کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:09:20
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

749
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:01:44
49 (7.05%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
10 (1.31%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 749.18 - 743.45 752.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱