شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:24:23
0 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

741
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:34:00
19 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
9 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.41%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 741.41 - 741.22 741.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴