کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1719
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:47:11
0 (8.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (30.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

176
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:01:58
14 (8.64%)
تغییر ۳ ماهه
4 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
176 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

113,809
قیمت روز
353 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:01:33
3,987 (3.63%)
تغییر ۳ ماهه
3,267 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
31,780 (21.83%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 121235.86 121280.05 121235.86 121723.64 62.62 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
BIST 50 93853.44 93880.83 93853.44 94194.58 0.89 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
BIST 100-30 113809.31 113808.29 113744.85 113809.31 353.02 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
BIST All-100 127870.68 127791.6 127791.6 128280.23 468.59 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
BIST All Shares 97875.72 97890.02 97875.72 98189.68 26.23 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
BIST 100 96964.31 96894.51 96815.54 97260.82 77.83 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲