کالایاب
شاخص یاب

مونرو / Monero

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XMR/BTC exmo 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC okex 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۱۳
XMR/ETH okex 0.375 0.373 0.37 0.381 0.01 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/EUR exmo 83.184 83.406 82.873 84.276 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD exmo 234.43 - 208.31 235 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD okex 235 - 206.83 235 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/BTC upbit 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/ETH upbit 0.3739 0.375 0.3704 0.3798 0.01 1.77% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
XMR/KRW upbit 100000 99830 100000 99960 950.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD upbit 233.7 - 204.42 233.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/BTC hitbtc 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC kraken 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/ETH hitbtc 0.3756 0.3735 0.3702 0.3825 0.01 1.89% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/EUR kraken 75.46 75.27 74.45 76.28 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD hitbtc 238.8 - 211.56 239.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD kraken 231.47 - 205.29 233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/BTC binance 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC bittrex 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC gate-io 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC qryptos 0.0177 - 0.0177 0.0177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۲:۴۸
XMR/ETH binance 0.3767 0.3748 0.3699 0.3837 0.01 1.70% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/ETH bittrex 0.3739 0.375 0.3704 0.3798 0.01 1.77% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۰:۲۵
XMR/KRW bithumb 98650 98350 100100 99750 850.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD bittrex 233.7 - 203.7 233.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD gate-io 230 - 201.41 230 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/BTC bitfinex 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۷
XMR/BTC livecoin 0.0027 - 0.0025 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱:۱۲
XMR/BTC poloniex 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD bitfinex 230.34 - 204.93 232.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD livecoin 232.99 - 205 232.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/USD poloniex 230.5 - 205 233.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/AUD synthetic 120.04 119.83 118.35 121.07 0.22 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC btc-alpha 0.0144 - 0.0144 0.0151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۲:۴۸
XMR/BTC cryptopia 0.008 - 0.0079 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۴۵
XMR/CAD synthetic 110.27 110.08 108.83 111.33 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/CNY synthetic 580.85 579.77 573.62 586.81 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/HKD synthetic 659.32 658.1 650.9 665.86 0.28 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/ILS synthetic 299.07 298.57 295.01 301.8 0.27 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/INR synthetic 5826.2 5817.1 5739.4 5871.4 15.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/LTC cryptopia 0.7078 - 0.65 0.7917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۴۵
XMR/MXN synthetic 1607.2 1604.6 1586.1 1622.4 1.20 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/MYR synthetic 347.59 346.93 342.86 350.74 0.44 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/PLN synthetic 320.12 319.64 315.96 323.13 0.25 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/RUB synthetic 5322 5312.1 5253.5 5374.3 2.80 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/SAR synthetic 316.68 316.08 312.63 319.8 0.16 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/SEK synthetic 792.9 791.56 782.67 800.25 1.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/TRY synthetic 478.93 478.1 471.35 482.75 1.56 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD cryptopia 236.13 - 207.01 236.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XMR/VND synthetic 1962285 1958606 1937456 1982004 600.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/ZAR synthetic 1178.19 1176.43 1160.85 1187.56 2.16 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/DOGE cryptopia 24650 - 21677 24650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۴:۱۲
Monero Index investing-com 82.147 82.276 76.245 83.565 5.06 6.57% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero AUD Index investing-com 120.04 119.83 118.35 121.07 0.22 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero BTC Index investing-com 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero CAD Index investing-com 110.27 110.08 108.83 111.33 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero CNY Index investing-com 580.85 579.77 573.62 586.81 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero HKD Index investing-com 659.32 658.1 650.9 665.86 0.28 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero ILS Index investing-com 299.07 298.57 295.01 301.8 0.27 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero INR Index investing-com 5826.2 5817.1 5739.4 5871.4 15.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero KRW Index investing-com 98650 98350 100101 99751 849.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero MXN Index investing-com 1607.2 1604.6 1586.1 1622.4 1.20 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero MYR Index investing-com 347.59 346.93 342.86 350.74 0.44 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero PLN Index investing-com 320.12 319.64 315.96 323.1 0.25 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero RUB Index investing-com 5322 5312.1 5253.5 5374.3 2.80 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero SAR Index investing-com 316.68 316.08 312.63 319.8 0.16 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero SEK Index investing-com 792.9 791.56 782.67 800.25 1.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero TRY Index investing-com 478.93 478.1 471.35 482.75 1.56 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero VND Index investing-com 1962285 1958606 1937456 1982004 600.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Monero ZAR Index investing-com 1178.19 1176.43 1160.85 1187.56 2.16 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
Investing.com XMR Index investing-com 84.702 84.022 83.336 85.6 0.28 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
مونه رو / Monero 84.547 84.107 83.34 85.334 0.16 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC idcm 0.0081 0.008 0.0079 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD exmo 84.923 84.352 83.933 86.15 0.14 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD idcm 84.65 84.1 83.21 85.66 0.25 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD okex 84.6 84.1 83.2 85.4 0.30 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC dcoin 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD upbit 84.525 84.121 83.084 85.365 0.07 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/BTC chaoex 0.008 0.0079 0.0079 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD chaoex 84.69 84.02 83.11 85.55 0.50 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD hitbtc 84.651 84.072 83.4 85.6 0.23 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD kraken 84.15 84.3 83.27 85.41 0.52 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۱
XMR/BTC bitebtc 0.008 0.0079 0.0076 0.0083 0.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۵
XMR/BTC panxora 0.008 0.0079 0.0079 0.008 0.00 1.25% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۵۲
XMR/ETH bitebtc 0.3649 - 0.3484 0.3649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۴۵
XMR/USD bittrex 84.525 84.121 83.084 85.365 0.07 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD gate-io 84.12 84.1 83.5 85.38 0.45 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD panxora 84.052 83.931 83.202 85.236 0.06 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD bitfinex 84.573 83.873 83.217 85.597 0.22 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹
XMR/USD livecoin 32.074 - 30.1 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ساعت ۱۳:۴۴
XMR/USD cryptopia 42.829 - 41.646 42.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۱۷
XMR/USD n-exchange 111.927 111.309 110.135 112.978 0.31 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۲۹