کالایاب
شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1698
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:42:17
0 (7.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

183
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:01:43
15 (8.93%)
تغییر ۳ ماهه
11 (6.40%)
تغییر ۶ ماهه
39 (27.08%)
نوسان سالیانه

BIST 30

107,042
قیمت روز
2 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:48:33
12,677 (10.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,631 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
12,709 (10.61%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 113074.89 - 113074.89 113074.89 433.80 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۸
BIST 50 87474.96 - 87474.96 87474.96 332.23 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۸
BIST 100-30 107042.04 - 107042.04 107042.04 1.91 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۸
BIST All-100 120230.14 - 120230.14 120230.14 211.31 0.18% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۸
BIST All Shares 91454.31 - 91454.31 91454.31 296.85 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۴۸
BIST 100 92249.8 92350.98 90473.87 92499.63 1462.79 1.61% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۵۱