کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1075
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 07:04:14
0 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
7 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
25 (9.73%)
تغییر ۶ ماهه
282 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,587
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
106 (7.13%)
تغییر ۳ ماهه
124 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
72 (4.72%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1586.84 - 1585.05 1587.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Stockholm 619.71 - 619.71 619.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
OMX Stockholm Mid Cap 871.09 - 871.09 871.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
OMX Stockholm Benchmark 551.85 - 551.85 552.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
OMX Stockholm Small Cap 846.84 - 846.51 846.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
OMXS30 1670.74 - 1654.95 1672.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲