شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

848
قیمت روز
2 (0.2%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:33:00
30 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
24 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
45 (5.65%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 847.58 - 847.58 847.58 1.68 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۳۳