شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0715
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:37:13
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,612
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:06
580 (11.53%)
تغییر ۳ ماهه
238 (4.07%)
تغییر ۶ ماهه
206 (3.53%)
نوسان سالیانه

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 49872.65 - 49341.4 49888.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 40 5612.1 - 5553.4 5614.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE South Africa 3390.6 - 3390.6 3390.6 27.45 0.82% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۰۵
FTSE/JSE All Share 55992.97 - 55992.97 55992.97 509.18 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۰۵