کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.023
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:16:11
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
2 (6.45%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
2 (6.45%)
تغییر ۳ ماهه
5 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
3 (10.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

537
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:08
32 (6.42%)
تغییر ۳ ماهه
85 (18.71%)
تغییر ۶ ماهه
75 (16.22%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2502.69 2502.95 2502.69 2502.95 0.26 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FTSE Switzerland 536.79 536.7 536.7 536.79 0.09 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 11840.92 11839.5 11839.5 11840.92 1.42 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SMI 9862 9867 9862 9903.5 30.50 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۱۶