شاخص یاب
ترکیه
ترکیه

لیر ترکیه / دلار

0.1867
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:28:10
0 (14.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (28.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

172
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
28 (19.44%)
تغییر ۶ ماهه
172 (0.00%)
نوسان سالیانه

BIST 30

106,709
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:03:39
12,222 (10.28%)
تغییر ۳ ماهه
13,042 (10.89%)
تغییر ۶ ماهه
31,516 (22.80%)
نوسان سالیانه

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 113191.7 - 111896.89 113932.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 50 87513.9 - 86608.74 88153.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 100-30 106708.9 - 105793.23 107546.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST All-100 118641.03 - 118067.62 120740.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST All Shares 91387.35 - 90459.53 92097.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
BIST 100 90528.64 - 89358.74 91169.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۵۱