کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,215
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:02:48
125 (5.35%)
تغییر ۳ ماهه
313 (12.37%)
تغییر ۶ ماهه
218 (10.93%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 871.86 - 870.05 873.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX Small Cap 6331 - 6261.7 6337.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX Medium Cap 12626.2 - 12542.5 12639.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE Latibex   2214.8 - 2184.9 2214.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
IBEX 35 8701.5 - 8687.15 8719.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲