شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2866
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:25:06
0 (6.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:08
3 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:54
1,497 (7.92%)
تغییر ۳ ماهه
1,043 (5.39%)
تغییر ۶ ماهه
2,058 (11.21%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1183.2 - 1173 1183.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE 250 20410.03 - 20227.75 20410.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 350 4099.89 - 4063.4 4099.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE SmallCap 5536.28 - 5519.23 5547.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE All-Share 4043.57 - 4008.55 4043.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE AIM All Share 891.01 - 889.41 891.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE TechMARK Focus 5488.76 - 5468.85 5509.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 100 7328.54 - 7262.8 7328.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱