کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,458
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
2 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
79 (3.32%)
تغییر ۶ ماهه
190 (8.40%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 965.34 - 959.11 965.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
IBEX Small Cap 6694.6 - 6689.9 6707.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
IBEX Medium Cap 13775.5 - 13772.5 13792.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE Latibex   2457.8 - 2408.8 2457.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
IBEX 35 9581.9 - 9481.02 9581.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳