کالایاب
شاخص یاب

تتر / Tether

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
تتر / Tether 1.0007 1.0011 1.0001 1.0011 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵
USDT/RUB exmo 63.583 63.662 63.558 64.251 0.36 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
USDT/THB tdax 31.91 - 31.91 31.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
USDT/USD exmo 1.0057 1.0076 1.002 1.0105 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
USDT/USD exmo 1.0244 - 1.016 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
USDT/TRY paribu 5.71 5.74 5.7 5.74 0.03 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
USDT/USD kraken 1.0001 - 0.9981 1.003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
USDT/TRY btcturk 5.72 5.73 5.69 5.73 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
USDT/TRY koineks 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۲۸
USDT/TRY koineks 5.7 5.78 5.69 5.78 0.03 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۳۶
USDT/USD bittrex 1 1.001 1 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
USDT/BRL coinbene 3.86 3.85 3.85 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۶:۴۸
USDT/USD bitfinex 0.9991 0.9993 0.9985 0.9993 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
USDT/THB satang-pro 31.19 31.21 31.19 31.65 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Investing.com USDT Index investing-com 0.9996 0.9997 0.9988 0.9998 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹