کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23296
قیمت روز
4 (0.02%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:02:12
92 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
346 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
386 (1.68%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

16,072
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:31:09
6,584 (69.40%)
تغییر ۳ ماهه
14,812 (1,175.39%)
تغییر ۶ ماهه
55,544 (77.56%)
نوسان سالیانه

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 16072.07 - 16072.07 16072.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲