کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0823
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:13:10
0 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

43,969
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
7,804 (21.58%)
تغییر ۳ ماهه
8,827 (25.12%)
تغییر ۶ ماهه
12,232 (38.54%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,731
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:16
50 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
180 (9.44%)
تغییر ۶ ماهه
239 (12.12%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 608.98 - 608.35 612.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KQ 100 1192.5 - 1191.58 1201.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KRX 100 4148.67 - 4135.42 4156.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI 50 1730.84 - 1725.46 1734.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI 100 1953.81 - 1947.74 1957.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI 200 256.11 - 255.35 256.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
FTSE Korea 279.01 - 279.01 279.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
KOSPI Large Sized 1897.78 - 1890.84 1901.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI Small Sized 1790.98 - 1790.98 1801.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI Medium Sized 2103.23 - 2099.85 2111.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOSPI 1948.3 - 1941.98 1952.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲