شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1758
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:18
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

199
قیمت روز
1 (0.5%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
4 (1.97%)
تغییر ۳ ماهه
16 (8.74%)
تغییر ۶ ماهه
27 (15.70%)
نوسان سالیانه

BIST 30

134,470
قیمت روز
666 (0.5%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
19,225 (16.68%)
تغییر ۳ ماهه
33,615 (33.33%)
تغییر ۶ ماهه
26,466 (24.50%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 131602.74 131324.72 131324.72 132295.27 149.15 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
BIST 50 102575.53 102334.08 102334.08 103097.03 46.35 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
BIST 100-30 134470.1 133946.64 133946.64 134632.15 666.41 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
BIST All-100 171293.96 170911.22 170456.26 171627.28 1107.58 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
BIST All Shares 109874.37 109605.25 109605.25 110336.08 76.69 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
BIST 100 106782.61 106524.06 106524.06 107266.88 2.47 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱