شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2718
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:21:18
0 (5.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
1 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:33:15
40 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
729 (3.69%)
تغییر ۶ ماهه
689 (3.49%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1222.8 - 1215.2 1223.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 250 20462.26 - 20384.3 20486.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 350 4207.4 - 4184.95 4210.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE SmallCap 5814.75 - 5803.47 5814.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE All-Share 4153.09 - 4131.34 4156.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE AIM All Share 1077.83 - 1076.8 1080.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE TechMARK Focus 4731.35 - 4718.55 4742.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE 100 7556.38 - 7497.87 7564.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۸