شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2585
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (3.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

17,667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
2,709 (13.29%)
تغییر ۳ ماهه
3,339 (15.89%)
تغییر ۶ ماهه
2,382 (11.88%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1108.5 - 1100.9 1111.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE 250 17666.91 - 17617.12 17719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE 350 3782.2 - 3757.58 3792.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE SmallCap 5208.8 - 5204.39 5214.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE All-Share 3732.96 - 3709.67 3743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE AIM All Share 887.05 - 884.13 887.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE TechMARK Focus 4385.15 - 4358.92 4395.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE 100 6845.17 - 6789.12 6877.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۸