریال 13:42:15
232,000 ریال 13:20:07
232,100 ریال 13:11:48
232,200 ریال 13:11:12
232,000 ریال 13:07:42
232,200 ریال 13:04:42
232,300 ریال 13:01:46
232,200 ریال 12:19:51
232,000 ریال 12:15:09
232,200 ریال 12:14:31
232,000 ریال 11:57:20
231,700 ریال 11:56:43
231,800 ریال 11:36:31
231,600 ریال 11:33:32
231,500 ریال 11:17:24
231,600 ریال 21:42:22
231,500 ریال 21:09:14
232,000 ریال 20:33:15
232,100 ریال 20:06:12
232,300 ریال 19:51:46
232,200 ریال 19:48:15
232,000 ریال 19:42:56
231,500 ریال 19:40:09
232,000 ریال 19:12:50
232,200 ریال 19:11:38
231,700 ریال 18:45:07
231,600 ریال 18:16:08
232,000 ریال 17:53:40

دلار سنا / خرید

 • نرخ فعلی : 221,809
 • بالاترین قیمت روز : 221,809
 • پایین ترین قیمت روز : 221,809
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 221,809
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۳:۰۷
 • نرخ روز گذشته : 222,212
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.18%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 403
جدول نرخ های امروز زمان
221,809 ریال 09:03:07

درباره قیمت دلار

دلار آمریکا (به انگلیسی: United States dollar) یکای پول رسمی ایالات متحده آمریکا است. کنگره ایالات متحده آمریکا در ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ (که در آن زمان، تنها یک مجلس بود) به اتفاق آرا دلار را یکای پول آن کشور قرار داد. پیش از استقلال ایالات متحده یعنی در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶، پول انگلستان (لیره) در ۱۳ مهاجرنشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود. در جریان انقلاب، آمریکاییان سکه نقره‌ای اسپانیا به نام «دلار» را که در مکزیک رایج بود وسیله داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند. سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به نام «تالر، دالر، تلار و دلار» در اروپا رایج بود که اسپانیایی‌ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند.

منظور نرخ دلار محاسبه و اعلام شده در سامانه سنا است.  "سنا" که مخفف سامانه نظارت ارز می باشد سنا، سامانه ای است که نرخ های اعلام شده در آن، میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد و در ان میانگین نرخ ارزهای مختلف به تفکیک خرید و فروش، بر اساس معاملات صورت پذیرفته در صرافی ها، از ساعت 10 صبح لغایت ساعات 5 الی 6 عصر، در هر ساعت یک نوبت اعلام می گردد و در پایان روز نیز میانگین کل معاملات روز جاری اعلام می شود 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار سنا را ملاحظه بفرمایید.

منظور از دلار دولتی نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است. این ارز به ۲۵ قلم کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، گوشت و مرغ تعلق می‌گیرد. این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین و به ندرت دچار تغییر می گردد چنانکه از ابتدای سال 1397 تاکنون و پس از اعلام رقم 4200 تومان، ثابت مانده است. قیمت دلار دولتی عموما با نرخ دلار آزاد، فاصله زیادی دارد.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار دولتی را ملاحظه بفرمایید.

قیمت دلار سبزه و دلار افشار به معنای چیست؟

 منظور از قیمت دلار سلیمانیه، نرخ مبادله دلار در شهر سلیمانیه عراق می باشد. بازار ارز معمولا روزانه معلاملات خود را با اعلام نرخ آغاز می‌کند و تا پایان معاملات نرخ می‌تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آن‌ها عرضه و تقاضا است، نرخ دلار در برخی کشور‌های همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می‌کند. سلیمانیه  یکی از شهر های عراق می باشد که قیمت ارز در آن‌  با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار سلیمانیه را ملاحظه بفرمایید.

منظور از دلار سبزه، نرخ مبادله دلار در بازار سبزه میدان تهران می باشد. سبزه میدان، میدانی است که در نزدیکی بازار تهران در مجاورت بازار ۱۵ خرداد واقع شده است و از مراکز خرید و فروش آزاد دلار محسوب می شود. مقصود از قیمت دلار افشار نیز نرخ خرید و فروش دلار در منطقه پاساژ افشار در حوالی چهارراه استانبول می باشد. در این دو بازار که مرکز اصلی فعالیت دلالان ارز (فروشندگان خیابانی و فاقد مجوز) می باشد معاملات به دو شکل نقدی و فردایی صورت می گیرد. پیرو سیاست های جدید بانک مرکزی و تشدید کنترل داد و ستدها در بازار ارز و به جهت ممانعت از حضور و نقش آفرینی دلالان در چرخه مبادلات ارزی، از اواسط سال 1397، سیاست هایی به اجرا درآمده که دستاورد آنها کاهش چشمگیر و بعضا توقف کامل معاملات در این بازارهاست. 

قیمت دلار مشهد، قیمت دلار شیراز، قیمت دلار بانه، قیمت دلار مریوان، قیمت دلار پیرانشهر و .... همگی به معنای قیمت دلار در شهر محل معامله است. قیمت دلار در شهرستان های مرزی از اهمیت و ضریب تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است و به همین جهت بیشتر مورد توجه واقع می شود.

شما می توانید از طریق لینک لیست صرافی های مجاز به این فهرست دست پیدا کنید. همچنین فهرست تمام بانک ها و کیه شعب بانک ها نیز از طریق لینک های ارایه شده در دسترس کاربران می باشد. قابل ذکر است که اطلاعات ارایه شده منطبق با آخرین تغییرات اعلامی بانک مرکزی می باشند.

برای دست پیدا کردن به آرشیو قیمت دلار، باید ابتدا با کلیک بر روی سطر مربطه در جدول قیمت ها به صفحه اختصاصی آن ارز ( پروفایل ارز مربوطه ) دست پیدا کنید. سپس از منوی فوقانی ( تب های بالای صفحه )، تب دوم  که در شکل زیر نیز با عدد 2 مشخص شده است را انتخاب نمایید تا به بخش آرشیو قیمت دلار منتقل شوید. همچنین برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

 استفاده از این بخش به سادگی صورت می پذیرد بدین شکل که کافیست ابتدا و انتهای بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا کلیه نرخ های دوره مورد نظر به تفکیک روز در جدول  نمایش داده شوند. در صورت عدم تعیین بازه زمانی، بیشترین گستره و حداکثر داده های موجود در سامانه نمایش داده خواهند شد.

به همین سیاق و با تعیین ابتدا و انتهای دوره زمانی مورد نظر، نمودار مرتبط نیز ترسیم می گردد، بر همین سیاق، چندین بازه زمانی نظیر ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و ... نیز به شکل پیش فرض معین گردیده اند که با انتخاب هر کدام، نمودار شاخص در آن بازه زمانی ترسیم می گردد. پس از ترسیم نمودار، امکان دانلود آن در قالب های pdf, png, jpeg, svg و همین طور امکان تهیه نسخه پرینتی از آن وجود دارد که برای این منظور باید به منوی تعبیه شده در بخش راست و فوقانی نمودار مراجعه نمود. 

نکته : در روزهایی که به دلیل عدم نوسان بازار یا ثبات نرخ شاخص یا تعطیلی بازارها، تغییری در نرخ شاخص ایجاد نشده است نرخی ثبت نمی گردد و لذا دلیل خالی بودن برخی ردیف ها، یا عدم درج نرخ مربوط به یک روز مشخص، عدم وجود نوسان یا تغییر در نرخ آن شاخص است.

 در ویدیوی آموزشی زیر مهم ترین ابزارها و تنظیمات بخش آرشیو، معرفی و نحوه کارکرد هریک تشریح گردیده است.

آنچه در بازار داخلی، به عنوان دلار سبز شناخته می شود در واقع اسکناس های دلاری چاپ شده تا پیش از سال 2004 است که رنگ غالب در طراحی و شکل ظاهری آنها، سبز بوده است و منظور از دلار آبی نیز دلارهای چاپ شده پس از این تاریخ است که رنگ اصلی مورد استفاده در طراحی آنها آبی می باشد لذا عناوین ابی و سبز، به رنگ دوره های مختلف چاپ دلار دلالت می کنند. 

نخستین ریشه های شکل گیری و پیدایش دلار به قرن 17 میلادی برمی گردد. از آن تاریخ تا به امروز، اسکناس های دلار تغییرات بسیاری به خود دیده اند و در چندین دوره دستخوش تفاوت های گسترده در طراحی، شمایل و حتی علایم و مشخصات امنیتی شده اند. اولین سری نسل جدید اسکناس های دلار در سال 1914 به چاپ رسیدند و در پی آن در 4 دوره زمانی، طراحی آنها دچار تغییرات وسیعی شد به گونه ای که اسکناس های چاپ شده در هر یک از این دوره ها، تفاوت محرزی با سایر ادوار داشته و به راحتی قابل تفکیک می باشند.

دلار های سبز / سری اسکناس های عرضه شده در سال های 1996 - 2003

دلار سبز / سری اسکناس های عرضه شده در سال های 1996 - 2003

دلار آبی /  سری اسکناس های عرضه شده در سال های 2004 تا حال حاضر

دلار آبی /  سری اسکناس های عرضه شده در سال های 2004 تا حال حاضر

بنا بر اعلام بانک مرکزی آمریکا، کلیه اسکناس های دلار فارغ از سال چاپ و انتشار آنها دارای ارزشی برابر با رقم مندرج روی اسکناس مربوطه می باشند و هیچ تفاوتی از نظر ارزش و اعتبار بین آنها وجود ندارد لذا اسکناس فرضا 100 دلاری آبی رنگ نسبت به 100 دلاری سبز رنگ هیچ نوع مزیت و اولویتی نداشته و هر دو دارای ارزش واحدند.

در بازار داخلی عموما تمایل و رغبت مشتریان به دلار آبی بیشتر است و در مصارف مرسوم نیز اغلب دلار آبی پذیرفته می شود بر اساس همین مسئله، صرافی ها نیز هنگام خرید، دلار سبز را با قیمت کمتری ( بین 5 تا 20 تومان ) پایین تر از دلار آبی خریداری می کنند.

این پدیده ای است که در برخی از کشورهای دیگر نیز مشاهده شده و ریشه آن به احتمال بیشتر وجود دلارهای تقلبی به رنگ سبز برمی گردد. دلار سبز به جهت سال های طولانی تر عرضه و انتشارش، بیشتر در معرض خطر تکثیر تقلبی قرار داشته است همچنین باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تمهیدات امنیتی کامل تر و دقیق تری در دلارهای آبی تعبیه شده که احتمال جعل آنها را به میزان زیادی کاهش می دهد.

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه بازار آزاد است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند. مبنای قیمت دلار آزاد، نرخ مبادله دلار در بازار تهران می باشد. 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار آزاد را ملاحظه بفرمایید.

سامانه نیما یا "سامانه نظام معاملات یکپارچه ارزی"، سامانه ای است که از ابتدای سال 1397 و پیرو سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی آغاز به فعالیت نمود. این سامانه محلی است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان ارز حاصل از صادرات و واردات خود را عرضه و داد و ستد می کنند. قیمت دلار نیما، اشاره به نرخ مبادله دلار در این سامانه دارد. نرخ دلار نیما عموما از نرخ بازار آزاد کمتر می باشد. 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار نیما را ملاحظه بفرمایید.

 بازار ارز معمولا روزانه معلاملات خود را با اعلام نرخ آغاز می‌کند و تا پایان معاملات نرخ می‌تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آن‌ها عرضه و تقاضا است، نرخ دلار در برخی کشور‌های همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می‌کند. هرات یکی از شهرهای افغانستان می باشد که قیمت ارز در آن‌  با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است. منظور از قیمت دلار هرات، همان نرخ مبادله این ارز در شهر هرات می باشد.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار هرات را ملاحظه بفرمایید.

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند. منظور از نرخ حواله دلار، قیمت حواله 1 دلار به خارج از کشور می باشد. همچنین بعضا نرخ هایی به شکل حواله دلار از افغانستان، حواله دلار از ترکیه و ... شنیده می شود که منظور از آنها ارسال حواله دلار از کشورهای مربوطه است در واقع برخی از صرافی ها که دارای شعباتی در سایر کشورها نظیر ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی و گرجستان می باشند. نسبت به حواله دلار از این مبادی هم اقدام می کنند.

شما می توانید از این بخش قیمت حواله دلار را ملاحظه بفرمایید.

در معاملات فردایی، طرفین بر روی معامله مقادیر مشخصی از ارز با قیمتی مشخص توافق می کنند اما ارزی مابین آنان رد و بدل نمی شود بلکه این مهم به فردای روز معامله موکول می گردد و به همین جهت یعنی "موکول ساختن به فردا" به آنها معاملات فردایی می گویند. در واقع می توان این نوع معامله را نوعی پیش بینی نوسانات و تحولات آتی بازار تلقی کرد که عموما در حد لفظ باقی می ماند و به نقل و انتقال واقعی ارز، بین طرفین منجر نمی شود. عنوان کاغذی هم بعضا به این معاملات اطلاق می گردد به این جهت که صرفا بر روی کاغذ ثبت می شوند و نقل و انتقال واقعی در آنها صورت نمی پذیرد. بر اساس قوانین، این نوع معاملات تخلف و جرم تلقی می گردد و ممنوع می باشند. در ادوار گذشته این نوع معاملات از رونق بیشتری برخوردار بود و اثر مشهودتری در تعییین قیمت های نقدی داشتند 

روش‌های کاربردی و سریع تشحیص اصل بودن دلار که معمولا استفاده می‌شوند عبارتند از:

 • جنس اسکناس: راحت‌ترین راه برای تشخیص اصل بودن اسکناس دلار لمس آن هست، چون از نوعی کتان ویژه ساخته شده که در بازار به صورت تجاری فروخته نمی‌شود. به همین دلیل اگر مدتی با این اسکناس‌ها سر و کار داشته باشید در عمل به راحتی با لمس کردن آن متوجه کاغذی بودن اسکناس جعلی و کتانی بودن اسکناس اصل خواهید شد.
 • وضوح بالا: گوشه‌های اعداد و شکل‌ها دارای نوک تیزی هایی است که در اسکناس‌های تقلبی این تیزی‌ها به شکل گرد چاپ می‌شوند و به عبارتی شکل‌ها دارای وضوح و دقت کافی نیستند. دلیل آن هم پایین بودن کیفیت پرینتر‌ها یا دیگر روش‌های معمولی چاپ اسکناس تقلبی است که قابلیت چاپ این تیزی‌ها را با وضوح و جزئیات بالا ندارند.
 • تکراری نبودن شماره سریال ها: این روش به ویژه برای کنترل اسکناس با تعداد بالا خیلی سریع عمل می‌کند، چون با بر زدن سریع اسکناس‌ها می‌شود شماره سریال‌ها را کنترل کرد که به شکل خیلی تابلو همه از یک نوع نباشند! (چون چاپ اسکناس‌های تقلبی با شماره سریال‌های مختلف کار سختی است و به همین دلیل معمولا آن‌ها را بین اسکناس‌های دیگر پخش می‌کنند.) اگر دسته اسکناس کاملا نو باشد شماره سریال‌ها از ۰۰ تا ۹۹ خواهند بود و اگر هم خیلی نو نباشند که به صورت تصادفی خواهند بود
 • براق بودن یکی از عددها: در هر چهار گوشه اسکناس دلار، عدد اسکناس نوشته شده (۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و غیر) که یکی از آن‌ها حالت طلاکوب و براق دارد و در مقابل نور برق می‌زند.
روش‌های زیر برای کنترل موردی می‌توانند استفاده شوند و خیلی برای تعداد بالا استفاده نمی‌شوند:
 • برجسته بودن برخی نوشته ها: برخی از نوشته‌های اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری برجسته هستند. برای نمونه اگر در اسکناس ۱۰۰ دلاری با دست روی عبارت United States of America بکشید می‌بینید که برجسته است.
 • تصویر نامرئی: در قسمت سفید رتگ اسکناس مثل اسکناس‌های خودمان تصویر رییس جمهور موردنظر وجود دارد که با گرفتن در نور دیده‌ی شود.
 • نوار امنیتی: مشابه اسکناس‌های ریال، اگر اسکناس دلار را مقابل نور بگیرید یک نوار امنیتی درون اسکناس مشاهده می‌شود.

برای دست یابی به اطلاعات جزیی تر هر نماد یا شاخص، باید به پروفایل آن شاخص مراجعه نمایید. به صفحات اختصاصی هر شاخص پروفایل گفته می شود که شامل مجموعه اطلاعات، گزارش های عملکرد روزانه، جداول، نمودارها، خبرها، آرشیو قیمت ها، نمودارهای تکنیکل و سایر موارد مربوط به آن شاخص می باشند که در قالب یک بلوک متمرکز گردآوری شده اند. برای دست یابی به پروفایل هر شاخص باید بر روی سطر مربوطه در جدول کیک کنید.

برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید: هر پروفایل شامل تب های زیر می باشد:

1. شاخص در روز جاری :

گزارش عملکرد شاخص در روز جاری در قالب انواع نمودارها و جداول داده و .....

2. آرشیو قیمت ها :

آرشیو قیمت های هر شاخص در بازه های زمانی پیشین به شمسی و میلادی شامل نرخ بازگشایی، نرخ پایانی، بالاترین و پایین ترین نرخ ثبت شده در هر روز

3. ابزار تکنیکال :

مجموعه کامل ابزارها و نمودارها و اندیکاتورهای مورد نیاز برای تحلیل های تکنیکال

4. نمودارهای تطبیقی :

نمودارها، داده ها و محاسبه گرهای لحظه ای جهت نمایش نرخ فعلی هر شاخص و مقایسه آن با بازه های زمانی گذشته و نمایش روند طی شده در این بازه

5. سرمایه گذاری :

ابزار محاسبه گر میزان بازدهی و سود و زیان سرمایه گذاری احتمالی در این شاخص

موارد 5 گانه فوق در تصویر زیر با شماره مشخص شده اند.

برای دست پیدا کردن به ابزارها و نمودارهای تکنیکال قیمت دلار، باید ابتدا با کلیک بر روی سطر مربطه در جدول قیمت ها به صفحه اختصاصی آن ارز ( پروفایل ارز مربوطه ) دست پیدا کنید. سپس از منوی فوقانی ( تب های بالای صفحه )، تب سوم که در شکل زیر نیز مشخص شده است را انتخاب نمایید تا به بخش ابزارها و نمودارهای تکنیکال قیمت دلار منتقل شوید. دسترسی به نمودارهای تکنیکال دلار همچنین برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

ابزار ها و نمودارهای تکنیکال، مجموعه کاملی از ابزارها و اندیکاتورهایی است که برای تحلیل تکنیکال نوسانات یک ارز نظیر دلار بکار می رود و تحلیل گران و معامله گران حرفه ای از آن، به طور گسترده ای استفاده می نمایند. در ویدیو زیر می توانید با کلیات و مراحل پایه ای استفاده از این ابزار آشنا شوید : 

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 207,392 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15,628 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 216,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6,234 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 190,528 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 32,492 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 17.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 172,002 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 51,018 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 29.66%