شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,537
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:34:58
214 (9.19%)
تغییر ۳ ماهه
500 (24.53%)
تغییر ۶ ماهه
353 (16.18%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 920.32 - 903.3 920.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX Small Cap 6743.7 - 6680.2 6756.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX Medium Cap 13635.8 - 13505.9 13645.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Latibex   2537.1 - 2466.2 2537.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
IBEX 35 9123.2 - 8919 9133.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۲۸