شاخص یاب

داویز | نرخ های ترکیه

انتخاب زیرشاخه

turkey-crypto

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS (EOS) 496780 489660 489660 506830 24270.00 4.89% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
NEO (NEO) 1205400 1191920 1172060 1231890 90970.00 7.55% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Aelf (ELF) 23540 - 23290 25750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
ICON (ICX) 39480 38250 37760 40460 2200.00 5.57% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TRON (TRX) 1960 - 1720 1960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Comet (CMT) 2450 2700 2450 2700 250.00 10.20% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Dash (DASH) 14502110 14346650 14053390 14667860 184880.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Lunyr (LUN) 255250 251580 247900 264570 15210.00 5.96% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Po.et (POE) 1720 - 1720 1960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
VIBE (VIBE) 3920 4170 3920 4170 490.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Hshare (HSR) 128980 125050 120880 128980 5400.00 4.37% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IOTA (MIOTA) 41440 41190 41190 42910 2940.00 7.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Monero (XMR) 9091280 8895610 8890950 9229820 519820.00 5.72% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Ripple (XRP) 57620 57130 57130 60070 4170.00 7.24% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Bitcoin (BTC) 596656680 587418770 587418770 613195920 38055290.00 6.38% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Cardano (ADA) 6130 6380 5890 6380 490.00 7.99% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Monetha (MTH) 5390 - 5390 5640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
OmiseGO (OMG) 257950 255010 252800 262610 20840.00 8.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Tether (USDT) 128730 129470 128490 129470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
VeChain (VEN) 183900 - 181900 201000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
WAVES (WAVES) 186600 - 176050 200080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Ethereum (ETH) 17748310 17531800 17426610 18140880 1211540.00 6.83% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Litecoin (LTC) 4403790 4377560 4356470 4534730 305030.00 6.93% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Populous (PPT) 286880 - 282720 313370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Viberate (VIB) 5390 - 5150 5390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
IOStoken (IOST) 1720 - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Stratis (STRAT) 106170 104950 100290 109360 7360.00 6.93% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BitConnect (BCC) 36540 37040 32250 38180 4100.00 12.64% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Cindicator (CND) 1720 - 1720 1720 240.00 13.95% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Bitcoin Cash (BCH) 45935280 - 45935280 49271220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Decentraland (MANA) 8340 8090 8090 8340 240.00 2.88% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Stellar Lumens (XLM) 26240 25990 25750 27460 1960.00 7.47% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Request Network (REQ) 5640 - 5640 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۵۱
Ethereum Classic (ETC) 746880 733390 733390 768700 42170.00 5.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

turkey-currency

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL 1200 1210 1200 1210 20.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
ARS 3600 3610 3600 3610 60.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AZN 77710 - 77710 77710 990.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
BGN 24990 - 24990 25710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
BHD 362570 347130 347130 367020 5960.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BRL 34450 34550 34450 35060 1030.00 2.99% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BYR 3 - 3 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
CLP 190 200 190 200 10.00 5.26% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CNY 18850 18870 18820 19040 240.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
COP 42 - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ساعت ۱۴:۵۱
CRC 220 - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CSK 5730 5740 5730 5790 80.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DKK 19950 19990 19950 20190 330.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DZD 1110 1120 1110 1120 20.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
EGP 7310 7340 7310 7400 120.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GEL 48910 48950 48890 49540 1130.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
HKD 16670 16700 16660 16880 270.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
HRK 20050 20080 20050 20260 330.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
HUF 460 - 460 460 10.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
IDR 10 - 10 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
INR 1840 1830 1830 1850 20.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
IQD 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ساعت ۱۱:۰۳
ISK 1060 - 1060 1060 10.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
JOD 184470 184710 184470 186980 2790.00 1.51% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
JPY 115590 115790 115560 117160 2220.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KRW 120 - 120 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
KWD 429890 430120 429890 435000 5020.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KZT 360 - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
LBP 86 - 86 86 2.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
LKR 750 - 750 750 10.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
LTL 15950 - 15950 16410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LVL 88830 - 88830 91390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LYD 94020 93960 93960 95070 1550.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MAD 13790 13800 13790 13920 210.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MDL 7660 7730 7660 7730 100.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MKD 2440 2460 2440 2460 30.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MXN 6450 6470 6440 6500 40.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MYR 31500 - 31500 31500 190.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
NOK 15310 15340 15300 15440 210.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
NZD 89420 89540 89320 90160 1100.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OMR 343950 343270 343270 343950 3630.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PEN 38700 38740 38650 39100 530.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PHP 2500 2520 2500 2520 30.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
PKR 980 990 980 990 20.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
PLN 34630 34670 34630 34970 450.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
QAR 35870 35930 35870 36300 580.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
RON 31940 32010 31930 32300 500.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
RSD 1270 - 1270 1270 10.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
RUB 1980 1990 1980 2000 30.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SAR 34830 35210 34830 35210 590.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
SEK 14440 14470 14430 14580 210.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SGD 95210 95300 95060 96210 1330.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SYP 250 - 250 250 10.00 4.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
THB 3970 3980 3970 4010 50.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TWD 4240 4230 4230 4280 50.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
UAH 4720 4760 4720 4760 70.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
UYU 4030 - 4030 4030 40.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ZAR 9390 9400 9370 9410 40.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
پوند 166950 167280 166950 169340 3400.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
درهم 35560 35590 35520 35990 660.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
دلار 130630 130800 130470 132170 1980.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
یورو 148860 149130 148860 150610 2580.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Hersek Markı 76090 76040 76040 76750 1150.00 1.51% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
دلار کانادا 98300 98470 98220 99430 1800.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
فرانک سوییس 131310 131530 131310 133070 2070.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
دلار استرالیا 94920 95010 94730 95680 1260.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

turkey-gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ons 30116450 30086780 29985020 30116450 123830.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Gümüş 61070 61090 60790 61120 100.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Ata Altın 34846350 34809570 34798290 34987340 246180.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Tam Altın 33609320 33590930 33590930 33741240 237350.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Gram Altın 5156310 5160220 5144400 5196950 58640.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Hamit Altın 9266400 - 9117680 9432280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Beşli Altın 167530690 167510830 167436780 168208180 1183340.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Gremse Altın 84280880 84117330 84117330 84542510 595350.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Reşat Altın 9266400 - 9117680 9432280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Yarım Altın 16856270 16846960 16846960 16908500 118930.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
14 Ayar Altın 2938230 2932590 2932590 2949760 20840.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
18 Ayar Altın 3763080 3758920 3758920 3776080 26490.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Çeyrek Altın 8428010 8417470 8417470 8462100 59590.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
22 Ayar Bilezik 4701220 4696320 4693620 4721330 33100.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
İkibuçuk Altın 83713730 83609520 83609520 84042300 591420.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Cumhuriyet Altını 34622240 34695800 34622240 34891960 245200.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

turkey-stock

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADEL 287870 286150 285900 289090 2210.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AGYO 37270 37030 36290 37270 240.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKSA 204500 203760 199840 204500 2450.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ALKA 114750 115000 113040 115000 240.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ARTI 25500 25010 25010 26240 1230.00 4.82% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AVOD 34330 - 33590 34820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
AYEN 64730 64490 64000 64730 490.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AYES 41190 - 41190 41190 490.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
BERA 41930 41680 41680 42420 1230.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
BOYP 137070 - 130940 142220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
BRKO 8340 - 8340 8340 250.00 3.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
DAGI 32860 32610 32610 32860 250.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DESA 36040 35800 35800 37030 1230.00 3.41% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DEVA 81650 81900 81410 82390 740.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DOAS 106170 106660 106170 107640 490.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DOCO 11514590 11556280 11161500 11622480 377610.00 3.39% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EDIP 12750 13000 12510 13000 240.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EKIZ 8340 - 8340 8340 250.00 3.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
ERSU 21580 21330 21330 21580 490.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EUYO 13000 13240 12750 13240 240.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
FLAP 79200 78950 78710 83120 1720.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
INFO 24280 24030 24030 24280 250.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
KENT 2873740 2868840 2841870 2895810 24520.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KIPA 50850 - 49030 51940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
LINK 200080 201310 199840 203520 490.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
LOGO 706670 704710 704210 714510 5390.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MAVI 843980 842020 823870 843980 10300.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ODAS 64000 64240 62280 64240 740.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ORGE 68410 68170 68170 69880 1230.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ORMA 23540 20350 20350 23540 2450.00 11.62% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
SASA 221910 219450 211120 221910 12020.00 5.73% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SISE 119900 119410 118190 120880 3190.00 2.66% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SODA 176540 177530 171890 177530 6130.00 3.60% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SOKM 245940 244460 241520 245940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TIRE 47810 47570 47320 47810 490.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
TMSN 112060 112300 111320 112300 1230.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TSKB 18880 18640 18640 18880 240.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
UFUK 28440 28930 27710 28930 490.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ULAS 26970 27220 25010 28440 1220.00 4.74% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
USAK 37270 37520 37030 37520 250.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
YGYO 7110 6870 6870 7110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
ACSEL 86310 86560 86310 91950 4170.00 4.83% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ADANA 136330 136580 134370 137070 1220.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ADBGR 94400 94650 93910 94650 730.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
ADESE 104270 104220 103100 99780 21590.00 26.11% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۵۱
ADNAC 33350 34080 33350 34570 240.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AEFES 507070 501680 488930 507070 14710.00 2.99% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AFYON 112060 112550 110830 112550 740.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
AGHOL 289340 289580 287370 291790 2450.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKBNK 179490 178510 178020 180470 740.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKCNS 168700 169430 168450 171890 1960.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKENR 13980 13730 13730 14220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKFGY 36540 36290 36040 36540 250.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKGRT 89250 89010 89010 89740 1470.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKGUV 58600 59090 58360 59580 250.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKMGY 400170 401390 398940 416840 4410.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AKPAZ 2900 2880 2880 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
AKSEN 72330 72580 72330 73560 2460.00 3.40% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
AKSGY 61300 61790 61300 62530 740.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
AKSUE 223620 221660 221660 224600 1960.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ALARK 116790 117000 105530 117000 7380.00 6.75% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۰
ALBRK 32370 32120 32120 32610 250.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ALCAR 1002380 1004340 1001400 999930 5400.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ALCTL 129470 129220 129220 130690 1710.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ALGYO 1199030 1198540 1196090 1210800 12260.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ALKIM 598290 590930 587990 598290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ALYAG 14710 14470 14470 15450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ANACM 69640 69390 69390 70130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ANELE 43890 43400 42910 43890 730.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ANELT 8580 8340 8340 8580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ANHYT 143440 142710 141480 143440 1220.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ANSGR 111080 109360 108130 118190 6620.00 5.96% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ARCLK 377610 377850 374670 377850 7110.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ARENA 99310 99550 96360 99550 2700.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ARMDA 220930 218230 218230 232450 8580.00 3.88% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ARSAN 37760 38010 37760 38010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ASELS 650270 647820 641930 650270 12750.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ASLAN 696860 698820 696860 702740 21580.00 3.10% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ASUZU 169190 169430 168210 169430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ATAGY 96120 95630 95140 96120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ATEKS 203270 202290 200820 203270 1960.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ATLAS 25260 25010 23540 25260 1480.00 6.22% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ATPET 19370 - 19370 19370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
ATSYH 7360 - 7360 7360 250.00 3.52% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
AVGYO 24770 25010 24280 25010 250.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AVHOL 75030 - 73560 76500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۳
AVISA 278300 279040 278060 281980 1230.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
AVTUR 29420 29180 29180 29420 490.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
AYCES 96850 98080 96850 98080 1480.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
AYGAZ 275110 275850 274870 276340 240.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BAGFS 125300 124560 124560 125790 240.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BAKAB 120640 120880 120150 122600 1220.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BALAT 9320 9070 9070 9560 250.00 2.76% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BANVT 295470 294730 288850 296940 7600.00 2.64% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BASCM 49290 - 49290 49290 240.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
BEYAZ 89990 90230 89740 90230 1470.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BFREN 4291000 4278740 4214990 4291000 73560.00 1.74% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BIMAS 2040060 2031480 2003280 2040060 29420.00 1.46% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BIZIM 176050 177030 175070 178020 980.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BJKAS 38740 38990 38500 38990 250.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BLCYT 33840 33590 33100 34080 740.00 2.24% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BMEKS 1720 - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
BMELK 11520 11030 11030 11520 240.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
BNTAS 37760 38250 36040 38250 490.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BOLUC 86560 86310 86310 86800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
BOSSA 136330 136090 134120 136580 2450.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BRISA 148590 147860 147370 149080 740.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BRKSN 40950 41680 37520 41680 3680.00 9.87% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BRMEN 20110 20350 20110 20600 490.00 2.44% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BRSAN 194930 194440 193950 195670 1480.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BRYAT 923910 921950 919990 931760 4410.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BSOKE 23290 23540 23290 23540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BTCIM 105390 105250 103880 105520 1300.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵
BUCIM 117450 116470 115000 117450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BURCE 73320 73560 73070 73810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
BURVA 37520 38250 37520 38990 980.00 2.61% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CCOLA 671850 674790 671850 688030 14710.00 2.19% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CELHA 129960 130690 128490 131180 490.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CEMAS 117700 - 113530 119170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۳۳
CEMTS 164280 163550 159140 164280 5880.00 3.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CIMSA 179730 180470 179730 182180 1720.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CLEBI 1279940 1277490 1275040 1281170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CMBTN 695390 693920 690480 697840 2940.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CMENT 179240 179490 177030 179730 740.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
COSMO 21330 - 21330 21330 490.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
CRDFA 35800 35550 33100 35800 4170.00 13.18% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CRFSA 98080 98820 100040 99800 2450.00 2.50% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
CUSAN 45120 44870 44870 45610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DAGHL 23540 23050 23050 23540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
DARDL 26970 - 26970 26970 250.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
DENCM 242010 242750 240300 244710 740.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DENGE 38010 37030 36290 38010 980.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
DENIZ 118680 118430 117700 119410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
DERIM 231960 229510 225830 232940 4410.00 1.94% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DESPC 84350 84590 82880 85820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DGATE 104700 104210 101760 104700 1720.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DGGYO 47570 47320 47320 48060 490.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DGKLB 25500 25260 24030 25500 980.00 4.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DGZTE 214800 - 214800 214800 240.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
DIRIT 18150 18390 18150 18390 240.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DITAS 139760 140500 139520 140500 250.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DMISH 3670 3650 3650 3680 10.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
DMSAS 71600 71350 70860 72330 490.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DOBUR 91950 90480 89990 95380 1230.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DOGUB 57130 56890 56890 57130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DOHOL 28200 28440 28200 28440 240.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
DOKTA 220930 222640 220440 243970 24270.00 10.99% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DURDO 93180 93910 93180 97100 2940.00 3.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DYOBY 70620 71600 70620 71840 250.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
DZGYO 65470 64730 64730 65470 240.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ECILC 70370 70130 69880 70370 490.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ECZYT 168940 169430 167960 169430 1470.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
EGCEY 5640 5390 5390 5890 250.00 4.43% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
EGCYH 2210 - 2210 2210 240.00 10.86% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
EGCYO 7530 - 7520 7570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
EGEEN 9060140 9038070 8998840 9160670 49040.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EGGUB 502170 505110 502170 510020 6870.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EGPRO 221170 221420 220440 221910 1960.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EGSER 85820 84590 83370 85820 740.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EKGYO 40460 40210 40210 40460 490.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EMKEL 24280 24030 24030 24280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
EMNIS 89950 89830 85250 93820 4300.00 4.78% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۰۰
ENJSA 116960 116470 116230 116960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ENKAI 116960 117210 116720 117210 250.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
EPLAS 90480 90720 78950 90720 240.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ERBOS 1558250 1552120 1550890 1558250 8580.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EREGL 203760 201060 201060 205480 1960.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ESCOM 16180 15940 15940 16180 240.00 1.51% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
ESEMS 9270 9210 9210 9280 10.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
ETILR 54430 54680 54430 54930 240.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ETYAT 13240 13000 12750 13240 240.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
EUHOL 10540 10790 10300 10790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
EUKYO 15200 14960 14960 15200 490.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
FENER 461410 - 452930 465790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۵۷
FMIZP 427380 427630 426650 433020 1220.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
FONET 82140 82390 81900 82880 980.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
FORMT 114260 - 106420 115000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
FRIGO 24520 - 24520 25500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
FROTO 1259100 1250520 1240710 1262780 17160.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GARAN 196900 195670 193460 196900 2460.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GARFA 47320 47080 47080 47570 490.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
GEDIK 76750 76260 76010 76750 1220.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GEDZA 110590 110340 109850 111320 490.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
GENTS 50510 50760 50510 51740 1470.00 2.91% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GEREL 79450 80430 77970 80430 1720.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
GLBMD 10300 - 10300 10300 240.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
GLRYH 31630 30900 29910 31630 1220.00 4.01% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
GLYHO 61300 61550 60810 61550 240.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GOLTS 873890 875360 873890 893510 15210.00 1.74% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GOODY 82390 82140 82140 82880 240.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GOZDE 67190 67680 67190 69150 730.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
GRNYO 14470 14710 14470 14710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GSDDE 26730 26970 26730 27220 250.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GSDHO 17410 - 17410 17900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
GSRAY 29670 29910 29670 29910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GUBRF 68410 68170 68170 69150 250.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GUSGR 42170 41680 36290 42170 5390.00 14.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
GYHOL 52230 51980 50020 52230 490.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
HALKB 173110 171640 170410 173110 3680.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
HALKS 20840 - 18880 20840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۱۲
HATEK 94890 95380 94890 97100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
HDFGS 28690 27710 26970 28690 1960.00 7.33% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
HEKTS 223870 222400 217740 223870 1230.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
HLGYO 15940 16180 15690 16180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
HUBVC 46100 44870 42420 46100 1720.00 3.88% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
HURGZ 21820 21580 21330 21820 240.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ICBCT 230980 230730 226320 230980 7850.00 3.52% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IDGYO 42910 42420 41440 43160 980.00 2.34% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IEYHO 7850 7600 7600 7850 490.00 6.66% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IHEVA 7600 7360 7110 7600 240.00 3.26% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
IHGZT 17160 16920 16920 17160 240.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IHLAS 7600 7360 7360 7600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
IHLGM 31140 30650 30650 31140 490.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IHYAY 7600 7360 7360 7600 240.00 3.26% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
INDES 127500 127750 126770 127750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
INTEM 466620 467350 466620 477400 11280.00 2.42% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IPEKE 150800 150550 136330 150800 20600.00 15.82% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ISATR 360878000 - 335697000 376523000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۲۷
ISBIR 4043350 - 4043350 4043350 2450.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ISBTR 38251200 - 31876000 38251200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ISCTR 99310 99060 98570 99310 1230.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ISDMR 159380 158640 157420 160120 1230.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ISFIN 30610 30510 28880 30790 2050.00 7.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
ISGSY 42670 42910 41190 42910 1230.00 2.97% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ISGYO 21580 21820 21580 21820 250.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
ISKUR 257985000 - 241875810 258405000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
ISMEN 50020 49780 49780 50020 240.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ISYAT 20600 20840 20600 20840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
ITTFH 87780 88270 87780 89740 490.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IZFAS 192360 - 192360 194810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۵۴
IZMDC 41190 40950 40950 41190 250.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IZOCM 565430 560530 534050 568370 30400.00 5.68% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
IZTAR 347200 - 325380 347200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
JANTS 610060 603190 602210 610060 8830.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KAPLM 73810 74300 73810 74300 240.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
KAREL 106420 104950 102250 106420 3680.00 3.58% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KARSN 31880 31630 31630 32120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KARTN 8032750 8035200 8032750 8101410 34330.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KATMR 138780 138290 138050 139760 740.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KCHOL 351860 350390 347200 352840 2450.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KERVN 9320 - 9320 9320 490.00 5.55% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
KERVT 45850 46100 45610 46100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KFEIN 166490 164280 162570 166490 7600.00 4.78% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KLGYO 50020 49040 48550 50020 2210.00 4.62% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KLMSN 60720 60540 57290 61100 4060.00 7.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
KLNMA 801800 796900 734130 801800 57860.00 7.78% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KNFRT 551210 561020 549250 563470 15200.00 2.76% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
KONYA 4364560 4379270 4364560 4413600 26970.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KORDS 241520 240300 231960 241520 6370.00 2.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KOZAA 184880 185620 182920 185620 7850.00 4.43% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KOZAL 1314270 1319180 1308140 1322850 33100.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
KPHOL 52720 50020 50020 52720 240.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
KRDMA 49530 49780 49290 50020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KRDMB 49780 49530 49290 50020 490.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
KRDMD 64000 63260 62280 64000 740.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KRGYO 32860 32610 32610 33590 980.00 2.98% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
KRONT 226810 225580 221660 230000 1960.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KRSAN 102980 - 102980 102980 1220.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KRSTL 27220 26970 26970 27460 490.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KRTEK 24770 24520 24520 25260 240.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KSTUR 333470 331270 331270 333470 22070.00 6.62% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KUTPO 116470 116230 115730 117700 490.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
KUYAS 71070 - 60480 71460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۰۰
LIDFA 107890 108870 106910 109360 5150.00 4.77% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
LKMNH 104210 104460 104210 104950 980.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
LUKSK 103230 102980 102980 103470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MAALT 444790 444060 440130 446020 730.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MAKTK 34820 34570 33840 38010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MARKA 17160 18150 15940 18390 490.00 2.94% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MARTI 12750 12510 12260 12750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MCTAS 230490 230730 228530 232940 2450.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MEGAP 66940 67430 66200 67920 740.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MEPET 34330 34080 34080 34330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
MERIT 142220 - 142220 142220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
MERKO 19620 19860 19620 20350 490.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
METAL 18150 18640 18150 18880 240.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
METRO 19620 19370 19370 19620 250.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
METUR 23540 23780 23290 23780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MGROS 350640 349410 343530 350640 2460.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MIPAZ 38990 39230 38740 40210 730.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MMCAS 22800 - 22800 22800 1230.00 5.39% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
MNDRS 13980 14220 13980 14220 250.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MPARK 281980 282470 276340 287130 6370.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MRDIN 71350 71110 71110 71600 490.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MRGYO 13730 13490 13000 13730 490.00 3.70% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
MRSHL 602210 603680 602210 613490 980.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MSGYO 99680 99570 99570 99980 110.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۵۱
MTRYO 37030 35800 31390 37030 5890.00 18.91% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
MZHLD 92200 92690 92200 92930 1710.00 1.85% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
NETAS 167470 167960 166740 168210 250.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
NIBAS 25010 24770 22800 25010 4170.00 20.01% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
NTHOL 50510 51000 50270 51000 240.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
NUGYO 53940 53700 53450 54430 250.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
NUHCM 198860 199590 197630 199590 240.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OLMIP 87290 87050 86560 87290 980.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OSMEN 42910 42420 39480 43650 2700.00 6.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OSTIM 22310 22070 21580 22310 980.00 4.59% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OTKAR 2035160 2022900 1979990 2035160 26970.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OYAYO 23780 24030 23290 24280 240.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OYLUM 22070 22310 22070 22310 250.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
OZBAL 35550 35310 35060 35800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
OZGYO 145890 145650 144420 147120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OZKGY 56150 56640 56150 57380 740.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
OZRDN 67680 66200 66200 67920 980.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PAGYO 101020 100290 100290 99800 980.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
PARSN 730700 - 727750 731190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
PEGYO 11280 11030 10790 11280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
PEKGY 416840 414880 405810 416840 9810.00 2.41% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PENGD 30410 30650 30410 32370 980.00 3.22% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PETKM 128240 128490 124070 128490 4410.00 3.56% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PETUN 126030 126280 125540 126770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PGSUS 561020 561510 559550 564450 6870.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PIMAS 94230 93650 93650 94380 150.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
PINSU 30900 31140 30900 31390 250.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PKART 54930 54430 54190 54930 250.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PKENT 1184320 - 1179410 1184320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴:۰۳
PNSUT 164280 165020 163790 165270 490.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
POLHO 148590 149080 148590 161100 10550.00 7.10% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
POLTK 911650 906260 897920 911650 12260.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
PRKAB 43400 43890 42420 44140 730.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PRKME 64490 64000 61790 64730 2940.00 4.78% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PRZMA 43400 42420 41930 43650 980.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
PSDTC 213080 213810 212830 214310 240.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
QNBFB 123340 123580 121860 123580 250.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
QNBFL 93180 - 90720 93180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
RALYH 49040 - 46100 49040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
RAYSG 38740 38500 38250 39230 490.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
RHEAG 16670 15690 13980 16670 2940.00 21.41% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
RODRG 61300 64980 61300 64980 4900.00 7.99% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
ROYAL 23290 23780 23290 23780 240.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
RTALB 53940 53700 53450 57130 5640.00 10.46% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
RYGYO 13000 13240 12260 13240 740.00 6.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
RYSAS 16430 16670 16430 16670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
SAFKR 41680 41930 41440 41930 250.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
SAHOL 185130 184880 184390 185130 1470.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
SALIX 129730 - 123600 131530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
SAMAT 22310 22560 22310 22560 240.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SANEL 61550 61300 59580 61550 1720.00 2.87% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SANFM 32370 31880 31880 32370 250.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SANKO 63260 63020 61550 63510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
SARKY 79200 78710 78220 80430 1960.00 2.47% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SAYAS 19130 19370 19130 19860 490.00 2.56% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
SEKFK 56400 55420 54930 57130 490.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SEKUR 80670 80180 79690 80670 730.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SELEC 70130 69880 69150 72580 1960.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SELGD 10630 - 10630 11520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SERVE 48300 - 48300 48300 1480.00 3.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
SEYKM 204420 - 202070 204420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
SILVR 31140 30900 30900 31390 250.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
SKBNK 30160 29670 28440 30410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SKTAS 25990 26240 25990 26240 250.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
SNGYO 7360 7600 7360 7850 730.00 9.92% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SNKRN 33100 33590 32860 33590 730.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SNPAM 81650 81410 80180 81650 980.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SODSN 153500 148840 148840 153500 7840.00 5.11% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
SONME 79200 78220 72330 79200 2210.00 2.87% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
SRVGY 79200 76500 76500 79940 9320.00 13.34% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
SUMAS 172870 174090 172870 177280 3670.00 2.12% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
TACTR 69150 68170 67190 69150 980.00 1.44% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TATGD 91210 90970 90720 91460 490.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TAVHL 589950 588480 586520 596330 11280.00 1.91% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TBORG 241520 242750 241030 243240 730.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
TCELL 287620 286150 283700 287620 4410.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TDGYO 34080 34570 33840 34570 240.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
TEKTU 17410 18150 17410 18150 490.00 2.81% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
TGSAS 122360 118920 118190 122360 4660.00 3.96% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
THYAO 402130 400170 395750 402130 13490.00 3.47% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TKFEN 515410 517860 512470 526200 980.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TKNSA 79200 79450 79200 79690 250.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TKURU 188800 - 188800 188800 2450.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
TLMAN 220440 220190 219450 221910 1960.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TMPOL 85820 85330 82390 85820 2450.00 2.94% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TOASO 410710 409480 403110 410710 11030.00 2.76% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TRCAS 37270 36780 36540 37270 240.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TRGYO 38500 38250 38250 38740 730.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TRKCM 72820 72580 71600 72820 250.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TSGYO 13980 13730 13730 13980 250.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TSPOR 30410 30160 30160 30410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
TTKOM 91460 91210 90230 91460 1230.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TTRAK 830740 838580 826320 839070 4910.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TUCLK 55170 54930 54930 56150 1230.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TUKAS 35310 34570 34080 35310 740.00 2.14% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
TUPRS 2969370 2959560 2920330 2991440 2450.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
TURGG 657140 658120 656650 665470 980.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ULKER 370250 371230 369030 371480 2690.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ULUSE 326610 326120 325380 330040 1470.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
ULUUN 55660 55910 55420 56150 980.00 1.76% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
UMPAS 7810 - 7440 7960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۵۴
UNYEC 84350 83860 83860 85820 1230.00 1.46% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
UTPYA 91210 91950 90480 95140 4170.00 4.57% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
UZERB 16670 - 16670 16670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
VAKBN 89990 89250 87540 89990 2940.00 3.38% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
VAKFN 33100 33350 32860 33350 490.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
VAKKO 73810 74050 73320 74050 250.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
VANGD 73560 73320 71110 73560 1960.00 2.66% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
VERTU 179020 - 179020 179020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
VERUS 977450 - 977450 977450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
VESBE 312630 314590 311890 315080 1720.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
VESTL 148590 147610 147610 149080 240.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
VKFYO 27710 27950 27710 28200 250.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
VKGYO 46590 46340 46340 46830 1470.00 3.26% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
VKING 27220 26970 26730 27220 240.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
YAPRK 52470 53940 51980 54190 2700.00 5.15% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
YATAS 337470 - 337470 343490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۵۱
YAYLA 23540 22800 22800 23540 1230.00 5.51% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
YBTAS 46100050 46830750 46100050 49040000 5448350.00 11.82% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
YESIL 194620 194070 188100 214350 8720.00 4.48% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۱۲
YGGYO 194690 193220 191500 194930 1720.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
YKBNK 40460 40700 40210 40700 250.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
YKGYO 37030 36780 36290 37030 1230.00 3.44% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
YONGA 217000 209650 208420 217000 18390.00 9.26% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
YUNSA 127010 126770 123090 127500 3430.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
YYAPI 6870 7110 6870 7110 240.00 3.49% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
ZOREN 31140 31390 30410 31880 980.00 3.25% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر