شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1025
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:51:19
0 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

336
قیمت روز
1 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:31
10 (2.89%)
تغییر ۳ ماهه
42 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
79 (30.74%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,650
قیمت روز
11 (0.64%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:38
139 (9.18%)
تغییر ۳ ماهه
173 (11.69%)
تغییر ۶ ماهه
173 (11.70%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1649.73 1649.45 1647.55 1653.52 10.58 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
OMX Stockholm 659.99 659.46 657.6 661.48 4.43 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
OMX Stockholm Mid Cap 925.89 925.43 923.6 926.94 1.96 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
OMX Stockholm Benchmark 579.13 578.67 576.92 580.08 4.65 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
OMX Stockholm Small Cap 884.29 884.14 883.82 886.13 1.68 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
OMXS30 1763.12 1761.73 1756.37 1767.36 11.60 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱