شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,184
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
235 (12.07%)
تغییر ۳ ماهه
270 (14.12%)
تغییر ۶ ماهه
235 (12.05%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 869.61 - 869.61 884.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
IBEX Small Cap 6205.5 - 6205.5 6343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
IBEX Medium Cap 12937.6 - 12937.6 13153.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
FTSE Latibex   2184.1 - 2184.1 2252.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
IBEX 35 8660 - 8646 8802.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۲۸