شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.068
قیمت روز
0 (0.59%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:35:18
0 (3.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,646
قیمت روز
88 (1.57%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
144 (2.62%)
تغییر ۳ ماهه
82 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
548 (10.74%)
نوسان سالیانه

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 50160.25 50277.6 50160.25 50541.35 811.38 1.62% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
South Africa 40 5645.5 5659.9 5645.5 5688.2 88.40 1.57% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE South Africa 3513.21 - 3513.21 3513.21 14.54 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
FTSE/JSE All Share 56576.27 56599.37 56575.58 57048.53 737.17 1.30% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱