شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,327
قیمت روز
10 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:39
134 (6.12%)
تغییر ۳ ماهه
100 (4.49%)
تغییر ۶ ماهه
55 (2.42%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 920.06 918.81 916.93 920.06 5.31 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
IBEX Small Cap 6500 6485.5 6485.5 6552.6 30.20 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
IBEX Medium Cap 13768.6 13742.4 13742.4 13786.4 99.70 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
FTSE Latibex   2327 - 2327 2327 9.60 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
IBEX 35 9211 9206 9177 9211 48.20 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱