کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2998
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:03
1 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,836
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
1,073 (5.72%)
تغییر ۳ ماهه
1,040 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
385 (1.90%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1199.8 - 1198.2 1201.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE 250 19835.93 - 19790.06 19835.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 350 4141.48 - 4137.26 4146.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE SmallCap 5596.99 - 5595.98 5601.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE All-Share 4084.74 - 4080.69 4089.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE AIM All Share 955.15 - 955.09 957.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE TechMARK Focus 4880.44 - 4878.25 4885.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE 100 7459.88 - 7439.75 7476.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۸