شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1892
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:57:15
0 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (28.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

168
قیمت روز
1 (0.6%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:02:08
4 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
168 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

115,425
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:05:14
8,349 (7.80%)
تغییر ۳ ماهه
4,356 (3.92%)
تغییر ۶ ماهه
29,552 (20.38%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 128172.24 - 127118.19 128172.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 50 98999.36 - 98177.58 98999.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 100-30 115424.5 - 114423.61 115424.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST All-100 127381.32 - 127135.96 127996.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST All Shares 102316.41 - 101566.14 102316.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
BIST 100 101742.14 - 100738.12 101977.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۵۱