کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2275
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۴ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:50:05
0 (3.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
6 (25.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (25.00%)
تغییر ۶ ماهه
8 (36.36%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:46
109 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
35 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
1,455 (7.03%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1148.8 - 1148.8 1162.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 250 19236.13 - 19236.13 19413.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 350 3951.5 - 3951.5 3998.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE SmallCap 5387.88 - 5386.35 5420.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE All-Share 3898.58 - 3898.58 3944.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE AIM All Share 871.42 - 871.01 874.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE TechMARK Focus 5342.63 - 5342.63 5407.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 100 7094.98 - 7094.98 7184.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲