شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0887
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:30:22
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,888.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,346
قیمت روز
33 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:07
3,609 (11.37%)
تغییر ۳ ماهه
3,808 (12.07%)
تغییر ۶ ماهه
35,346 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,900
قیمت روز
12 (0.62%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:35:12
88 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
20 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
216 (10.20%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 745.33 745.14 744.6 746.34 6.67 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
KQ 100 1617.48 - 1617.48 1617.48 15.14 0.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
KRX 100 4594.6 4588.61 4580.4 4603.48 32.13 0.70% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI 50 1899.99 1898.36 1894.91 1906.02 11.71 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI 100 2166.46 - 2166.46 2166.46 14.14 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
KOSPI 200 285.9 285.96 285.32 286.7 1.92 0.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
FTSE Korea 309.05 - 309.05 309.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۰۴
KOSPI Large Sized 2125.11 - 2125.11 2125.11 14.23 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
KOSPI Small Sized 2073.52 - 2073.52 2073.52 7.03 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
KOSPI Medium Sized 2574.68 - 2574.68 2574.68 20.48 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
KOSPI 2210.89 2211.51 2196.09 2216.36 14.80 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۶