کالایاب
شاخص یاب
تونس
تونس

TND/USD

0.3143
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:00:24
0 (4.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

91
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:00
1 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
13 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
91 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:01:33
307 (4.24%)
تغییر ۳ ماهه
555 (7.40%)
تغییر ۶ ماهه
216 (3.02%)
نوسان سالیانه

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6945.24 - 6933.36 6959.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۱
Tunindex20 3082.28 - 3076.01 3089.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۱