شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0888
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:30:15
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,900.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

31,737
قیمت روز
39 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,853 (5.52%)
تغییر ۶ ماهه
31,737 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,744
قیمت روز
30 (1.73%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:31
224 (11.37%)
تغییر ۳ ماهه
317 (15.36%)
تغییر ۶ ماهه
453 (20.63%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 666.34 666.64 664.87 676.58 15.44 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KQ 100 1530.65 - 1530.65 1530.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
KRX 100 4267.47 4265.83 4255.94 4339.42 67.24 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 50 1744.1 1742.89 1739.13 1773.51 30.19 1.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
KOSPI 100 2004.75 - 2004.75 2004.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
KOSPI 200 265.55 265.51 265.25 268.15 3.86 1.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
FTSE Korea 292.49 - 292.49 292.49 1.14 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
KOSPI Large Sized 1979.24 - 1979.24 1979.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
KOSPI Small Sized 1851.36 - 1851.36 1851.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
KOSPI Medium Sized 2385.52 - 2385.52 2385.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
KOSPI 2069.38 2069.02 2061.4 2095.55 26.17 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳