شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23766.5
قیمت روز
426 (1.82%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:11
137 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
916 (4.01%)
تغییر ۶ ماهه
1,021 (4.49%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

776
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:31
336,754 (99.77%)
تغییر ۳ ماهه
41,229 (98.15%)
تغییر ۶ ماهه
516 (39.95%)
نوسان سالیانه

ونزولا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 776.14 - 776.14 776.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲