کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1793
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:04
0 (8.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
16 (8.70%)
تغییر ۳ ماهه
32 (19.05%)
تغییر ۶ ماهه
36 (21.95%)
نوسان سالیانه

BIST 30

114,823
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:03:01
12,390 (12.10%)
تغییر ۳ ماهه
602 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
5,822 (5.34%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 119259.81 - 119259.81 121512.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 50 92404.14 - 92404.14 94052.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 100-30 114822.9 - 114576.97 115431.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
BIST All-100 128631.07 - 128534.15 129526.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
BIST All Shares 96861.22 - 96861.22 98392.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
BIST 100 95734.17 - 95734.17 97312.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳