کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

879
قیمت روز
4 (0.46%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:54
36 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
66 (8.15%)
تغییر ۶ ماهه
77 (9.61%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 879.35 - 879.35 879.35 4.06 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱