کالایاب
شاخص یاب

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۰۴
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
XLM/ETH gopax 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
XLM/ETH upbit 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۲۸
XLM/KRW gopax 97.9 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
XLM/KRW gopax 97.9 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
XLM/KRW upbit 97.5 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۵:۱۳
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۳۲
XLM/ETH qryptos 0.0008 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۴۸
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.1297 0.1299 0.1273 0.1299 0.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
XLM/CAD synthetic 0.1192 0.1191 0.1171 0.1195 0.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/CNY synthetic 0.5934 - 0.5914 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۴۵
XLM/EUR synthetic 0.0814 0.0813 0.0799 0.0819 0.00 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/HKD synthetic 0.7125 0.7121 0.7001 0.7143 0.01 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/ILS synthetic 0.3232 0.3231 0.3174 0.3239 0.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/INR synthetic 6.2963 6.2949 6.1733 6.3059 0.10 1.65% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/MXN synthetic 1.7369 1.7363 1.7061 1.7411 0.03 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/MYR synthetic 0.3756 0.3754 0.3688 0.3765 0.01 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/PLN synthetic 0.346 0.3459 0.3398 0.3467 0.01 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/RUB synthetic 5.7514 5.7483 5.6506 5.7672 0.08 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/SAR synthetic 0.3422 0.342 0.3363 0.3432 0.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/SEK synthetic 0.8569 0.8566 0.8412 0.8589 0.01 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/TRY synthetic 0.5294 - 0.5001 0.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۴۴
XLM/VND synthetic 2120.6 2119.5 2083.9 2126.9 29.70 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/ZAR synthetic 1.2732 1.273 1.2493 1.2765 0.02 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 1295 1296 1265 1299 16.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Stellar Lumens Index investing-com 0.0817 0.0818 0.08 0.0822 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Investing.com XLM Index investing-com 0.0914 0.0912 0.0897 0.0918 0.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens AUD Index investing-com 0.1297 0.1299 0.1273 0.1299 0.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
Stellar Lumens BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۵۳
Stellar Lumens CAD Index investing-com 0.1192 0.1191 0.1171 0.1195 0.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens CNY Index investing-com 0.6277 0.6274 0.617 0.6297 0.01 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens HKD Index investing-com 0.7125 0.7121 0.7001 0.7143 0.01 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens ILS Index investing-com 0.3232 0.3231 0.3174 0.3239 0.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens INR Index investing-com 6.2963 6.2949 6.1733 6.3059 0.10 1.65% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens KRW Index investing-com 109.13 109.18 107.61 112.92 1.40 1.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
Stellar Lumens MXN Index investing-com 1.7369 1.7363 1.7061 1.7411 0.03 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens MYR Index investing-com 0.3756 0.3754 0.3688 0.3765 0.01 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens PLN Index investing-com 0.346 0.3459 0.3398 0.3467 0.01 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens RUB Index investing-com 5.7514 5.7483 5.6506 5.7672 0.08 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens SAR Index investing-com 0.3422 0.342 0.3363 0.3432 0.00 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens SEK Index investing-com 0.8569 0.8566 0.8412 0.8589 0.01 1.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens TRY Index investing-com 0.5249 0.5227 0.5109 0.5272 0.01 1.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens VND Index investing-com 2120.6 2119.5 2083.9 2126.9 29.70 1.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Stellar Lumens ZAR Index investing-com 1.2732 1.273 1.2493 1.2765 0.02 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
استلار / Stellar 0.088 - 0.0879 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۷
XLM/USD aex 0.0927 0.0912 0.0895 0.0965 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/USD okex 0.0912 0.0911 0.0895 0.0915 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XLM/ETH huobi 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۳۲
XLM/KRW gopax 108.1 108.6 107.1 108.9 0.90 0.84% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
XLM/KRW upbit 108 109 107 109 1.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
XLM/USD bit-z 0.0912 0.0911 0.0895 0.0915 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/USD huobi 0.0913 0.0912 0.0896 0.0915 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/BTC fatbtc 0.0001 - 0.0001 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۵۷
XLM/CNY fatbtc 0.61 - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۲۵
XLM/CNY fatbtc 0.878 - 0.843 0.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۰۹
XLM/ETH bitmax 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۳:۲۰
XLM/ETH hitbtc 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۲۵
XLM/ETH hitbtc 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱:۵۶
XLM/ETH p2pb2b 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱:۴۸
XLM/TRY paribu 0.53 0.52 0.51 0.53 0.01 1.92% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/USD bitmax 0.0914 0.0913 0.0896 0.0916 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XLM/USD cex-io 0.0912 0.0911 0.09 0.0917 0.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۷
XLM/USD fatbtc 0.124 - 0.1213 0.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۰۹
XLM/USD hitbtc 0.0912 0.0914 0.0895 0.0915 0.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
XLM/USD p2pb2b 0.0913 0.091 0.09 0.0914 0.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۷
XLM/USD zb-com 0.0882 - 0.088 0.0882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۳
XLM/USD zb-com 0.0911 0.0908 0.0897 0.0915 0.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
XLM/BNB binance 0.0029 0.003 0.0029 0.003 0.00 3.45% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۴۱
XLM/BTC exrates 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۶:۳۲
XLM/ETH binance 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱:۴۸
XLM/ETH bitmart 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۴۰
XLM/ETH bittrex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۲۸
XLM/KRW bithumb 117 116 114 117 2.00 1.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۳
XLM/TRY btcturk 0.525 0.5211 0.51 0.5269 0.01 2.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/TRY koineks 0.519 0.52 0.5081 0.52 0.01 2.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
XLM/USD binance 0.0913 0.0911 0.0894 0.0915 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/USD bitmart 0.0913 0.0911 0.0895 0.0915 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/USD exrates 0.0915 0.0914 0.0896 0.0917 0.00 1.78% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/ETH bitforex 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۱۲
XLM/ETH kryptono 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۳:۰۸
XLM/USD bitforex 0.0913 0.0912 0.0895 0.0915 0.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XLM/USD poloniex 0.0913 0.0915 0.0895 0.0915 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
XLM/CHF bitci-com 0.0896 0.0901 0.084 0.0902 0.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/CNY synthetic 0.6277 0.6274 0.617 0.6297 0.01 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/ETH cointiger 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۳:۰۸
XLM/TRY bitci-com 0.5035 0.5005 0.4761 0.5409 0.02 3.62% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/TRY synthetic 0.5176 0.5174 0.5071 0.5191 0.01 1.73% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/TRY vebitcoin 0.525 0.53 0.51 0.53 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
XLM/USD cointiger 0.0913 0.0912 0.0894 0.0916 0.00 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/THB satang-pro 2.9 - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۷:۳۶
XLM/EUR coinbase-pro 0.0817 0.0818 0.08 0.0822 0.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XLM/USD coinbase-pro 0.0914 0.0912 0.0897 0.0918 0.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹