شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:39:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

698
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:05:48
48 (6.43%)
تغییر ۳ ماهه
35 (4.75%)
تغییر ۶ ماهه
63 (8.30%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 697.78 - 697.6 701.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵