کالایاب
شاخص یاب
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0812
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:00:24
0 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

LSE EN

5,492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:54
101 (1.81%)
تغییر ۳ ماهه
241 (4.59%)
تغییر ۶ ماهه
80 (1.43%)
نوسان سالیانه

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 477.2 - 477.2 477.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۱:۳۱
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 5491.65 - 5491.65 5491.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱