کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23204
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:04:19
2 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
178 (0.76%)
تغییر ۶ ماهه
390 (1.71%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

10,319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:06:55
4,483 (76.81%)
تغییر ۳ ماهه
356,731 (97.19%)
تغییر ۶ ماهه
13,791 (57.20%)
نوسان سالیانه

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 10318.79 - 10318.79 10318.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲