کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0184
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:37:03
0 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:01:53
4 (12.90%)
تغییر ۳ ماهه
4 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

539
قیمت روز
5 (0.85%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:10
17 (3.24%)
تغییر ۳ ماهه
35 (6.92%)
تغییر ۶ ماهه
45 (9.02%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2531.51 - 2531.51 2531.51 31.96 1.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۳۲
FTSE Switzerland 538.87 - 538.87 538.87 4.54 0.85% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
Swiss All Share Cumulative Dividend 11865.12 - 11865.12 11865.12 104.54 0.89% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۳۲
SMI 9848.11 - 9790 9864.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲