کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,509
قیمت روز
10 (0.41%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:02:57
33 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
331 (15.19%)
تغییر ۶ ماهه
632 (33.67%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 921.51 922.68 921.51 925.29 0.77 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
IBEX Small Cap 6489.3 6495.9 6489.3 6531.5 20.60 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
IBEX Medium Cap 13191.1 13196.5 13173.6 13312.3 115.30 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
FTSE Latibex   2508.8 2498.8 2498.8 2526.5 10.30 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۰۲
IBEX 35 9150.39 9149.39 9145.3 9192.5 9.41 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۲۸