کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0097
قیمت روز
0 (1.04%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 14:33:15
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.02%)
نوسان سالیانه

Belex 15

720
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:03:17
9 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
33 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
9 (1.29%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 720.44 721.16 720.44 721.16 0.17 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳