کالایاب
شاخص یاب

نم / NEM

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نم / NEM 0.0626 0.0628 0.0623 0.066 0.00 3.99% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XEM/USD uex 0.032 - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۵۲
XEM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC zaif 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC zaif 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC zaif 1140000 - 1140000 1147220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۵۲
XEM/ETH okex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
XEM/JPY zaif 6.81 6.8001 6.7321 7.1304 0.22 3.22% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/USD okex 0.0627 0.0626 0.0621 0.0657 0.00 3.99% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
XEM/USD okex 0.305 - 0.2621 0.3419 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC upbit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC yobit 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/ETH upbit 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
XEM/KRW upbit 45 - 44.2 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۰۹
XEM/KRW upbit 74.4 74.2 73.3 78.6 3.20 4.30% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۱
XEM/USD yobit 0.0678 - 0.0501 0.0705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۱۷
XEM/USD yobit 0.0678 - 0.0501 0.0705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۸:۱۷
XEM/USD yobit 0.4033 - 0.3729 0.4906 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/ETH bitrue 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۵۳
XEM/ETH hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۴۴
XEM/ETH hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳:۵۰
XEM/USD hitbtc 0.3111 - 0.2706 0.3479 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XEM/USD zb-com 0.0623 0.0624 0.0622 0.0656 0.00 4.49% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹:۰۱
XEM/XRP bitrue 0.0746 - 0.0743 0.0746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۹
XEM/XRP bitrue 0.205 0.2038 0.2032 0.2103 0.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/BNB binance 0.0022 - 0.0022 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۱۶
XEM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
XEM/ETH binance 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵:۳۴
XEM/ETH bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۴۴
XEM/ETH bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
XEM/KRW bithumb 96.6 94 92.5 99.1 2.30 2.38% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۲۹
XEM/KRW bithumb 45.4 - 44.9 45.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۴۹
XEM/TRY koineks 0.3713 0.3531 0.3531 0.375 0.02 4.77% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
XEM/USD exrates 0.0614 - 0.0603 0.0618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۹:۴۹
XEM/BTC livecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC livecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/ETH kryptono 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۲۹
XEM/ETH kryptono 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۷:۵۳
XEM/ETH livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱:۲۴
XEM/ETH livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۱:۲۴
XEM/USD livecoin 0.0635 0.0634 0.0634 0.066 0.00 3.46% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/USD livecoin 0.0635 0.0634 0.0634 0.066 0.00 3.46% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/USD livecoin 0.315 - 0.271 0.3459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XEM/AUD synthetic 0.0898 0.0899 0.0891 0.0938 0.00 3.45% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/BTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/BTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
XEM/CAD synthetic 0.0824 0.0823 0.0817 0.0864 0.00 3.76% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
XEM/CNY synthetic 0.4318 0.4317 0.428 0.452 0.02 3.66% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/EUR synthetic 0.0563 0.0562 0.0558 0.0591 0.00 3.73% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/HKD synthetic 0.4902 0.49 0.4859 0.5132 0.02 3.67% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/ILS synthetic 0.2222 0.222 0.2202 0.2327 0.01 3.69% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۹
XEM/INR synthetic 4.3299 4.3289 4.2946 4.5354 0.16 3.73% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/KRW synthetic 45.29 - 44.73 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۳۷
XEM/KRW synthetic 73.86 73.88 73.25 77.52 2.90 3.93% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
XEM/LTC cryptopia 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲۱:۵۳
XEM/LTC cryptopia 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۲۱:۵۳
XEM/MXN synthetic 1.2018 1.2016 1.1929 1.2595 0.05 3.85% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/MYR synthetic 0.2584 0.2583 0.2563 0.2706 0.01 3.72% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/PLN synthetic 0.2395 0.2394 0.2376 0.2508 0.01 3.67% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۹
XEM/RUB synthetic 3.9605 3.9593 3.9282 4.1501 0.15 3.78% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/SAR synthetic 0.2353 0.2352 0.2333 0.2464 0.01 3.70% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/SEK synthetic 0.5946 0.5945 0.5894 0.6226 0.02 3.62% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/TRY synthetic 0.3588 0.3587 0.3561 0.3758 0.01 3.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/VND synthetic 1456.7 1456.2 1443.7 1525 53.60 3.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/ZAR synthetic 0.8723 0.8731 0.8672 0.9152 0.03 3.84% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/DOGE cryptopia 19.98 - 19.98 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۷
XEM/DOGE cryptopia 19.98 - 19.98 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۷
XEM/BITCNY cointiger 0.436 0.4346 0.4312 0.4571 0.02 3.81% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
XEM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
NEM Index investing-com 0.0563 0.0562 0.0558 0.0591 0.00 3.73% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM AUD Index investing-com 0.0898 0.0899 0.0891 0.0938 0.00 3.45% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
NEM CAD Index investing-com 0.0824 0.0823 0.0817 0.0864 0.00 3.76% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
NEM CNY Index investing-com 0.4318 0.4317 0.428 0.452 0.02 3.66% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM HKD Index investing-com 0.4902 0.49 0.4859 0.5132 0.02 3.67% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM ILS Index investing-com 0.2222 0.222 0.2202 0.2327 0.01 3.69% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۹
NEM INR Index investing-com 4.3299 4.3289 4.2946 4.5354 0.16 3.73% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM KRW Index investing-com 79.95 80.13 78.21 96.17 0.23 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۹
NEM MXN Index investing-com 1.2018 1.2016 1.1929 1.2595 0.05 3.85% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM MYR Index investing-com 0.2584 0.2583 0.2563 0.2706 0.01 3.72% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM PLN Index investing-com 0.2395 0.2394 0.2376 0.2508 0.01 3.67% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۹
NEM RUB Index investing-com 3.9605 3.9593 3.9282 4.1501 0.15 3.78% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM SAR Index investing-com 0.2353 0.2352 0.2333 0.2464 0.01 3.70% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM SEK Index investing-com 0.5946 0.5945 0.5894 0.6226 0.02 3.62% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM TRY Index investing-com 0.3713 0.3531 0.3531 0.375 0.02 4.77% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
NEM VND Index investing-com 1456.7 1456.2 1443.7 1525 53.60 3.68% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
NEM ZAR Index investing-com 0.8723 0.8731 0.8672 0.9152 0.03 3.84% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۵۳
Investing.com XEM Index investing-com 0.0623 0.0624 0.0622 0.0656 0.00 4.49% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۹:۰۱