کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2721
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:07:14
0 (3.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 11:01:57
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
1 (4.35%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,326
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:04
328 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
2,014 (11.63%)
تغییر ۶ ماهه
1,684 (8.01%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1190 1190.2 1187.7 1190.2 1.70 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE 250 19326.08 19324.6 19309.62 19326.08 1.48 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE 350 4104.87 4104.77 4097.55 4104.87 5.07 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE SmallCap 5587.81 5586.85 5585.14 5594.06 9.74 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE All-Share 4049.64 4049.66 4042.67 4049.66 4.52 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE AIM All Share 930.05 929.65 929.65 932 3.02 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE TechMARK Focus 5120.7 5122.66 5112.59 5122.66 35.60 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
FTSE 100 7413 7411.73 7399.5 7429.13 5.50 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۹