شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:31:08
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,796
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 19:33:38
2,130 (10.18%)
تغییر ۳ ماهه
1,425 (7.05%)
تغییر ۶ ماهه
1,351 (6.71%)
نوسان سالیانه

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1137.5 - 1132.2 1139.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 250 18795.75 - 18788.04 18943.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 350 3915.4 - 3901.29 3922.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE SmallCap 5549.65 - 5549.65 5574.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE All-Share 3868.49 - 3855.42 3876.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE AIM All Share 999.48 - 1000.95 999.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE TechMARK Focus 4353.51 - 4353.51 4412.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
FTSE 100 7049.8 - 7012.75 7069.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۸