شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

508
قیمت روز
3 (0.68%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:04:30
64 (11.15%)
تغییر ۳ ماهه
129 (33.88%)
تغییر ۶ ماهه
211 (70.87%)
نوسان سالیانه

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 217.63 - 217.63 217.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۰۴
Zimbabwe Industrial 507.76 - 507.76 507.76 3.43 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۴