کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1127
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:55:04
0 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
6 (20.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
8 (28.57%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,698
قیمت روز
25 (0.32%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
430 (5.91%)
تغییر ۳ ماهه
608 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
266 (3.57%)
نوسان سالیانه

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1288.36 1288.64 1284.72 1292.19 2.83 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 844.9 844.05 840.39 844.9 4.13 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Nasdaq 100 7698.19 7679.52 7627.62 7728.6 24.73 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
DJ Composite 8699.3 8690.62 8649.03 8720.33 15.27 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
NYSE Composite 12682.72 12680.53 12639.96 12692.65 8.48 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 10005.8 10005.38 10005.38 9951.6 82.68 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
NYSE AMEX Composite 2416.74 - 2411.97 2417.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۳۲
Dow 30 26266.43 26232.28 26084.19 26317.94 30.09 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
S&P 500 2922 2918.2 2902.1 2929.2 5.70 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Nasdaq 7983.87 7966.48 7917.76 8011.95 23.17 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
SmallCap 2000 1502.78 1503.34 1490.96 1509.49 7.36 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
S&P 500 VIX 16.57 16.77 16.1 18.39 0.09 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲