کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:30:08
0 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.08%)
نوسان سالیانه

Belex 15

751
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:02:37
18 (2.52%)
تغییر ۳ ماهه
71 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
21 (2.82%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 751.13 - 749.77 752.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲