شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0997
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:59:05
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:50
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

8,260
قیمت روز
3 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:01:46
753 (10.04%)
تغییر ۳ ماهه
835 (11.25%)
تغییر ۶ ماهه
1,431 (20.95%)
نوسان سالیانه

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1378.84 - 1378.84 1378.84 1.85 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۳۱
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 844.31 844.03 844.03 844.31 0.39 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 100 8259.81 8251.71 8251.71 8259.81 3.44 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
DJ Composite 9165.78 9159.34 9159.34 9165.78 0.58 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
NYSE Composite 13385.05 13385.04 13385.04 13387.57 13.55 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۳۱
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 10842.63 10829.04 10829.04 10842.63 6.68 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
NYSE AMEX Composite 2457.79 - 2457.79 2457.79 18.50 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۳:۳۱
Dow 30 27783.59 27771.59 27771.59 27783.59 7.61 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 3094.04 3093.61 3091.92 3094.04 0.87 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Nasdaq 8482.1 8474.96 8474.96 8482.1 3.58 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SmallCap 2000 1588.5 1588 1588 1588.5 1.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 VIX 13 - 13 13 0.13 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱