شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1333
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:34:18
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:01:21
3 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:59
188 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
322 (4.37%)
تغییر ۶ ماهه
285 (4.20%)
نوسان سالیانه

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1217.96 - 1215.12 1217.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
OTCM ADR 1629.35 - 1626.78 1629.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
DJ Utility 738.52 - 737.37 739.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Nasdaq 100 7055.18 - 7039.57 7055.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
DJ Composite 8550.06 - 8525.2 8550.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
NYSE Composite 12603.47 - 12578.81 12603.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
OTCM QX ADR 30 1352.91 - 1350.84 1352.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
DJ Transportation 10567.69 - 10535.73 10568.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
NYSE AMEX Composite 2511.76 - 2511.76 2514.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Dow 30 25883.25 - 25799.81 25883.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۴
S&P 500 2775.6 - 2768.18 2775.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۵۴
Nasdaq 7472.41 - 7455.86 7472.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۳
SmallCap 2000 1568.04 1570.04 1568.04 1570.04 2.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
S&P 500 VIX 14.91 - 14.8 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۴۶