شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.9999
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
1 (3.23%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

504
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:05:07
32 (6.80%)
تغییر ۳ ماهه
12 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
20 (4.18%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2359.94 - 2359.94 2359.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
FTSE Switzerland 504.46 - 504.46 504.46 0.45 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۰۵
Swiss All Share Cumulative Dividend 10339.47 - 10339.47 10339.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SMI 9348.5 - 9321.5 9382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵