کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1246
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:01:51
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,690
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:59
905 (13.34%)
تغییر ۳ ماهه
582 (8.20%)
تغییر ۶ ماهه
1,022 (15.33%)
نوسان سالیانه

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1287.4 - 1287.4 1288.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 772.13 - 772.13 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 100 7689.72 - 7688.24 7689.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Composite 8830.42 - 8830.42 8837.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
NYSE Composite 12922.71 - 12922.71 12931.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 10988.22 - 10988.22 11001.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
NYSE AMEX Composite 2588.21 - 2586.09 2588.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Dow 30 26559.54 - 26551.61 26591.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۴
S&P 500 2905.03 - 2903.79 2907.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۵۴
Nasdaq 7998.06 - 7991.42 7998.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۳۲
SmallCap 2000 1564.39 - 1563.23 1566.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
S&P 500 VIX 12.09 - 12.09 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۴۶