شاخص یاب
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

512
قیمت روز
3 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:28
118 (30.05%)
تغییر ۳ ماهه
116 (29.22%)
تغییر ۶ ماهه
180 (54.08%)
نوسان سالیانه

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 193.24 - 193.24 193.24 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۸:۳۳
Zimbabwe Industrial 512.26 - 512.26 512.26 2.78 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۸:۳۳