شاخص یاب

داویز | نرخ های ترکیه

انتخاب زیرشاخه

turkey-crypto

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS (EOS) 290390 - 290390 290390 7780.00 2.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
NEO (NEO) 896630 - 896630 896630 15110.00 1.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Aelf (ELF) 23540 - 23290 25750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
ICON (ICX) 28280 - 28280 28280 860.00 3.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TRON (TRX) 3020 - 3020 3020 210.00 7.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Comet (CMT) 1390 - 1380 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۸:۵۱
Dash (DASH) 8375630 - 8375630 8375630 132570.00 1.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Lunyr (LUN) 174020 - 174020 174020 2370.00 1.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Po.et (POE) 1720 - 1720 1960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
VIBE (VIBE) 4970 - 4970 4970 440.00 9.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Hshare (HSR) 111420 - 108620 111420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
IOTA (MIOTA) 36490 - 36490 36490 870.00 2.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Monero (XMR) 5258890 - 5258890 5258890 34760.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Ripple (XRP) 38000 - 38000 38000 220.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Bitcoin (BTC) 424498050 - 424498050 424498050 3262250.00 0.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Cardano (ADA) 5180 5190 5120 5200 50.00 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
Monetha (MTH) 5390 - 5390 5640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۳
OmiseGO (OMG) 150270 - 150270 150270 2160.00 1.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Tether (USDT) 117880 - 117880 117880 210.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
VeChain (VEN) 183900 - 181900 201000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
WAVES (WAVES) 296220 - 296220 296220 4310.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Ethereum (ETH) 14254370 - 14254370 14254370 107520.00 0.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Litecoin (LTC) 3660150 - 3660150 3660150 63260.00 1.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Populous (PPT) 153720 - 153720 153720 430.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Viberate (VIB) 4900 - 4900 4900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
IOStoken (IOST) 1720 - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Stratis (STRAT) 77810 77850 67450 77930 10650.00 15.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۵۷
BitConnect (BCC) 36540 - 32250 38180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Cindicator (CND) 1500 1490 1270 1500 260.00 20.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۵۷
Bitcoin Cash (BCH) 45935280 - 45935280 49271220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Decentraland (MANA) 4530 - 4530 4530 220.00 4.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Stellar Lumens (XLM) 12520 - 12520 12520 210.00 1.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Request Network (REQ) 5640 - 5640 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۵۱
Ethereum Classic (ETC) 503480 - 503480 503480 4320.00 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

turkey-currency

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL 1070 1060 1050 1070 20.00 1.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
ARS 3070 3090 3050 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
AZN 68010 - 68010 68010 40.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BGN 24990 - 24990 25710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
BHD 321070 - 321070 321070 260.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BRL 30800 - 30800 30800 10.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BYR 3 - 3 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
CLP 170 - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
CNY 17090 - 17090 17090 40.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
COP 37 36 36 37 1.00 2.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
CRC 190 200 190 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
CSK 5160 - 5160 5160 10.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DKK 17660 - 17660 17660 20.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DZD 980 970 970 980 10.00 1.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
EGP 6470 - 6470 6470 10.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GEL 43480 - 43480 43480 170.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HKD 14750 - 14750 14750 30.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HRK 17760 - 17760 17760 30.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HUF 410 420 410 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
IDR 9 8 8 9 1.00 12.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۷
INR 1630 1640 1600 1640 10.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
IQD 97 96 96 97 1.00 1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
ISK 960 950 940 960 10.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
JOD 163070 - 163070 163070 760.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
JPY 105740 - 105740 105740 600.00 0.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KRW 100 - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
KWD 381750 - 381750 381750 1350.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KZT 300 - 300 300 10.00 3.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
LBP 78 77 77 78 1.00 1.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
LKR 640 630 630 640 10.00 1.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
LTL 15950 - 15950 16410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LVL 88830 - 88830 91390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
LYD 83450 - 83450 83450 770.00 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MAD 12130 - 12130 12130 10.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MDL 6780 - 6780 6780 30.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MKD 2150 - 2150 2150 10.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MXN 6090 - 6090 6090 10.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MYR 28120 - 28120 28120 90.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
NOK 13550 - 13550 13550 10.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
NZD 78300 - 78300 78300 180.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
OMR 303820 - 303820 303820 130.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PEN 34910 - 34910 34910 60.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PHP 2200 2210 2190 2220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
PKR 830 840 820 840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
PLN 30750 - 30750 30750 50.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
QAR 31770 - 31770 31770 60.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
RON 28110 - 28110 28110 50.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
RSD 1110 - 1110 1110 10.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
RUB 1740 1750 1720 1750 10.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
SAR 30840 - 30840 30840 80.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SEK 12850 - 12850 12850 20.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SGD 85300 - 85300 85300 200.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SYP 230 220 220 230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۵۴
THB 3650 3660 3610 3660 30.00 0.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
TWD 3760 3770 3710 3770 40.00 1.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
UAH 4120 - 4120 4120 20.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
UYU 3530 - 3530 3530 30.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ZAR 8420 - 8420 8420 10.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
پوند 149970 - 149970 149970 20.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
درهم 31480 - 31480 31480 120.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
دلار 115680 - 115680 115680 200.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
یورو 132000 - 132000 132000 260.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Hersek Markı 67270 - 67270 67270 150.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا 87230 - 87230 87230 60.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
فرانک سوییس 116400 - 116400 116400 120.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
دلار استرالیا 83180 - 83180 83180 160.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

turkey-gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ons 27875710 - 27875710 27875710 14250.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Gümüş 57880 - 57880 57880 20.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Ata Altın 32633070 32637170 32194240 32692150 364880.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Tam Altın 31474550 31449510 31051320 31531490 351900.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Gram Altın 4801800 - 4801800 4801800 11870.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Hamit Altın 9266400 - 9117680 9432280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Beşli Altın 156889560 156910080 154780080 157173590 1753930.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Gremse Altın 78927640 78968450 77866260 79099790 882520.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Reşat Altın 9266400 - 9117680 9432280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۰۰
Yarım Altın 15785530 15773010 15573340 15814030 176420.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
14 Ayar Altın 2751650 2754880 2714580 2756480 30830.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
18 Ayar Altın 3523920 3524350 3476530 3530470 39410.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Çeyrek Altın 7892660 7886400 7786670 7907010 88100.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
22 Ayar Bilezik 4402630 4403070 4343420 4410540 49230.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
İkibuçuk Altın 78396530 - 78396530 78396530 37780.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
Cumhuriyet Altını 32492950 32449770 31996500 32496650 422950.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

turkey-stock

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADEL 241380 - 241380 241380 1510.00 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AGYO 31090 30870 30730 31320 90.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AKSA 170350 - 170350 170350 650.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ALKA 90890 - 90890 90890 220.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ARTI 19860 - 19860 19860 870.00 4.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AVOD 43610 - 43610 43610 220.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AYEN 52680 - 52680 52680 430.00 0.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AYES 32600 32650 32210 32690 320.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
BERA 46630 - 46630 46630 430.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BOYP 149740 - 148800 156800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۵۴
BRKO 6260 - 6260 6260 210.00 3.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DAGI 27200 - 27200 27200 210.00 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DESA 39510 - 39510 39510 430.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DEVA 73840 73410 72560 74040 1150.00 1.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
DOAS 96080 - 96080 96080 220.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DOCO 11004420 - 11004420 11004420 21590.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EDIP 14900 - 14900 14900 210.00 1.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EKIZ 7770 - 7770 7770 430.00 5.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ERSU 19220 - 19220 19220 210.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EUYO 14030 - 14030 14030 210.00 1.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
FLAP 65850 - 65850 65850 650.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
INFO 23970 - 23970 23970 640.00 2.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KENT 2588640 - 2588640 2588640 21590.00 0.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KIPA 50850 - 49030 51940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
LINK 185030 - 185030 185030 870.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
LOGO 660220 - 660220 660220 2160.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MAVI 653750 - 653750 653750 3890.00 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ODAS 39730 - 39730 39730 860.00 2.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ORGE 71030 70820 69150 71030 1330.00 1.91% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
ORMA 23530 - 23530 23530 210.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SASA 178120 - 178120 178120 220.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SISE 120690 - 120690 120690 210.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SODA 159770 160630 159210 161570 1990.00 1.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
SOKM 227990 228640 227080 230900 1200.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
TIRE 40370 - 40370 40370 210.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TMSN 101910 - 101910 101910 870.00 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TSKB 17060 - 17060 17060 440.00 2.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
UFUK 26770 - 26770 26770 1290.00 5.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ULAS 25480 - 25480 25480 440.00 1.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
USAK 20730 - 20730 20730 220.00 1.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YGYO 6050 5830 5830 6060 60.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ACSEL 72330 - 72330 72330 210.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ADANA 131480 131270 129550 131760 1060.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ADBGR 89810 - 89810 89810 430.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ADESE 46420 - 46420 46420 2160.00 4.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ADNAC 31520 - 31520 31520 220.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AEFES 429860 - 429860 429860 870.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AFYON 104710 - 104710 104710 1080.00 1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AGHOL 230580 - 230580 230580 1510.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AKBNK 144010 - 144010 144010 1300.00 0.91% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AKCNS 169270 - 169270 169270 210.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AKENR 13390 13600 13230 13640 130.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
AKFGY 35840 - 35840 35840 430.00 1.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AKGRT 82040 - 82040 82040 210.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AKGUV 43610 - 43610 43610 430.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AKMGY 342420 345010 334900 346400 6750.00 2.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
AKPAZ 2900 - 2880 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
AKSEN 61100 60880 60370 61490 380.00 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AKSGY 56780 57210 55700 57210 120.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
AKSUE 180490 - 180490 180490 1290.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ALARK 116790 - 105530 117000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۰
ALBRK 27640 27850 26890 27850 270.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ALCAR 888640 - 888640 888640 2590.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ALCTL 130400 - 130400 130400 220.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ALGYO 987960 - 987960 987960 3460.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ALKIM 474980 475840 466540 481260 5050.00 1.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ALYAG 13940 - 13890 13960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ساعت ۱۹:۴۵
ANACM 57650 - 57650 57650 650.00 1.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ANELE 39510 - 39510 39510 860.00 2.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ANELT 9500 9510 9390 9530 90.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
ANHYT 125650 125870 123930 126480 2070.00 1.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
ANSGR 93700 93270 92620 95470 1340.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ARCLK 375230 - 375230 375230 5190.00 1.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ARENA 83120 82910 82120 83910 810.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
ARMDA 173580 - 173580 173580 220.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ARSAN 35620 - 35620 35620 220.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ASELS 511680 - 511680 511680 2590.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ASLAN 616610 - 616610 616610 1290.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ASUZU 131920 - 131920 131920 1520.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ATAGY 85710 - 85710 85710 430.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ATEKS 195170 - 195170 195170 860.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ATLAS 17920 17700 17500 17950 390.00 2.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
ATPET 17060 17080 16850 17100 170.00 1.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
ATSYH 3860 - 3850 3910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
AVGYO 17920 - 17920 17920 220.00 1.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AVHOL 75030 - 73560 76500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۳
AVISA 223770 - 223770 224850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
AVTUR 23970 - 23970 23970 220.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AYCES 91540 - 91540 91540 220.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
AYGAZ 255840 - 255840 255840 1730.00 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BAGFS 111190 111840 107940 112800 3650.00 3.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
BAKAB 97370 - 97370 97370 210.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BALAT 9930 - 9930 9930 210.00 2.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BANVT 230800 - 230800 230800 2160.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BASCM 41670 - 41670 41670 220.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BEYAZ 88520 - 88520 88520 2160.00 2.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BFREN 3540760 - 3540760 3540760 15110.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BIMAS 1943100 - 1943100 1943100 38860.00 2.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BIZIM 133210 - 133210 133210 650.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BJKAS 35410 - 35410 35410 210.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BLCYT 32600 - 32600 32600 210.00 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BMEKS 1510 1520 1490 1520 10.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
BMELK 10930 - 10110 9970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
BNTAS 33030 - 33030 33030 430.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BOLUC 73190 - 73190 73190 220.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BOSSA 168830 - 168830 168830 1720.00 1.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BRISA 139900 - 139900 139900 860.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BRKSN 36700 36920 35840 37400 570.00 1.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
BRMEN 19430 - 19430 19430 210.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BRSAN 170990 - 170990 170990 640.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BRYAT 811350 809630 803740 815340 5750.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
BSOKE 23100 23320 23040 23360 650.00 2.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
BTCIM 105390 - 103880 105520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۴۵
BUCIM 92840 - 92840 92840 430.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BURCE 72760 - 72760 72760 1080.00 1.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
BURVA 33030 - 33030 33030 430.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CCOLA 697790 - 697790 697790 3890.00 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CELHA 126090 125650 124850 127440 50.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CEMAS 117700 - 113530 119170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۳۳
CEMTS 121770 - 121770 121770 430.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CIMSA 165810 - 165810 165810 650.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CLEBI 1270570 - 1270570 1270570 2160.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CMBTN 619200 - 619200 619200 3020.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CMENT 237920 - 237920 237920 1510.00 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
COSMO 21810 - 21810 21810 210.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CRDFA 20510 20730 20480 20780 20.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
CRFSA 76210 - 76210 76210 640.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
CUSAN 38650 38430 37760 38650 590.00 1.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
DAGHL 22020 22450 21760 22520 210.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
DARDL 24180 24210 23890 24250 660.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
DENCM 232310 - 232310 232310 2160.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DENGE 24830 - 24830 24830 210.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DENIZ 124320 - 124320 124320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۰۳
DERIM 191940 - 191940 191940 1300.00 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DESPC 63040 - 63040 63040 210.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DGATE 96510 - 96510 96510 1300.00 1.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DGGYO 47280 - 47280 47280 220.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DGKLB 27200 27240 26880 27500 470.00 1.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
DGZTE 198990 - 198690 199290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۱:۵۴
DIRIT 15330 - 15330 15330 430.00 2.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DITAS 116150 - 116150 116150 220.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DMISH 3670 - 3650 3680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
DMSAS 56350 55920 55250 56720 2040.00 3.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
DOBUR 64770 - 64770 64770 430.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DOGUB 71790 - 71520 71970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۵۷
DOHOL 22240 - 22240 22240 220.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DOKTA 193880 - 193880 193880 1290.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DURDO 120900 - 120900 120900 650.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DYOBY 63690 - 63690 63690 210.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
DZGYO 68010 - 68010 68010 650.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ECILC 60670 - 60670 60670 220.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ECZYT 165380 - 165380 165380 650.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EGCEY 7990 - 7990 7990 650.00 8.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EGCYH 1980 - 1770 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰
EGCYO 7530 - 7520 7570 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
EGEEN 8096250 - 8096250 8096250 90680.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EGGUB 528960 - 528960 528960 870.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EGPRO 193230 191940 187930 193230 4870.00 2.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
EGSER 71900 - 71900 71900 220.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EKGYO 32390 - 32390 32390 440.00 1.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EMKEL 20940 - 20940 20940 210.00 1.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EMNIS 89950 - 85250 93820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۰۰
ENJSA 108810 - 108810 108810 430.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ENKAI 98240 98020 96680 98710 2240.00 2.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
EPLAS 82690 - 82690 82690 430.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ERBOS 1245740 1252220 1216930 1252220 28150.00 2.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
EREGL 167320 - 167320 167320 6690.00 4.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ESCOM 15980 - 15980 15980 210.00 1.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ESEMS 9270 - 9210 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
ETILR 43830 43890 43730 44380 210.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
ETYAT 13170 12950 12800 13170 560.00 4.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
EUHOL 10800 - 10800 10800 210.00 1.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
EUKYO 15110 14900 14510 15110 570.00 3.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
FENER 461410 - 452930 465790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۵۷
FMIZP 376960 - 376960 376960 220.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
FONET 72760 - 72760 72760 220.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
FORMT 114260 - 106420 115000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
FRIGO 36270 - 36270 36270 1080.00 3.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
FROTO 1196090 - 1196090 1196090 8630.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GARAN 200140 - 200140 200140 430.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GARFA 42750 - 42750 42750 650.00 1.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GEDIK 84200 - 84200 84200 5400.00 6.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GEDZA 92410 - 92410 92410 220.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GENTS 39290 - 39290 39290 210.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GEREL 71030 - 71030 71030 220.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GLBMD 10150 - 10150 10150 220.00 2.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GLRYH 33590 - 33590 33590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۳
GLYHO 72760 - 72760 72760 650.00 0.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GOLTS 714790 - 700830 724640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۹:۴۲
GOODY 74700 - 74700 74700 210.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GOZDE 62830 - 62830 62830 870.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GRNYO 15550 - 15550 15550 210.00 1.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GSDDE 26560 - 26560 26560 220.00 0.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GSDHO 17490 - 17490 17490 430.00 2.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GSRAY 27640 27200 26880 27640 910.00 3.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
GUBRF 63040 - 63040 63040 430.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
GUSGR 34110 34160 33280 34420 760.00 2.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
GYHOL 57650 - 57650 57650 640.00 1.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HALKB 165810 - 165810 165810 1730.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HALKS 24830 24400 23890 24830 880.00 3.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
HATEK 88520 - 88520 88520 650.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HDFGS 24400 - 24400 24400 220.00 0.91% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HEKTS 209210 - 209210 209210 430.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HLGYO 15330 15110 14910 15330 360.00 2.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
HUBVC 43830 - 43830 43830 870.00 2.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HURGZ 21370 - 21370 21370 210.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ICBCT 214020 - 203560 214380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۵۱
IDEAS 213530 - 213530 213530 640.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IDGYO 35840 - 35840 35840 650.00 1.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IEYHO 15110 15330 15110 15770 500.00 3.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
IHEVA 6910 - 6910 6910 220.00 3.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IHGZT 12310 12090 12090 12340 120.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
IHLAS 6690 6700 6400 6710 150.00 2.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
IHLGM 21370 - 21370 21370 210.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IHYAY 6910 - 6910 6910 220.00 3.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
INDES 140980 - 140980 140980 430.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
INTEM 400280 - 400280 400280 1940.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IPEKE 128250 - 128250 128250 440.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ISATR 360878000 - 335697000 376523000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۲۷
ISBIR 3022600 3026800 2984210 3031000 29400.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
ISBTR 38251200 - 31876000 38251200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ISCTR 110970 - 110970 110970 2160.00 1.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ISDMR 138820 - 138820 138820 5610.00 4.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ISFIN 30610 - 28880 30790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
ISGSY 40810 - 40810 40810 220.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ISGYO 22020 21810 21330 22020 640.00 2.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ISKUR 257985000 - 241875810 258405000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
ISMEN 50740 - 50740 50740 430.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ISYAT 20510 20300 20260 20550 200.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
ITTFH 66500 - 66500 66500 1510.00 2.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IZFAS 192360 - 192360 194810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۵۴
IZMDC 39290 - 39290 39290 430.00 1.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IZOCM 464190 - 464190 464190 870.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
IZTAR 347200 - 325380 347200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
JANTS 628700 - 628700 628700 1300.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KAPLM 74490 74050 72530 76540 1370.00 1.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
KAREL 101470 - 101470 101470 440.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KARSN 34330 - 34330 34330 650.00 1.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KARTN 7496050 - 7496050 7496050 17270.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KATMR 125870 124140 120520 125870 5500.00 4.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
KCHOL 334650 - 334650 334650 2150.00 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KERVN 6480 6490 6270 6490 70.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
KERVT 39080 - 39080 39080 650.00 1.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KFEIN 147460 - 147460 147460 650.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KLGYO 39290 - 39290 39290 430.00 1.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KLMSN 91110 - 91110 91110 860.00 0.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KLNMA 585520 - 585520 585520 9070.00 1.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KNFRT 517300 - 517300 517300 870.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KONYA 3879720 - 3879720 3879720 6480.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KORDS 189990 - 189990 189990 430.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KOZAA 162570 - 162570 162570 860.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KOZAL 1193930 - 1193930 1193930 2160.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KPHOL 55920 - 55920 55920 210.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KRDMA 42750 - 42750 42750 1730.00 4.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KRDMB 42960 - 42960 42960 1720.00 4.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KRDMD 49870 - 49870 49870 1720.00 3.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KRGYO 25480 - 25480 25480 220.00 0.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KRONT 184600 184380 179910 184600 3940.00 2.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
KRSAN 74270 74370 74140 75690 560.00 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
KRSTL 22020 21810 21540 22080 430.00 1.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
KRTEK 24400 24830 24400 24900 240.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
KSTUR 514920 - 514920 514920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
KUTPO 94350 - 94350 94350 430.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
KUYAS 71070 - 60480 71460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۰۰
LIDFA 93860 - 100170 99950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۵۷
LKMNH 98240 98670 97110 99580 960.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
LUKSK 110330 - 110330 110330 1070.00 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MAALT 381060 - 381060 381060 3230.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MAKTK 31950 31740 31590 32260 310.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
MARKA 13820 14030 13660 14070 140.00 1.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
MARTI 12310 12090 12090 12340 340.00 2.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
MCTAS 330040 - 288850 330040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۵:۳۳
MEGAP 44690 - 44690 44690 210.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MEMSA 8200 - 8200 8200 430.00 5.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MEPET 25480 26560 23250 26560 2180.00 9.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MERIT 127380 127560 125850 127740 3800.00 3.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
MERKO 30010 - 30010 30010 220.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
METAL 15230 - 15230 15230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
METRO 16190 16410 15980 16410 370.00 2.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
METUR 22890 - 22890 22890 220.00 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MGROS 317160 - 317160 317160 1950.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MIPAZ 35190 - 35190 35190 210.00 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MMCAS 21160 21190 20900 21220 210.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
MNDRS 16190 - 16190 16190 220.00 1.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MPARK 222380 222810 209470 223460 14990.00 7.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MRDIN 74490 - 74490 74490 1080.00 1.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MRGYO 13600 - 13600 13600 210.00 1.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MRSHL 539750 - 539750 539750 3890.00 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
MSGYO 99680 - 99570 99980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۵۱
MTRYO 26340 26560 25600 26560 680.00 2.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
MZHLD 80100 80320 80100 85860 500.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
NETAS 152860 - 152860 152860 1080.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
NIBAS 99630 99720 82390 99720 19220.00 23.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۰
NTHOL 39080 - 39080 39080 650.00 1.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
NUGYO 47070 46850 46080 47630 890.00 1.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
NUHCM 161490 162570 159980 162570 1140.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
OLMIP 75130 - 75130 75130 1720.00 2.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
OSMEN 33030 33080 33030 33520 110.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
OSTIM 23100 - 23100 23100 210.00 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
OTKAR 2153600 - 2153600 2153600 7560.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
OYAYO 41120 - 41080 44060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۸:۵۷
OYLUM 22020 21590 21540 22020 430.00 1.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
OZBAL 23530 - 23530 23530 210.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
OZGYO 182750 - 182320 186620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۳
OZKGY 45120 44910 44910 46010 210.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
OZRDN 58080 - 58080 58080 210.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PAGYO 89380 - 89380 89380 210.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PARSN 730700 - 727750 731190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
PEGYO 13820 - 13820 13820 220.00 1.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PEKGY 313100 - 311980 313580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰
PENGD 30660 - 30660 30660 220.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PETKM 113350 - 113350 113350 430.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PETUN 112050 - 112050 112050 430.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PGSUS 522480 - 522480 522480 9070.00 1.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PIMAS 94230 - 93650 94380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۱:۱۵
PINSU 27200 26990 26880 27280 260.00 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
PKART 61530 - 61530 61530 430.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PKENT 1424940 1404430 1348120 1424940 14930.00 1.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
PNSUT 132560 - 132560 132560 430.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
POLHO 156530 - 156530 156530 650.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
POLTK 759970 761260 744880 767720 8680.00 1.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
PRKAB 40160 - 40160 40160 220.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PRKME 53980 - 53980 53980 440.00 0.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
PRZMA 34110 34330 33720 34380 330.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
PSDTC 189990 - 189990 189990 1300.00 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
QNBFB 133380 133300 133230 133380 1620.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰
QNBFL 148970 149840 148110 149840 590.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
RALYH 49040 - 46100 49040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
RAYSG 32390 - 32390 32390 440.00 1.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
RHEAG 13170 - 13170 13170 220.00 1.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
RODRG 47280 46850 45250 47280 1530.00 3.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ROYAL 31310 - 31310 31310 1520.00 5.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
RTALB 36270 36320 35860 36940 80.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
RYGYO 14680 15110 14510 15160 140.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
RYSAS 15330 15550 15330 15570 60.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SAFKR 49010 - 49010 49010 1080.00 2.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SAHOL 179200 - 179200 179200 3450.00 1.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SALIX 129730 - 123600 131530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
SAMAT 21810 - 21810 21810 440.00 2.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SANEL 54410 - 54410 54410 430.00 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SANFM 28720 - 28720 28720 210.00 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SANKO 48580 - 48580 48580 430.00 0.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SARKY 73190 72540 71460 73190 1570.00 2.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
SAYAS 20730 - 20730 20730 220.00 1.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SEKFK 58290 - 58290 58290 220.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SEKUR 62400 - 62400 62400 220.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SELEC 68220 - 68220 68220 210.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SELGD 10630 - 10630 11520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SERVE 40590 - 40590 40590 860.00 2.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SEYKM 204420 - 202070 204420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
SILVR 28930 29150 28370 29150 490.00 1.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
SKBNK 25040 - 25040 25040 640.00 2.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SKTAS 26120 - 26120 26120 210.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
SNGYO 7560 7770 7560 7790 140.00 1.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
SNKRN 37070 - 37070 37070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
SNPAM 66930 67360 66370 67610 200.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
SODSN 141630 141830 140150 142080 4800.00 3.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
SONME 67360 67580 65950 67580 1720.00 2.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
SRVGY 76210 76650 76000 78190 760.00 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SUMAS 146810 - 146810 146810 1080.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TACTR 80750 - 80750 80750 430.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TATGD 91110 - 91110 91110 220.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TAVHL 545360 - 545360 545360 2160.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TBORG 201440 - 201440 201440 640.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TCELL 298590 - 298590 298590 220.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TDGYO 28070 27850 27090 29660 920.00 3.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
TEKTU 17270 17490 16860 17490 170.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
TGSAS 103460 - 100320 109470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۳۳
THYAO 308740 - 308740 308740 2810.00 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TKFEN 476280 - 476280 476280 3880.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TKNSA 69950 - 69950 69950 650.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TKURU 146380 142280 140790 146380 5270.00 3.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
TLMAN 186750 - 186750 186750 1720.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TMPOL 62180 - 62180 62180 430.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TOASO 383010 - 383010 383010 2800.00 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TRCAS 31090 - 31090 31090 430.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TRGYO 37140 37570 36480 38320 580.00 1.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
TRKCM 68660 - 68660 68660 440.00 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TSGYO 15980 15760 15570 16020 370.00 2.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
TSPOR 33470 - 33470 33470 220.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TTKOM 88520 - 88520 88520 1080.00 1.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TTRAK 756080 - 756080 756080 6470.00 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TUCLK 47280 - 47280 47280 650.00 1.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TUKAS 53330 - 53330 53330 7130.00 15.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TUPRS 2735450 - 2735450 2735450 15110.00 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
TURGG 718520 - 718520 718520 6050.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ULKER 341550 - 341550 341550 440.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ULUSE 357100 - 357100 357100 3670.00 1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ULUUN 47710 47500 46950 47930 670.00 1.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
UMPAS 9070 9280 9070 9310 120.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
UNYEC 74490 74590 73170 74690 940.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۹
UTPYA 106010 - 106010 106010 3030.00 2.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
UZERB 13820 13390 13390 14060 560.00 4.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VAKBN 92190 - 92190 92190 860.00 0.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
VAKFN 37350 - 37350 37350 650.00 1.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
VAKKO 61530 - 61530 61530 430.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
VANGD 32390 - 32390 32390 440.00 1.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
VERTU 179020 - 179020 179020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
VERUS 977450 - 977450 977450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۰۳
VESBE 259080 - 259080 259080 2370.00 0.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
VESTL 126950 - 126950 126950 1730.00 1.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
VKFYO 64570 - 63070 65860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۵۱
VKGYO 41670 41240 40340 41670 1480.00 3.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
VKING 23530 - 23530 23530 210.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YAPRK 60020 - 60020 60020 430.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YATAS 337470 - 337470 343490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۵۱
YAYLA 19430 19650 18560 19650 830.00 4.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
YBTAS 47972980 - 47972980 47972980 604520.00 1.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YESIL 212660 - 212660 212660 860.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YGGYO 178120 - 178120 178120 210.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YKBNK 38650 - 38650 38650 870.00 2.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YKGYO 33470 - 33470 33470 220.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YONGA 150050 150270 132470 151330 6800.00 4.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
YUNSA 105360 - 105360 105360 1510.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
YYAPI 6050 - 6050 6050 220.00 3.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
ZOREN 27640 - 27640 27640 440.00 1.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر