کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0883
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:30:30
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,711.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
67 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
2,669 (8.41%)
تغییر ۶ ماهه
34,406 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,936
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:42
121 (6.66%)
تغییر ۳ ماهه
78 (4.22%)
تغییر ۶ ماهه
194 (9.10%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 762.57 - 759.17 762.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
KQ 100 1608.49 - 1608.49 1608.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
KRX 100 4605.75 - 4605.75 4619.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
KOSPI 50 1936.17 - 1936.17 1936.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI 100 2205.6 - 2205.6 2205.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI 200 285.89 - 285.89 286.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
FTSE Korea 311.26 - 311.26 311.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۴:۳۱
KOSPI Large Sized 2161.41 - 2161.41 2161.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI Small Sized 2078.18 - 2078.18 2078.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI Medium Sized 2609.95 - 2609.95 2609.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
KOSPI 2216.15 - 2213.77 2225.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲