شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2928
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:58:12
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
1 (4.35%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:01:52
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,101
قیمت روز
114 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:36:27
512 (2.76%)
تغییر ۳ ماهه
1,343 (6.57%)
تغییر ۶ ماهه
632 (3.20%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1162.2 1163 1161.5 1163 2.80 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
FTSE 250 19101.39 19091.69 18959.44 19101.39 114.16 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
FTSE 350 4006.44 4008.06 4000.59 4008.06 2.54 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
FTSE SmallCap 5450 5451.5 5438.69 5452.07 12.99 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
FTSE All-Share 3952.48 3954.05 3947.61 3954.05 2.08 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
FTSE AIM All Share 908.13 907.93 907.88 909.16 0.54 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
FTSE TechMARK Focus 4775 4773.68 4767.45 4775 8.69 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
FTSE 100 7227.8 7226.54 7208.75 7236.68 8.88 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۵۸