کالایاب
شاخص یاب

ریپل / Ripple

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRP/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC exmo 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/RUB exmo 20.881 20.873 20.766 21.106 0.12 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD exmo 0.74 - 0.6683 0.7416 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC upbit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۲:۳۰
XRP/ETH upbit 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۲
XRP/KRW upbit 391 390 386 394 2.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD huobi 0.7075 - 0.6576 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC cex-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC zb-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
XRP/ETH hitbtc 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۱۶
XRP/EUR cex-io 0.2933 0.2915 0.2895 0.2933 0.00 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۱۶
XRP/EUR kraken 0.2945 0.2941 0.2894 0.2965 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD cex-io 0.7289 - 0.6723 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD hitbtc 0.7322 - 0.6752 0.7468 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD kraken 0.7097 - 0.6572 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD zb-com 0.6974 - 0.6661 0.7184 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
XRP/ETH binance 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
XRP/ETH bittrex 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۲
XRP/JPY bitbank 35.538 35.501 35.028 35.86 0.12 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/KRW bithumb 390 391 386 394 1.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/KRW coinone 391 390 387 394 1.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/TRY btcturk 1.6 - 1.58 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
XRP/USD bittrex 0.708 - 0.658 0.724 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD gate-io 0.7109 - 0.6584 0.7224 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC bitstamp 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC coinrail 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/EUR bitstamp 0.2941 0.2932 0.289 0.2965 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/KRW coinrail 250 - 250 265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۵۷
XRP/USD bitfinex 0.7082 - 0.6576 0.7225 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD bitstamp 0.7068 - 0.66 0.7241 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/USD poloniex 0.71 - 0.658 0.7247 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRP/AUD synthetic 0.4683 0.4684 0.4605 0.4713 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/CAD synthetic 0.4302 0.4303 0.4236 0.4335 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/CNY synthetic 2.2662 2.2644 2.2324 2.2848 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/HKD synthetic 2.5724 2.5704 2.5331 2.5918 0.02 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/ILS synthetic 1.1668 1.1671 1.1485 1.1753 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/INR synthetic 22.731 22.738 22.337 22.86 0.20 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/MXN synthetic 6.2705 6.272 6.173 6.317 0.04 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/MYR synthetic 1.3561 1.355 1.3343 1.3659 0.01 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/PLN synthetic 1.249 1.2494 1.2295 1.258 0.01 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/SAR synthetic 1.2355 1.2346 1.2166 1.2452 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/SEK synthetic 3.0935 3.0941 3.0436 3.1164 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/TRY synthetic 1.5901 - 1.5837 1.6287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۰
XRP/VND synthetic 7655.9 7649.8 7540.1 7717 49.50 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/ZAR synthetic 4.5967 4.5985 4.5203 4.6238 0.04 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/THB bxthailand 10.06 10.1 10.05 10.2999 0.08 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XRP/IDR btc-indonesia 4646 4647 4581 4700 9.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple Index investing-com 0.3292 0.3289 0.3242 0.3317 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple Index investing-com 0.2942 0.2936 0.2894 0.2963 0.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple AUD Index investing-com 0.471 0.47 0.4631 0.4744 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Ripple CAD Index investing-com 0.4309 0.4314 0.4223 0.4328 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple CNY Index investing-com 2.2662 2.2644 2.2324 2.2848 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Ripple HKD Index investing-com 2.5724 2.5704 2.5331 2.5918 0.02 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Ripple IDR Index investing-com 4646 4647 4581 4700 9.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple ILS Index investing-com 1.1668 1.1671 1.1485 1.1753 0.01 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple INR Index investing-com 25.86 25.87 25.47 26 0.21 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Ripple JPY Index investing-com 35.554 35.513 35.038 35.861 0.16 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple KRW Index investing-com 389.96 389.7 386.18 393.24 0.38 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple MXN Index investing-com 6.2705 6.272 6.173 6.317 0.04 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple MYR Index investing-com 1.3561 1.355 1.3343 1.3659 0.01 0.74% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Ripple PLN Index investing-com 1.249 1.2494 1.2295 1.258 0.01 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple RUB Index investing-com 20.881 20.873 20.766 21.106 0.12 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple SAR Index investing-com 1.2355 1.2346 1.2166 1.2452 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Ripple SEK Index investing-com 3.0935 3.0941 3.0436 3.1164 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple THB Index investing-com 10.0623 10.0973 10.05 10.2704 0.07 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Ripple TRY Index investing-com 1.8793 1.8836 1.8475 1.8935 0.01 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Ripple VND Index investing-com 7655.9 7649.8 7540.1 7717 49.50 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
Ripple ZAR Index investing-com 4.5967 4.5985 4.5203 4.6238 0.04 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
ریپل / Ripple 0.3145 - 0.312 0.3156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۱۶
XRP/EOS cbx 0.1395 - 0.1395 0.1395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۹:۳۲
XRP/EOS cbx 0.1395 - 0.1395 0.1395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
XRP/USD cbx 0.3293 0.329 0.3243 0.3316 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD exx 0.3292 0.329 0.3242 0.3316 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/BTC abcc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC idcm 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/ETH abcc 0.0015 0.0014 0.0014 0.0015 0.00 7.14% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/ETH exmo 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
XRP/ETH idax 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
XRP/ETH okex 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
XRP/USD abcc 0.3292 0.3293 0.3233 0.3311 0.01 1.73% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD exmo 0.3313 0.3316 0.3262 0.3329 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD idax 0.3293 0.329 0.3241 0.3316 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD idcm 0.3292 0.3288 0.324 0.332 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD okex 0.3291 0.3289 0.3242 0.3318 0.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/BTC bibox 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/ETH bibox 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
XRP/USD bibox 0.3293 0.3288 0.3243 0.3315 0.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD bit-z 0.3291 0.3289 0.3241 0.3316 0.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD huobi 0.3291 0.3289 0.3243 0.3315 0.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD upbit 0.3299 0.3305 0.3241 0.3322 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
XRP/BTC bitmax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC fatbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC ooobtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC zb-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۵۶
XRP/BTC zb-com 0.3309 - 0.3309 0.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۴۵
XRP/CNY fatbtc 3.151 - 2.896 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
XRP/EOS hitbtc 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۴۱
XRP/EOS hitbtc 0.0762 - 0.0762 0.0762 0.00 2.89% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۳۳
XRP/INR bitbns 25.86 25.87 25.47 26 0.21 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/INR zebpay 21.04 - 20.84 21.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۲۸
XRP/JPY liquid 35.598 35.55 35.045 35.864 0.25 0.72% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/KRW korbit 324 327.5 320.2 329.2 2.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/TRY paribu 1.89 1.88 1.85 1.91 0.02 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
XRP/USD bitmax 0.3294 0.3288 0.3241 0.3313 0.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD cex-io 0.3311 0.3313 0.3256 0.3327 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۵
XRP/USD fatbtc 0.4693 - 0.464 0.4744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۱۳
XRP/USD hitbtc 0.3288 0.329 0.3241 0.3321 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD kraken 0.3297 0.3292 0.3242 0.3324 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD zb-com 0.3292 0.329 0.3242 0.3318 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/BTC coinegg 0.2868 - 0.2868 0.2881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۷:۲۰
XRP/BTC coinmex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC exrates 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/ETH coinegg 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۶:۴۵
XRP/TRY btcturk 1.88 1.89 1.85 1.89 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
XRP/TRY koineks 1.865 1.8651 1.8356 1.8888 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۳۷
XRP/USD binance 0.3293 0.3291 0.3242 0.3317 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD bittrex 0.3299 0.3305 0.3241 0.3322 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۹
XRP/USD coinegg 0.3286 0.3283 0.3233 0.3315 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD coinmex 0.3292 0.3288 0.3239 0.3313 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD exrates 0.3296 0.3292 0.3248 0.3319 0.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD gate-io 0.329 0.3286 0.3237 0.332 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/BRL coinbene 1.5 - 1.5 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۲۱
XRP/BTC bitforex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۲۴
XRP/ETH bitforex 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
XRP/USD bitfinex 0.3291 0.3285 0.3239 0.3314 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD bitforex 0.329 0.3289 0.3242 0.3316 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD bitstamp 0.3289 0.3282 0.3235 0.3318 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD coinbene 0.3293 0.329 0.3241 0.3315 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD dragonex 0.3299 0.3297 0.3242 0.3314 0.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD poloniex 0.3302 0.3296 0.3246 0.3318 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۵۷
XRP/AED coinfield 1.211 1.2088 1.1892 1.2171 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۵۳
XRP/BTC vebitcoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۱۳
XRP/CAD coinfield 0.4309 0.4314 0.4223 0.4328 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/CHF bitci-com 0.3241 0.3249 0.316 0.3306 0.01 1.82% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/ETH cointiger 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
XRP/EUR coinfield 0.2936 0.2935 0.2888 0.2955 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/GBP coinfield 0.264 0.2634 0.2592 0.2649 0.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/JPY coinfield 35.54 35.52 34.96 35.74 0.22 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
XRP/TRX cointiger 7.205 - 7.205 7.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۲۴
XRP/TRX synthetic 11.2671 11.3007 11.005 11.7899 0.46 4.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/TRY bitci-com 1.87 1.85 1.82 1.9 0.03 1.63% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/TRY synthetic 1.8686 1.8688 1.8349 1.8785 0.02 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/TRY vebitcoin 1.88 1.87 1.85 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۰۱
XRP/USD coinfield 0.3295 0.3292 0.3243 0.3316 0.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD cointiger 0.3295 0.3291 0.3241 0.3316 0.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/THB satang-pro 10.08 10.1 10.08 10.12 0.03 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
XRP/AUD btc-markets 0.471 0.47 0.4631 0.4744 0.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/BTC btc-markets 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۰:۳۶
XRP/BTC btc-markets 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۱۲
XRP/BTC coinbase-pro 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۴۱
XRP/EUR coinbase-pro 0.2945 0.294 0.289 0.2964 0.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/USD coinbase-pro 0.3299 0.3297 0.3243 0.3323 0.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XRP/BRL mercadobitcoin 1.21 1.22 1.21 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۲۹
XRP BRL Index investing-com 1.21 1.22 1.21 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۲۹