شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.3515
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 05:06:12
0 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

100
قیمت روز
1 (1.01%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:37
2 (1.96%)
تغییر ۳ ماهه
9 (9.89%)
تغییر ۶ ماهه
22 (28.21%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

6,963
قیمت روز
10 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:31:35
206 (2.87%)
تغییر ۳ ماهه
26 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
339 (4.65%)
نوسان سالیانه

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6963.44 6964.59 6963.44 6981.74 9.77 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Tunindex20 3047.26 3048.01 3047.26 3055.26 5.62 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱