کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

865
قیمت روز
1 (0.16%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:32:03
4 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.40%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 864.56 - 864.56 864.56 1.38 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۳۲