شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1345
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:13:19
0 (4.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
3 (9.68%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,338
قیمت روز
110 (1.49%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:14
516 (7.56%)
تغییر ۳ ماهه
554 (8.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,425 (24.09%)
نوسان سالیانه

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1243.21 1244.87 1242.45 1258.71 14.65 1.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
OTCM ADR 1659.31 1659.37 1658.78 1691.61 31.75 1.91% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
DJ Utility 734.42 734.36 725.48 735.43 8.10 1.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Nasdaq 100 7337.53 7329.81 7325.33 7450.25 109.53 1.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
DJ Composite 8502.45 8492.82 8468.16 8549.99 45.81 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
NYSE Composite 12688.86 12692.47 12657.06 12844.59 149.30 1.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
OTCM QX ADR 30 1365.49 1365.02 1364.09 1393.93 27.15 1.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
DJ Transportation 11093.51 11056.26 10989.06 11149.2 47.05 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
NYSE AMEX Composite 2611.11 2614.46 2601.6 2676.24 63.37 2.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Dow 30 25103.17 25096.27 24969.57 25328.72 222.81 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۳
S&P 500 2817.46 2815.96 2802.59 2842.35 25.15 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۳
Nasdaq 7772.8 7769.35 7733.7 7877.07 104.32 1.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۳
SmallCap 2000 1674.55 1673.74 1661.3 1693.47 18.47 1.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۳
S&P 500 VIX 15.64 15.66 13.11 16.82 2.47 18.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۳