شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23211
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:02:13
187 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
106 (0.45%)
تغییر ۶ ماهه
436 (1.91%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

6,967
قیمت روز
1,370 (24.49%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:05:48
6,456 (1,265.09%)
تغییر ۳ ماهه
447,974 (98.47%)
تغییر ۶ ماهه
1,791 (34.60%)
نوسان سالیانه

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 6966.75 - 6966.75 6966.75 1370.46 24.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۰۵
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲