شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1307
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (2.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

6,595
قیمت روز
7 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:03:24
951 (12.60%)
تغییر ۳ ماهه
667 (9.18%)
تغییر ۶ ماهه
125 (1.93%)
نوسان سالیانه

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1153.59 1153.08 1153.08 1154.24 0.11 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
OTCM ADR 1520.86 1522.98 1520.86 1523.36 2.95 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
DJ Utility 757.85 757.15 756.4 757.85 1.78 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Nasdaq 100 6594.96 6611.59 6594.96 6617.42 7.33 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
DJ Composite 8010.05 8012.43 8010.05 8013.3 7.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
NYSE Composite 11755.38 11755.39 11742.71 11755.39 8.37 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۳۲
OTCM QX ADR 30 1235.09 1236.87 1235.09 1238.2 2.11 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
DJ Transportation 9514.11 9518.55 9514.11 9533.17 1.15 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
NYSE AMEX Composite 2344.24 2347.69 2344.24 2349.67 6.74 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Dow 30 24100.51 24100.64 24046.39 24122.37 3.72 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۵
S&P 500 2599.95 2600.38 2594.78 2603.22 2.03 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۵۴
Nasdaq 6910.67 6924.08 6901.13 6930.65 17.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۴
SmallCap 2000 1411.28 1411.08 1406.19 1412.75 0.78 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۴
S&P 500 VIX 21.63 21.8 21.63 22.45 0.44 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۴۵